Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Jsme Matiční

Fakultní škola s rozšířenou výukou jazyků v centru Ostravy

16. května 2024

V souladu s ustanovením §183 odst. 2 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším,  odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace zveřejňuje

15. května 2024

Pozor, pozor, na vědomost se dává, že 24. 5. 2024 se bude konat již tradiční zábavné sportovní odpoledne. Akce proběhne v Komenského sadech. Začínáme u sochy J. A. Komenského v 15.00.

13. května 2024

Ve čtvrtek 9. května jsme se třídou 4. B navštívili katedru geologie VŠB TUO. Program se nazýval: Poznej, z čeho je Země. V expozici na nás čekaly minerály, horniny i fosilie v geologických sbírkách.

13. května 2024

Dne 6. 5. 2024 na naši školu dorazili studenti gymnázia Františka Hajdy z Ostravy-Hrabůvky. Jejich dva týmy, složené ze studentů kvinty a sexty, se snažily během tří vyučovacích hodin zpestřit výuku angličtiny a přírodopisu (na téma vzniku života ve vesmíru) našim žákům pátého ročníku. 

13. května 2024

V pondělí 6. května se 4. B zúčastnila divadelního představení s názvem „Plasťáci útočí“ v Divadle loutek Ostrava. 

9. května 2024

Srdečně Vás zveme na koncert hudebních kroužků naší školy. Akce se uskuteční dne 13. května 2024 v 16.00, budova Matiční 5 - hudebna (1. patro).

Těšíme se na Vás!

Týdenní plány pro žáky

  • týdenní plány dostávají žáci ve třídách
  • plán na dané období je vyvěšen třídním učitelem v pátek na nástěnce ve třídě a zveřejněn na webových stránkách školy
  • plán obsahuje přehled učiva a výstupů, písemných prací, které budou klasifikovány, pomůcek pro vyučování, úkoly a akce pořádané školou
  • vyučující přenáší větší zodpovědnost na žáka, neboť úkoly a pomůcky zadané v plánu již dále nepřipomíná
  • zveřejňováním žákovských plánů umožňuje škola žákům vlastní plánování přípravy na vyučování a informuje zákonné zástupce o činnosti školy

Matičák školní časopis

První číslo školního časopisu vyšlo v červnu 2015. Od té doby se stal Matičák nedílnou součástí života naší školy. Na vydáních se podílejí především žáci školy, kteří průběžně zasílají své příspěvky konkrétním pedagogům na prvním a druhém stupni určeným pro koordinaci vydávání. Časopis vychází pětkrát ročně v nákladu 35 výtisků.

Plán akcí školy

Naše škola pořádá během roku celou řadu akcí. Podívejte se na velké akce, které nás čekají.

Partneři školy

Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Facebook: https://www.facebook.com/ZSMaticni5
Instagram: @ZS_mat5

Další informace