Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Jsme Matiční

Fakultní škola s rozšířenou výukou jazyků v centru Ostravy

29. května 2023

Dne 3. května 2023 započala cesta do Anglie.

26hodinová cesta byla únavná, ale díky co 4hodinovým přestávkám jsme ji přežily bez problémů. Někteří členové autobusu byli občas hlučnější, ale i to jsme přežily.

29. května 2023

Třída 3. B navštívila 15. května Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovice. Čekala nás návštěva expozic a program Geometrický svět.

29. května 2023

Od 15. do 28. dubna 2023 se žáci tříd 4. B a 4. D zúčastnili ozdravného pobytu v Holčovicích v hotelu Zlatá Opavice.

18. května 2023

Ředitel Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán, rozhodl v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, takto:

16. května 2023

Úterý 30. 5. 2023 od 14.00 do 17.00 na školním hřišti Matičního gymnázia

Zveme širokou veřejnost na dobročinné sportovní odpoledne pro děti a jejich rodiče pořádané naší školou, které se koná u příležitosti Mezinárodního dne dětí.

9. května 2023

V pátek 31. 3. 2023 se konalo okresní kolo recitační soutěže v Ostravě-Porubě, kde postoupily dvě soutěžící z naší školy. Byla to Zuzana Pavlorková z l. A třídy a Frida Vondrová z ll. D třídy. Děvčatům jsme všichni moc drželi palce a úspěch se dostavil.

Týdenní plány pro žáky

  • týdenní plány dostávají žáci ve třídách
  • plán na dané období je vyvěšen třídním učitelem v pátek na nástěnce ve třídě a zveřejněn na webových stránkách školy
  • plán obsahuje přehled učiva a výstupů, písemných prací, které budou klasifikovány, pomůcek pro vyučování, úkoly a akce pořádané školou
  • vyučující přenáší větší zodpovědnost na žáka, neboť úkoly a pomůcky zadané v plánu již dále nepřipomíná
  • zveřejňováním žákovských plánů umožňuje škola žákům vlastní plánování přípravy na vyučování a informuje zákonné zástupce o činnosti školy

Matičák školní časopis

První číslo školního časopisu vyšlo v červnu 2015. Od té doby se stal Matičák nedílnou součástí života naší školy. Na vydáních se podílejí především žáci školy, kteří průběžně zasílají své příspěvky konkrétním pedagogům na prvním a druhém stupni určeným pro koordinaci vydávání. Časopis vychází pětkrát ročně v nákladu 35 výtisků.

Plán akcí školy

Naše škola pořádá během roku celou řadu akcí. Podívejte se na velké akce, které nás čekají.

Partneři školy

Odkazy

Přepnout na klasické zobrazení

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Další informace