Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Jsme Matiční

Fakultní škola s rozšířenou výukou jazyků v centru Ostravy

2. července 2021

V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu neziskové organizace Post Bellum, o.p.s. Příběhy našich sousedů. Projekt je určen žákům 7. až 9. ročníku, kteří se v doprovodu svých učitelů dějepisu a pracovníků organizace stanou na několik měsíců rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. 

2. července 2021

V letošní školním roce se naše škola zúčastnila celorepublikové výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou pořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Za naši školu se umístil na úžasném 2. místě žák ze 7. A Jan Rajnoch.

28. června 2021

Vážení návštěvníci webových stránek naší školy,

pokud je Vám 15 až 30 let a máte zájem vyjádřit se k Vašim potřebám pro život v našem městě, přinášíme Vám odkaz na online dotazník města Ostravy.

28. června 2021

Všichni žáci budoucího prvního, druhého, třetího a čtvrtého ročníku, kteří podali v řádném termínu přihlášku, byli přijati do školní družiny pro školní rok 2021/2022.

11. června 2021

Vážení rodiče,

informativní schůzka proběhne dne 28. 6. 2021 v 15.30 v budově školy 30. dubna 20. Prosíme o respektování v té době platných mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví.

11. června 2021

Za zákonné zástupce byli zvoleni:

Mgr. Kateřina Kaletová

RNDr. Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D.

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

Mgr. Lucie Svobodová

Mgr. Michaela Kalvodová

Týdenní plány pro žáky

  • týdenní plány dostávají žáci ve třídách
  • plán na dané období je vyvěšen třídním učitelem v pátek na nástěnce ve třídě a zveřejněn na webových stránkách školy
  • plán obsahuje přehled učiva a výstupů, písemných prací, které budou klasifikovány, pomůcek pro vyučování, úkoly a akce pořádané školou
  • vyučující přenáší větší zodpovědnost na žáka, neboť úkoly a pomůcky zadané v plánu již dále nepřipomíná
  • zveřejňováním žákovských plánů umožňuje škola žákům vlastní plánování přípravy na vyučování a informuje zákonné zástupce o činnosti školy

Matičák školní časopis

První číslo školního časopisu vyšlo v červnu 2015. Od té doby se stal Matičák nedílnou součástí života naší školy. Na vydáních se podílejí především žáci školy, kteří průběžně zasílají své příspěvky konkrétním pedagogům na prvním a druhém stupni určeným pro koordinaci vydávání. Časopis vychází pětkrát ročně v nákladu 35 výtisků.

Plán akcí školy

Naše škola pořádá během roku celou řadu akcí. Podívejte se na velké akce, které nás čekají.

Partneři školy

Odkazy

Přepnout na klasické zobrazení

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Další informace