KONTAKTY

Název: Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Adresa školy: Matiční 5/1082, 728 13 Ostrava

Identifikátor datové schránky: qgamqsb
ID datové schránky: qgamqsb

Ředitel školy: Mgr. Vladimír Matuš
e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz
Telefon: 596 127 382

Zástupce ředitele pro 1. stupeň ZŠ: Mgr. Hana Malíková
e-mail: hana.malikova@zs-mat5.cz
Telefon: 596 127 380

Zástupce ředitele pro 2. stupeň ZŠ: Mgr. Lucie Svobodová
e-mail: lucie.svobodova@zs-mat5.cz
Telefon: 596 113 670

Ekonomka školy: Ing. Pavla Kročilová
Telefon: 596 113 671
e-mail: pavla.krocilova@zs-mat5.cz

Asistent: Ing. Pavel Nohava
Telefon: 596 127 378
Fax: 596 127 378
e-mail: pavel.nohava@zs-mat5.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí 7.00–9.00
Středa 14.00–16.00
Pátek 7.00–9.00

Vedoucí vychovatelka ŠD: Bc. Iva Vaňková
Telefon: 596 126 903 (6.00–8.00 a 16.00–17.00)
Mobil: 733 199 368
e-mail: bc.iva.vankova@atlas.cz

Vedoucí školní jídelny: Renáta Vychodilová
Telefon: 596 120 650
e-mail: renata.vychodilova@zs-mat5.cz

Školní speciální pedagog: Mgr. Jarmila Richtárová
Telefon: 596 127 380
Mobil: 739 354 263
e-mail: JarmilaRichtarova@seznam.cz

Výchovný poradce pro 1. stupeň: Mgr. Renáta Šimšová
Telefon: 596 127 380
e-mail: r.simsova@volny.cz

Výchovný poradce pro 2. stupeň: Mgr. Iva Fikáčková
Telefon: 596 127 378
e-mail: fikackova.i@seznam.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Andrea Bilová
Telefon: 596 127 378
e-mail: andrea.bilova@seznam.cz

Webové stránky školy: www.zs-mat5.cz
e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

IČO: 61989061

Peněžní ústav: Česká spořitelna a. s., oblastní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1649300379/0800

Místo poskytovaného vzdělávání:

  1. Matiční 5/1082, 728 13 Ostrava
  2. 30. dubna 20/1453, 728 13 Ostrava