Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Mezinárodní zkoušky Cambridge Exams

Od roku 2023 je naše škola přípravným centrem pro mezinárodní zkoušky Cambridge English.

Naši žáci mají možnost přípravy na zkoušku v rámci výuky nebo odpoledních kroužků.

Proč je výhodné složit mezinárodní zkoušku?

  • máte oficiální a objektivní doklad o vaší skutečné úrovni znalostí a dovedností v Aj
  • získáte mezinárodní doklad s celoživotní platností, který lze uplatnit pro studium nebo práci na celém světě
  • zkoušky Cambridge English jsou zárukou kvality Cambridge Univerzity
  • budete mít větší sebedůvěru a motivaci při komunikaci v cizím jazyce
  • dostanete řadu výhod na střední škole a bodové zvýhodnění při přijímacím řízení
  • můžete je skládat v každém věku a na všech úrovních jazyka
  • k dispozici jsou i verze pro kandidáty s handicapy a speciálními potřebami

Nabízíme tyto typy zkoušek:

Cambridge Young learners English Tests (YLE) – tyto zkoušky jsou určeny pro mladší děti na základních školách a nabízí skvělý způsob, jak jim ukázat, co vše již dovedou, a povzbudit je k dalšímu studiu. Jsou dostupné na úrovních:

YLE Starters – začátečník (od 7 let)

YLE Movers – úroveň A1 (8–11 let)

YLE Flyers – úroveň A2 (9–12 let)

Cambridge English: Key for schools (KET for schools) – tato varianta zkoušky je přizpůsobena žákům základních škol ve věku 11–13 let. Odpovídá jazykové úrovni A2.

Cambridge English: Preliminary for schools (PET for schools) – odpovídá jazykové úrovni B1 a je přizpůsobena žákům ve věku 13–15 let.

Cambridge English:  First – (First for schools) – odpovídá jazykové úrovni B2 a je přizpůsobena žákům ve věku 14–16 let.

Úrovně dle Společného evropského referenčního rámce:

 

Úroveň A1

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a statní a klást jednoduché otázky, týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat.

Úroveň A2

Rozumí větám vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o rodině, o nakupování). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu a záležitosti týkající se jeho/jejích potřeb.

Úroveň B1
Rozumí hlavním myšlenkám běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve volném čase. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Úroveň B2
Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se konkrétních a abstraktních témat. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své stanovisko.

 

Zkoušky se skládají ve spolupráci s Cambridge centrem v Ostravě v prosinci nebo v červnu.

Více informací a možnost přihlášení získáte u svých vyučujících AJ na 1. i 2. stupni.

Přehled dalších článků | Autor: Základní škola Ostrava, Matiční 5 | Počet přečtení: 950x


Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Facebook: https://www.facebook.com/ZSMaticni5
Instagram: @ZS_mat5

Další informace