Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Školní parlament

Pracuje od školního roku 2006/2007

Zpráva za školní rok 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 se opět zapojilo do práce školního parlamentu celkem 25 tříd naší základní školy. Funkci předsedy a zapisovatele vykonávali žáci 9. ročníku, místopředsedou byl zvolen žák 6. ročníku. Celoroční práce parlamentu probíhala letos online formou, jelikož epidemiologická situace neumožnila pořádat každoroční školní akce a scházet se prezenčně po vyučování v budově školy. Přesto se nám například podařilo uspořádat novou akci Přivítej jaro!, která se konala v období Velikonoc. V rámci této akce jsme společně s žáky prvního a druhého stupně a jejich rodiči vyzdobili plot u budovy prvního stupně na ulici 30. dubna. Nadále také probíhala sbírka oblečení pro společnost Moment na obou budovách školy.

STANOVY

 • Členové jsou voleni na počátku školního roku, svou funkci vykonávají v daném školním roce. V případě nutnosti mohou být svými spolužáky většinou hlasů odvoláni a na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.
 • Zvolený člen se povinně účastní jednání ŠP, v případě nutnosti jedná a hlasuje jeho zástupce.
 • Pro hlasování platí: 1 třída = 1 hlas, přítomní dospělí hlasovací právo nemají, rozhoduje prostá většina hlasů.
 • Každý člen má povinnost informovat pravdivě a neprodleně své spolužáky o průběhu jednání.
 • Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky závazná.
 • ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomoci ředitele školy.
 • ŠP zasedá zpravidla jednou za čtrnáct dní.
 • Z každého zasedání je pořízen zápis, který zapisovatel odevzdá do kanceláře školy.
 • V případě, že práce ŠP bude pouze formální, může ředitel školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

Školní rok 2021/2022

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 15. 2. 2022

Přítomni: II. A, II. B, II. C, III. C, IV. A, IV. B, V. A, V. B, V. C, V. D, VI. A, VI. C, VII. A, VII. B, VIII. B, IX. A, IX. B

Nepřítomni: III. A, III. B, III. D, VI. B, VII. C, VIII. A, VIII. C, IX. C

Omluveni: IV. C

OBSAH JEDNÁNÍ

 1. Piškvorky
 2. Sněhuláci Huhuláci – soutěž
 3. Projektový den – J. A. Komenský
 4. Světová škola
 5. Pébéčko
 6. Diskuze

Piškvorky

Školní kolo proběhne ve třech kategoriích v úterý 15. 3. 2022 ve 14.00 v místnosti č. 12 budovy Matiční 5, výherci třídních kol se hlásí p. u. Macurové po jarních prázdninách.

Kategorie: 1. stupeň, 6. a 7. třída, 8. a 9. třída

Sněhuláci Huhuláci

22. 2. 2022 je poslední den na odevzdání sněhuláků vyrobených z papíru, dřeva, kartonu nebo jen zaslání fotografií. Výstava proběhne u učebny chemie, její instalace se plánuje po jarních prázdninách.

Vyhodnocení soutěže a předání cen proběhne v týdnu od 7. 3. 2022.

Projektový den – J. A. Komenský

430 let od narození Jana Amose Komenského si připomeneme v pondělí 28. 3. 2022, kdy na škole proběhne projektový den na dané téma. Žáci budou s programem seznámeni.

Světová škola

Plánujeme sportovní akci pro materiální podporu africké školy. Zatím máme za sebou telefonát s paní Alenou, původem Češkou, která má manžela Afričana a dobrovolně několik let v Africe pomáhá v oblasti vzdělávání. S paní Alenou máme domluvenou schůzku ihned, jakmile bude v okolí Ostravy, jelikož je momentálně pracovně v Praze. Navážeme spolupráci s africkou školou a uspořádáme pro ně materiální sbírku pomůcek do školy.

Termín: konec května 2022

Pébéčko

V roce 2022 se naše škola zapojí do projektu participativního rozpočtování s názvem PÉBÉČKO, který poběží za finanční podpory Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit.

Pro žáky to znamená, že mají příležitost podat svůj vlastní návrh, jak zlepšit prostředí a atmosféru v naší škole. K dispozici je celková částka na Pébéčko ve výši 40 000 Kč a musí se podat minimálně 2 projekty. Do projektů budou zapojeni všichni žáci a budou mít možnost rozhodovat o investicích ze školního rozpočtu. Díky Pébéčku mohou žáci přicházet s vlastními nápady a navrhnout, jak zlepšit prostředí ve škole. O podaných návrzích se bude hlasovat a vítězný projekt bude v nejkratší možné době na naší škole realizován.

Zástupci Školního parlamentu se budou postupně seznamovat s pravidly Pébéčka a brzy budete znát harmonogram projektu.

Další akce, které plánujeme:

Andersenova noc – 1. 4. 2022 (náhradní termín 8. 4. 2022)

Velikonoční jarmark – 13. 4. 2022

DISKUZE

 • Žáci mají zájem o školní vybíjenou, fotbal, soutěž s lego nebo jinými stavebnicemi
 • Školní knihovna – slovníky, knihy, děti by si rády vypůjčovaly knihy
 • Chill out relaxační zóna – o přestávce – čtení knih, kreslení, papíry na kreslení a potřeby součástí zóny
 • Žáci si přejí všechny čisté a uzamykatelné toalety hlavně v budově na ulici 30. dubna s možností toaletních papírů v kabince
 • Žáci chtějí chodit na procházky do parku, do ZOO v rámci tělocviku
 • Žákům chybí kakao v jídelně a lepší šťávu by rádi
 • Závěrečná diskotéka v tělocvičně
 • Obědy dle receptů našich rodičů – cca květen

Termín další schůze: 8. 3. 2022 ve 14.20 v počítačové učebně budovy Matiční 5. Žáky z 1. stupně si p. u. Macurová vyzvedne v družině ve 14.00.

Zapsala: Karolína Stohlová – člen, Adéla Pauková – člen, Hana Janečková – člen

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 11. 1. 2022

Přítomni: II. A, II. B, II. C, III. B, IV. C, V. A, V. D, VI. A, VII. C, VIII. B, IX. A

Nepřítomni: III. A, III. C, IV. A, IV. B, IV. D, V. B, V. C, VI. C, VII. A, VII. B, VIII. A, VIII. C, IX. A, IX. C

Omluveni: VI. B, IX. B

OBSAH JEDNÁNÍ

Zástupci školního parlamentu byli seznámeni s postojem pana ředitele k otázkám ze dne 30. 11. 2021.

Jednání s panem ředitelem ohledně žádostí a připomínek:

 • Školní uniformy → NE
 • Den soutěží – Jan Amos Komenský 28. 3. → ANO, bude 28. 3. 2022
 • Velikonoční jarmark → ANO, podle epidemiologické situace
 • Koření na stoly v jídelně → NE, pouze na požádání u paní kuchařky
 • Hlasování jídla – týden oblíbených jídel (pro každou třídu) → ANO
 • Týden světových jídel → Bude to 4× až 5× v měsíci
 • Týden jídel podle žáků (recepty,…) → ANO
 • Chození do skříněk v šatnách nonstop o přestávkách bez zeptání → NE
 • Skříňky ve třídě pro ukládání učebnic, sešitů,… → Učebny a třídy se stále renovují, k odkládání sešitů a učebnic slouží skříňka v šatně
 • Náhrada pro páté ročníky za školu v přírodě → NE, až lyžák v 7. třídě
 • Interaktivní tabule pro všechny třídy –  hlavně učebna číslo 3 → Výhledově, nyní se pořídily 4 interaktivní tabule pro I. stupeň
 • Nošení skateboardů, kolečkových bruslí a koloběžek do školy → NE
 • Toalety první stupeň i druhý – na druhém stupni hygienické potřeby na dámských toaletách → momentálně NE, pan ředitel bude o možnostech konzultovat s paní ekonomkou a BOZ

Možnosti konání akcí v rámci školy – vše se bude odvíjet od epidemiologické situace. Do příští schůze mají zástupci popřemýšlet o možnostech akcí online a připravit si nápady.

Piškvorky

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne pouze školní kolo, které bude vyhlášeno v únoru 2022. Výherci třídního kola spolu budou soutěžit ve třech kategoriích: 1. stupeň, 6. a 7. třída, 8. a 9. třída

Focení sněhuláků

Proběhne aktivita, kdy mají děti posílat sněhuláky vyrobené, nakreslené a bude soutěž o nejlepší výtvor. Pokud bude dostatek výrobků, uděláme výstavku ve vestibule jedné školy.

Plakát – paní učitelka Kalvodová

Práce sbírá – paní učitelka Macurová a paní učitelka Wágnerová

Vyhodnocení – konec února

OBLAST RŮZNÉ

Žádosti a připomínky

 • Rádi bychom zorganizovali turnaj ve vybíjené
 • Dámské WC – nejsou funkční mýdla
 • Chill out relaxační zóna – o přestávce – čtení knih, kreslení, papíry na kreslení a potřeby součástí zóny
 • Knihovna – slovníky, knihy, děti by si rády vypůjčovaly knihy

Termín další schůze: 15. 2. 2022 ve 14.20 v altánku u ZŠ Matiční. Žáky z 1. stupně si p. u. Macurová vyzvedne v družině ve 14.00.

Pokud bude nepříznivá epidemiologická situace, tak v 15.00 on-line. O skutečnosti budete včas informováni formou MS Teams.

Zapsala: Karolína Stohlová – člen

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 30. 11. 2021

Přítomni: III. C, IV. B, IV. C, V. A, V. C, VI. B, VII. C, VIII. B, VIII. C, IX. B

Nepřítomni: II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, IV. A, IV. D, V. B, VI. C, VII. A, VII. B, VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. C

OBSAH JEDNÁNÍ

Schůze parlamentu proběhla online z důvodu epidemiologické situace a rovněž zástupci IX. tříd byli na ozdravném pobytu.

Byla zvolená 2. místopředsedkyně Adéla Michálková z VI. A.

Mikuláš pro první stupeň proběhne 6. 12. 2021 od 8.00.

pIšQworky – vzhledem k epidemiologické situaci proběhne pouze školní kolo soutěže v piškvorkách, které bude vyhlášeno v polovině ledna 2022. Výherci třídního kola spolu budou soutěžit ve třech kategoriích: 1. stupeň, 6. a 7. třída, 8. a 9. třída

Světová škola – probíhá focení sněhuláků pro Afriku, sběr fotografií na adrese: marcela.macurova@zs-mat5.cz nebo na flash disku do 10. 1. 2022.

Vyhlašujeme soutěž ve zdobení tříd na advent – hodnocení proběhne v pátek 17. 12. 2021. První i a druhý stupeň bude zvlášť ohodnocen.

OBLAST RŮZNÉ

Žádosti a připomínky

 • Školní uniformy
 • Den soutěží – Jan Amos Komenský 28. 3.
 • Velikonoční jarmark
 • Koření na stoly v jídelně
 • Hlasování jídla – týden oblíbených jídel (pro každou třídu)
 • Týden světových jídel
 • Týden jídel podle žáků (recepty…)
 • Chození do skříněk v šatnách nonstop o přestávkách bez zeptání
 • Skříňky ve třídě pro ukládání učebnic, sešitů… 
 • Náhrada pro páté ročníky za školu v přírodě 
 • Interaktivní tabule pro všechny třídy –  hlavně učebna číslo 3 
 • Nošení skateboardů, kolečkových bruslí a koloběžek do školy 
 • Toalety první stupeň i druhý – na druhém stupni hygienické potřeby na dámských toaletách 

Možnosti konání akcí v rámci školy – vše se bude odvíjet od epidemiologické situace. Do příští schůze mají zástupci popřemýšlet o možnostech akcí online a připravit si nápady.

Termín další schůze: 11. 1. 2022 ve 14.20 v altánku u ZŠ Matiční. Žáky z 1. stupně si p. u. Macurová vyzvedne v družině ve 14.00.

Pokud bude nepříznivá epidemiologická situace, tak v 15.00 on-line. O skutečnosti budete včas informováni formou MS Teams.

Zapsala: Kateřina Jeřábková – předsedkyně

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 9. 11. 2021

Přítomni: II. A, III. C, III. D, IV. B, IV. C, V. A, V. C, V. D, VI. A, VI. B, VII. C, IX. A

Nepřítomni: II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, IV. A, V. B, VI. C, VII. A, VII. B. VIII. A, VIII. B, VIII. C, IX. B, IX. C

 • SLEDOVAT TEAMSY
 • Pokud někdo nemá Teamsy → nástěnka parlamentu ve škole
 • DO SKUPINY PŘIDAT: Jakub Lasevič a Jan Zlámal
 • Pokud má někdo nějaké nápady na akce → psát na MS Teams

OBSAH JEDNÁNÍ

Volba předsedy a místopředsedy

 • PŘEDSEDA: Kateřina Jeřábková (IX. B)
 • MÍSTOPŘEDSEDA: Hana Janečková (IX. B)

AKCE MIKULÁŠ

 • 5. nebo 6. prosince
 • Málo zástupců 2. stupně → zeptat se v 8. a 9. třídách

Světová škola (jaro)

 • Aktivity pro podporu sociálně slabších skupin/poznávání kultury cizích zemí

Navrhované aktivity:

 • Běh (rodiče a děti musí jakkoli – koloběžky, brusle, pěšky – zdolat určenou trasu) – startovné se pošle dětem do Afriky (návrh – téma evoluce – pravěk, středověk, doba moderní + ke každému by bylo nějaké jídlo používané v té době)
 • Týden světových jídel

NÁPADY NA DALŠÍ AKCE

 • Vánoční jarmark (možnost venkovní hřiště školy?)
 • Fotbalový turnaj
 • Žolíci
 • Den se psy

Další plánovaná schůzka: 30. 11. 2021 (buď online nebo v altánku ve školní zahradě)

Zapsala: Pauková Adéla

Za školní parlament: Mgr. Marcela Macurová

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 5. 10. 2021

Přítomni: II. B, IV. A, V. A, V. D, VI. A, VI. C, IX. B

Nepřítomni: II. A, II. C, III. A, III. B, III. C, IV. D, IV. B, IV. C, IV. D, V. B, V. C, VI. B, VII. A, VII. B, VII. C, VIII.A, VIII. B, VIII. C, IX. A, IX. C

Obsah jednání

První schůze parlamentu proběhla online, byla vytvořen nový tým v Teamsech Školní parlament 2021/2022. Do týmu byli přizváni všichni zástupci tříd a jejich pomocníci.

Na první schůzi byly zástupcům sděleny informace ohledně fungování parlamentu v letošním školním roce. Jelikož z důvodu epidemiologické situace není možné organizovat schůze ve škole a vše momentálně probíhá online formou, rozhodli jsme se, že si první akci připravíme venku.

Lampiónový průvod – v úterý 26. 10. 2021 v 17.30 v Komenského sadech. Půjde o akci pro 1. stupeň. Děti půjdou na trasu a cestou budou plnit halloweenské úkoly, které připraví Školní parlament a žáci 2. stupně.

Do konce měsíce října proběhne pro 2. stupeň turnaj v piškvorkách, a to třídní kola, z kterých vzejdou 2 vítězové. Ti se utkají ve školním kole nejspíš začátkem listopadu, termín bude oznámen.

Oblast různé

Možnosti konání akcí v rámci školy – vše se bude odvíjet od epidemiologické situace. Do příští schůze mají zástupci popřemýšlet o možnostech akcí online a připravit si nápady.

Úkoly

Zvolit na příští jednání předsedu a místopředsedu, účast všech zástupců nutná.

Předběžný termín další schůze: 09. 11. 2021 ve 14.15 v altánku u ZŠ Matiční. Žáky z 1. stupně si p. u. Macurová vyzvedne v družině ve 14.00.

Zapsala: Marcela Macurová

Školní rok 2020/2021

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 6. 10. 2020

Přítomni: VI. A, VI. B, VII. A, VIII. A, IX. A, IX. B, IX. C
Nepřítomni: II. A, II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, III. C, IV. A, IV. B, IV. C, IV. D, V. A, V. B, V. C, V. D, VI. C, VII. B, VII. C, VIII. B, VIII. C

Obsah jednání
První online schůze parlamentu byla naplánována pouze pro II. stupeň (žáci prvního stupně zatím nemají aktivní připojení k MS Teams).

Na první schůzi byly zástupcům sděleny informace ohledně fungování parlamentu v letošním školním roce. Jelikož z důvodu epidemiologické situace není možné organizovat schůze ve škole a vše momentálně probíhá online formou.

Dalším bodem první schůze byla volba předsedy a místopředsedy parlamentu. Zájemci, kteří se ucházeli o místo předsedy, dostali prostor pro svou řeč a následně byl zvolen jako předseda František Jirman, žák třídy IX. C a jako místopředseda Václav Jirman, žák třídy VI. B.

Oblast různé
Možnosti konání akcí v rámci školy – vše se bude odvíjet od epidemiologické situace. Do příští schůze mají zástupci popřemýšlet o možnostech akcí online a připravit si nápady.

Předběžný termín další schůze: 30. 11. 2020

Zapsal: Vladimíra Pencková
Předseda: František Jirman

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 8. 12. 2020

Přítomni: IV. B, IV. D, V. C, VII. C, VIII. A, IX. A
Nepřítomni: II. A, II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, III. C, IV. A, V. A, V. B, V. D, VI. A, VI. B, VII. A, IV. C, VI. C, VII. B, VIII. B, VIII. C, IX. B, IX. C

Obsah jednání
Vánoční jarmark – vzhledem k současné situaci je Vánoční jarmark zrušen.

MOMENT – plánovaný odvoz sbírky pro Moment – na budově Matiční 5 má na starost paní učitelka Pencková, na budově 30. dubna zkontroluje sběrný koš žák Jakub Filip a kontaktuje paní učitelku Penckovou přes Teams.

Další akce parlamentu se budou odvíjet od celkové epidemiologické situace.

Oblast různé
Nebyl vznesen žádný dotaz.

Předběžný termín další schůze: 19. 1. 2021

Zapsala: Vladimíra Pencková
Předseda: František Jirman

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 19. 1. 2021

Přítomni: III. C, IV. A, IV. C, IV. D, V. A, VI. A, VI. B, VII. A, VII. C, VIII. A, IX. A, IX. B, IX. C
Nepřítomni: II. A, II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, IV. B, V. B, V. C, V. D, VI. C, VII. B, VIII. B, VIII. C

Obsah jednání
Sněhuláci pro Afriku – zapojili jsme se do akce, která nyní odstartovala. Pokud má někdo z žáků zájem se zúčastnit, postaví (vytvoří) sněhuláka a pošle fotku paní učitelce Penckové. Pokud bude sněhuláků velké množství, bude sestavena porota z učitelů, kteří vyberou ty nejoriginálnější. Veškeré informace vyjdou také v únorovém čísle školního časopisu Matičák.

Velikonoční jarmark – v případě pozitivní epidemiologické situace by bylo možné uskutečnit v dubnu Velikonoční jarmark. Celá akce by probíhala obdobným způsobem jako Vánoční jarmark v loňském školním roce. Zatím je vše pouze informační a bude se odvíjet od epidemiologické situace a nastavených opatření.

Oblast různé
Nebyl vznesen žádný dotaz.

Předběžný termín další schůze: 23. 2. 2021

Zapsala: Vladimíra Pencková
Předseda: František Jirman

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 23. 2. 2021

Přítomni: IV. A, IV. B, IV. D, V. A, VI. A, VI. B, VII. B, VIII. A, IX. A, IX. B, IX. C
Nepřítomni: II. A, II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, III. C, IV. C, V. B, V. C, V. D, VI. C, VII. A, VII. C, VIII. B, VIII. C

Obsah jednání

Sněhuláci pro Afriku – zapojili jsme se do akce, která trvá do konce března. Bylo poděkováno všem, kteří se zapojili a prošli jsme si fotografie v Matičáku. Na základě počtu postavených sněhuláků bude opět škola přispívat startovným ve prospěch organizace Sněhuláci pro Afriku.

Velikonoční akce – možnost organizace akce online – zástupci dostali prostor pro své návrhy, jak by šla akce vytvořit. Padlo několik návrhů, které bylo však potřeba dotáhnout a promyslet. V případě potřeby se žáci ohledně konzultace ozvou paní učitelce Penckové (Teams, mail).

Akce formou výzev – padl návrh na zprostředkování akcí spolužákům ve formě zadané výzvy. Zástupci si připraví návrhy, které budou probrány na příští schůzi.

Oblast různé
Nebyl vznesen žádný dotaz.

Předběžný termín další schůze: 16. 3. 2021

Zapsala: Vladimíra Pencková
Předseda: František Jirman

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 23. 3. 2021

Přítomni: IV. A, IV. B, IV. D, VII. A, VII. B, VIII. A, IX. A
Nepřítomni: II. A, II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, III. C, IV. C, V. A, V. B, V. C, V. D, VI. A, VI. B, VI. C, VII. C, VIII. B, VIII. C, IX. B, IX. C

Obsah jednání

Velikonoční akce – bude probíhat akce Přivítej Velikonoce, která bude spočívat v tom, že žáci pověsí svou kraslici na plot vedle hřiště u „červené školy“. Celá akce bude probíhat od 29. 3. do 11. 4. 2021. Na dnešní schůzi byl probrán název akce, průběh a také byl vytvořen text na plakát – k tvorbě plakátu byli vyzváni zástupci parlamentu.

Plakát je potřeba vytvořit do pátku 2. 4. 2021, aby se mohl vložit na web. Hotovou práci žáci pošlou paní učitelce Penckové na Teams nebo na email: vladimira.penckova@zs-mat5.cz.

Oblast různé
Nebyl vznesen žádný dotaz.

Předběžný termín další schůze: 20. 4. 2021

Zapsala: Vladimíra Pencková
Předseda: František Jirman

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 20. 4. 2021

Přítomni: IV. A, VII. A, VII. B, VIII. A, IX. A, IX. B
Nepřítomni: II. A, II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, III. C, IV. B, IV. C, IV. D, V. A, V. B, V. C, V. D, VI. A, VI. B, VI. C, VII. C, VIII. B, VIII. C, IX. C

Obsah jednání

Velikonoční akce – zhodnocení akce Přivítej Velikonoce a promítnutí fotek pověšených kraslic.

Sněhuláci pro Afriku – zhodnocení akce a upřesnění celkové částky (500 Kč), kterou škola přispěla na převoz kol pro děti do Gambie.

Akce v květnu – možnost promyslet akci a ozvat se paní učitelce Penckové.

Oblast různé
Nebyl vznesen žádný dotaz.

Předběžný termín další schůze: 18. 5. 2021

Zapsala: Vladimíra Pencková
Předseda: František Jirman

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 18. 5. 2021

Přítomni: IV. A, V. A, VI. A, VI. B, VII. B, VIII. A, IX. A, IX. C
Nepřítomni: II. A, II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, III. C, IV. B, IV. C, IV. D, V. B, V. C, V. D, VI. C, VII. A, VII. C, VIII. B, VIII. C, IX. B

Obsah jednání

Návrat do školy na prezenční výuku – žáci se vrací na prezenční výuku, avšak je potřeba aspoň jednou týdně prohlédnout v Teams tým Školní parlament. Budou zde předávány informace do konce školního roku.

Škola naruby – v červnu by opět měla akce proběhnout.

Týden oblíbených jídel – zástupci parlamentu zjistí zájem spolužáků a následně budou řešit s paní učitelkou Penckovou.

Akce v červnu – např. Den dětí (1. 6.) - možnost promyslet akci a ozvat se paní učitelce Penckové do pátku 21. 5. 2021.

Oblast různé
Nebyl vznesen žádný dotaz.

Zapsala: Vladimíra Pencková
Předseda: František Jirman

Přehled dalších článků | Autor: Základní škola Ostrava, Matiční 5 | Počet přečtení: 1709x


Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Další informace