Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Jsme Matiční

Fakultní škola s rozšířenou výukou jazyků v centru Ostravy

4. ledna 2022

Vážení rodiče,

předáváme Vám informace MŠMT k testování žáků ve školách v roce 2022, které najdete v závěru tohoto článku.

13. prosince 2021

Ozdravný pobyt 9. tříd

Překrásný přelom podzimu a zimy strávili naši žáci devátých tříd v Jeseníkách. Nezapomenutelné zážitky a krásu přírody prožili od 18. 11. 2021 do 1. 12. 2021 v hotelu Paramon...

8. prosince 2021

Projekt „Učíme se dívat kolem sebe a fotit" probíhal za podpory našeho zřizovatele Statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pod vedením Mgr. Sylvy Kristiánové, a to v termínu od 20. 9. 2021 do 6. 12. 2021.

8. prosince 2021

6. prosince navštívil Mikuláš společně s čerty a anděly naši školu a zavítali mezi žáky 1. stupně.

8. prosince 2021

V měsíci listopadu proběhlo na naší škole zábavné jazykové odpoledne žáků druhého stupně. Žáci, rozdělení do týmů podle tříd a ročníků, postupně procházeli několika učebnami ...

5. prosince 2021

V dnešní obtížné době je vhodné připomenout si hrdiny, a to nejen filmové či pohádkové, ale i ty reálné, skutečné.

Týdenní plány pro žáky

  • týdenní plány dostávají žáci ve třídách
  • plán na dané období je vyvěšen třídním učitelem v pátek na nástěnce ve třídě a zveřejněn na webových stránkách školy
  • plán obsahuje přehled učiva a výstupů, písemných prací, které budou klasifikovány, pomůcek pro vyučování, úkoly a akce pořádané školou
  • vyučující přenáší větší zodpovědnost na žáka, neboť úkoly a pomůcky zadané v plánu již dále nepřipomíná
  • zveřejňováním žákovských plánů umožňuje škola žákům vlastní plánování přípravy na vyučování a informuje zákonné zástupce o činnosti školy

Matičák školní časopis

První číslo školního časopisu vyšlo v červnu 2015. Od té doby se stal Matičák nedílnou součástí života naší školy. Na vydáních se podílejí především žáci školy, kteří průběžně zasílají své příspěvky konkrétním pedagogům na prvním a druhém stupni určeným pro koordinaci vydávání. Časopis vychází pětkrát ročně v nákladu 35 výtisků.

Plán akcí školy

Naše škola pořádá během roku celou řadu akcí. Podívejte se na velké akce, které nás čekají.

Partneři školy

Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Další informace