Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Hlavní rubrika stranek

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče,

informativní schůzka proběhne dne 28. 6. 2021 v 15.30 v budově školy 30. dubna 20. Prosíme o respektování v té době platných mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví.

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ II. KOLA VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 12. 7. 2021 – 11. 7. 2024

Za zákonné zástupce byli zvoleni:

Mgr. Kateřina Kaletová

RNDr. Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D.

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

Mgr. Lucie Svobodová

Mgr. Michaela Kalvodová

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MOJE NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

V prosinci 2020 se za naši školu zúčastnila literární soutěže, pořádané Domem dětí a mládeže ASTRA ve Zlíně, Eva Horáková, žačka 7. B.

Soutěžící si mohli vybrat ze dvou témat: Můj nejsilnější zážitek a Moje novoroční přání. Dále si mohli zvolit formu textu, a to vyprávění nebo báseň.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – II. KOLO

Dne 8. 6. 2021 proběhne druhé kolo volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců.

Funkční období nově zvolených členů školské rady bude od 12. 7. 2021 do 11. 7. 2024.

INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ OD 24. 5. 2021

Vážení rodiče,

od 24. května se prezenčně vzdělávají všichni žáci. Výuka běží podle standardního rozvrhu. Testování žáků bude probíhat jednou týdně, vždy v pondělí nebo v první den příchodu žáka do školy v daném týdnu. Od 24. 5. se testuje antigenními testy SEJOY.

KRÁSNÝ ÚSPĚCH VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

I v tomto školním roce proběhl XXI. ročník celostátní dětské výtvarné soutěže „PŘÍRODA KOLEM NÁS", jejímž vyhlašovatelem je Správa Národního parku Podyjí Znojmo.

I přes převažující distanční formu výuky ve školách se soutěže zúčastnilo celkem 266 škol a školských zařízení z celé ČR s celkem 2 042 pracemi.

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V MATEMATICKÉ SOUTĚŽI KLOKAN

O aktivním zapojení našich žáků do Matematického klokana, který se v tomto školním roce konal formou online soutěže, jsme již na těchto stránkách informovali.

Rádi bychom nyní tyto informace doplnili o úspěšné výsledky našich žáků, kdy se v kategorii Cvrček (2. a 3. třída) za okres Ostrava mezi ZŠ z celkového počtu účastníků 283 Jakub Dvořák z III. A umístil na děleném 1. místě s plným počtem bodů.

INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ V TÝDNU OD 17. 5.2021

Od 17. 5. 2021 se všichni žáci 1. stupně vzdělávají v prezenčním režimu, testují se jedenkrát týdně (v pondělí nebo při prvním příchodu do školy v daném týdnu).

V rotačním systému pokračují žáci druhého stupně. Testují se v pondělí a ve čtvrtek (nebo v jiný den po prvním příchodu do školy).

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitel Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán, rozhodl v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, takto:

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM A ŽÁKŮM DEVÁTÝCH TŘÍD

Dne 7. 5. 2021 vydalo MŠMT opatření obecné povahy, kterým se umožňuje žákům devátého ročníku, kteří měli konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínu nevykonali, konat tuto zkoušku v náhradním termínu...

Celkový počet článků: 36


Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Další informace