Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Školní parlament

Pracuje od školního roku 2006/2007

Zpráva za školní rok 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 se opět zapojilo do práce školního parlamentu celkem 25 tříd naší základní školy. Funkci předsedy a zapisovatele vykonávali žáci 9. ročníku, místopředsedou byl zvolen žák 6. ročníku. Celoroční práce parlamentu probíhala letos online formou, jelikož epidemiologická situace neumožnila pořádat každoroční školní akce a scházet se prezenčně po vyučování v budově školy. Přesto se nám například podařilo uspořádat novou akci Přivítej jaro!, která se konala v období Velikonoc. V rámci této akce jsme společně s žáky prvního a druhého stupně a jejich rodiči vyzdobili plot u budovy prvního stupně na ulici 30. dubna. Nadále také probíhala sbírka oblečení pro společnost Moment na obou budovách školy.

STANOVY

 • Členové jsou voleni na počátku školního roku, svou funkci vykonávají v daném školním roce. V případě nutnosti mohou být svými spolužáky většinou hlasů odvoláni a na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.
 • Zvolený člen se povinně účastní jednání ŠP, v případě nutnosti jedná a hlasuje jeho zástupce.
 • Pro hlasování platí: 1 třída = 1 hlas, přítomní dospělí hlasovací právo nemají, rozhoduje prostá většina hlasů.
 • Každý člen má povinnost informovat pravdivě a neprodleně své spolužáky o průběhu jednání.
 • Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky závazná.
 • ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomoci ředitele školy.
 • ŠP zasedá zpravidla jednou za čtrnáct dní.
 • Z každého zasedání je pořízen zápis, který zapisovatel odevzdá do kanceláře školy.
 • V případě, že práce ŠP bude pouze formální, může ředitel školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

Školní rok 2021/2022

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 9. 11. 2021

Přítomni: II. A, III. C, III. D, IV. B, IV. C, V. A, V. C, V. D, VI. A, VI. B, VII. C, IX. A

Nepřítomni: II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, IV. A, V. B, VI. C, VII. A, VII. B. VIII. A, VIII. B, VIII. C, IX. B, IX. C

 • SLEDOVAT TEAMSY
 • Pokud někdo nemá Teamsy → nástěnka parlamentu ve škole
 • DO SKUPINY PŘIDAT: Jakub Lasevič a Jan Zlámal
 • Pokud má někdo nějaké nápady na akce → psát na MS Teams

OBSAH JEDNÁNÍ

Volba předsedy a místopředsedy

 • PŘEDSEDA: Kateřina Jeřábková (IX. B)
 • MÍSTOPŘEDSEDA: Hana Janečková (IX. B)

AKCE MIKULÁŠ

 • 5. nebo 6. prosince
 • Málo zástupců 2. stupně → zeptat se v 8. a 9. třídách

Světová škola (jaro)

 • Aktivity pro podporu sociálně slabších skupin/poznávání kultury cizích zemí

Navrhované aktivity:

 • Běh (rodiče a děti musí jakkoli – koloběžky, brusle, pěšky – zdolat určenou trasu) – startovné se pošle dětem do Afriky (návrh – téma evoluce – pravěk, středověk, doba moderní + ke každému by bylo nějaké jídlo používané v té době)
 • Týden světových jídel

NÁPADY NA DALŠÍ AKCE

 • Vánoční jarmark (možnost venkovní hřiště školy?)
 • Fotbalový turnaj
 • Žolíci
 • Den se psy

Další plánovaná schůzka: 30. 11. 2021 (buď online nebo v altánku ve školní zahradě)

Zapsala: Pauková Adéla

Za školní parlament: Mgr. Marcela Macurová

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 5. 10. 2021

Přítomni: II. B, IV. A, V. A, V. D, VI. A, VI. C, IX. B

Nepřítomni: II. A, II. C, III. A, III. B, III. C, IV. D, IV. B, IV. C, IV. D, V. B, V. C, VI. B, VII. A, VII. B, VII. C, VIII.A, VIII. B, VIII. C, IX. A, IX. C

Obsah jednání

První schůze parlamentu proběhla online, byla vytvořen nový tým v Teamsech Školní parlament 2021/2022. Do týmu byli přizváni všichni zástupci tříd a jejich pomocníci.

Na první schůzi byly zástupcům sděleny informace ohledně fungování parlamentu v letošním školním roce. Jelikož z důvodu epidemiologické situace není možné organizovat schůze ve škole a vše momentálně probíhá online formou, rozhodli jsme se, že si první akci připravíme venku.

Lampiónový průvod – v úterý 26. 10. 2021 v 17.30 v Komenského sadech. Půjde o akci pro 1. stupeň. Děti půjdou na trasu a cestou budou plnit halloweenské úkoly, které připraví Školní parlament a žáci 2. stupně.

Do konce měsíce října proběhne pro 2. stupeň turnaj v piškvorkách, a to třídní kola, z kterých vzejdou 2 vítězové. Ti se utkají ve školním kole nejspíš začátkem listopadu, termín bude oznámen.

Oblast různé

Možnosti konání akcí v rámci školy – vše se bude odvíjet od epidemiologické situace. Do příští schůze mají zástupci popřemýšlet o možnostech akcí online a připravit si nápady.

Úkoly

Zvolit na příští jednání předsedu a místopředsedu, účast všech zástupců nutná.

Předběžný termín další schůze: 09. 11. 2021 v 14.15 v altánku u ZŠ Matiční. Žáky z 1. stupně si p. u. Macurová vyzvedne v družině v 14.00.

Zapsala: Marcela Macurová

Školní rok 2020/2021

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 6. 10. 2020

Přítomni: VI. A, VI. B, VII. A, VIII. A, IX. A, IX. B, IX. C
Nepřítomni: II. A, II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, III. C, IV. A, IV. B, IV. C, IV. D, V. A, V. B, V. C, V. D, VI. C, VII. B, VII. C, VIII. B, VIII. C

Obsah jednání
První online schůze parlamentu byla naplánována pouze pro II. stupeň (žáci prvního stupně zatím nemají aktivní připojení k MS Teams).

Na první schůzi byly zástupcům sděleny informace ohledně fungování parlamentu v letošním školním roce. Jelikož z důvodu epidemiologické situace není možné organizovat schůze ve škole a vše momentálně probíhá online formou.

Dalším bodem první schůze byla volba předsedy a místopředsedy parlamentu. Zájemci, kteří se ucházeli o místo předsedy, dostali prostor pro svou řeč a následně byl zvolen jako předseda František Jirman, žák třídy IX. C a jako místopředseda Václav Jirman, žák třídy VI. B.

Oblast různé
Možnosti konání akcí v rámci školy – vše se bude odvíjet od epidemiologické situace. Do příští schůze mají zástupci popřemýšlet o možnostech akcí online a připravit si nápady.

Předběžný termín další schůze: 30. 11. 2020

Zapsal: Vladimíra Pencková
Předseda: František Jirman

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 8. 12. 2020

Přítomni: IV. B, IV. D, V. C, VII. C, VIII. A, IX. A
Nepřítomni: II. A, II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, III. C, IV. A, V. A, V. B, V. D, VI. A, VI. B, VII. A, IV. C, VI. C, VII. B, VIII. B, VIII. C, IX. B, IX. C

Obsah jednání
Vánoční jarmark – vzhledem k současné situaci je Vánoční jarmark zrušen.

MOMENT – plánovaný odvoz sbírky pro Moment – na budově Matiční 5 má na starost paní učitelka Pencková, na budově 30. dubna zkontroluje sběrný koš žák Jakub Filip a kontaktuje paní učitelku Penckovou přes Teams.

Další akce parlamentu se budou odvíjet od celkové epidemiologické situace.

Oblast různé
Nebyl vznesen žádný dotaz.

Předběžný termín další schůze: 19. 1. 2021

Zapsala: Vladimíra Pencková
Předseda: František Jirman

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 19. 1. 2021

Přítomni: III. C, IV. A, IV. C, IV. D, V. A, VI. A, VI. B, VII. A, VII. C, VIII. A, IX. A, IX. B, IX. C
Nepřítomni: II. A, II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, IV. B, V. B, V. C, V. D, VI. C, VII. B, VIII. B, VIII. C

Obsah jednání
Sněhuláci pro Afriku – zapojili jsme se do akce, která nyní odstartovala. Pokud má někdo z žáků zájem se zúčastnit, postaví (vytvoří) sněhuláka a pošle fotku paní učitelce Penckové. Pokud bude sněhuláků velké množství, bude sestavena porota z učitelů, kteří vyberou ty nejoriginálnější. Veškeré informace vyjdou také v únorovém čísle školního časopisu Matičák.

Velikonoční jarmark – v případě pozitivní epidemiologické situace by bylo možné uskutečnit v dubnu Velikonoční jarmark. Celá akce by probíhala obdobným způsobem jako Vánoční jarmark v loňském školním roce. Zatím je vše pouze informační a bude se odvíjet od epidemiologické situace a nastavených opatření.

Oblast různé
Nebyl vznesen žádný dotaz.

Předběžný termín další schůze: 23. 2. 2021

Zapsala: Vladimíra Pencková
Předseda: František Jirman

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 23. 2. 2021

Přítomni: IV. A, IV. B, IV. D, V. A, VI. A, VI. B, VII. B, VIII. A, IX. A, IX. B, IX. C
Nepřítomni: II. A, II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, III. C, IV. C, V. B, V. C, V. D, VI. C, VII. A, VII. C, VIII. B, VIII. C

Obsah jednání

Sněhuláci pro Afriku – zapojili jsme se do akce, která trvá do konce března. Bylo poděkováno všem, kteří se zapojili a prošli jsme si fotografie v Matičáku. Na základě počtu postavených sněhuláků bude opět škola přispívat startovným ve prospěch organizace Sněhuláci pro Afriku.

Velikonoční akce – možnost organizace akce online – zástupci dostali prostor pro své návrhy, jak by šla akce vytvořit. Padlo několik návrhů, které bylo však potřeba dotáhnout a promyslet. V případě potřeby se žáci ohledně konzultace ozvou paní učitelce Penckové (Teams, mail).

Akce formou výzev – padl návrh na zprostředkování akcí spolužákům ve formě zadané výzvy. Zástupci si připraví návrhy, které budou probrány na příští schůzi.

Oblast různé
Nebyl vznesen žádný dotaz.

Předběžný termín další schůze: 16. 3. 2021

Zapsala: Vladimíra Pencková
Předseda: František Jirman

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 23. 3. 2021

Přítomni: IV. A, IV. B, IV. D, VII. A, VII. B, VIII. A, IX. A
Nepřítomni: II. A, II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, III. C, IV. C, V. A, V. B, V. C, V. D, VI. A, VI. B, VI. C, VII. C, VIII. B, VIII. C, IX. B, IX. C

Obsah jednání

Velikonoční akce – bude probíhat akce Přivítej Velikonoce, která bude spočívat v tom, že žáci pověsí svou kraslici na plot vedle hřiště u „červené školy“. Celá akce bude probíhat od 29. 3. do 11. 4. 2021. Na dnešní schůzi byl probrán název akce, průběh a také byl vytvořen text na plakát – k tvorbě plakátu byli vyzváni zástupci parlamentu.

Plakát je potřeba vytvořit do pátku 2. 4. 2021, aby se mohl vložit na web. Hotovou práci žáci pošlou paní učitelce Penckové na Teams nebo na email: vladimira.penckova@zs-mat5.cz.

Oblast různé
Nebyl vznesen žádný dotaz.

Předběžný termín další schůze: 20. 4. 2021

Zapsala: Vladimíra Pencková
Předseda: František Jirman

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 20. 4. 2021

Přítomni: IV. A, VII. A, VII. B, VIII. A, IX. A, IX. B
Nepřítomni: II. A, II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, III. C, IV. B, IV. C, IV. D, V. A, V. B, V. C, V. D, VI. A, VI. B, VI. C, VII. C, VIII. B, VIII. C, IX. C

Obsah jednání

Velikonoční akce – zhodnocení akce Přivítej Velikonoce a promítnutí fotek pověšených kraslic.

Sněhuláci pro Afriku – zhodnocení akce a upřesnění celkové částky (500 Kč), kterou škola přispěla na převoz kol pro děti do Gambie.

Akce v květnu – možnost promyslet akci a ozvat se paní učitelce Penckové.

Oblast různé
Nebyl vznesen žádný dotaz.

Předběžný termín další schůze: 18. 5. 2021

Zapsala: Vladimíra Pencková
Předseda: František Jirman

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 18. 5. 2021

Přítomni: IV. A, V. A, VI. A, VI. B, VII. B, VIII. A, IX. A, IX. C
Nepřítomni: II. A, II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, III. C, IV. B, IV. C, IV. D, V. B, V. C, V. D, VI. C, VII. A, VII. C, VIII. B, VIII. C, IX. B

Obsah jednání

Návrat do školy na prezenční výuku – žáci se vrací na prezenční výuku, avšak je potřeba aspoň jednou týdně prohlédnout v Teams tým Školní parlament. Budou zde předávány informace do konce školního roku.

Škola naruby – v červnu by opět měla akce proběhnout.

Týden oblíbených jídel – zástupci parlamentu zjistí zájem spolužáků a následně budou řešit s paní učitelkou Penckovou.

Akce v červnu – např. Den dětí (1. 6.) - možnost promyslet akci a ozvat se paní učitelce Penckové do pátku 21. 5. 2021.

Oblast různé
Nebyl vznesen žádný dotaz.

Zapsala: Vladimíra Pencková
Předseda: František Jirman

Přehled dalších článků | Autor: Základní škola Ostrava, Matiční 5 | Počet přečtení: 1192x


Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Další informace