Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Matičák

Matičák 03/2024

OBSAH:

 • Úvodník
 • Mezinárodní zkoušky Cambridge English
 • Krabice od bot
 • Výstava betlémů (III. A)
 • Matematická olympiáda Z5
 • Školní čítárna
 • Beseda s Ester Starou (III. B)
 • Čte celá rodina (1. ročníky)
 • Školní kolo recitační soutěže (1. – 3. ročníky; 4. – 5. ročníky)
 • Projektové dny – Masopust držíme (III. B)
 • Ozdravný pobyt sedmých ročníků
 • Dějepisný projekt ve IV. B
 • Projekt „Hrady“ ve IV. A
 • Putování za Karlem IV. (IV. B a IV. C)
 • Žáci IV. B píší dopis Karlu IV.
 • Beseda ve IV. C – Canisterapie
 • Prima pokusy ve III. B
 • Theatr Ludem ve III. B
 • Práce žáků – Autorské psaní na téma POHÁDKA
 • Přimda
 • Redakční rada
 • Uzávěrky Matičáku ve školním roce 2023/2024 + termín sběrového týdne v dubnu 2024

Matičák 12/2023

OBSAH:

 • Úvodník
 • ZŠ Matiční podporuje ZOO Ostrava
 • Logická olympiáda 2023
 • Podzim očima žáků IV. B
 • Soutěž v anglickém jazyce Click On
 • Abeceda peněz
 • Participativní rozpočet Pébéčko 2023
 • Prima pokusy ve III. B
 • Svět Komenského ve Fulneku (V. B)
 • Staré báje a pověsti v VI. B
 • Vystoupení sboru pod vedením Mgr. Evy Burdové
 • Autorské pohádky
 • Křížovka v anglickém jazyce
 • Žáci IV. C pečou sušenky
 • Vánoční hodiny s rodilým mluvčím
 • Krabice od bot žáků IV. C
 • Dopravní hřiště IV. B a IV. C
 • Tvořivá dílna IV. B
 • Tvorba pod vedením Mgr. Michaely Ratajské
 • Výsledky sběru papíru
 • Orlík
 • Redakční rada
 • Uzávěrky Matičáku ve školním roce 2023/2024

Matičák 10/2023

OBSAH:

 • Úvodník
 • Seznam zástupců tříd ve Školním parlamentu 2023/2024
 • Školní parlament na Konferenci žákovských parlamentů v Ostravě
 • Zástupci Světové školy v Olomouci
 • Adaptační pobyt žáků 6. ročníku
 • Výtvarná soutěž „KANÁREK V DOLE“
 • Práce žáků ve výtvarné výchově pod vedením Mgr. Michaely Ratajské
 • Evropský den jazyků 2023
 • III. B a hudební workshop
 • Radost – fotografie
 • Abeceda peněz
 • Logická olympiáda 2023
 • Aktivity třídy IV. B
 • Mimoškolní úspěchy žáků třídy IV. C
 • Zvíkov
 • Redakční rada
 • Uzávěrky Matičáku ve školním roce 2023/2024
 • Halloweenská cesta 2023

Matičák 06/2023

OBSAH:

 • Úvodník
 • Úspěch v celostátní přehlídce dětských recitátorů – Zuzana Pavlorková
 • Výsledky matematické soutěže – Klokan
 • Noc s Andersenem proběhla 31. března 2023
 • Den bez batohu 2023
 • Exkurze VIII. C „Legio vlak"
 • Aleš Hrdlička Challenge 2023
 • Literární soutěž pro žáky 1.–3. ročníků
 • Roboti v našem životě
 • Svět techniky – III. B
 • Jarní zpívání 4. a 5. ročníků
 • Matiční Slavíček 5. ročníků
 • Jak oslavila Den země VII. A
 • Sportujeme pro Afriku
 • Výlet do Hrabyně V. A
 • Práce pro maminky ke Dni matek III. C
 • Práce ve výtvarné výchově 2. stupně
 • Příloha Publicistického kroužku II. stupně pod vedením Mgr. Jany Černé
 • Máj
 • Redakční rada

Matičák 04/2023

OBSAH:

 • Úvodník
 • Lyžařský výcvik 5. ročníků
 • Soutěž časopisu RR
 • Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou ve III. C
 • Zápisy o knize (III. C)
 • Recitační soutěž
 • Školní knihovna
 • Návštěva předškoláčků
 • Abeceda peněz
 • Anglický slavíček
 • Pancake Day
 • České pověsti očima třídy IV. D
 • Mimoškolní život a úspěchy žáků III. C
 • Recitační soutěž žáků II. stupně
 • Příloha Publicistického kroužku II. stupně pod vedením Mgr. Jany Černé
 • Velikonoce
 • Redakční rada

Matičák 02/2023

OBSAH:

 • Úvodník
 • Vánoční jarmark - prosinec 2022
 • Bo nám to není jedno!!!
 • Adventně vyzdobená třída 2022
 • Vánoční besídka II. B
 • Vánoční program III. C
 • Click On – jazyková soutěž
 • Olda a František – dramadílna ve II. B
 • Robot Ozobot – II. B
 • Adventní tvoření – projekt ŠD
 • Mobilní dopravní hřiště v 1.–3. ročníku
 • Příloha Publicistického kroužku II. stupně pod vedením Mgr. Jany Černé
 • České obyčeje – Masopust
 • Redakční rada
 • Uzávěrky Matičáku pro školní rok 2022/2023

Matičák 12/2022

OBSAH:

 • Úvodník
 • Seznam zástupců Školního parlamentu 2022/2023
 • Sběrový týden – výsledky
 • Týden plný pohybu
 • ČEPs Cup
 • Halloweenské dlabání dýní
 • Halloweenská cesta
 • Pyžamový den
 • Papučový den
 • Krabice od bot
 • Přišel Mikuláš
 • Proč potřebuji školní pomůcky - úvaha žáků III. C
 • Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava pohledem VII. A
 • České obyčeje
 • Příloha Publicistického kroužku II. stupně pod vedením Mgr. Jany Černé
 • Redakční rada
 • Uzávěrky Matičáku pro školní rok 2022/2023

Matičák 10/2022

OBSAH

 • Úvodník
 • Výroční zpráva Školního parlamentu 2021/2022
 • Ohlédnutí za koncem školního roku 2021/2022
 • Atletický trojboj
 • NBA junior cup
 • Den policie s majáčkem
 • Výlet na Štramberk
 • Setkání s ukrajinskými žáky
 • Deník uprchlice: Míša si zamiloval českou školu (Magazín PATRIOT – se souhlasem p. Jaroslava Baďury)
 • Napsali jsme do Afriky
 • První školní den 2022/2023
 • Setkání s dravci
 • Podzim
 • Sběrový týden
 • Redakční rada
 • Pozvánka na „Halloweenskou cestu“
 • Poděkování Moment
 • Uzávěrky Matičáku pro školní rok 2022/2023

Matičák 06/2022

OBSAH:

 • Úvodník
 • Loučení se základní školou − proslovy žáků IX.A
 • Ozdravný pobyt s lyžováním
 • Nové zážitky v cizí zemi (Karolina Yevstratieva z Kyjeva v V. D)
 • Den čarodějnic v I. B
 • Dějepisná olympiáda
 • Učíme se dějepis komiksem v V. D
 • Pozor na cukry ve stravě
 • PancakeDay ve IV. C
 • Aleš Hrdlička Challange 2022
 • Scary Bird − Jan Rajnoch, VIII. A
 • Výsledky výtvarných soutěží (Požární ochrana očima dětí, Moje rodina)
 • Výsledky školních kol pěvecké soutěže (1. stupeň ZŠ)
 • Projekt Pipi Dlouhá punčocha 1.−3. ročníků
 • NBA junior League
 • Magdalena Kovářová hraje na Pražském jaru 2022
 • Fejeton Adély Paukové
 • Výsledky sběrového týdne
 • Jaroslav Foglar
 • Redakční rada
 • Osvědčení − Přínos naší školy pro životní prostředí

Matičák 04/2022

OBSAH:

 • Úvodník
 • Velikonoční jarmark
 • Ozdravný pobyt 4. ročníků
 • Reportáž z předmětu Design a konstruování II.
 • Výtvarné soutěže
 • Projektové dny − Jan Amos Komenský
 • Sněhuláci „Huhuláci“
 • Piškvorky − turnaj napříč školou
 • Výsledky Matematického KLOKANA
 • Pasování prvňáčků na čtenáře
 • THeatr Ludem − dramadílny
 • Požární ochrana očima dětí a mládeže − literární část soutěže
 • Pohádky o budíku
 • Školní kolo recitační soutěže
 • Prokletý rok
 • Emil Zátopek
 • Redakční rada + uzávěrka Matičáku ve školním roce 2021/2022
 • Termín sběru papíru

Celkový počet článků: 22


Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Facebook: https://www.facebook.com/ZSMaticni5
Instagram: @ZS_mat5

Další informace