M a F na ZŠ
Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.
Albert Einstein

ARITMETIKA

Odrážka6. ročník

Přirozená čísla – závorky

Desetinná čísla – zápis

ALGEBRA

Odrážka8. ročník

Rovnice – 1

Rovnice – 2

Vyjádření neznámé – 1

Vyjádření neznámé – 2

Vyjádření neznámé – 3

Vyjádření neznámé – 4

Slovní úlohy 1

 

Početní operace s přirozenými čísly – závorky


Příklad 1

Vypočti:

Příklad 1

Řešení:

Řešení 1

Příklad 2

Vypočti:

Příklad 2

Řešení:

Řešení 2

Příklad 3

Vypočti:

Příklad 3

Řešení:

  • nejdříve vypočteme závorky
  • v závorkách nejdříve násobíme a dělíme, potom teprve sčítáme a odčítáme
  • uvnitř závorek se mohou vyskytovat další výrazy se závorkami
  • aby zadání úlohy bylo přehledné, užíváme tři typy závorek – (kulaté), [hranaté] a {složené}
  • vnější závorky mají jiný tvar – { [ (…) ] }
  • nejdříve odstraníme kulaté závorky, potom následují hranaté závorky a nakonec provedeme výpočty ve složených závorkách
  • když odstraníme kulaté závorky, zaměníme hranaté závorky za kulaté a složené závorky za hranaté, to v praxi znamená, že při dalším výpočtu opět odstraníme kulaté závorky, …
  • po odstranění závorek provedeme operace násobení a dělení
  • nakonec provedeme sčítání a odčítání
Řešení 3

Příklad 4

Vypočti:

Příklad 4

Řešení:

Řešení 4

Cvičení

Příklad a

Vypočti:

Příklad a

Řešení:

Řešení a
Zobraz řešení
 

Příklad b

Vypočti:

Příklad b

Řešení:

Řešení b
Zobraz řešení
 

Příklad c

Vypočti:

Příklad c

Řešení:

Řešení c
Zobraz řešení
 

Příklad d

Vypočti:

Příklad d

Řešení:

Řešení d
Zobraz řešení
 

Příklad e

Vypočti:

Příklad e

Řešení:

Řešení e
Zobraz řešení
 

Příklad f

Vypočti:

Příklad f

Řešení:

Řešení f
Zobraz řešení
 

Příklad g

Vypočti:

Příklad g

Řešení:

Řešení g
Zobraz řešení
 

Příklad h

Vypočti:

Příklad h

Řešení:

Řešení h
Zobraz řešení
 

Příklad i

Vypočti:

Příklad i

Řešení:

Řešení i
Zobraz řešení
 

Příklad j

Vypočti:

Příklad j

Řešení:

Řešení j
Zobraz řešení
 

Příklad k

Vypočti:

Příklad k

Řešení:

Řešení k
Zobraz řešení
 

Příklad l

Vypočti:

Příklad l

Řešení:

Řešení l
Zobraz řešení
 

Příklad m

Vypočti:

Příklad m

Řešení:

Řešení m
Zobraz řešení
 

Příklad n

Vypočti:

Příklad n

Řešení:

Řešení n
Zobraz řešení
 

Příklad o

Vypočti:

Příklad o

Řešení:

Řešení o
Zobraz řešení
 

Příklad p

Vypočti:

Příklad p

Řešení:

Řešení p
Zobraz řešení
 

Příklad q

Vypočti:

Příklad q

Řešení:

Řešení q
Zobraz řešení
 

Příklad r

Vypočti:

Příklad r

Řešení:

Řešení r
Zobraz řešení
 

Příklad s

Vypočti:

Příklad s

Řešení:

Řešení s
Zobraz řešení
 

Příklad t

Vypočti:

Příklad t

Řešení:

Řešení t
Zobraz řešení
 

Příklad u

Vypočti:

Příklad u

Řešení:

Řešení u
Zobraz řešení
 

Příklad v

Vypočti:

Příklad v

Řešení:

Řešení v
Zobraz řešení
 

Příklad w

Vypočti:

Příklad w

Řešení:

Řešení w
Zobraz řešení
 

Příklad x

Vypočti:

Příklad x

Řešení:

Řešení x
Zobraz řešení
 

Příklad y

Vypočti:

Příklad y

Řešení:

Řešení y
Zobraz řešení
 

Příklad z

Vypočti:

Příklad z

Řešení:

Řešení z
Zobraz řešení
 

Příklad aa

Vypočti:

Příklad aa

Řešení:

Řešení aa
Zobraz řešení
 

Příklad bb

Vypočti:

Příklad bb

Řešení:

Řešení bb
Zobraz řešení
 

Příklad cc

Vypočti:

Příklad cc

Řešení:

Řešení cc
Zobraz řešení
 

Příklad dd

Vypočti:

Příklad dd

Řešení:

Řešení dd
Zobraz řešení
 

Příklad ee

Vypočti:

Příklad ee

Řešení:

Řešení ee
Zobraz řešení
 

Příklad ff

Vypočti:

Příklad ff

Řešení:

Řešení ff
Zobraz řešení
 

Příklad gg

Vypočti:

Příklad gg

Řešení:

Řešení gg
Zobraz řešení
 

Příklad hh

Vypočti:

Příklad hh

Řešení:

Řešení hh
Zobraz řešení