Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Akce pořádané školou

AKCE POŘÁDANÉ ŠKOLOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

 

DUBEN
Exkurze do České televize, exkurze k volbě povolání ČT Ostrava Vybraní žáci
Soutěžní přehlídka studenstkých programů Gymnázium Volgogradská, Ostrava-Zábřeh Vybraní žáci
Projektový den s rodilým mluvčím Aj, enviromental problems Škola VIII. A
Dopravní hřiště, dopravní výchova ul Orebitská, Ostrava IV. A, IV. B, IV. C
Svět techniky DOV Vybraní žáci
Den Země OZO Ostrava, Centrum odpadové výchovy VIII. A
Lesní škola Bělský les II. A
Včelí kolektiv, THeatr ludem Škola III. D
Hasík, preventivní program požární ochrany Škola VI. A, VI. B
Vytiskni, pošli, potěšíš!; workshop, linorit SUŚ Poděbradova Vybraní žáci
Beseda v knihovně KMO II. A, II. B, II. D
Projektový den s rodilým mluvčím Aj, The world, the weather, the weather in Britain, comparative and superlative adjectives Škola VI. A
Projektový den s rodilým mluvčím Aj, Our environment, Climate change Škola VIII. A
Roboti v našem životě DOV VIII. B
Soustředění pěveckého sboru   Vybraní žáci
Projektový den s rodilým mluvčím Aj Škola VI. B
  Divadlo loutek Ostrava III. B
Duševní zdraví, Dlouhodobý preventivní program Buď OK Renarkon IX. B
Vliv médií, Dlouhodobý preventivní program Buď OK Renarkon VIII. A, VIII. B, VIII. C
Ozdravný pobyt žáků 4. ročníků Hotel Paramon, Suchá Rudná IV. A, IV. B, IV. C
Projektový den s rodilým mluvčím Aj, The environment, hurricanes Škola VIII. A
Hasík, preventivní program požární ochrany Škola II. A, II. B, II. C, II. D
Setkání s odborníkem z praxe, sólová hráčka na hoboj a anglický roh Škola IX. B, VII. C, VII. A, VI. A, V. A
BŘEZEN
Mladý zemědělec, soutěž Opava Vybraní žáci
Vernisáž Malý princ Vila Hanse Ulricha, Ostrava V. D
Velikonoční besídka a dílnička, akce pro žáky 3. B a jejich rodiče Škola III. B
Zvířata naší přírody ZOO Ostrava III. A, III. C
Matematický klokan Škola 5. až 9. ročníky
Roboti v našem životě DOV VIII. A
Projektový den s rodilým mluvčím AJ, téma Food from around the world Škola VI. A, VI. B
Drátování, Neživá voda Velký svět techniky Ostrava IV. B
Biologická olympiáda, okresní kolo SVČ Korunka, Ostrava-Poruba Vybraní žáci
Sbor zpívá v nemocnici Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy Vybraní žáci
Pasování prvňáků na čtenáře Knihovna města Ostravy I. A, I. B, I. C, I. D
Hasík, preventivní program požární ochrany Škola II. A, II.B, II. C, II. D
Seminář k biologické olympiádě SVČ Korunka, Ostrava-Poruba Vybraní žáci
Projektový den s rodilým mluvčím AJ, téma Heroes Škola VIII. A
Odchovna tetřevů, exkurze Morávka V. C
Putování za Karlem IV., THeatr ludem Škola IV. C
Celostátní přehlídka dětských recitátorů, obvodní kolo   Vybraní žáci
Projektový den s rodilým mluvčím AJ, téma Food nad drinks Škola VI, A
Projektový den s rodilým mluvčím AJ, téma The world of animals Škola VI. A, VI, B
Ozdravný pobyt Hotel Paramon, Suchá Rudná 7. ročníky
Včelí kolektiv, THeatr ludem Škola III. A
Okresní kolo chemické olympiády Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, O-Zábřeh Vybraní žáci z IX. C
ÚNOR
Školní kolo recitační soutěže Škola Vybraní žáci 2. stupně
Projekt Čteme celá rodina Škola I.A ,I.B, I.C, I.D
Beseda s odborníkem Škola 4. a 5.ročníky
Olympiáda v FJ Škola VIII. C
Olympiada v RJ, školní kolo - bilingvy Škola 8. a 9. ročniky
Olympiada v RJ, školní kolo Škola 8. a 9. ročniky
Spelling Bee, soutěž v anglickém jazyce Škola 4. ročniky
Recitační soutěž Škola 1. až 5.ročníky
Exkurze Důl Anselm V. B
Za věcmi, výstava Galerie výtvarného umění v Ostravě III. C
Exkurze OSPOD   Vybraní žáci
Kamarádi, Pavučina Škola III. A, III. B, III. C, III. D
Pipi dlouhá punčocha, divadelní představení v angličtině K-trio, Ostrava-Hrabůvka VI. A
Ozdravný pobyt 7. tříd Hotel Paramon, Suchá Rudná VII. A, VII. B, VII. C
Kdo zná a umí, ten si píská K-Trio, Ostrava-Hrabůvka VIII. A
Voda, vzduch, Prima pokusy Škola III. B, III. D
Dobrodružství v internetových mořích, Pavučina Škola V. A, V. D
Duševní zdraví, Dlouhodobý preventivní program Buď OK Renarkon IX. A
Projektový den s rodilým mluvčím anglického jazyka, Healthy life style Škola VIII. A
Hodina německého jazyka s rodilým mluvčím Škola VIII. A, IX. A
Okresní kolo v přehazované ZŠ Polanka Vybraní žáci
Soutěž v programování VŠB Ostrava-Poruba, Fakulta elektroniky a informatiky Vybraní žáci
Nebezpečí a jak na něj, Pavučina Škola II. A, II. B, II. C, II. D
Putování za Karlem IV., THeatr ludem Škola IV. A
Policista, prezentace povolání Škola VIII. B, VIII. C
Beseda s Ester Starou KMO III. B
Colliery Made Games 2024, crossfitový závod Colliery CrossFit Ostrava,
O-Vítkovice
Vybraní žáci
Projektový den s rodilým mluvčím anglického jazyka Škola VI. A, VI. B
Rehek zahradní, beseda Škola IV. A, IV. B, V. A, V. B, V. C, V. D
Buďme kamarádi, Pavučina Škola I. A, I. B, I. C, I. D
Exkurze do České televize Ostrava VII. A
Povolání policista, beseda v rámci volby povolání Škola VIII. A
LEDEN
Olympiáda v ČJ Škola 9. ročník
Literární soutěž Škola Vybraní žáci II. stupně
Dopravní výchova, Přednáška, Městská policie Škola III. A, III. B, III. C, III. D
Exkurze Huyndai, exkurze k volbě povolání Nošovice Vybraní žáci
Poetomat, THeatr ludem, preventivní program Škola V. A
City (SiTy) pocity, THeatr ludem Škola V. B, V. C
Zimní královna, balet Janáčkova konzervatoř I. A, II. A, II. B, II. C
Lesní škola Bělský les II. C
Když nesvítí obrazovka, Pavučina, preventivní program Škola IV. A, IV. B, IV. C
Beseda v knihovně Knihovna města Ostravy V. A
Netolismus, Dlouhodobý preventivní program Buď OK Renarkon VIII. A, VIII. B, VIII. C
Mobilní dopravní hřiště Škola I. A, I. B, I. C, I. D, II. A, II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, III. C, III. D
Ptáci v zimě Ostravské muzeum I. D
Zdravý životní styl, Dlouhodobý preventivní program Buď OK Renarkon VII. A
Dobrodružství v internetových mořích, Pavučina Škola V. B
Dobrodružná cesta k planetám Planetárium, Ostrava V. D
Zdravý životní styl, Dlouhodobý preventivní program Buď OK Renarkon VII. B, VII. C
Dášeňka Divadlo loutek III. C, III. D
Včelí kolektiv Škola III. B
PROSINEC
Vánoční koncert Škola Hudební kroužek
Vánoční besídka a dílna Škola II. C
Výstava betlémů Slezskoostravský hrad III. A
Vánoční zpívání v cizích jazycích Škola Žáci budovy Matiční 5
Vánoční zpívání na schodech Škola I. stupeň
Vánoční dílnička s rodiči Škola I. D
Barokní památky Ostravy   V. B
Teambuiding Lezecká stěna, Důl Hlubina VIII. B
Přání Cinema City I. C, I. D, III. A, III. B, III. C, III. D, IV. A, IV. B, V. A, V. B, V. D
Perinbaba a dva světy Cinema City Žáci II. stupně
Vánoční koncert Ostrava-Hrabůvka, kostel Panny Marie Školní sbor
Doupata Galerie Plato V. A
Americké centrum Knihovna města Ostravy IX. A, IX. B
Půjdem spolu do Betléma Divadlo G I. A, I. B
Šikana, Dlouhodobý preventivní program Buď OK Renarkon VI. A, VI. B
Florbal ZŠ Ostrava, Gen. Píky Vybraní žáci
Začarovaná hruška DLO V. B
Šplh o tyči ZŠ J. Šoupala, Ostrava-Prouba Vybraní žáci
Vánoční tvoření Ostravské muzeum IV. A
Výstava betlémů Klub Parník II. A, II. B, II. C, II. D, III. A, III. C, III. D, V. B, V. C
Pevnost poznání, exkurze Olomouc VIII. A, VIII. C
Vánoční program Ostravské muzeum III. A, III. B, III. C, V. C
Benefiční koncert Evangelický Kristův kostel v Ostravě Školní sbor
Hudební workshop Klub Atlantik III. C, III. D
Beseda k volbě povolání IPS Ostrava IX. A, IX. B, IX. C
Hledáme nejlepšího mladého chemika Střední průmyslová škola chemická, O-Zábřeh Vybraní žáci
Vánoční jarmark Škola  
Vánoční betlémy Klub Parník I. A, I. B
Jr. NBA, velké finále Hala Královka Praha Vybraní žáci
ČEPS cup, florbalový turnaj Hala Hladnov Vybraní žáci
Pečení perníčků Školní jídelna Vybraní žáci
Beseda v knihovně Knihovna města Ostravy VI. B, VII. B
Vánoční hodina s rodilým mluvčím Škola IV. B, IV. C, V. A, V. B, V. C, V. D, VI. A, VI. B, VII. A, VII. B, VII. C, VIII. A, VIII. B, VIII. C, IX. A, IX. B, IX. C
Vánoční tvoření, Korálkování Škola IV. B
Celé Česko čte dětem, čtenářská dílna Škola V. A, V. D
Lesní škola Bělský les III. B
THeatr ludem, MAXI dílna aneb Fík jde do světa, dramadílna Škola I. C, I. D
LADÍ, NELADÍ?! Setkání se smyčcovým kvartetem doslova tváří v tvář. klub Atlantik I. D, II. A, II. B, II. C, II. D
LISTOPAD
Click On, soutěž v AJ Škola 5. ročníky
Návštěva ÚP Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IX. B
14. ročník soutěžní Ekokonference Gymnázium Olgy Havlové, O-Poruba Vybraní žáci z IX. B
Abeceda peněz, program Kam se kutálí peníze Škola II. A, II. B, II. C, II. D
Dopravní výchova Dopravní hřiště Orebitská, O-Přívoz IV. A, IV. B, IV. C
THeatr ludem, MAXI dílna aneb Fík jde do světa, dramadílna Škola I. A, I. B
Jak to chodí v knihkupectví KNIHCENTRUM, Dům knihy Ostrava V. A
Náboj Junior, soutěž Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba Vybraní žáci
Abeceda peněz, program Zvládneme to ve škole Škola IV. A, IV. B, IV. C
THeatr ludem, Rozkmotřidla aneb jak vyzrát na emoce, dramadílna Škola V. A
Hudební workshop Klub Atlantik III. D
Živá katedrála
Prohlídka katedrály s výkladem
Katedrála Božského Spasitele III. A
NBA cup, Juniorská basketbalová liga   Vybraní žáci
Prima pokusy, Mikrosvět Škola III. A, III. C
Dobrodružná cesta k planetám Planetárium Ostrava V. B, V. C
Hodina Komenského Divadlo loutek Ostrava VII. A, VII. B, VII. C
O pohár ředitele školy, turnaj ZŠ ve stolním tenise, fotbálku a badmintonu Ahol, Ostrava-Vítkovice Vybraní žáci
Plusy a mínusy Ostravy, soutěž Klub Parník Ostrava Vybraní žáci
Exkurze v KMO Knihovna města Ostravy VI. A
Exkurze HZS MSK Výškovická 40, Ostrava Vybraní žáci 8. a 9. ročníku
Základy bezpečnosti na internetu, Projekt E-Bezpečí,UPOL Škola VI. A, VI. B
FOUKÁ, NEFOUKÁ?! Hudební setkání s dechovými nástroji. Klub Atlantik I. B, I. C
Soustředění pěveckého sboru Hať Vybraní žáci
Exkurze Svět Komenského Fulnek V. B
THeatr ludem, Olda a František, dramadílna Škola II. A, II. B, II. C, II. D
Poruchy příjmu potravy, Dlouhodobý preventivní program Buď OK Renarkon IX. B, IX. C
ŘÍJEN
Prodaná nevěsta Divadlo Antonína Dvořáka V. B
FOUKÁ, NEFOUKÁ?! Hudební setkání s dechovými nástroji Klub Atlantik I. A
Poruchy příjmu potravy, Dlouhodobý preventivní program Buď OK Renarkon IX. A
Prima pokusy, Sopkohraní Škola III. B
Prima pokusy, Domácí plastelína Škola II. D
NBA cup, turnaj v basketbalu Hala Tatran Vybraní žáci
Komunikace a vztahy, Dlouhodobý preventivní program Buď OK Renarkon VIII. A, VIII. B, VIII. C
Florbal, turnaj ZŠ Gen. Píky Vybraní žáci
Pre-testy ke Cambridge zkouškám, zkouška nanečisto Škola Vybraní žáci
Živá katedrála
Prohlídka katedrály s výkladem
Katedrála Božského Spasitele III. C
Branou do minulosti Archeopark Chotěbuz IV. C
Pociťuji! Výchovný koncert, Janáčkova filharmonie Vesmír VI. A, VI. B, VIII. A, VIII. C, IX. B, IX. C
Moravskoslezský matematický šampionát Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba Vybraní žáci
Projekt Bo nám to není jedno! SVČ Korunka Vybraní žáci
Prezentace Španělska Škola 8. a 9. ročníky
Přírodovědný klokan Škola 8. a 9. ročníky
Hudební workshop Klub Atlantik III. B, III. C
Řemeslo má zlaté dno, soutěž SPŠ společného stravování, Krakovská ul. Vybraní žáci 9. tříd
ZÁŘÍ
Bo nám to není jedno Konference školních parlamentů, SVČ Korunka Vybraní žáci
Branou do minulosti Archeopark Chotěbuz IV. B
Exkurze v ČT Televizní studio Ostrava — Česká televize II. A
Setkání Světové školy Olomouc Vybraní žáci
Prodaná nevěsta Divadlo loutek Ostrava 6. ročníky
Adaptační pobyt žáků šestých tříd Volnočasový areál Myšinec, Budišovice 6. ročníky
Hudební dějiny v kostce Kampus OU III. A, 4. až 9. ročníky
Tajný deník Adriana Molea Divadlo loutek Ostrava 8. ročníky
Kdo neskáče, není holub Divadlo loutek Ostrava V. A, D
Evropský den jazyků Škola 1. až 9. ročníky
Přehled dalších článků | Autor: Základní škola Ostrava, Matiční 5 | Počet přečtení: 6580x


Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Facebook: https://www.facebook.com/ZSMaticni5
Instagram: @ZS_mat5

Další informace