Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Školní parlament

Pracuje od školního roku 2006/2007

Zpráva za školní rok 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 se zapojilo do práce školního parlamentu 25 tříd. Funkci předsedy, místopředsedy a zapisovatele vykonávali žáci 8. a 9. ročníku. Celoroční práce parlamentu spočívala především v organizaci každoročních školních akcí jako například Halloweenská cesta nebo Mikuláš pro I. stupeň. Další připravované akce jako například Týden oblíbených jídel, Valentýnská přání, Den Země nebo Den naruby byly bohužel z důvodu epidemiologické situace zrušeny. Stejně jako předešlý rok probíhala sbírka oblečení pro Moment na obou budovách školy. Každoroční akce pro žáky, rodiče a vlastně i další veřejnost Vánoční jarmark byla zcela inovována. Změny spočívaly zejména v dřívějším termínu, který odpovídal začínajícímu adventu a celá akce byla pořádána v odpoledních hodinách tak, aby si mohli udělat čas všichni rodiče, kteří o akci měli zájem. Pozitivní zpětná vazba ze strany rodičů a pedagogů byla motivující odměnou žákům parlamentu do jejich další práce.

STANOVY

  • Členové jsou voleni na počátku školního roku, svou funkci vykonávají v daném školním roce. V případě nutnosti mohou být svými spolužáky většinou hlasů odvoláni a na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.
  • Zvolený člen se povinně účastní jednání ŠP, v případě nutnosti jedná a hlasuje jeho zástupce.
  • Pro hlasování platí: 1 třída = 1 hlas, přítomní dospělí hlasovací právo nemají, rozhoduje prostá většina hlasů.
  • Každý člen má povinnost informovat pravdivě a neprodleně své spolužáky o průběhu jednání.
  • Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky závazná.
  • ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomoci ředitele školy.
  • ŠP zasedá zpravidla jednou za čtrnáct dní.
  • Z každého zasedání je pořízen zápis, který zapisovatel odevzdá do kanceláře školy.
  • V případě, že práce ŠP bude pouze formální, může ředitel školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 6. 10. 2020

Přítomni: VI. A, VI. B, VII. A, VIII. A, IX. A, IX. B, IX. C
Nepřítomni: II. A, II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, III. C, IV. A, IV. B, IV. C, IV. D, V. A, V. B, V. C, V. D, VI. C, VII. B, VII. C, VIII. B, VIII. C

Obsah jednání
První online schůze parlamentu byla naplánována pouze pro II. stupeň (žáci prvního stupně zatím nemají aktivní připojení k MS Teams).

Na první schůzi byly zástupcům sděleny informace ohledně fungování parlamentu v letošním školním roce. Jelikož z důvodu epidemiologické situace není možné organizovat schůze ve škole a vše momentálně probíhá online formou.

Dalším bodem první schůze byla volba předsedy a místopředsedy parlamentu. Zájemci, kteří se ucházeli o místo předsedy, dostali prostor pro svou řeč a následně byl zvolen jako předseda František Jirman, žák třídy IX. C a jako místopředseda Václav Jirman, žák třídy VI. B.

Oblast různé
Možnosti konání akcí v rámci školy – vše se bude odvíjet od epidemiologické situace. Do příští schůze mají zástupci popřemýšlet o možnostech akcí online a připravit si nápady.

Předběžný termín další schůze: 30. 11. 2020

Zapsal: Vladimíra Pencková
Předseda: František Jirman

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 8. 12. 2020

Přítomni: IV. B, IV. D, V. C, VII. C, VIII. A, IX. A
Nepřítomni: II. A, II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, III. C, IV. A, V. A, V. B, V. D, VI. A, VI. B, VII. A, IV. C, VI. C, VII. B, VIII. B, VIII. C, IX. B, IX. C

Obsah jednání
Vánoční jarmark – vzhledem k současné situaci je Vánoční jarmark zrušen.

MOMENT – plánovaný odvoz sbírky pro Moment – na budově Matiční 5 má na starost paní učitelka Pencková, na budově 30. dubna zkontroluje sběrný koš žák Jakub Filip a kontaktuje paní učitelku Penckovou přes Teams.

Další akce parlamentu se budou odvíjet od celkové epidemiologické situace.

Oblast různé
Nebyl vznesen žádný dotaz.

Předběžný termín další schůze: 19. 1. 2021

Zapsala: Vladimíra Pencková
Předseda: František Jirman

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 19. 1. 2021

Přítomni: III. C, IV. A, IV. C, IV. D, V. A, VI. A, VI. B, VII. A, VII. C, VIII. A, IX. A, IX. B, IX. C
Nepřítomni: II. A, II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, IV. B, V. B, V. C, V. D, VI. C, VII. B, VIII. B, VIII. C

Obsah jednání
Sněhuláci pro Afriku – zapojili jsme se do akce, která nyní odstartovala. Pokud má někdo z žáků zájem se zúčastnit, postaví (vytvoří) sněhuláka a pošle fotku paní učitelce Penckové. Pokud bude sněhuláků velké množství, bude sestavena porota z učitelů, kteří vyberou ty nejoriginálnější. Veškeré informace vyjdou také v únorovém čísle školního časopisu Matičák.

Velikonoční jarmark – v případě pozitivní epidemiologické situace by bylo možné uskutečnit v dubnu Velikonoční jarmark. Celá akce by probíhala obdobným způsobem jako Vánoční jarmark v loňském školním roce. Zatím je vše pouze informační a bude se odvíjet od epidemiologické situace a nastavených opatření.

Oblast různé
Nebyl vznesen žádný dotaz.

Předběžný termín další schůze: 23. 2. 2021

Zapsala: Vladimíra Pencková
Předseda: František Jirman

Přehled dalších článků | Autor: Základní škola Ostrava, Matiční 5 | Počet přečtení: 617x


Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Další informace