Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Charakteristika školy

Zřizovatelem školy je Městský úřad Moravská Ostrava a Přívoz. Základní škola poskytuje vzdělání přibližně 730 žákům (kapacita školy je 760) ve dvou školních budovách na ulicích Matiční 5 a 30. dubna 20 v centru Ostravy. Ve škole pracuje 63 pedagogů, vychovatelů a asistentů. Budovy obou škol mají více než 100 let a jsou v péči památkové správy, která výrazně zasahuje do jejich vzhledu a možností úprav. U každé budovy se nacházejí odpočinkové prostory, které slouží k výuce tělesné výchovy, trávení přestávek žáky a k odpolednímu pobytu účastníků školní družiny. 

Škola je fakultní školou Ostravské univerzity.

V rámci zaměření školy - rozšířené výuky jazyků - mají žáci prvního stupně předmět anglický jazyk již od první třídy. Žáci druhého stupně si volí druhý cizí jazyk již v šestém ročníku. Škola kromě anglického jazyka vyučuje německý, ruský a francouzský jazyk. Na úroveň jazykové výuky je kladen velký důraz, žáci skládají každý rok zkoušky Cambridge Exams.

Škola žákům a jejich zákonným zástupcům poskytuje poradenské služby v rámci školního poradenského pracoviště, které tvoří dva speciální pedagogové, dva výchovní poradci, metodik prevence rizikového chování a školní psycholog. Tito pedagogičtí pracovníci se věnují zejména žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, s výukovými a výchovnými problémy a žákům cizincům. Škola nabízí také služby kariérového poradce, který je zde žákům a rodičům k dispozici v oblasti volby budoucího studia a povolání.

Velkou pozornost věnuje škola i žákům nadaným. Práce s nimi je směřována do oblasti soutěží, projektů a mimoškolních činností, kde mohou často porovnávat svou úroveň získaných dovedností s ostatními v měřítku obvodním až národním. Pro technicky nadané žáky škola vytvořila Centrum technického nadání, kde se žáci zabývají 3D technikou a programovatelnými roboty. Škola dále v odpoledních hodinách nabízí pestrou paletu dalších zájmových kroužků

Pro žáky prvního stupně je zajištěno 11 oddělení školní družiny. Základní škola dále provozuje školní jídelnu pro své žáky a žáky Matičního gymnázia a Janáčkovy konzervatoře.

Přehled dalších článků | Autor: Základní škola Ostrava, Matiční 5 | Počet přečtení: 1561x


Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Facebook: https://www.facebook.com/ZSMaticni5
Instagram: @ZS_mat5

Další informace