Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Školní parlament

Pracuje od školního roku 2006/2007

STANOVY

  • Členové jsou voleni na počátku školního roku, svou funkci vykonávají v daném školním roce. V případě nutnosti mohou být svými spolužáky většinou hlasů odvoláni a na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.
  • Zvolený člen se povinně účastní jednání ŠP, v případě nutnosti jedná a hlasuje jeho zástupce.
  • Pro hlasování platí: 1 třída = 1 hlas, přítomní dospělí hlasovací právo nemají, rozhoduje prostá většina hlasů.
  • Každý člen má povinnost informovat pravdivě a neprodleně své spolužáky o průběhu jednání.
  • Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky závazná.
  • ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomoci ředitele školy.
  • ŠP zasedá zpravidla jednou za čtrnáct dní.
  • Z každého zasedání je pořízen zápis, který zapisovatel odevzdá do kanceláře školy.
  • V případě, že práce ŠP bude pouze formální, může ředitel školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022/2023

Novinkou v tomto školním roce bylo rozdělení školního parlamentu na první a druhý stupeň. Do spolupráce se zapojila také paní učitelka Havlová, což se ukázalo jako velmi přínosné pro koordinaci akcí. Žáci se scházeli jednou měsíčně a řešili dotazy, připomínky a nápady ostatních. Výsledky těchto setkání a jednotlivé návrhy byly následně řešeny s vedením školy, které tak získávalo zpětnou vazbu přímo od dětí. Předsedkyní parlamentu byla letos zvolena Kristýna Sztwiertniová z IX. A a místopředsedou se stal Václav Jirman v VIII.B. Za celoroční činnost školního parlamentu vypovídá řada uskutečněných akcí, které se setkaly s pozitivními ohlasy. Mezi stěžejní akce již tradičně patří Halloweenská cesta, která se konala v říjnu 2022 v Komenského sadech a byla spojena s lampiónovým průvodem a obohacena o stezku odvahy ve sklepení ZŠ Matiční. Podzimní úkoly na stanovištích, které připravili žáci II. stupně, přišlo plnit téměř 200 dětí v doprovodu rodičů. Do konce kalendářního roku školní parlament ještě připravil pro své spolužáky Vánoční jarmark, Mikuláše s čertem a anděly pro žáky I. stupně a hodnocení nejpěkněji vyzdobené třídy v období adventu. V prosinci se parlament poprvé zapojil do 12. ročníku celorepublikové sbírky Krabice od bot, jejíž cílem je pomoci chudým dětem a prožít radost z vánoční nadílky. Na jaře se konaly akce – Pyžamový bál, Den svatého Valentýna, Papučový den a již tradiční akce Den bez batohu. Po celý školní rok 2022/2023 se žáci snažili pracovat v duchu zásad Světové školy, jejíž oceněním se od loňského roku můžeme chlubit. Pořádali besedy, sbírali starý papír, spolupracovali se společností Moment (prospěšný second hand), ale také uspořádali sportovní den dětí. Byly pozvány děti z blízkého okolí, aby si svůj svátek užily na 18 stanovištích se zábavnými pohybovými aktivitami. Zároveň dobrovolným vstupným v celkové částce cca 7 000 Kč přispěly na základní školu v africkém Sierra Lione ve městečku Rokurp. Letos se parlament podruhé zapojil do celoškolního projektu participativního rozpočtování s názvem „Pébéčko“, které se uskutečňuje pod záštitou zřizovatele naší školy. K dispozici byla celková částka ve výši 45 000 Kč. Nejvíce hlasů získalo vybavení odpočinkových sedaček na chodbách školy, projekt bude realizován do konce listopadu 2023.

Přehled dalších článků | Autor: Základní škola Ostrava, Matiční 5 | Počet přečtení: 4363x


Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Facebook: https://www.facebook.com/ZSMaticni5
Instagram: @ZS_mat5

Další informace