PROJEKT „OTEVŘENÁ HŘIŠTĚ V MOaP II“
V RÁMCI PREVENCE KRIMINALITY

Projekt je realizován z finančního transferu Statutárního města Ostravy a spolufinancování MOaP v celkové výši 89 950 Kč na správce hřiště a 5 000 Kč na sportovní vybavení.


Obdržená dotace umožňuje otevření hřiště u školní budovy na ulici 30. dubna 20, Ostrava veřejnosti v měsících květen – září v souladu s provozní dobou pro veřejnost.


OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST V MĚSÍCÍCH KVĚTNU – ZÁŘÍ

Provozní doba pro veřejnost


Květen, červen, září:


PONDĚLÍ – PÁTEK:   17.00–18.00


SOBOTA – NEDĚLE:  10.00–18.00


Červenec, srpen:


PONDĚLÍ – NEDĚLE:  10.00–18.00


  • Za nepříznivých povětrnostních podmínek bude hřiště z bezpečnostních důvodů uzavřeno.
  • Sportovní potřeby je možno vyzvednout u správce hřiště.
  • Návštěvník je povinen dodržovat provozní řád a pokyny pověřených zaměstnanců.Logo