Rozvrhy hodin
1. A 1. B 1. C 2. A
2. B 2. C 2. D 3. A
3. B 3. C 3. D 4. A
4. B 4. C 5. A 5. B
5. C 5. D 6. A 6. B
6. C 7. A 7. B 7. C
8. A 8. B 9. A 9. B
9. C      
Probíhající projekty
Logo MSK
Logo MSK
Logo_CZ_PL
Ostrava_logo
Dokončené projekty
Logo_CZ_PL
Bezpečnější Ostrava
Školní časopis
Školní časopis Matičák
Další odkazy

Certifikát TAKTIK
Úřední deska
Výstupy projektu
TÝDENNÍ PLÁNY PRO ŽÁKY

– týdenní plány dostávají žáci ve třídách
– plán na dané období je vyvěšen třídním učitelem v pátek na nástěnce ve třídě a zveřejněn na webových stránkách školy
– plán obsahuje přehled učiva a výstupů, písemných prací, které budou klasifikovány, pomůcek pro vyučování, úkoly a akce pořádané školou
– vyučující přenáší větší zodpovědnost na žáka, neboť úkoly a pomůcky zadané v plánu již dále nepřipomíná
– zveřejňováním žákovských plánů umožňuje škola žákům vlastní plánování přípravy na vyučování a informuje zákonné zástupce o činnosti školy

Týdenní plán »  

Elektronická žákovská knížka – přihlášení »

PRODEJ OBĚDŮ NA KVĚTEN 2019
26. dubna 2019 700–800 a 1100–1400
29. dubna 2019 700–800 a 1100–1400
30. dubna 2019 700–800 a 1100–1400
Ostatní vyučovací dny 700– 800
VÝŠE STRAVNÉHO (platí od 1. března 2019)
žáci 7–10 let 23 Kč
žáci 11–14 let 25 Kč
žáci 15 a více let 27 Kč
dospělí cizí 70 Kč včetně 15 % DPH
dospělí cizí (do jídlonosičů) 66 Kč včetně 15 % DPH
dospělí školští pracovníci ceny dle smluv

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY
Objednání obědů pro školní rok 2018/2019
Noví strávníci se musí dostavit do školní jídelny na ul. dr. Šmerala 25, kde vyplní přihlášku, zakoupí si čip a uhradí stravné na měsíc září. Poté dostanou variabilní symbol strávníka a další měsíce mohou platit bankovní převodem.

Strávníci, kteří jsou již přihlášeni a mají kredit (přeplatek z minulého roku), si musí na první den školního roku sami přihlásit obědy prostřednictvím přihlašovacích údajů přes internetové stránky, terminálem před jídelnou, popřípadě telefonicky, a to nejpozději den předem do 13.00.
Po prvotním přihlášení stravy budou na základě zavedené šablony spuštěny obědy automaticky do výše kreditu. Pokud strávník nemá zavedenou šablonu, musí si volit obědy sám.

Možnost platby jakékoliv částky (i na více měsíců dopředu). Možnost platby bankovním převodem. Informace v kanceláři ŠJ.

POKYNY PRO PLATBU BANKOVNÍM PŘEVODEM
  PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM »

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
  Přihláška ke stravování »

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ
  Dietní stravování – informace »

Jídelní lístek »

Objednání a odhlášení obědů »


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitel Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán, rozhodl v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, takto:

Uchazeč pod níže uvedeným registračním číslem se od školního roku 2019/2020 přijímá k základnímu vzdělávání v Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizaci:

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 122, 123, 124, 129, 130, 132, 137, 139, 141, 142

Seznam je zveřejněn ke dni 17. 5. 2019

Žádáme rodiče dětí, kteří vědí, že z jakéhokoliv důvodu jejich dítě do naší školy nenastoupí, aby tuto informaci bezodkladně oznámili škole na e-mail pavel.nohava@zs-mat5.cz.

Pro přijaté žáky nabízíme účast ve „Škole nanečisto“.
Jedná se o dvě setkání s našimi budoucími prvňáčky ve dnech 6. 6. a 13. 6. 2019 od 15.30 do 16:15 hod.
Zájemce prosíme o přihlášení na e-mail skolananecisto@seznam.cz do 31. 5. 2019.
Děti se seznámí s prostředím školy, paními učitelkami a školními aktivitami.


NA SKOK V OXFORDU
UNIVERZITNÍ OXFORD S VÝUKOU ANGLIČTINY

Velká řada škol cestuje do Velké Británie nejen za poznáním, ale také za výukou anglického jazyka. Tyto výjezdy již patří k dlouholeté tradici naší školy. Letošní zájezd doplněný o výuku proběhl koncem dubna v univerzitním Oxfordu.
Denní program byl rozdělen na dvě části – dopolední – „školní“ a odpolední – „zábavný a poznávací.“
Škola byla výborná, oba lektoři víc než profesionálové, kteří vše zvládali s pohodou a grácií. Odpoledne patřila výletům pod vedením zkušené průvodkyně. Její působivá vyprávění doplněná zajímavostmi o navštívených památkách /např. hrad Warwick, Stonehedge, město Winchester/ zaujala i ty nejzarytější odpůrce památek.
Poslední den – Londýn. Bez něj by zájezd nebyl úplný. Prohlídka byla jako vždy pestrá, zajímavá a hlavně zábavná. Jako bonus jsme viděli tradiční londýnský maraton.
Během pobytu jsou žáci ubytováni v hostitelských rodinách. Toto ubytování spojené s neformální komunikací bylo opravdu skvělé. Bez výjimky!
Nedílnou součástí zájezdu jsou samozřejmě řidiči. I díky jejich bezpečné jízdě jsme navštívili a viděli nádherná místa a bez problému se v pořádku vrátili domů.
Celý zájezd byl skvěle připraven. Byla to opět úžasná zkušenost, plná skvělých a nezapomenutelných zážitků.

Mgr. Jiřina Šputová
UNIVERZITNÍ OXFORD S VÝUKOU ANGLIČTINY, Anglie 2019 UNIVERZITNÍ OXFORD S VÝUKOU ANGLIČTINY, Anglie 2019 UNIVERZITNÍ OXFORD S VÝUKOU ANGLIČTINY, Anglie 2019 UNIVERZITNÍ OXFORD S VÝUKOU ANGLIČTINY, Anglie 2019 UNIVERZITNÍ OXFORD S VÝUKOU ANGLIČTINY, Anglie 2019

DEN ZEMĚ
Den Země

17. 4. 2019 proběhl na naší škole Den Země, který připravili žáci Ekologického kroužku pod vedením svých učitelů. Zúčastnily se třídy prvního i druhého stupně. Členové kroužku nachystali několik stanovišť rozmístěných po celé škole i na školním hřišti, kde se žáci formou hry seznámili s ekologickými problémy i zajímavostmi o planetě Zemi.

Další fotografie
Mgr. Vladimíra Pencková, Mgr. Jaroslava Wágnerová

OZDRAVNÝ POBYT ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ
OZDRAVNÝ POBYT ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ

Od 1. do 14. dubna 2019 se zúčastnilo 96 žáků třetích ročníků s pedagogickým doprovodem a dvěma zdravotníky ozdravného pobytu.
Ubytováni jsme byli přímo v centru Jeseníků, v obci Malá Morávka v horském hotelu Neptun. Přivítalo nás krásné slunečné počasí, které vydrželo téměř po celou dobu pobytu. Každý den jsme trávili pobytem venku na zdravém vzduchu. Dopoledne jsme pozorovali jarní přírodu a plnili různé úkoly z prvouky. Odpoledne jsme sportovali. Využívali jsme lanových center na Kopřivné a u hotelu Kamzík v Karlově a dvou sportovních areálů v Malé Morávce. Rovněž jsme podnikali pěší výlety v okolí hotelu – na Kapličkový vrch, na soustavu vodních mlýnků a vycházky po naučných stezkách. Navštívili jsme poklidné lázně Karlova Studánka, kde jsme si prohlédli vodopády a prošli jsme část krásného údolí říčky Bílá Opava. Někteří se vydali na Praděd a někteří na zámek do Bruntálu.
Večery byly vyhrazeny tvoření z přírodních materiálů, kreslení, společnému zpívání, čtení knížek, společenským hrám a soutěžení. Na závěr byla uspořádána veselá olympiáda.
Ozdravný pobyt po 14 dnech úspěšně skončil a my jsme se již zase těšili domů.

Mgr. Renáta Šimšová

DIVADELNÍ WORKSHOP PRO PŘEDŠKOLÁKY
DIVADELNÍ WORKSHOP PRO PŘEDŠKOLÁKY

V týdnu od 9.-15. dubna navštívily naši školu předškolní děti ze čtyř mateřských škol obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – Dvořákova ul., Poděbradova ul., Křižíkova ul. a Blahoslavova ulice spolu se svým pedagogickým doprovodem (každá školka jiný den). Členové dramatického kroužku si pro ně připravili divadelní workshop, který probíhal v půdní vestavbě naší školy. Marek dětem vysvětlit správné dýchání a práci s hlasem, Agnes s Adamem s dětmi posílala pírka ve větru, Martin s předškoláky prošel chvilkou správné artikulace a rytmiky, Nora je naučila hru s vlastním tělem – Dostihy. A tak děti zažily Velkou pardubickou i s tribunami dam, pánů a dětí, vodním příkopem a paparazzi, dokonce vyšel po blátu a strništích čas i na reklamu. Potom Kája s Jáchymem předškolákům představili pantomimu se židlí a děti ze školek si ji také vyzkoušely. Kuba seznámil děti s pravidly Živého pexesa - utvořily se dvojice, které se domluvily na jednotném pohybu… a hra mohla začít. A když vyšel čas, zahráli jsme si dohromady pohádky s maňásky. Jako odměnu za společně strávený čas děti obdržely keramickou magnetku s jarním motivem. Děkuji tímto paní vychovatelce Bc. Ivě Vaňkové, která je se členy výtvarně keramického kroužku pro předškoláčky vyrobila. Potom se děti z MŠ těšily na návštěvu našich prvních tříd, kde si zkusily zasednout do lavic, zazpívat si, pracovat na interaktivní tabuli spolu s prvňáky. Děkuji tímto všem třem p. uč. – Mgr. Děcké, Burdové i Lazarové za pohodově připravená společná setkání.

Mgr. Olga Maturová

OZDRAVNÝ POBYT ŽÁKŮ 7. ROČNÍKŮ SPOJENÝ S LYŽOVÁNÍM 2019
Ozdravný pobyt 2019

Ozdravný pobyt žáků 7. ročníků spojený s lyžařským kurzem proběhl ve dnech 2. 3. až 15. 3. 2019.
Odjížděli jsme v sobotu ráno, všichni plni očekávání, zvláště lyžaři, zda si vůbec zalyžují. Nabrali jsme směr Karlov pod Pradědem a až těsně před Malou Morávkou bylo jasné, že nám to s tím lyžováním vyjde.
Žáci byli rozděleni podle svých lyžařských schopností do tří skupin, dětem, které nelyžovaly, bylo vše vynahrazeno procházkami do krásného horského okolí. A nebyly to jen procházky, ale i návštěvy blízké tělocvičny a bazénu. Jen těch zimních radovánek jsme si v okolí chaty Eden, kde jsme byli ubytovaní, příliš neužili, sníh byl udržován především na sjezdovkách.
Nejen pohyb byl však náplní dne, po náročných fyzických výkonech si každý rád odpočinul při společenských hrách, promítání filmů a zvl. tolik oblíbené večerní diskotéky byly úplně ideální pro vzájemné poznávání a utužování kolektivu. Proto jen nerada většina z dětí po 15 dnech konstatovala, že „ozdravák“ uplynul jako voda a je čas návratu směr Ostrava.
A domů se tešili nejen žáci, ale i paní učitelky Bilová, Ďuriková, Dvořáková, Hozová, Čubíková, Kalvodová a Pencková. Dále velký dík patří p. Ščotkovi – lyžařskému instruktorovi, p. Wágnerovi a sl. Podešvové, kteří obětavě vytvářeli doprovodné programy.
Ozdravný pobyt 2019 pořádaný s finanční podporou města Ostrava je za námi, krásné vzpomínky a zážitky však zůstávají.

Další fotografie a videa
Mgr. Věra Dvořáková

SNĚHULÁCI PRO AFRIKU – DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM

V letošním školním roce se naše škola zapojila do už 7. ročníku akce Sněhuláci pro Afriku.
Sněhuláky pro Afriku organizuje Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace a Kola pro Afriku, o.p.s. Výtěžek celostátní akce pomůže dětem v Gambii.
Bližší informace k přečtení zde: www.snehulaciproafriku.cz

Mgr. Jaroslava Wágnerová, Mgr. Vladimíra Pencková
Sněhuláci pro Afriku 2019 Sněhuláci pro Afriku 2019 Sněhuláci pro Afriku 2019 Sněhuláci pro Afriku 2019 Sněhuláci pro Afriku 2019

ÚŽASNÝ DEN NA STŘEDNÍ ŠKOLE
ÚŽASNÝ DEN NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Žáci z Centra technického nadání TechnoMat navštívili 19. 2. 2019 Střední průmyslovou škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava. Zkušení pedagogové se svými studenty vymysleli pro naše žáky velmi zajímavé dopoledne s elektrotechnikou, fyzikou a kolaborativními roboty.

V učebnách elektrotechniky si malí „studenti“ pod vedením svých starších kolegů vyrobili pulzující hrací elektronickou kostku. Při svém snažení se velmi dobře vypořádali s pájkou, rezistory, diodami, kondenzátory, polovodiči, plošnými spoji, ohmmetry a dalším potřebným vybavením. Za hodinku a půl usilovné práce jim kostky opravdu náhodně losovaly čísla 1 až 6 pomocí kombinace rozsvícených diod.

ÚŽASNÝ DEN NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Fyzika je zavedla do oblasti optiky. Žáci si odnášeli poznatky o světle, viděli hezký pokus, který jim osvětlil princip žárovky, zkoumali zákon odrazu a lomu, zrcadla a čočky. V závěru si sestavili funkční modely dalekohledů, kterými pozorovali okolí školy.

V nové učebně Průmysl 4.0 na žáky čekalo šest kolaborativních robotů (kobotů). Ve třídě robotiky probíhala běžná výuka, ale po našem příchodu se žáci připojili ke studentům a ti jim pomáhali při prvním seznamování s koboty, čili s roboty spolupracujícími s člověkem. Po malé chvíli už uměli kobota naprogramovat tak, aby přemísťoval předměty podle jejich pokynů.

Žáci odcházeli nadšení a plní dojmů. Děkujeme učitelům a studentům střední školy za jejich trpělivost a starostlivost o naše žáky a v neposlední řadě za skvělý program, který pro nás připravili.

Jana Krupová
ÚŽASNÝ DEN NA STŘEDNÍ ŠKOLE ÚŽASNÝ DEN NA STŘEDNÍ ŠKOLE ÚŽASNÝ DEN NA STŘEDNÍ ŠKOLE ÚŽASNÝ DEN NA STŘEDNÍ ŠKOLE ÚŽASNÝ DEN NA STŘEDNÍ ŠKOLE ÚŽASNÝ DEN NA STŘEDNÍ ŠKOLE ÚŽASNÝ DEN NA STŘEDNÍ ŠKOLE ÚŽASNÝ DEN NA STŘEDNÍ ŠKOLE ÚŽASNÝ DEN NA STŘEDNÍ ŠKOLE ÚŽASNÝ DEN NA STŘEDNÍ ŠKOLE

PROJEKT EDISON NA NAŠÍ ŠKOLE
Projekt Edison 2019

Ve dnech 18. 2. až 22. 2. 2019 se již podruhé na naší škole uskutečnil projektový týden nazvaný Edison. Tento projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností. Seznamuje se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích. Projekt se již mnoho let koná pod záštitou dobrovolnické organizace AISEC. „Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného." /web AISEC/
Naši školu navštívili tři stážisté z různých částí světa: Christine Fu z Číny, Muhammad Mahdy z Indonézie a Elvina Kadracheva z Ruské federace, republiky Baškirie. Studenti seznámili naše žáky s jejich zeměmi, s jejich zvyky, tradicemi, kulturou, slavnými osobnosti, přírodními úkazy atd.
V hodinách výtvarné výchovy se učili pracovat s kaligrafickým perem, psali si písmeno v čínštině. V ruštině žáci procvičovali azbuku a ruská slovíčka, tančili ruské národní tance.
Žáci sedmého ročníku diskutovali v hodině zeměpisu o Číně a měli spoustu otázek ohledně této nám vzdálené země.
Ale hlavně: v hodinách anglického jazyka poslouchali celý výklad v anglickém jazyce. Kladli spoustu zvídavých otázek k životu studentů, jejich rodin i obyvatel země. Žáci od třetích až po deváté ročníky měli možnost se seznámit se stážisty a osmělit se použít mluvené slovo v angličtině. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o všech zemích. Tančili, zpívali, hráli hry, soutěžili v kvízech, poslouchali…
Stážisté byli ubytováni v hostitelských rodinách, které se o ně pečlivě staraly a žáci zároveň měli velkou příležitost si procvičit angličtinu v běžném životě.
Děkuji všem učitelům a hostitelským rodinám za starost a péči o stážisty a věřím, že tato akce nebyla poslední a v příštím roce se zase uskuteční.

Mgr. Lucie Svobodová

SBĚR POUŽITÝCH BATERIÍ

Na naší škole probíhá sběr použitých baterií.
Které baterie mohou být sbírány?
Všechny typy baterií používané v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů...)
Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg

Nasbírané baterie odevzdávejte třídním učitelům nebo p. uč. J. Wágnerové.


SOUTĚŽ TALENTY PRO FIRMY „T-PROFI“
TALENTY PRO FIRMY „T-PROFI“

Žáci z V. A Ema Dančíková, Jan Číhal a Ondřej Žila, kteří na naší škole navštěvují kroužek v rámci projektu Podpora technického nadání, se zúčastnili soutěže TALENTY PRO FIRMY „T-PROFI“, která je určená pro žáky a studenty základních a středních škol a prověřili si svou manuální zručnost a technické myšlení.
Utvořili smíšené družstvo se studenty ze SPŠ Ostrava-Vítkovice, Zengrova a museli podle předlohy v co nejkratším čase s využitím polytechnické stavebnice sestrojit pojízdnou lanovku. Spolupráce mezi žáky obou škol byla příkladná a výsledkem bylo krásné 2. místo v krajském kole.

Mgr. Martina Kalusová

SPELLING BEE
Spelling Bee 2018

V úterý 11. 12. 2018 se naši žáci pátých tříd utkali v soutěži Spelling Bee. Spelling Bee, nebo-li soutěž v hláskování, proběhla v upravené školní variantě jinak populární soutěže v Americe i Velké Británii.
Soutěž byla rozčleněna do tří kol – hláskování žáků jednotlivých slov s podporou písemné formy slov, hláskování zpaměti a spellingový diktát slov.
O první místo musel v závěru zabojovat Richard Jendřejek, který velmi těsně vyhrál před Bárou Axmannovou a tleskáme i Jiřímu Fojtíkovi, který se umístil na třetím místě.
Výherci si odnesli praktické i chutné ceny. Blahopřejeme a za účast a podporu děkujeme i ostatním soutěžícím.

Mgr. Denisa Ďuriková, Mgr. Jan Martinec, vyučující AJ

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PTÁK ROKU 2018
Výtvarná soutěž Pták roku 2018

V listopadu proběhla na naší škole výtvarná soutěž všech ročníků. Tématem soutěže byl sýček obecný, který byl pro letošní rok vyhlášen Ptákem roku 2018. Soutěžilo se ve 4. kategoriích. Porota po pečlivé úvaze vybrala výherce v každé kategorii. Nejen oceněné práce budou vystaveny na obou budovách naší školy.

Absolutním vítězem se stala Lihn Nhat Nguyen ze IV. C.

I. kategorie (1. až 3. ročník)
1. místo: Ondřej Miencil, I. C
2. místo: Adéla Masaryková, II. B
3. místo: Ema Sladčíková, I. C

II. kategorie (4. až 5. ročník)
1. místo: Jan Rajnoch, V. C
2. místo: Matylda Kettnerová, IV. C
3. místo: Klára Závadová, V. C

III. kategorie (6. až 7. ročník)
1. místo: Alžběta Mojžíšková, VII. A
2. místo: Sofie Kaducová, VI. C
3. místo: Renáta Šinovská, VII. C

IV. kategorie (8. až 9. ročník)
1. místo: Zdeněk Ferenc, IX. C
2. místo: Alžběta Štiťáková, VIII. B
3. místo: Adriana Janíčková, VIII. B

Mgr. Jaroslava Wágnerová
Výtvarná soutěž Pták roku 2018 Výtvarná soutěž Pták roku 2018 Výtvarná soutěž Pták roku 2018 Výtvarná soutěž Pták roku 2018

DOPISOVÁNÍ „PO INTERNETU“ S ŽÁKY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

V průběhu měsíce listopadu někteří žáci druhého stupně naší školy zahájili dopisování po internetu s žáky zahraničních škol pomocí zabezpečeného webu ePals.com. Tato činnost má za cíl zprostředkovat těm žákům, kteří mají zájem, další možnost přímého kontaktu s žáky jiných národností, přiblížit jim jiné kultury, rozšířit tím jejich pohled na svět a v neposlední řadě také umožnit využití jejich znalosti angličtiny v praxi. Při psaní zpráv v anglickém jazyce se také učí pracovat se slovníkem, vyhledávat informace na internetu a organizovat psaný text.
Například žáci devátých ročníků si dopisují s odbornou školou v Kampale v Ugandě, kde se vzdělávají a připravují na budoucí povolání především děti z nízkopříjmových rodin a sirotci. Jejich první dopisy na nás udělaly velký dojem svou upřímností, sdílností a nadšením a jsou inspirací pro následující komunikaci.

Mgr. Jan Martinec

PROJEKT „MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE – TVÁŘÍ V TVÁŘ BEZ INTERNETU“
BYL ZAKONČEN V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICE
Logo
PROJEKT MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE – TVÁŘÍ V TVÁŘ BEZ INTERNETU

Dne 13. 11. 2018 vyvrcholil v Dolní oblasti Vítkovice (malý sál multifunkční auly Gong) projekt přeshraniční spolupráce základních škol z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a polské Ratiboře s názvem „Mezilidská komunikace – tváří v tvář bez internetu“. Hlavním bodem závěrečného setkání bylo představení 16 krátkých filmů natočených žáky v průběhu realizace projektu. Téma všech natočených filmů bylo shodné – srovnání různých životních situací s a bez mobilu/internetu/PC/Facebooku, hrozba kyberšikany apod. Filmy přímo na místě hodnotila odborná porota a autoři tří nejlepších si odnesli věcné ceny v podobě deskových her. Vítězné video bude také uveřejněno v reportáži TV Polar, která se závěrečného setkání projektu účastnila.
Do projektu „Mezilidská komunikace – tváří v tvář bez internetu“ se v průběhu roku 2018 zapojilo celkem 120 žáků a 14 pedagogů ze čtyř škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ZŠO, Gajdošova, ZŠO, Gen. Píky, ZŠO, Matiční a ZŠaMŠO, Ostrčilova) a ze Szkoły Podstawowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu. Slavnostní dopoledne v Dolní oblasti Vítkovice navštívila také místostarostka městského obvodu paní Mgr. Alena Pataky, ředitelé zapojených škol a zástupce poskytovatele dotace Euroregionu SIlesa.
V současné době je v procesu přípravy další navazující projekt, který by se měl realizovat v roce 2019 a zaměří se na zdravý životní styl.

PROJEKT MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE – TVÁŘÍ V TVÁŘ BEZ INTERNETU PROJEKT MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE – TVÁŘÍ V TVÁŘ BEZ INTERNETU PROJEKT MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE – TVÁŘÍ V TVÁŘ BEZ INTERNETU PROJEKT MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE – TVÁŘÍ V TVÁŘ BEZ INTERNETU

SPOLUPRÁCE DRAMATICKÉHO KROUŽKU S DĚTMI Z MŠ
SPOLUPRÁCE DRAMATICKÉHO KROUŽKU S DĚTMI Z MŠ

V pondělí 5. listopadu navštívily dramatický kroužek předškolní děti MŠ Ostrava, Dvořákova 4 s paní ředitelkou Bc. Andreou Calábkovou a prožily s nimi zajímavé divadelní odpoledne.
Studentka dramatické výchovy Olga Jaklová motivovala děti vyprávěním příběhu z lesa, děti během motivace seděly na zemi se zavřenýma očima a představovaly si procházku lesem. Po příběhu se snažily vzpomenout si na všechny vůně lesa a své bezprostřední pocity. Potom si procvičily správné dýchání hrou na stromy ve větru a v oválu si mezi sebou posílaly foukáním imaginární ptačí pírko ve vzduchu.
Všechny děti společně vytvořily model lesa, každý představoval nějakou sochu zvířátka, rostliny či věci z lesa a také ji slovně popsal. A pak jim paní učitelka Olga Maturová představila hru z tohoto lesa s názvem Lesní král. Děti si vybraly role a měly chvíli na to, aby se seznámily se svou rolí, naučily se text a přidaly i pohyb. Příběh Lesní král je o volbě zástupce pana hajného, který se bude o les a jeho zvířátka starat po dobu rekreace hajného.
Děti MŠ odcházely s příjemnými pocity a paní ředitelka poděkovala členům dramatického kroužku za jejich herecké dovednosti, které předaly jejím mladším dětem. Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Olga Maturová
SPOLUPRÁCE DRAMATICKÉHO KROUŽKU S DĚTMI Z MŠ SPOLUPRÁCE DRAMATICKÉHO KROUŽKU S DĚTMI Z MŠ SPOLUPRÁCE DRAMATICKÉHO KROUŽKU S DĚTMI Z MŠ

I MY JSME OSLAVILI STO LET REPUBLIKY
Oslavy 100 let republiky

25. 10. 2018 proběhl v naší škole projektový den ke stému výročí vzniku Československé republiky. Na prvním stupni se žáci hravou formou na dvanácti stanovištích seznámili se zakladateli první republiky a jejími symboly, životem lidí v této době, podobou našeho města a zacvičili si jako praví Sokoli. K lepšímu pochopení doby si mohli prohlédnout malou výstavku předmětů používaných v tehdejších domácnostech.
Dětem se projektový den velmi líbil, své poznatky a nabyté zkušenosti shrnuly při tvorbě myšlenkových map, pracovních listů a tvorbě výkresů.


Oslavy 100 let republiky

Také druhý stupeň se stal dějištěm oslav stého výročí vzniku republiky. Den začal velmi slavnostně, a to poslechem československé státní hymny. Všichni vyučující byli oblečeni v národních barvách a paní učitelky, které vedly workshop Hudba, tanec, zábava, navíc vyšperkovaly svou taneční hodinu nádhernými, dobovými róbami. Žáci si v tento výjimečný den volili vlastní rozvrh, a to z nabídky jedenáctí workshopů nabízených učiteli naší školy. Každý žák si takto vybral čtyři hodiny dle vlastních zájmů či sympatií. Předměty, ve kterých workshopy probíhaly, byly velmi různorodé a každý si tak mohl vybrat to, co ho nejvíce baví. Workshopy se objevily např. pod názvy T. G. Masaryk – hodina s historickými prameny, První Čech s Nobelovou cenou, či velmi populární fyzikální workshop Od remosky k semtexu. Žáci si vybírali témata v jedenácti předmětech od jazyka českého či anglického, přes dějepis a zeměpis, až po matematiku, fyziku nebo chemii.
Závěr dne pak tvořilo vyhodnocení workshopů v kmenových třídách s třídními učiteli a slavnostní zakončení, dle názorů většiny zúčastněných, moc povedeného dne.
Tímto ještě jednou přejeme naší republice všechno nejlepší a budeme rádi, pokud se tyto projektové dny stanou naší novou tradicí.

Mgr. Martina Kalusová, Mgr. Barbara Drobíková

Oslavy 100 let republiky Oslavy 100 let republiky Oslavy 100 let republiky Oslavy 100 let republiky Oslavy 100 let republiky Oslavy 100 let republiky Oslavy 100 let republiky Oslavy 100 let republiky

FINÁLE SOUTĚŽE ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

Oslavy stého výročí vzniku Československa jsme na naší škole zakončili finálovým bojem v rámci dějepisné soutěže, jejíž základní kolo probíhalo už od února 2018. Nakonec do finále postoupilo deset žáků naší školy, kteří mezi sebou svedli boj o oceněná první tři místa. Na bronzové pozici se umístil Max Havelek z VI. B, stříbrnou obsadila Adéla Pauková z VI. A a vítězem celé soutěže se stal Jakub Ondruš také z VI. A. Oceněným gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za účast v této na znalosti náročné soutěži.

Mgr. Vladimír Matuš

HALLOWEEN NA MATIČNÍ 5
Halloweenská cesta 2018

V úterý 23. října 2018 v budově základní školy na ulici Matiční proběhla velmi oblíbená podzimní akce s názvem Halloweenská cesta. Jako každý rok byla celá akce připravena staršími žáky ze školního parlamentu. Letos akce přilákala opravdu velké množství návštěvníků, počet zúčastněných činil téměř 200 dětí.
V patnáct hodin se budova otevřela pro neskutečné množství různých čarodějnic, upírů, mumií a dalších strašidel, ať už malých či dospělých. Pro účastníky bylo připraveno sedmnáct stanovišť, na kterých děti prvního stupně plnily více či méně náročné úkoly. Po splnění všech úkolů a nasbíraní razítek, si mohli na kole štěstí vylosovat jednu ze čtyř připravených sladkých odměn.
Děkuji všem organizátorům a pomáhajícím, ať už z řad žáků či učitelů, za pomoc s přípravou a skvěle zvládnutou akci.

Mgr. Vladimíra Pencková
halloween_02m.jpg, 11kB halloween_02m.jpg, 11kB halloween_02m.jpg, 11kB halloween_02m.jpg, 11kB

OKRESNÍ KOLO FLORBALOVÉHO UTKÁNÍ ČEPS CUP
ČEPS CUP

Dne 24. 10. 2018 proběhlo okresní kolo florbalového utkání s názvem ČEPS CUP. Vybraní žáci čtvrtého a pátého ročníku naší školy v neúprosném boji zvítězili a postupují do krajského kola této celorepublikové soutěže.
Našim florbalovým reprezentantům (Josef Gazda, Sebastián Hachlica, Altman Filip, Oliver Niedoba, Ondřej Sroka, Matouš Svrčina, Tobias Novotný) gratulujeme a přejeme úspěch v krajském kole.

Mgr. Michaela Kalvodová

SOUTĚŽ VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
SOUTĚŽ VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

V září letošního roku byla vyhlášena soutěž pro žáky 4. a 5. ročníků na téma Vznik Československé republiky. V prvním kole soutěže žáci ve čtyřčlenných družstvech vyhledávali zajímavosti z informačních zdrojů a písemně řešili kvíz z dějin naší vlasti. Pět družstev ze tříd IV. A, V. A, V. B a V. D postoupilo do druhého kola soutěže. Finále proběhlo zábavnou formou: soutěžící podle výběru odpovídali na otázky týkající se 1. světové války, legií, vzniku republiky, poznávali budovy postavené v Ostravě za 1. republiky, na číselné ose seřazovali důležité dějepisné informace, řešili přesmyčky výrobků vyvážených z ČSR do celého světa a na závěr se poprali s kvízem, který se týkal života našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Za správně splněné úkoly získávali „prvorepublikové koruny“. Vědomosti soutěžících byly vyrovnané a všichni bojovali statečně. Vítězem se nakonec stalo družstvo ze IV. B – Anna Waloschková, Jan Šlachta, Marek Pauk a Samuel Wengřín, druhé a třetí místo obsadila dvě družstva z V. A – Adéla Kučerová, Nikolas Derman, Filip Rončka; Tereza Coufalíková, Hana Randýsková, Viktorie Zerzoňová a Jan Číhal.

Mgr. Martina Kalusová
SOUTĚŽ VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽ VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽ VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽ VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽ VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽ VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽ VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽ VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽ VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽ VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE, HORSKÝ HOTEL LIPOVÝ, MORÁVKA
MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE

V týdnu od 8. 10. 2018 do 12. 10. 2018 se zúčastnilo 60 žáků pobytu v rámci projektu Mezilidská komunikace. V pondělí ráno vyrazili autobusem od svých škol směr Morávka, kde byli ubytováni v Horském hotelu Lipový. Do projektu bylo zapojeno celkem 5 škol – 4 z Ostravy a jedna z Ratiboře. V rámci druhého turnusu vyjela ZŠ Ostrava, Matiční 5; ZŠ Gajdošova a Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu.
První den byl ve znamení seznamovacích her a poznávání okolí hotelu. Odpoledne pak žáci navázali na aktivitu, která byla započata již na jaře v Istebne. Jelikož se celý projekt zaměřuje na mezilidskou komunikaci, bylo úkolem žáků vytvořit videa s danou tématikou. Videa by měla ukázat klady a zápory využívání internetu. Večer pak nechyběla žáky tolik žádaná taneční zábava.
V úterý si žáci vyzkoušeli mnoho zajímavých team buildingových aktivit organizovaných agenturou Outdoor & Colours, s.r.o. Byly to například aktivity: Icebreakers, Dynamics, Diskgolf, Na laně a komunikační hra Řeka.
Ve středu žáci opět strávili den s již zmiňovanou agenturou a to při dopolední dramatické hře Zvířetník profesora Péráka a odpolední detektivní hře Lupiči. Den byl zakončen táborákem, který si žáci sami připravili.
Soutěžilo celkem 8 družstev, která byla sestavena vždy z žáků všech tří škol.
Čtvrteční dopoledne bylo věnováno dotáčení, sestřihu a kompletaci videí. Jelikož zadaný úkol byl pro některé skupiny velmi náročný, bylo potřeba v tvorbě, sestřihu a závěrečné kompletaci pokračovat i v pátek dopoledne.
Odpoledne žáci navštívili nedaleký aquapark Olešná a večer po dokončení videí následovala závěrečná taneční zábava. V pátek dopoledne nadešel čas balení a příprav k odjezdu. Všichni žáci si celý týden nesmírně užili, což bylo znát na loučení při odjezdu. Bylo jasné, že se celý týden vydařil.

Mgr. Andrea Bilová, Mgr. Vladimíra Pencková

PEČUJEME O PŘÍRODU
Akce TaKme

12. 10. 2018 se žáci IV. C zapojili do akce TaKme 2018, kterou pořádala Loděnice pod hradem. V rámci této akce čistily děti moravský břeh řeky Ostravice v úseku od slezskoostravského hradu po lávku v Komenského sadech. Sesbírali přitom několik pytlů odpadu z okolí řeky a pomohli z řeky vytáhnout odložené staré pneumatiky.
Čištění řeky je jedna z mnoha akcí spadajících do projektu dobrovolnických činností, které se už několik let konají pod názvem 72 hodin. S naší pomocí bylo odpracováno dne 12. 10. 2018 pro přírodu celkem 113 dobrohodin.

Mgr. Jaroslava Wágnerová
Plakát TaKme

ZAŽÍT OSTRAVU JINAK
Ostrava jinak

Budova naší školy na ulici 30. dubna se v sobotu 15. září zapojila do Evropského týdne mobility a Světového dne bez aut v rámci akce Zažít Ostravu jinak. Na této sousedské slavnosti se svými aktivitami pro děti i dospělé podílely paní vychovatelky školní družiny základní školy. Před budovou školy na ulici 30. dubna 20 nabídly v době od 14.00 do 17.00 malování na chodníku a v prostorách hřiště pro zájemce výrobu veselé upomínkové květinky a možnost účastnit se sportovních soutěží a pohybových her. Přímo v budově školy byly připraveny tři komentované prohlídky, kterých se zúčastnilo cca 60 zájemců. Před budovou školy proběhl jarmark, kde možnost prodeje využili žáci naší školy. Podle atmosféry, která na slavnosti vládla, soudíme, že si ji lidé náramně užili.

Ostrava jinak Ostrava jinak Ostrava jinak Ostrava jinak Ostrava jinak

SOUTĚŽ NA PRÁZDNINY

U příležitosti stého výročí založení Československé republiky vyhlašuje naše škola literární soutěž Napiš zprávu z výletu (dovolené). Každý soutěžící pošle zprávu o výletu nebo dovolené ze zajímavého místa naší České republiky.
Zpráva by měla obsahovat popis místa a fotografii, kdo a kdy na daném místě byl, jak se mu tam líbilo.
Práce by neměla přesáhnout formát A4 napsaný na počítači.
Zprávu, společně s fotografií Vámi pořízenou, označenou Vašim jménem a třídou posílejte paní učitelce Černé na mail jana.mecova@seznam.cz. Pět nejlepších prací bude odměněno a postupně publikováno v pěti číslech našeho časopisu Matičák v příštím školním roce 2018/2019.
Těšíme se na Vaše příspěvky!


KDO BY NECHTĚL NAVŠTÍVIT RODNÉ MĚSTO NEBO DOKONCE RODNÝ DŮM HUDEBNÍHO SKLADATELE W. A. MOZARTA?
Salzburg

Žáci naší školy si toto místo vybrali jako cíl školního výletu. Jednalo se o poznávací zájezd CK Školní zájezdy z Brna. Žáky doprovázely 2 vyučující – L. Mikundová a J. Šputová.
Naše cesta začíná na místě srazu 17. 6. 2018 v 23.30 na parkovišti před Domem kultury v Ostravě. Odjezd autobusu byl stanoven na 00.15, všech 22 žáků přišlo včas, takže jsme mohli vyrazit přesně směr Brno – Mikulov – Salzburg.
V Brně doplnili náš autobus studenti konzervatoře a několik dospělých. S několika zdravotními zastávkami jsme před 9. h ráno dojeli před Salzburg, kde jsme museli vyčkat na určitý čas, kdy jsme mohli vjet a vystoupit v Salzburgu. Poté se náš autobus vzdálil a parkoval před městem.
Samotná prohlídka začíná návštěvou zámku Mirabell a jeho přilehlých krásně udržovaných zahrad. Následovala krátká cesta přes řeku Salzach do historického centra.
Přírodovědné muzeum (Haus der Natur) nám ve své 3 poschoďové budově nabízí pohled na přírodu z různých stránek. Mohli jsme obdivovat obří ještěry, nekonečný vesmír s důležitými okamžiky při jeho objevování, obrovská akvária s nádhernými živočichy nám odhalovala tajemný život pod vodou, další expozice nás seznámily s poznatky o lidské anatomii a mnoho dalších výstav nás přesvědčily v tom, že objevovat přírodu je vždy velké dobrodružství.
Následující místem zastavení je Mozartův rodný dům (Mozarts Geburtshaus). Ve 3. patře jsme si prohlédli věrně zrekonstruovaný měšťanský byt, kde Mozartovi bydleli 26 let. K nahlédnutí jsou zde dokumenty, úřední listiny, dopisy aj., které nám toto období přibližují.
Na 17 h jsme měli objednanou pozemní lanovku vedoucí na dominantu města – pevnost Hohensalzburg. Navštívili jsme knížecí komnaty, místnosti vyzdobené gotickými dřevořezbami. Z nádvoří se všem naskytl nádherný pohled na město.
Čas rychle utekl a my se po krátkém oddechu u zlaté koule Sphaera přemístili na místo příjezdu autobusu. Ten nás během chvilky dovezl k penzionu Leonharderhof v Grödigu, kde jsme měli zajištěno ubytování.
Po snídani jsme pokračovali v našem programu. Tentokrát byl cíl v nedalekém Německu, v Berchtesgadenu. Prvním zastavením bylo dokumentační centrum v Obersalzbergu, které se zabývá dějinami toho místa a nacionálněsocialistické diktatury. Od r. 1923 toto místo využíval A. Hitler k letním pobytům. Z tohoto místa jsme se kyvadlovou autobusovou dopravou dostali na Orlí hnízdo, což je neoficiální název pro horské útočiště A. Hitlera na hoře Kehlstein. Z horního parkoviště jsme se průchodem vykládaným mramorem dostali k luxusnímu výtahu, který nás v délce 124 m dovezl do samotného sídla. Zpřístupněna je velká osmihranná místnost s krbem, prosklená galerie s nádherným výhledem. Původní interiér je z žulových zdí.
Po této prohlídce následovala cesta k nádhernému jezeru Königssee, které je vytvořeno ledovcem. Plavbou lodí jsme se dostali na poloostrov ke kostelu sv. Bartoloměje. Během plavby jsme si vyslechli povídání o jezeře a také hru na trubku s ozvěnou.
Dva dny utekly a my se plni dojmů vraceli zpět do ČR. Díky počasí, které nám i přes špatnou předpověď přálo, a díky paní průvodkyni jsme získali mnoho nových poznatků, viděli nádherná místa.


ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2018/2019

  ZÁPIS ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2018/2019 »


ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU

Financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Ostrava

Ve školním roce 2017/2018 vyjelo do zdravotně příznivých lokalit Jeseníků celkem 150 žáků naší školy.

1. Penzion Eden, Karlov pod Pradědem   24. 2. 2018 – 9. 3. 2018
2. Hotel Neptun, Malá Morávka   9. 4. 2018 – 22. 4. 2018

90 žáků třetího ročníku trávilo 14 dnů v hotelu Neptun Malá Morávka a 60 žáků sedmého ročníku v Penzionu Eden v Karlově pod Pradědem.

Žáci prvního stupně na pobytu kromě vycházek, výletů a pobytu v bazénu v rámci celodenních akcí navštívili například Karlovu Studánku, lanové centrum u hotelu Kamzík, přírodní rezervaci Morgenland, koňský ranč nebo horu Praděd. Sehráli také přátelský zápas ve florbalu se ZŠ v Karlově Studánce.

Žáci druhého stupně procházeli lyžařským výcvikovým kurzem na sjezdovkách v Karlově pod Pradědem.

O příjemně a zdravě strávených čtrnáct dnů se zasloužili hlavně žáci svým úžasným přístupem k plnění všech zadaných úkolů, chováním mezi sebou, ale i vůči pedagogickému doprovodu a personálu ubytovacích zařízení.

Celkové náklady na realizaci projektu „14 denního ozdravného pobytu dětí, které jsou žáky Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace v období od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018 v oblasti, která není postižena smogovou situací“ činily 1 017 563 Kč.
Z toho 684 000 Kč bylo hrazeno z účelového neinvestičního příspěvku Statutárního města Ostravy z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, částka 333 563 Kč z přijatých úhrad od žáků.

V Ostravě dne 18. 6. 2018

  14-denní ozdravný pobyt dětí »


MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE; ISTEBNA
Mezilidská komunikace; Istebna

V týdnu od 14. 5. 2018 do 18. 5. 2018 se zúčastnilo 20 žáků ze sedmých tříd pobytu v rámci projektu Mezilidská komunikace. V pondělí ráno vyrazili autobusem od Domu kultury města Ostravy do vesničky Istebna, kde byli ubytováni v hotelu Halniak. Do projektu se stejně jako každý rok zapojily také další 3 školy. S námi tentokrát vyjela ZŠ Gajdošova a Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu. První den byl ve znamení seznamovacích her a poznávání okolí hotelu. Odpoledne pak proběhla přednáška s polskou policií na téma kyberšikana a večer nesměla chybět diskotéka. V úterý dopoledne si žáci vyzkoušeli mnoho zajímavých aktivit v rámci team buildingové olympiády. Soutěžilo celkem 8 družstev, která byla sestavena vždy z žáků všech tří škol. Úterní odpoledne patřilo přednášce a lekci první pomoci. Večer žáci strávili v místní kolibě u táboráku, kde se najedli, zazpívali s kytarou v obou jazycích a dokonce i zatančili. Ve středu si žáci užili venkovní aktivity – lezeckou stěnu a vyjížďku na kole. Tyto aktivity byly doplněny taneční lekcí společenského tance a natáčením krátkých videí s tématikou projektu. Ve čtvrtek dopoledne proběhla další zajímavá přednáška, která byla zaměřená na sociální kompetence a způsobilost (navazování kontaktů, empatie, komunikace, sociální dovednosti apod.). Odpoledne žáci navštívili nedaleký aquapark Olza a večer pak proběhl turnaj stolních her, po kterém následovala závěrečná diskotéka. V pátek dopoledne nadešel čas balení a příprav k odjezdu. Jelikož si všichni žáci celý týden nesmírně užili, neobešlo se loučení bez slziček a mávání kapesníčkem. Tento závěrečný moment byl známkou toho, že se celý týden vydařil.

Vladimíra Pencková, Andrea Bilová

PIŠKVORKOVÝ TURNAJ
PIŠKVORKOVÝ TURNAJ

V pondělí 21. 5. 2018 proběhlo školní kolo piškvorkového turnaje, ve kterém se utkali všichni úspěšní hráči z třídních kol. Celý turnaj probíhal ve čtyřech kategoriích: 1. kategorie (1.–2. třída), 2. kategorie (3.–4. třída), 3. kategorie (5.–6. třída) a 4. kategorie (7.–9. třída). Celkem se do turnaje zapojilo 38 žáků.

Vladimíra Pencková, Jana Černá
MATIČNÍ SLAVÍČEK
Matiční Slavíček

Žáci 2. a 3. ročníků si připravili pěvecké vystoupení a ve dnech 10. 5. a 17. 5. 2018 se nám předvedli ve dvou kategoriích. Víc než 50 žáků se sešlo dvě odpoledne v jazykové učebně a porovnalo své pěvecké schopnosti. Jednotlivci nejen z naší školy zazpívali písně populární, stylu country, ukolébavky i lidové. Všichni se kromě zpěvu v anglickém jazyce i představili a po písni jsme společně prodiskutovali obsah a nejen potleskem vyjádřili svoje pocity ze slyšeného.
Zazněly například tyto písně: I have a dream, Twinkle-twinkle little star, 10 Little fingers, Old Mc Donald, My Bonny, Yellow submarine, Oh, Susana, Row your boat, A game in the garden, Daddy, Feathers, Believer, I will always love you…
Kromě zpěvu jsme mohli v obou kategoriích slyšet i doprovodnou hru na ukulele. Z naší školy se na 2. místě umístila žákyně z 2. A. V kategorii pro 3. ročník na 1. místě žákyně z 3. C a na 3. místě žákyně z 3. B.
Všem blahopřejeme!
Za podporu děkujeme i některým rodičům, sourozencům či prarodičům, kteří přišli podpořit děti. Všichni žáci byli oceněni diplomy a nejlepší si odnesli knižní ceny, abychom je motivovali pro další studium jazyka. Zúčastněné školy obdržely knihy pro výuku zpěvu v AJ. I naše knihovnička se díky finanční podpoře ÚMOb MOaP rozrostla o zajímavé knížky, jazyková učebna o nástěnné obrazy a tabule.
Těšíme se na společné setkání a soutěžení žáků 4. a 5. ročníků, které se uskuteční ve dnech 7. 6. a 14. 6. 2018 na naší škole.

Denisa Ďuriková, vyučující AJ

VÝTVARKA NÁS BAVÍ
Výstava Výtvarka nás baví

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ „OSTRAVA JINAK“
Komenského sady

V druhém kole fotografické soutěže žáci fotili místa, kterými by se chtěli v Ostravě pochlubit a také místa, za která se stydí.
Z došlých fotografií porota vybrala vždy tři nejlepší.
Nehezká místa:
1. Markéta Fialová, 2. Anna Ščučková, 3. Bea Doležalová.
Hezká místa:
1. Barbora Šenkeříková a Natálie Horáková, 2. Bea Doležalová, 3. Markéta Fialová.
Fotografie jsou vystaveny na nástěnce v budově Matiční 5 v prvním poschodí.

Mgr. Jaroslava Wágnerová

DĚTI ČTOU DĚTEM ANGLICKY

Dovolujeme si vás pozvat na ukázkové čtení a soutěž v anglickém jazyce Děti čtou dětem anglicky pro žáky 4. ročníků na ZŠ Ostrava, Matiční 5. Rádi bychom Vám ukázali, že je možné rozvíjet čtenářskou gramotnost v cizím jazyce už v mladším školním věku.
Na naší škole jsme založili Čtenářský klub a žáci 4. ročníků vám přednesou ukázku čtení připraveného příběhu v anglickém jazyce. Přijďte si je vyslechnout, vyplnit kvíz o vyslechnutém příběhu, diskutovat a vyjádřit své pocity a dojmy z četby.
Soutěže se mohou zúčastnit 2 žáci 4. ročníků jedné školy (počet žáků je po domluvě možné navýšit i na skupinu). Všichni zúčastnění žáci budou oceněni diplomy, první tři místa získají knižní odměny k motivaci pro další rozvoj čtenářské gramotnosti.
Každý učitel doprovázející žáka obdrží knihu v anglickém originále s CD nahrávkou, zároveň bude mít možnost prohlédnout si knihy zjednodušené četby v knihovničce naší školy.
Těšíme se na Vás.

Více informací získáte zde: Děti čtou dětem anglicky

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Ostrava

SOUTĚŽ MLADÝ CYKLISTA

V květnu 2018 se konala dopravní soutěž Mladý cyklista, které se zúčastnilo osm škol z obvodů Moravská Ostrava a Slezská Ostrava. Účastníci soutěže byli hodnoceni ve znalostech dopravních předpisů, v jízdě zručnosti a při poskytování první pomoci. Naši žáci Tereza Lazarová, Martina Žilová, Adam Dlouhý a Jáchym Podhorský vybojovali ve své kategorii 1. místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme.

Mgr. Martina Kalusová

DEN ČARODĚJNIC

30. dubna probíhal na naší škole projektový den 1. ročníků napříč předměty s názvem Den čarodějnic. Do budovy školy se slétli čarodějové a čarodějnice, kteří ve vyučovacích hodinách plnili zábavné úkoly ze čtení, matematiky a výtvarné výchovy. Také s koštětem probíhali překážkovou dráhu- tedy trať pro jízdu na koštěti – a při zdárném splnění obdrželi řidičský průkaz na létání na koštěti. Ve třídách se jednotlivé masky představovaly a konaly se módní přehlídky nejnovějších modelů kostýmů. Všichni čarodějové a čarodějnice se na závěr projektu sešli v tělocvičně školy, aby se společně naučili a zazpívali písničku Čarodějka na dvorku a také si ji zatančili, jak to na takových shromážděních bývá.
V tomto projektovém dni došlo k oživení tradic našeho regionu a utužování přátelských vztahů ve třídách. Dětem se projektový den líbil.

Mgr. Gabriela Perutková, Mgr. Hana Horáková, Mgr. Jana Šindlerová a Mgr. Olga Maturová

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU

18. dubna pokračoval projekt s názvem Hejného metoda – zlepšení matematické gramotnosti (na tento projekt přispěl obvod Moravská Ostrava a Přívoz grantem), tentokrát došlo k setkání předškoláků z MŠ Poděbradova s žáky 1. ročníků v připravených dílnách matematického kroužku. Téma dne: Geometrie v rovině a prostoru. Děti pracovaly s dřevěnými mozaikami, rozvíjely fantazii, učily se pojmenovávat a poznávat barvy a geometrické tvary a nacházely jejich reprezentaci v realitě denního života. Při činnostech s geometrickými tvary v prostoru se učily vztahy mezi předměty v prostoru, obohatily svou slovní zásobu o pojmy – krychle, kvádr, koule, válec, kužel, jehlan, A společně vytvářely stavby těles. Toto setkání bylo pro všechny přínosné.

Mgr. Olga Maturová

ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Dne 28. 3. 2018 se konalo okresní kolo Odznaku všestrannosti. Družstvo Natálie Němcová, Denisa Olivová, Natálie Wrobelová, Karolína Kozlová, Filip Čupka, Filip Čapka, Simon Krečmer, Patrik Horecký se umístilo na vynikajícím druhém místě a postupuje do krajského kola. Diplom a medaile žákům předávala Šárka Kašpárková.
V jednotlivcích Filip Čapka svou kategorii vyhrál, Lukáš Doboš a Karolína Kozlová obsadili druhé místo, také postupují do krajského kola a Patrik Horecký byl třetí.
Moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Andrea Bilová

SLAVNOSTNÍ ROADSHOW A SETKÁNÍ S BÁROU ŠPOTÁKOVOU

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 se konalo Slavnostní Roadshow a setkání s Bárou Špotákovou v rámci projektu „Ostrava fandí kontinentům“ v Atletické hale Ostrava. Každá škola mohla přihlásit jedno družstvo o 12 soutěžících (6 chlapců a 6 dívek). Naši školu zastupoval 5. ročník. Soutěžilo se ve třech disciplínách: hod medicinbalem, běh na 60 m, skok z místa. Bohužel se nerozlišoval ročník narození, proto nemohly být jejich výsledky srovnatelné s výkony starších žáků. Přesto si žáci akci užili, setkali se s Bárou Špotákovou, zazávodili si a nasáli atmosféru nadcházejícího Kontinentálního poháru, který bude největší sportovní událostí roku 2018 v České republice.

Mgr. Michaela Kalvodová, Mgr. Libora Kalvarová

SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ DĚTSKÝCH AUTORŮ

22. března 2018 proběhlo slavnostní ocenění dětských autorů příběhů o stromech, z jejichž prací vydal Moravskoslezský kraj publikaci Příběhy stromů z pera nejmladších autorů. Knihu společně s dětmi, pokřtila náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová. V Příbězích stromů z pera nejmladších autorů bylo otištěno 24 prací žáků naší školy. Ocenění byli Adéla Pauková, Adéla Nováková, Jonáš Bordovský, Míša Duong, Kateřina Hynčicová, Jan Plaček, Valentýna Králová, Jindřich Kincl, Vojtěch Matuš, Maxim Ježek, Matěj Holek, Katěřina Kunstvovná, Jolana Pražáková, Nella Kuchyňková, Kryštof Kvido Klawe, Eliška Znebejánková, Veronika Římanová, Jan Psík, Natálie Paula Horáková, Vendula Compelová, Antonie Frokaj, Apolena Bednářová a Karolína Kozlová.

Mgr. Jaroslava Wágnerová

OKRESNÍ FINÁLE V BASKETBALU ŽÁKYŇ

Dne 7. března 2018 proběhlo okresní finále v basketbalu žákyň druhého stupně základních škol. Naši školu reprezentovaly vybrané žákyně osmých a devátých tříd. Boj byl neúprosný a naše děvčata vybojovala krásné druhé místo.
Družstvo dívek ve složení Sára Zátopková, Vanesa Randulová, Natálie Pánková, Lucie Cedivodová, Viktorie Kuncová, Klaudie Šrámková, Eliška Moldřínková, Barbora Kerbelová, Alexandra Gurská, Aneta Lyčková a Eliška Škultétyová si domů odvezlo stříbrné medaile i vytoužený pohár.
Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Michaela Kalvodová

PROJEKT EDISON NA NAŠÍ ŠKOLE

Ve dnech 11. 2. až 18. 2. 2018 se na naší škole uskutečnil projektový týden nazvaný Edison. Tento projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností. Seznamuje se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích. Projekt se již mnoho let koná pod záštitou dobrovolnické organizace AISEC.
„Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného." /web AISEC/
Naši školu navštívilo šest stážistů z celého světa: Leonardo z Brazílie, Mohammed z Jordánu, Liaisan z Ruska, Shuning z Číny, Malia z Indonésie a Teona z Gruzie. Studenti seznámili naše žáky s jejich zeměmi, s jejich zvyky, tradicemi, kulturou, slavnými osobnosti, přírodními úkazy atd. V hodinách hudební výchovy zněly rytmy brazilské samby, v ruštině žáci procvičovali azbuku a ruská slovíčka, ve výtvarné výchově psali své jméno v čínštině. Ale hlavně v hodinách anglického jazyka, zeměpisu a biologie poslouchali celý výklad v anglickém jazyce. Kladli spoustu zvídavých otázek o životě studentů, jejich rodin i obyvatel země. Žáci od druhých ročníků až po deváté měli možnost seznámit se se stážisty a osmělit se použít mluvené slovo v angličtině. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o všech zemích. Tančili, zpívali, hráli hry, soutěžili v kvízech, učili se použít čínské hůlky k jídlu, hrát na indonéský nástroj angklung, psát jméno v arabštině atd.
Stážisté byli ubytováni v hostitelských rodinách, které se o ně pečlivě starali a žáci zároveň měli velkou příležitost si procvičit angličtinu v běžném životě.
Děkuji všem učitelům a hostitelským rodinám za starost a péči o stážisty a věřím, že tato akce nebyla poslední a v příštím roce se zase uskuteční.

Mgr. Lucie Svobodová

ÚČAST V SOUTĚŽNÍM INTERNETOVÉM KURZU HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ 2018
Hravě žij zdravě 2018

V letošním školním roce se zúčastnila třída 5. B soutěžního internetového kurzu Hravě žij zdravě.
Cílem tohoto kurzu je vzdělávat žáky základních škol v oblasti zdravého životního stylu a pomocí moderních vzdělávacích postupů jim předávat teoretické i praktické poznatky z oblasti výživy, pohybové aktivity, pitného režimu i duševní hygieny, pracovat na změně stravovacích návyků s důrazem na správnou skladbu jídelníčku a správný jídelní režim. Kurz sleduje mimo jiné i pohybovou aktivitu dětí a snaží se motivovat je ke snížení času tráveného sledováním televize nebo hraním počítačových her.
Kurzu se aktivně zúčastnili všichni žáci třídy 5. B tím, že plnili úkoly v pěti navazujících lekcích. Za test v každé lekci získávali body pro svou třídu podle úrovně svých znalostí.
Výsledné pořadí tříd bylo sestaveno podle bodového průměru na jednoho žáka. Umístili se na 4. místě v Moravskoslezském kraji.

Mgr. Jarmila Richtárová
třídní učitelka třídy 5. B
  Certifikát »

ZDRAVÁ PĚTKA OBOHATILA UČIVO PRVOUKY V 1. ROČNÍCÍCH

Ve dnech 26. a 27. února absolvovali žáci všech prvních ročníků Školu Zdravé 5 přímo ve třídách naší školy. Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program Nadačního fondu Albert a je zaměřen na zdravý životní styl. Lektorka Zdravé 5 seznámila žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma měla připraven soutěžní úkol, který plnili žáci rozdělení do skupinek a pro svůj tým sbírali „pětky“. Na závěr si děti odnesly vysvědčení a dárečky Zdravé 5. A samozřejmě si pochutnaly na svých ručně vyrobených ovocných či zeleninových špízech.

Mgr. Olga Maturová

HEJNÉHO METODA – ZLEPŠENÍ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

6. a 7. března probíhal na naší škole v půdní přestavbě v budově 30. dubna projekt s názvem – Hejného metoda – zlepšení matematické gramotnosti. Na tento projekt přispěl obvod Moravská Ostrava a Přívoz grantem. Žáci kroužku matematiky podle profesora Hejného ve čtyřech setkáních s dětmi z partnerských MŠ Moravské Ostravy – MŠ lahoslavova, MŠ Dvořákova, MŠ Křižíkova a MŠ Poděbradova procházeli specifickými prostředími této metody, jako jsou Zvířátka dědy Lesoně, Obchod, Parkety, Geoplán, Krychlové stavby – oblékání krychlí a Výstaviště. Všechna prostředí nabízela úlohy, ve kterých se prolíná několik matematických jevů. Úlohy vybízely k experimentování a k objevování a to všem dětem náramně líbilo.
Na začátku těchto matematických dílen děti z dramatického kroužku zahrály arabskou pohádku Kouzelný strom vlasů, keramické dárky pro předškoláky vyráběly děti školní družiny pod vedením p. vych. Bc. Ivy Vaňkové a Bc. Moniky Sabové.

Mgr. Olga Maturová

TÝDEN PRVŇÁČKŮ V KNIHOVNĚ MĚSTA OSTRAVY

Ve dnech 5. a 6. března se všechny první třídy naší školy zúčastnily tradiční akce „Týden prvňáčků“ v Knihovně města Ostravy – oddělení pro děti a mládež. Děti získaly nejenom registraci do knihovny na jeden rok zdarma, ale také svůj první čtenářský průkaz a další upomínkové předměty a hlavně si vybraly první knížky k četbě a získaly tak své první čtenářské zážitky. Nezapomenutelným zážitkem pro ně bylo pasování na čtenáře knihovny králem Gabrielem z království Obraťlist. Knihovna tak na nejmenší čtenáře již od první návštěvy působí jako velmi inspirativní a kreativní místo plné zábavy. Hlavním cílem této akce je zejména podpora čtenářství u dětí a vytvoření pozitivních čtenářských návyků, spojených s návštěvou knihovny.

Mgr. Olga Maturová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Termín: čtvrtek 22. 3. 2018
Program – budova na ulici Matiční 5
8.00 – 11.40 návštěva tříd
Program – na ulici 30. dubna 20
8.00 – 8.40 beseda s rodiči
8.55 – 10.45 návštěva tříd
10.45 – 11.40 prohlídka budovy, vybavenosti tříd
13.00 – 16.00 návštěva oddělení školní družiny, zájmových kroužků

Do třídy vstupujte prosím jen o přestávkách, abyste příchodem během výuky nerušili průběh vyučování.

V době od 13.00 do 15.00 hodin můžete navštívit:
výchovného poradce – Mgr. Renáta Šimšová (2. p.)
školního speciálního pedagoga – Mgr. Jarmila Richtárová (1. p.)

Informace ke Školnímu vzdělávacímu programu S jazyky a počítačem porozumíme Evropě a světu:
Školní vzdělávací program je zaměřen na rozšířenou výuku cizích jazyků a práci s počítačem. Anglickému jazyku se v 1. a 2. ročníku učí žáci 1 hodinu týdně, ve 3. ročníku 3 hodiny týdně, ve 4. a 5. ročníku 4 hodiny týdně. V 6. ročníku se žáci dělí do skupin s rozšířenou výukou jazyků, tito žáci se zdokonalují v anglickém jazyce a začínají ve studiu druhého jazyka dle výběru (jazyka německého, francouzského, ruského, popř. španělského). Časová dotace je v 6.–9. ročníku 3 hodiny týdně u obou cizích jazyků. Žáci, kteří se nevěnují rozšířené výuce jazyků, začínají ve studiu druhého cizího jazyka dle výběru od 8. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně.
Předmětu Práce s počítačem se žáci věnují v 5.–9. ročníku jednu hodinu týdně.


PŘEBOR OSTRAVSKÝCH ŠKOL VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ

Přebor ostravských škol ve sjezdovém lyžování v obřím slalomu se konal 12. 2. 2018 ve Ski areálů Bílá. Sourozenci Anna a Václav Halakucovi závody vyhráli a získali zlaté medaile. Družstvo dívek ve složení Anna Halakucová, Anna Sezimová, Kateřina Zemanová také vyhrály závod družstev a domů si odvezly zlaté medaile.
Blahopřeji a děkuji za vynikající reprezentaci školy.

Mgr. Andrea Bilová

VELKÝ ÚSPĚCH ADÉLY PAUKOVÉ V OKRESNÍM KOLE MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

Žáci 5. ročníku se účastnili matematické olympiády. Jako obvykle se mezi nimi našla řada úspěšných řešitelů 1. (domácího) kola, kteří postoupili do okresního kola. V něm Adéla Pauková obsadila úžasné 1. místo.
Úspěšnými řešiteli se stali také Barbora Olszowská, David Dvořák a Michal Pišťáček.

Adélce i dalším úspěšným řešitelům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.


OSTRAVA JINAK
nová fotografická soutěž pro žáky 5. až 9. tříd naší školy

Vyfoť dvě fotografie. Na jedné bude to, co bys chtěl návštěvníkům Ostravy ukázat, čím by ses chtěl v Ostravě pochlubit (zajímavá místa, výzdoby budov…). Na druhé fotografii bude naopak to, za co se v Ostravě stydíš.
Své práce posílejte do 15. 3. 2018 na email omluvenka4@seznam.cz. Do předmětu napiš své jméno, příjmení a třídu. Připiš také název jednotlivých fotografií.


INFORMACE K OZDRAVNÉMU POBYTU ŽÁKŮ 7. TŘÍD

Termín: 24. 2. 2018 –9. 3. 2018
Odjezd: sobota 24. 2. 2018 v 9. 00 od ZŠ Matiční, ul. Přívozská
Sraz: 8.30 před budovou školy ZŠ Matiční 5
Nutno odevzdat při odjezdu:
1. doklad o bezinfekčnosti
2. kartičku pojištěnce
Zákonný zástupce odpovídá za odborně seřízené bezpečnostní vázání na lyžích svého dítěte! (nutno podepsat)
Dle směrnice o škole v přírodě a zotavovací akci platné od 1. 9. 2014 lze žáka vyřadit z účasti na akci z důvodu nesplnění dokumentační povinnosti ze strany zákonných zástupců.
Příjezd: v pátek 9. 3. okolo 11.30 k ZŠ Matiční, ul. Přívozská
Ubytování: Penzion Eden, Malá Morávka 252, Karlov pod Pradědem
Strava: 5x denně + pitný režim (začíná obědem a končí poslední den snídaní)
Vedoucí výjezdu: Mgr. Andrea Bilová, tel: 733 199 475
Na této akci pořádané školou platí podmínky Školního řádu.
Žáci ihned po příjezdu na místo budou proškoleni řádem provozovatele a znovu poučeni o bezpečném chování při školní akci.

  DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ

V případě onemocnění dítěte, kdy bude zřejmé, že se dítě akce nezúčastní (ani její části), neprodleně informujte školu na tel. čísle 596 127 378 nebo na pavel.nohava@zs-mat5.cz.


BAREVNÝ PODZIM – DÍVEJ SE A FOŤ
Barevný podzim

Na podzim proběhla na naší škole fotografická soutěž žáků pátých až devátých ročníků s názvem Barevný podzim – dívej se a foť. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Z mnoha povedených fotografií vybrala porota ty nejlepší.
Kategorie 5. a 6. tříd:
1. místo Silvie Petrová
2. místo Barbora Kučerová
3. místo Anna Bechná
4. místo Edward Petruňa
Barevný podzim 5. místo Beáta Doležalová
Kategorie 7. až 9. tříd:
1. místo Barbora Šenkeříková
2. místo Ester Švábová
3. místo Vendula Compelová, Natálie Vítková, Carmen Netková
Nejlepší fotografie jsou vystaveny na nástěnce v 1. patře školy.
Výhercům gratuluji a těším se na účast v příštím kole, které proběhne v únoru a březnu.

Fotografie budou v době od 17. 1. 2018 do 16. 2. 2018 vystaveny na radnici MOaP na náměstí Dr. E. Beneše 555/6.
https://www.facebook.com/moap.ostrava/

Mgr. Jaroslava Wágnerová

MOBILNÍ BUFET

Od 8. ledna 2018 bude na naší škole zahájen provoz mobilního bufetu. Svačinky bude možné zakoupit nebo si vyzvednout denně u pracovníků sociálního podniku MELIVITA. V budově na ul. 30. dubna bude možno si svačinky vyzvednout během velké přestávky od 9.40 do 10.00, v budově na ulici Matiční 5 vždy během první přestávky od 8.45 do 8.55. Více informací najdete na chytrasvacina.cz

OBVODNÍ KOLO VE FLORBALU

Dne 19. 12. 2017 se konalo obvodní kolo ve florbalu. Naše škola obsadila druhé místo.
Složení družstva: Lumír Ivanský, Dominik Motyka, Michael Garba, Jan Kolašín, Jiří Kubečka, Michal Krnacz, Jakub Maralík, Tomá Břuska, Šimon Vincenec. Kevin Wrobel, Matyáš Khýr, Matouš Mojžíšek.

Mgr. Andrea Bilová

VÁNOČNÍ BASKETBALOVÝ TURNAJ

18. 12. 2017 se konal Vánoční basketbalový turnaj pod záštitou místostarosty pana Macháčka. Naše škola se umístila na třetím místě. Turnaje se zúčastnilo šest škol.
Družstvo tvořili tito žáci: Ondřej Snopek, Dominik Motyka, Jan Šindler, Ondřej Mer, Robert Ranostaj, Matouš Mojžíšek, Jan Holuša, Jakub Bystroň, Kryštof Kotula.

Mgr. Andrea Bilová

PŘÍRODA S OTAZNÍKY

Naše škola se v listopadu 2017 zúčastnila 1. kola soutěže Příroda s otazníky na téma život v pohybu. Žáci soutěžili v tříčlenných družstvech i v jednotlivcích a absolvovali test, kvíz a poznávačku rostlin i živočichů.
V družstvech obsadily Viktorie Kubicová, Melanie Vidurová a Tereza Šlachtová 1. místo a v jednotlivcích se na 1. místě umístila Vektorie Kubicová.
Děvčata postupují do druhého kola, které se bude konat v květnu 2018.

Mgr. Karin Hozová

ADVENT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Advent ve školní družině proběhl ve dvou akcích pod vedením paní vychovatelky Dáši Novákové. Na obě akce přispělo město Ostrava grantem.
Ve dnech 4. a 5. 12. 2017 proběhlo Malování na sklo. S ohledem na již osvědčenou a oblíbenou výtvarnou techniku měla akce velkou účast, některé děti přišly i s rodiči. Děti si mohly vybrat z pestré škály skleněných tvarů a libovolně je pomalovat. Vznikly náušnice, přívěsky, vánoční a adventní dekorace a jiné. Celá akce se setkala s velkým ohlasem dětí i rodičů.
Dne 13. 12. 2017 proběhla druhá část akce Advent ve školní družině, tentokrát výroba vánočního svícnu za účasti dětí s rodiči. Pestrá nabídka dekoračních materiálu umožnila velkou kreativitu práce, při které se rodiče s dětmi velmi dobře bavili. Ze školní družiny odcházeli vánočně naladění s vlastním výrobkem.


PŘÁNÍ PRO RADOST

Žáci V. A vyrobili pro vážně nemocnu Leničku, která ráda dostává poštu, vánoční přáníčka.

Přání pro radost

VÝSTAVA BETLÉMŮ A VÁNOČNÍCH VÝROBKŮ
Výstava betlémů

Žáci školní družiny vypracovali deset prostorových výtvarných aranžmá s vánoční tematikou, která jsou, spolu s pracemi dětí a žáků škol a školských zařízení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nyní vystaveny ve dvoraně úřadu u tramvajové zastávky „Elektra“. Ředitel školy, Mgr. Vladimír Matuš, na setkání s žáky školní družiny, ocenil tvůrčí výtvarnou práci žáků a předal jim dárky městského obvodu. Jak se nám naše dílka povedla, si můžete přijít zdarma prohlédnout do 5. 1. 2018.

Bc. Iva Vaňková
Výstava betlémů Výstava betlémů Výstava betlémů

VÁNOČNÍ BASKETBALOVÝ TURNAJ

Dne 18. 12. 2017 se zúčastnili vybraní žáci 4. a 5. ročníku Vánočního basketbalového turnaje na ZŠ Gen. Píky. Protože jich bylo málo, doplnili je žáci z 3. ročníku. Družstvo ve složení Matěj Havelek, Max Havelek, Kryštof Moravec, Richard Dobeš, Ondřej Žila, Matěj Dvořák, Matěj Mršťák, Hynek DvořákA, Teo Pomezný získalo 1. místo.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme.

Mgr. Libora Kalvarová

CLICK ON! – SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

Ve dnech 12. a 13. 12. 2017 se v počítačové učebně ve školní budově na ulici 30. dubna sešli zástupci druhých až pátých ročníků, aby si společně zasoutěžili a poměřili svou znalost angličtiny ve školní soutěži „CLICK ON!“ Všichni žáci odvedli dobrou práci a výsledky byly tudíž dosti vyrovnané. Tři nejlepší z každého ročníku byli nakonec po zásluze odměněni za podaný výkon diplomem i hodnotnými cenami. Zkrátka nepřišli ani ostatní zúčastnění – pro všechny byla připravena sladká tečka v podobě ovocného lízátka.
Na stupních vítězů stanuli:
2. ročník:
1. místo Lucie Pišťáčková a Jakub Otáhalík, 2. místo Jakub Dančík, 3. místo Stela Tirdiľová
3. ročník:
1. místo Martin Foltýn a Alan Migdal, 2. místo Karolína Daňková, 3. místo Matěj Mršťák
4. ročník:
1. místo Jan Rajnoch, 2. místo Tereza Pavlíčková, 3. místo Natálie Jungmanová
5. ročník:
1. místo Helenka Bořutová, 2. místo Nela Štoudková, 3. místo Barbora Olszowská

Vítězům blahopřejeme, všem žákům děkujeme za účast a přejeme mnoho úspěchů a zábavy s angličtinou.

Mgr. D. Ďuriková, Mgr. D. Pánková a Mgr. J. Martinec

TANEC BEZ HRANIC – ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ V RATIBOŘI
Logo

Dne 12. 12. 2017 vyvrcholil v polské Ratiboři (Raciborski Centrum Kultury) projekt přeshraniční spolupráce základních škol z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a polské Ratiboři s názvem „Tanec bez hranic“.
Den D nastal. Na závěrečném setkání všech účastníků projektu žáci před zaplněným hledištěm předvedli všechny naučené tance jak české tak polské. Vybraní žáci zazpívali píseň Malovaný džbánku v polštině i češtině, dále zazněly písně Wiła wianki a Szla dzieweczka do laseczka, zavzpomínali na prožité chvíle u ukázek krátkých videí a sestřihů fotek.
Do projektu „Tance bez hranic“ se v průběhu roku 2017 zapojilo celkem 120 žáků a 12 pedagogů ze čtyř škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ZŠO, Gajdošova, ZŠO, Gen. Píky, ZŠO, Matiční a ZŠaMŠO, Ostrčilova) a ze Szkoły Podstawowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu. Slavnostní odpoledne v Ratiboři navštívila také paní starostka městského obvodu s panem místostarostou, ředitelé zapojených škol, vedení města Ratiboř, ale také početná skupina rodinných příslušníků účastnících se žáků, a to jak z Polska, tak i z Ostravy
Společné vystoupení všech účastníků bylo důkazem toho, že projekt dokázal překonat geografické, jazykové i společenské a kulturní hranice obou států, vytvořil nová přátelství a obohatil účastníky o nové zážitky a zkušenosti.
Děkuji všem našim 21 žákům za vzornou reprezentaci naší školy a vyvinuté úsilí a práci při nácviku tanců.

Mgr. Lucie Svobodová, Mgr. Andrea Bilová

MUZEUM HRAČEK

Žáci školní družiny navštívili rozsáhlou expozici hraček doplněnou zajímavým a zábavným výkladem. Obdivovali starožitné hračky našich prarodičů, seznámili se s tvorbou Walta Disneyho a vyzkoušeli si, jak si kdysi děti hrály a jak hračky používaly. Žáci I. B a II. B si užili příjemné odpoledne.

Bc. Iva Vaňková

TANEC BEZ HRANIC – NÁVŠTĚVA V POLSKU
Logo

Dne 30. 11. 2017 se zúčastnilo 21 žáků naší školy další aktivity z projektu Tanec bez hranic. Žáci vyrazili autobusem do polského města Ratiboř. Zde si v místním kulturním domě zopakovali s polskými trenérkami polské tance kujovjak a krakovjak. Následně proběhla generálka všech tanců na závěrečné vystoupení
. Ve školní jídelně jsme poobědvali a poté si prohlédli partnerskou školu Gimnazium nr1 z Oddzialami Integracyjnymi i Sportowymi w Ratiborzu. Byli jsme nadšeni z Lego místnosti a Robot místnosti, dále tří divadelních místností a také z prostorných chodeb, které polští žáci využívají jako relaxační zóny.
Po cestě zpět nádherně sněžilo a tento pohled z okna autobusu zakončil celý náročný den. Vše máme secvičeno a teď už nás čeká jen závěrečné vystoupení.

Mgr. Lucie Svobodová, Mgr. Andrea Bilová

ŠUMNÁ OSTRAVA – DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ

Dne 28. 11. 2017 se konalo finále dějepisné soutěže Šumná Ostrava, kam postoupilo pět žáků naší školy v kategorii 0 skupiny C (4. až 5. třídy): Jan Číhal a Ema Dančíková, Vojtěch Matuš, Jakub Ondruš a Klára Strejčková.Soutěž se konala k oslavě 750 let Ostravy.
Žáci v testu uplatnili své vědomosti získané v hodinách dějepisu, ze školní soutěže a při samostudiu encyklopedií a jiné naučné literatury.
Vyhodnocení tohoto finále bylo velkým školním úspěchem, protože všechna tři místa v dané kategorii získali žáci naší školy a to v tomto pořadí:
1. místo – Vojtěch Matuš,
2. místo – Jakub Ondruš
3. místo – Ema Dančíková.

Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme.

Mgr. Martina Kalusová

VELKÁ SOUTĚŽ MALÝCH ZOOLOGŮ 2017

Dne 6. 10. 2017 proběhlo finále soutěže Velká cena malých zoologů v ZOO Ostrava.
Družstvo ve složení: Maxim Ježek, Tereza Dombrovská, Max Havelek, Jan K. Kurzela, Karolína Čapková, Natálie Jungmannová, Tereza Pavlíčková získalo 2. místo.
Tentokrát nešlo o čas, ale více o znalosti a dovednosti.
Blahopřejeme.

Mgr. Libora Kalvarová

TANEC BEZ HRANIC
Logo

Dne 21. 11. se konala další náročná aktivita v rámci projektu Tanec bez hranic. Čtyřicet polských žáků přijelo do Ostravy v doprovodu čtyř učitelů a paní ředitelky jejich školy Gimnazium nr1 z Oddzialami Integracyjnymi i Sportowymi w Ratiborzu.
Všichni navštívili postupně čtyři základní školy zapojené do projektu z obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a to: ZŠ Matiční 5, ZŠ Ostrčilova, ZŠ Gajdošova a ZŠ Gen. Píky. Žáci a učitelé si prohlédli prostory a vybavenost škol a poté se přemístili do tělocvičen ZŠ Píky, kde si pod vedením lektorek z tanečního souboru Ondřejnica ze Staré Vsi opakovali české lidové tance, které zatančí na závěrečném vystoupení dne 12. 12. v polském městě Ratiboři na závěrečném vystoupení.
Po náročných šesti hodinách tancování se žáci občerstvili a naobědvali v místní restauraci. Již teď se těšíme na další setkání v Ratiboři, kde budeme tančit polské tance.

Mgr. Lucie Svobodová, Mgr. Andrea Bilová

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Datum konání: 14. 11. 2017

Do školské rady pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 byli zvoleni:
za pedagogické pracovníky:

Mgr. Jarmila Richtárová
Mgr. Lucie Svobodová

• za zákonné zástupce:

Bc. Vít Svrčina
PharmDr. Lucie Dvořáková Dostalíková


OZDRAVNÝ POBYT PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace pořádá pro žáky 7. ročníku čtrnáctidenní ozdravný pobyt s lyžováním v období od 24. 2. do 9. 3. 2018, který se uskuteční v rekreačním středisku Eden v obci Malá Morávka.
Akce je podpořena Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Statutárního města Ostravy. Doplatek na žáka činí 2 000 Kč + 1 500 Kč za skipas, pokud bude žák lyžovat. Zajištěna je doprava, ubytování, strava, pitný režim dle platné legislativy a pojištění. S žáky vyjedou pedagogové naší školy, vychovatelé a zdravotník

Mgr. Lucie Svobodová
Ostrava

OZDRAVNÝ POBYT PRO ŽÁKY 3. ROČNÍKU

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace pořádá pro žáky 3. ročníku čtrnáctidenní ozdravný pobyt v období od 9. 4. do 22. 4. 2018 pro třídy III. A, B, C, který se uskuteční v hotelu Neptun v obci Malá Morávka.
Akce je podpořena Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Statutárního města Ostravy.
Doplatek na žáka činí 2 000 Kč. Zajištěna je doprava, ubytování, strava, pitný režim dle platné legislativy, pojištění, sportovní a jiné doprovodné aktivity. S žáky vyjedou pedagogové naší školy, vychovatelé a zdravotník.

Mgr. Hana Malíková
Ostrava

HALLOWEEN NA MATIČNÍ 5

V úterý 31. října 2017 v budově základní školy na ulici Matiční proběhla velmi oblíbená podzimní akce s názvem Halloweenská cesta.
V patnáct hodin se budova otevřela pro neskutečné množství různých čarodějnic, upírů, mumií a dalších strašidel, ať už malých či dospělých. Pro účastníky bylo připraveno dvanáct stanovišť, na kterých žáci prvního stupně plnili více či méně náročné úkoly. Po splnění všech úkolů a nasbíraní dvanácti razítek, si mohli na kole štěstí vylosovat jednu ze čtyř připravených sladkých odměn.
Jako každý rok byla celá akce připravena staršími žáky ze školního parlamentu. Letos akce přilákala opravdu velké množství dětí, počet zúčastněných činil 256 strašidel.
Děkuji všem organizátorům a pomáhajícím, ať už z řad žáků či učitelů, za pomoc s přípravou a skvěle zvládnutou akci.

Mgr. Vladimíra Pencková

NETRADIČNÍ 5-TI BOJ

Dne 27. 9. se uskutečnila soutěž škol z obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pod názvem Netradiční 5-ti boj, kterou pořádala Základní škola Ostrava, Gen. Piky 13A, příspěvková organizace.
Naši školu reprezentovaly dvě družstva, mladší žáci ve složení:
Tereza Kočvarová,
Karolína Kozlová,
Jáchym Krajník,
Patrik Hörecký
a starší žáci:
Karolína Ivančivová,
Nikola Frischová,
Lumír Ivanský,
Vojtěch Kukač.
Všichni členové družstev závodili v jízdě na koloběžce, přespolním běhu, střelbě ze vzduchovky, plavání a discgolfu.
Naši reprezentanti statečně bojovali a svými výkony se umístili na výborném druhém místě v obou kategoriích.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Andrea Bilová

HALLOWEENSKÁ CESTA – POZVÁNKA

Ani letos nebude na naší škole chybět akce s názvem Halloweenská cesta. Členové parlamentu jako každý rok připravují toto odpoledne plné kouzel a zážitků. Celá akce proběhne na budově Matiční 5 v úterý 31. 10. 2017. Budova bude otevřena od 15.00 do 17.00.
Žáci z řad druhého stupně tímto zvou k účasti své spolužáky z 1. až 5. ročníků.

POKUD SI CHCETE ZÍSKAT STRAŠIDLA NA SVOU STRANU, PŘIJĎTE V KOSTÝMU.
Mgr. Vladimíra Pencková

VYHLÁŠENÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE PRO ŽÁKY 5. AŽ 9. ROČNÍKŮ ZŠ OSTRAVA, MATIČNÍ 5

Téma: Barevný podzim
Termín: do 24. listopadu 2017 odešli své soutěžní fotografie (max. dvě) na e-mail omluvenka4@seznam.cz (do předmětu napiš jméno, příjmení a třídu)
Kategorie: 5.–6. ročník, 7.–9. ročník

Mgr. Jaroslava Wágnerová

EXKURZE V ARCHEOPARKU CHOTĚBUZ-PODOBORA

Žáci IV. A a IV. B navštívili v pátek 20. 10. Archeopark v Chotěbuzi – Podoboře. Seznámili se s životem ve slovanském hradišti a sami si mohli vyzkoušet, jak Slované žili, kde bydleli, čím se živili. Tato exkurze navazující na dějepisné učivo byla pro děti velkým zážitkem, díky němuž si dokázaly lépe představit obtížný život našich předků.

Mgr. Martina Kalusová

CO VÍŠ O SVÉM MĚSTĚ?

V pátek 13. 10. se žáci 4. a 5. ročníků zúčastnili školního kola dějepisné soutěže „Co víš o svém městě?“ konané k výročí 750 let Ostravy. Žáci pracovali s texty, obrázky a encyklopediemi, písemně odpovídali na otázky z historie města, doplňovali údaje na časovou osu a kreslili osobnosti spjaté s naším krajem. Ti, kteří prokázali nejvíce znalostí o Ostravě, postupují do městského kola.

Mgr. Martina Kalusová

TANEC BEZ HRANIC; ISTEBNA
Logo
Tanec přes hranice, Istebna

V týdnu od 2. 10. 2017 do 6. 10. 2017 se dvacet žáků z osmých a devátých tříd naší školy zúčastnilo pobytu v rámci projektu Tanec bez hranic. Tentokrát jsme vyjeli do Polska do hotelu Halniak v malebné horské vesničce Istebna. Zde jsme se sešli s žáky ze škol ZŠ Gajdošova a Gimnazium nr1 z Oddzialami Integracyjnymi i Sportowymi w Ratiborzu.
Úvodní den byl věnován poznávání okolí a seznamovacím hrám. V úterý žáci začali tančit dva polské tance – kujovjak a krakowjak. Kujovjak je pomalý tanec ve stylu mazurky, který má tříčtvrteční rytmus a krakowjak je rychlý tanec v dvoučtvrtečním taktu. Lektorky z tanečního souboru Strzecha z Ratiborze rozdělily žáky do dvou skupin, ve kterých potom tančili. Ve středu si žáci užili venkovní aktivity – projížďku na kole a lezeckou stěnu v kombinaci s ručními pracemi, kdy vyráběli věnečky a pásy na ozdobu pro závěrečné vystoupení, a také nacvičovali dvě lidové písně v polském a českém jazyce. Večer si žáci užili zábavu a zpěv českých a polských písní spojený s tancem u ohniště v místní kolibě. Ve čtvrtek žáci navštívili místní aquapark Zagroň, kde relaxovali před odpoledním tancováním. V pátek nastal čas balení, slziček na rozloučenou a tanečku Tańcz, tańcz, tańcz, který byl spontánním symbolem přátelství mezi českými a polskými dětmi. A když během cesty zpět v autobuse zněla polská lidová Sla diewoczka do laseczka, nebylo co dodat. Týden se vydařil.

Lucie Svobodová, Andrea Bilová

ŠKOLA NANEČISTO
Škola nanečisto

Milí předškoláci,

chcete si vyzkoušet dovednosti potřebné ke snadnému zvládnutí prvních školních dnů? Přijďte se svými rodiči ve dnech

7. 11. nebo 8. 11. 2017 mezi 15. až 17. hodinou

do budovy ZŠ Matiční na ul. 30. dubna 20, Ostrava.
Čeká Vás odpoledne plné her, cvičení obratnosti a hudebních i výtvarných dovedností.

Bližší informace na www.skolananecisto.webnode.cz »

Přihlášky zasílejte na e-mail skolananecisto@seznam.cz do 15. 10. 2017 s uvedením termínu, kdy nás navštívíte.

Těšíme se na Vás.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Ostrava