Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Jsme Matiční

Fakultní škola s rozšířenou výukou jazyků v centru Ostravy

11. září 2022

Po celý školní rok 2021/2022 jsme se snažili získat ocenění Světová škola.

A podařilo se! Prestižní ocenění si vyzvedli zástupci školního parlamentu a paní učitelky 15. června 2022 v Praze.

 

 

 

10. září 2022

Ani poslední dny školního roku 2021/2022 členové školního parlamentu nezaháleli.

10. září 2022

Emotivní loučení s našimi deváťáky proběhlo v závěru školního roku 2021/2022 na školním hřišti ihned po rozdání vysvědčení všem žákům z nižších ročníků.

10. září 2022

Prohlédněte si fotografie ze dvou akcí, které se konaly v závěru školního roku 2021/2022.

10. září 2022

No BackPack Day aneb Den bez školních batohů je aktivita, do které se v poslední době zapojuje řada školáků po celém světě. V tento den si žáci všechny školní potřeby nosí v rukách nebo v podivuhodných ...

1. září 2022

Vážení rodiče,

úvodní třídní schůzky se konají dne 6. 9 2022

od 16.00 hodin (budova 30. dubna 20),

od 16.30 (budova Matiční 5).

Týdenní plány pro žáky

  • týdenní plány dostávají žáci ve třídách
  • plán na dané období je vyvěšen třídním učitelem v pátek na nástěnce ve třídě a zveřejněn na webových stránkách školy
  • plán obsahuje přehled učiva a výstupů, písemných prací, které budou klasifikovány, pomůcek pro vyučování, úkoly a akce pořádané školou
  • vyučující přenáší větší zodpovědnost na žáka, neboť úkoly a pomůcky zadané v plánu již dále nepřipomíná
  • zveřejňováním žákovských plánů umožňuje škola žákům vlastní plánování přípravy na vyučování a informuje zákonné zástupce o činnosti školy

Matičák školní časopis

První číslo školního časopisu vyšlo v červnu 2015. Od té doby se stal Matičák nedílnou součástí života naší školy. Na vydáních se podílejí především žáci školy, kteří průběžně zasílají své příspěvky konkrétním pedagogům na prvním a druhém stupni určeným pro koordinaci vydávání. Časopis vychází pětkrát ročně v nákladu 35 výtisků.

Plán akcí školy

Naše škola pořádá během roku celou řadu akcí. Podívejte se na velké akce, které nás čekají.

Partneři školy

Odkazy

Přepnout na klasické zobrazení

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Další informace