Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Školní parlament

Pracuje od školního roku 2006/2007

STANOVY

 • Členové jsou voleni na počátku školního roku, svou funkci vykonávají v daném školním roce. V případě nutnosti mohou být svými spolužáky většinou hlasů odvoláni a na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.
 • Zvolený člen se povinně účastní jednání ŠP, v případě nutnosti jedná a hlasuje jeho zástupce.
 • Pro hlasování platí: 1 třída = 1 hlas, přítomní dospělí hlasovací právo nemají, rozhoduje prostá většina hlasů.
 • Každý člen má povinnost informovat pravdivě a neprodleně své spolužáky o průběhu jednání.
 • Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky závazná.
 • ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomoci ředitele školy.
 • ŠP zasedá zpravidla jednou za čtrnáct dní.
 • Z každého zasedání je pořízen zápis, který zapisovatel odevzdá do kanceláře školy.
 • V případě, že práce ŠP bude pouze formální, může ředitel školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

Školní rok 2023/2024

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 18. 1. 2024

Přítomni: IV. C, V. B, V. D, VI. A, VI. B, VII. A, VII. B, VII. C, VIII. A, VIII. B, VIII. C, IX. B
Nepřítomni:  IV. A, IV. B, V. A, V. C

Omluveni: IX. A, IX. C

Obsah jednání

 1. Uvítání
 2. Hodnocení akcí
 3. Parlament – e-mail
 4. Příprava akcí
 5. Diskuze

Hodnocení akcí

Zpívání na schodech (22.12.2023) – doporučujeme generálku, cup song se nevyvedl vůbec, loni se nám líbilo zpívání na schodech více

Cinema city (22. 12. 2023) – s výběrem filmu byl spokojen pouze 1. stupeň, druhému stupni se film líbil z max. 30%. Příště výběr filmu nechat pouze na dětech nebo na parlamentu

Advent 2023 (22. 12. 2023) – původní myšlenka byla, že si učitel s žáky na začátku adventního času udělá třídnickou hodinu a vyzdobí si třídu, aby se navodila vánoční atmosféra. Nyní se zdobí 2 dny před vyhlášením, aby třída vyhrála pizzu, proto bude lepší soutěž nepořádat, a ať si třídu vyzdobí, kdo má zájem.

Parlament e-mail

Parlament má nový e-mail, a to: parlament@zs-mat5.cz

Příprava akcí Školního parlamentu

Nejbližší akce:

25.01.2024

Snowtěž – fotografie nejhezčího sněhuláka, vyhlašujeme 30.01.2024

07.02.2024

Den elegance – v tento den oslavíme 100. den ve škole a přijdeme slavnostně oblečeni.

14.02.2024

Valentýn – žáci 9. tříd budou rozdávat valentýnky 4. a 5. hodinu. Srdíčková krabice bude umístěna před ředitelnou od 7.30 do 10.00 hodin.

Konec března – začátek dubna

Noc s Andrsenem – akce na podporu četby našich dětí, informace budou zveřejněny do konce ledna 2024

Květen 2024

Histomat – družstva složená nejméně z jednoho dospělého a nejméně z jednoho dítěte plní připravené úkoly po Ostravě a nejbližším okolí. Jedná se o soutěž s historickým podtextem. Získali jsme na něj částku téměř 8000 Kč a to na věcné ceny, tisk materiálů a mapy.

Červen 2024

Sportujeme pro Afriku – tentokrát změníme místo. Akce se uskuteční v Komenského sadech a to formou běhu, na odrážedle, na koloběžce,…

Diskuze

 • kamerový systém
 • čištění nových sedaček
 • projektový den – žáci by chtěli s vlastním rozvrhem
 • žáci druhého stupně učí 1. stupeň

Termíny pravidelných schůzek ve školním roce 2023/2024

15.02.2024

21.03.2024

18.04.2024

16.05.2024

13.06.2024

Termín další schůze: 15. 02. 2024 v 14.00 v učebně č. 7,  ZŠ Matiční 5

Předpokládaný konec v 15:00.

Zapsal: Tobias David Sztwiertnia – místopředseda

Pedagogický dohled: Mgr. Marcela Macurová

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 14. 12. 2023

Přítomni: IV. A, IV. B, IV. C, V. A, V. D, VI. B, VII. A, VII. B, VII. C, VIII. A, VIII. B, VIII. C

Nepřítomni:  V. C

Omluveni: V. B, VI. A, IX. A, IX. C, IX. B

Obsah jednání

 1. Uvítání
 2. Hodnocení akcí
 3. Mara slaništní – podporujeme ZOO Ostrava
 4. Příprava akcí do konce února 2024
 5. Diskuze

Hodnocení akcí

 • Vánoční tvoření (23. 11. 2023) – advent se blíží, a na této akci žáci ve svém volném čase vyzdobili vánočně celou školu.
 • Krabice od bot (4. 12. 2023) – podařilo se nám připravit a na sběrná místa předat 40 naplněných krabic pro holky i kluky dle výběru. Zapojili se jednotlivci i třídy, příští rok se určitě opět zapojíme.
 • Perníčkování (5. 12. 2023) – žáci 8. a 9. ročníků upekli perníčky pro mladší spolužáky na perníkovou dílničku na školním jarmarku, kde si je mohli zdarma nazdobit
 • Mikuláš (6. 12. 2023) – žáky z prvního stupně navštívil Mikuláš, čerti a andělé a za písničku či básničku dostali sladkou odměnu. Akce se vydařila, až na jednu neukázněnou třídu.
 • Vánoční jarmark (7. 12. 2023) – akce byla hodnocena velice kladně, až na maličkosti typu: nespokojenost s produkty vyrobené rodiči a ne dětmi, málo míst na prodej pro druhý stupeň, paní učitelky předčasně vyháněly děti z jarmarku

Mara slaništní

Máme vybráno 5000,- Kč, tímto jsme docílili vysněné částky, která se nám podařila sesbírat na akci Halloween a Vánoční jarmark. Maru slaništní pro letošní rok máme adoptovanou.

Příprava akcí Školního parlamentu do konce února 2024

Nejbližší akce:

 • 21. 12. 2023

Advent 2023 – soutěž o nejpěkněji vyzdobenou třídu. Třídy mohou žáci začít zdobit od 25. 11. 2023. Kritéria – nezdobí paní učitelky, ale žáci pod dohledem, nic nesmí být v zásuvce a žádné věci zavěšeny na stropě a světlech. Odměnou bude pizza pro celou třídu pro oba stupně.

 • 22. 12. 2023 

Cinema city – film dle nabídky pro 1. a 2. stupeň od 10.00 hodin. Možnost zakoupení zvýhodněného manu (popcorn + cola), cena vstupenky 99 Kč. Vybrané filmy – 1. stupeň -  Přání, 2. stupeň – Perinbaba a dva světy

 • 25. 1. 2024

Snowtěž – fotografie nejhezčího sněhuláka

 • 7. 2. 2024

Den elegance – v tento den oslavíme 100. den ve škole a přijdeme slavnostně oblečeni.

 • 14. 2. 2024

Valentýn – žáci 9. tříd budou rozdávat valentýnky 4. a 5. hodinu. Srdíčková krabice bude umístěna před ředitelnou od 7.30 do 10.00 hodin.

Diskuze

 • návrh na školního zdravotníka
 • cedulky na toalety s nápisem obsazeno
 • projekt Histomat – jaký bude průběh realizace
 • příští vánoční jarmark i dopoledne
 • vymalování chodeb žáky

Termíny pravidelných schůzek ve školním roce 2023/2024

18.01.2024

15.02.2024

21.03.2024

18.04.2024

16.05.2024

13.06.2024

Termín další schůze: 18. 01. 2024 v 14.00 v učebně č. 7,  ZŠ Matiční 5

Předpokládaný konec v 15:00.

Zapsala: Adéla Michálková – místopředseda

Pedagogický dohled: Mgr. Marcela Macurová

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 16. 11. 2023

Přítomni: IV. A, IV. B, IV. C, V. B, V. C, V. D, VI. A, VI. B, VII. A, VII. B, VIII. A, VIII. B, VIII. C, IX. B
Nepřítomni:  IX. A, IX. C

Omluveni: V. A, VII. C

Obsah jednání

 1. Uvítání
 2. Konference žákovských parlamentů
 3. Projekt participativního projektu „Bo, nám to není jedno“
 4. Hodnocení akcí září a říjen 2023
 5. Příprava akcí do konce roku 2023
 6. Diskuze

Konference žákovských parlamentů

V úterý 26. 9. 2023 jsme se zúčastnili konference žákovských parlamentů v SVČ Korunka. Zhlédli jsme několik projektů, které byly v loňském roce vybrány a získaly finanční prostředky. Konferenci hodnotíme velmi kladně, získali jsme spousty nových nápadů.

Projekt participativního projektu „Bo, nám to není jedno“

Dva naši žáci – Václav Jirman a Nora Labuzíková se zúčastnili jednodenního workshopu v SVČ Korunka, který pořádal Parlament dětí a mládeže Ostrava pod vedením Davida Kaszpera. Vašek s Norkou v průběhu workshopu psali projekt, na který můžeme získat až 15 000 Kč. Náš plán je uspořádat hru pro žáky naší školy o historii Ostravy.

Hodnocení akcí září a říjen 2023

V úterý 24. října 2023 proběhla oblíbená podzimní akce s názvem Halloweenská cesta. V 16.30 se na startu v Komenského sadech začaly rozdávat kartičky k plnění úkolů na stanovištích, které připravili žáci 2. stupně a obětaví učitelé. Tentokrát si účastníci za sladkou odměnu museli splnit alespoň patnáct z 23 připravených stanovišť. Od 17.30 jsme postupně ve skupinkách odcházeli s lampiónky v ruce do sklepních prostor ZŠ Matiční 5, kde si ti nejodvážnější prošli strašidelnou stezku odvahy a svým podpisem stvrdili svou přítomnost. Jsme rádi, že jste si oblíbili tuto akci a je to až neuvěřitelné, ale letos s námi strávilo příjemné teplé odpoledne a podvečer téměř 400 dětí v maskách i bez, a to za doprovodu trpělivých rodičů.

Příprava akcí Školního parlamentu do konce roku 2023

Nejbližší akce:

23.11.2023

Vánoční tvoření – výzdoba školy. Zápis žáků u paní uč. Ratajské nebo Macurové

04.12.2023

Akce „Krabice od bot“ – sběr proběhne od 20.11. - 30. 11. 2023, krabice se sbírají za celou třídu a odevzdávat budeme na sběrném místě – Ostrava, Divadlo loutek, kde máme provedenou rezervaci

05.12.2023

Perníčkování – příprava perníčků ve školní jídelně do dílničky na Vánočním jarmarku. Děti si budou moct zdarma zdobit perníčky.

06.12.2023

Mikuláš – za dětmi na první stupeň přijde Mikuláš, čerti a andělé a za písničku či básničku dostanou sladkou odměnu

07.12.2023

Vánoční jarmark – proběhne v budově 30. dubna 20 od 14.30 – 17.00 hodin. Dva dobrovolníci se předem přihlásí na nošení lavic a úpravu stolů v jídelně pro prodej

21.12.2023

Advent 2023 – soutěž o nejpěkněji vyzdobenou třídu. Třídy mohou žáci začít zdobit od 25.11.2023. Odměnou bude pizza pro celou třídu pro oba stupně.

22.12.2023

Cinema city – film dle nabídky pro 1. a 2. stupeň od 10.00 hodin. Možnost zakoupení zvýhodněného manu (popcorn + cola), cena vstupenky 99 Kč.

Diskuze
-  dotaz na školní zvonění, žáci by chtěli modernější zvonění
-  automaty na peníze v hotovosti – chtěli by oslovit firmu, která by automaty provozovala
-  žáci by přivítali uzamykatelné kabinky a toaletní papíry uvnitř kabinky
-  zrcadla na dámských toaletách jsou vysoko

Termíny pravidelných schůzek ve školním roce 2023/2024

14.12.2023

18.01.2024

15.02.2024

21.03.2024

18.04.2024

16.05.2024

13.06.2024

Termín další schůze: 14. 12. 2022 v 14.00 v učebně č. 7,  ZŠ Matiční 5

Předpokládaný konec v 15:00.

Zapsala: Adéla Michálková – místopředseda

Pedagogický dohled: Mgr. Marcela Macurová

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 21. 9. 2023

Přítomni: IV. A, IV. B, IV. C, V. A, V. B, V. C, V. D, VI. A, VI. B, VII. B, VII. C, VIII. A, VIII. B, VIII. C, IX. A, IX. B

Nepřítomni:  IX. C

Omluveni: VII. A

Obsah jednání

 1. Uvítání
 2. Zvolení předsedy a místopředsedy Školního parlamentu
 3. Hodnocení minulého školního roku, akce
 4. Představení práce Školního parlamentu ve školním roce 2022/2023
 5. Diskuze

Zvolení předsedy a místopředsedy Školního parlamentu

Ve školním roce 2023/2024 byli jednohlasně zvoleni:

Předseda Školního parlamentu: Václav Jirman

1. místopředseda Školního parlamentu: Tobias David Sztwiertnia

2. místopředseda Školního parlamentu: Adéla Michálková

Zapisovatel: Adéla Michálková

Koordinátor Školního parlamentu pro 1. stupeň – Mgr. Jaroslava Wágnerová

Koordinátor Školního parlamentu pro 2. stupeň – Mgr. Marcela Macurová

Hodnocení minulého školního roku, akce

V loňském školním roce Školní parlament uspořádal 15 aktivit pro žáky 1. i 2. stupně a všechny se setkaly s pozitivními ohlasy. Mnohé z nich se budeme snažit zopakovat.

Jednalo se např. o: Halloweenská cesta, Mikuláš, Advent, Vánoční jarmark, Krabice od bot, Valentýn, Barevný týden, Den bez batohu, Den dětí apod.

Představení práce Školního parlamentu ve školním roce 2023/2024

 • Nejbližší akce – Halloween, ve středu 25. 10. 2023 v 16.30, sraz Komenského sady u sochy. V plánu máme různá stanoviště, lampiónový průvod a stezku odvahy v ZŠ Matiční na závěr.
 • Přípravu a organizaci stanovišť budou mít na starost žáci ze Školního parlamentu společně s žáky z 2. stupně. Ve čtvrtek 19. 10. 2023 v 14.00 se sejdou organizátoři v ZŠ Matiční, třída č. 7.
 • V prosinci máme v plánu Vánoční jarmark (7. 12. 2023) a za žáky 1. stupně přijde Mikuláš (6. 12. 2023).

Konference žákovských parlamentů

Proběhne v úterý 26. 9. 2023 v SVČ Korunka. Na programu je představení projektů, které získaly finanční prostředky v loňském roce. Vybraní žáci, kteří půjdou reprezentovat naši školu: Tobias Sztwiertnia, Emma Gajdošíková, Adéla Michálková, Vanessa Hudcová, Viktorie Večerková, Eliška Hojecká

Diskuze

 • dotaz na školní zvonění, žáci by chtěli modernější zvonění
 • automaty na peníze v hotovosti – chtěli by oslovit firmu, která by automaty provozovala
 • na vánočním jarmarku by mohla každá třída něco prodávat a získat tak peníze pro svou třídu, které by využila na výlet
 • žáci by chtěli solničky k dispozici alespoň u paní kuchařky v jídelně
 • zájem o zrcadla na chlapeckých toaletách
 • zájem, aby se svačilo i na chodbách
 • žáci by přivítali uzamykatelné kabinky a toaletní papíry uvnitř kabinky

Termíny pravidelných schůzek ve školním roce 2023/2024

19. 10. 2023

16. 11. 2023

14. 12. 2023

18. 1. 2024

15. 2. 2024

21. 3. 2024

18. 4. 2024

16. 5. 2024

13. 6. 2024

Termín další schůze: 19. 10. 2022 v 14.00 v učebně č. 7,  ZŠ Matiční 5

Předpokládaný konec v 15.00.

Zapsala: Adéla Michálková – místopředseda

Pedagogický dohled: Mgr. Marcela Macurová

Přehled dalších článků | Autor: Základní škola Ostrava, Matiční 5 | Počet přečtení: 3751x


Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Facebook: https://www.facebook.com/ZSMaticni5
Instagram: @ZS_mat5

Další informace