Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Jsme Matiční

Fakultní škola s rozšířenou výukou jazyků v centru Ostravy

12. dubna 2024

Naši žáci mají možnost získat mezinárodní certifikát, který dokládá výbornou úroveň angličtiny a který mohou uplatnit u přijímacích zkoušek.

8. dubna 2024

Zápis do 1. tříd na školní rok 2024/2025 bude probíhat prezenční formou ve dnech 23. 4., 24. 4. a 25. 4. 2024 od 12 do 17 hodin v budově ZŠ na ulici 30. dubna 20.

8. dubna 2024

Před velikonočními prázdninami v úterý 26. 3. 2024 proběhlo první badatelské odpoledne. Této aktivity se zúčastnilo celkem dvacet dětí z prvního a druhého stupně.

2. dubna 2024

Na únorové schůzce Školního parlamentu jsme se jednohlasně rozhodli podpořit projekt Pomozte dětem 2024 a zúčastnili se jako dobrovolníci 26. ročníku sbírky pro děti s nelehkým osudem.

2. dubna 2024

Jako již každoročně i letos se 26. 3. rozezněla škola zpěvem našich malých zpěváčků, kteří se účastnili školního kola pěvecké soutěže. Děti si připravily krásné písničky a porota mohla malé a šikovné zpěváčky ohodnotit. Jarní odpoledne jsme si všichni společně užili.

21. března 2024

Srdečně zveme všechny žáky budovy ZŠ Matiční, a to od 4. do 9. třídy na Čarodějnický rej úterý 30. dubna od 15 hodin do tělocvičny ZŠ Matiční.

Týdenní plány pro žáky

  • týdenní plány dostávají žáci ve třídách
  • plán na dané období je vyvěšen třídním učitelem v pátek na nástěnce ve třídě a zveřejněn na webových stránkách školy
  • plán obsahuje přehled učiva a výstupů, písemných prací, které budou klasifikovány, pomůcek pro vyučování, úkoly a akce pořádané školou
  • vyučující přenáší větší zodpovědnost na žáka, neboť úkoly a pomůcky zadané v plánu již dále nepřipomíná
  • zveřejňováním žákovských plánů umožňuje škola žákům vlastní plánování přípravy na vyučování a informuje zákonné zástupce o činnosti školy

Matičák školní časopis

První číslo školního časopisu vyšlo v červnu 2015. Od té doby se stal Matičák nedílnou součástí života naší školy. Na vydáních se podílejí především žáci školy, kteří průběžně zasílají své příspěvky konkrétním pedagogům na prvním a druhém stupni určeným pro koordinaci vydávání. Časopis vychází pětkrát ročně v nákladu 35 výtisků.

Plán akcí školy

Naše škola pořádá během roku celou řadu akcí. Podívejte se na velké akce, které nás čekají.

Partneři školy

Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Facebook: https://www.facebook.com/ZSMaticni5
Instagram: @ZS_mat5

Další informace