Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Matičák

Matičák 10/2023

OBSAH:

 • Úvodník
 • Seznam zástupců tříd ve Školním parlamentu 2023/2024
 • Školní parlament na Konferenci žákovských parlamentů v Ostravě
 • Zástupci Světové školy v Olomouci
 • Adaptační pobyt žáků 6. ročníku
 • Výtvarná soutěž „KANÁREK V DOLE“
 • Práce žáků ve výtvarné výchově pod vedením Mgr. Michaely Ratajské
 • Evropský den jazyků 2023
 • III. B a hudební workshop
 • Radost – fotografie
 • Abeceda peněz
 • Logická olympiáda 2023
 • Aktivity třídy IV. B
 • Mimoškolní úspěchy žáků třídy IV. C
 • Zvíkov
 • Redakční rada
 • Uzávěrky Matičáku ve školním roce 2023/2024
 • Halloweenská cesta 2023

Matičák 06/2023

OBSAH:

 • Úvodník
 • Úspěch v celostátní přehlídce dětských recitátorů – Zuzana Pavlorková
 • Výsledky matematické soutěže – Klokan
 • Noc s Andersenem proběhla 31. března 2023
 • Den bez batohu 2023
 • Exkurze VIII. C „Legio vlak"
 • Aleš Hrdlička Challenge 2023
 • Literární soutěž pro žáky 1.–3. ročníků
 • Roboti v našem životě
 • Svět techniky – III. B
 • Jarní zpívání 4. a 5. ročníků
 • Matiční Slavíček 5. ročníků
 • Jak oslavila Den země VII. A
 • Sportujeme pro Afriku
 • Výlet do Hrabyně V. A
 • Práce pro maminky ke Dni matek III. C
 • Práce ve výtvarné výchově 2. stupně
 • Příloha Publicistického kroužku II. stupně pod vedením Mgr. Jany Černé
 • Máj
 • Redakční rada

Matičák 04/2023

OBSAH:

 • Úvodník
 • Lyžařský výcvik 5. ročníků
 • Soutěž časopisu RR
 • Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou ve III. C
 • Zápisy o knize (III. C)
 • Recitační soutěž
 • Školní knihovna
 • Návštěva předškoláčků
 • Abeceda peněz
 • Anglický slavíček
 • Pancake Day
 • České pověsti očima třídy IV. D
 • Mimoškolní život a úspěchy žáků III. C
 • Recitační soutěž žáků II. stupně
 • Příloha Publicistického kroužku II. stupně pod vedením Mgr. Jany Černé
 • Velikonoce
 • Redakční rada

Matičák 02/2023

OBSAH:

 • Úvodník
 • Vánoční jarmark - prosinec 2022
 • Bo nám to není jedno!!!
 • Adventně vyzdobená třída 2022
 • Vánoční besídka II. B
 • Vánoční program III. C
 • Click On – jazyková soutěž
 • Olda a František – dramadílna ve II. B
 • Robot Ozobot – II. B
 • Adventní tvoření – projekt ŠD
 • Mobilní dopravní hřiště v 1.–3. ročníku
 • Příloha Publicistického kroužku II. stupně pod vedením Mgr. Jany Černé
 • České obyčeje – Masopust
 • Redakční rada
 • Uzávěrky Matičáku pro školní rok 2022/2023

Matičák 12/2022

OBSAH:

 • Úvodník
 • Seznam zástupců Školního parlamentu 2022/2023
 • Sběrový týden – výsledky
 • Týden plný pohybu
 • ČEPs Cup
 • Halloweenské dlabání dýní
 • Halloweenská cesta
 • Pyžamový den
 • Papučový den
 • Krabice od bot
 • Přišel Mikuláš
 • Proč potřebuji školní pomůcky - úvaha žáků III. C
 • Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava pohledem VII. A
 • České obyčeje
 • Příloha Publicistického kroužku II. stupně pod vedením Mgr. Jany Černé
 • Redakční rada
 • Uzávěrky Matičáku pro školní rok 2022/2023

Matičák 10/2022

OBSAH

 • Úvodník
 • Výroční zpráva Školního parlamentu 2021/2022
 • Ohlédnutí za koncem školního roku 2021/2022
 • Atletický trojboj
 • NBA junior cup
 • Den policie s majáčkem
 • Výlet na Štramberk
 • Setkání s ukrajinskými žáky
 • Deník uprchlice: Míša si zamiloval českou školu (Magazín PATRIOT – se souhlasem p. Jaroslava Baďury)
 • Napsali jsme do Afriky
 • První školní den 2022/2023
 • Setkání s dravci
 • Podzim
 • Sběrový týden
 • Redakční rada
 • Pozvánka na „Halloweenskou cestu“
 • Poděkování Moment
 • Uzávěrky Matičáku pro školní rok 2022/2023

Matičák 06/2022

OBSAH:

 • Úvodník
 • Loučení se základní školou − proslovy žáků IX.A
 • Ozdravný pobyt s lyžováním
 • Nové zážitky v cizí zemi (Karolina Yevstratieva z Kyjeva v V. D)
 • Den čarodějnic v I. B
 • Dějepisná olympiáda
 • Učíme se dějepis komiksem v V. D
 • Pozor na cukry ve stravě
 • PancakeDay ve IV. C
 • Aleš Hrdlička Challange 2022
 • Scary Bird − Jan Rajnoch, VIII. A
 • Výsledky výtvarných soutěží (Požární ochrana očima dětí, Moje rodina)
 • Výsledky školních kol pěvecké soutěže (1. stupeň ZŠ)
 • Projekt Pipi Dlouhá punčocha 1.−3. ročníků
 • NBA junior League
 • Magdalena Kovářová hraje na Pražském jaru 2022
 • Fejeton Adély Paukové
 • Výsledky sběrového týdne
 • Jaroslav Foglar
 • Redakční rada
 • Osvědčení − Přínos naší školy pro životní prostředí

Matičák 04/2022

OBSAH:

 • Úvodník
 • Velikonoční jarmark
 • Ozdravný pobyt 4. ročníků
 • Reportáž z předmětu Design a konstruování II.
 • Výtvarné soutěže
 • Projektové dny − Jan Amos Komenský
 • Sněhuláci „Huhuláci“
 • Piškvorky − turnaj napříč školou
 • Výsledky Matematického KLOKANA
 • Pasování prvňáčků na čtenáře
 • THeatr Ludem − dramadílny
 • Požární ochrana očima dětí a mládeže − literární část soutěže
 • Pohádky o budíku
 • Školní kolo recitační soutěže
 • Prokletý rok
 • Emil Zátopek
 • Redakční rada + uzávěrka Matičáku ve školním roce 2021/2022
 • Termín sběru papíru

Matičák 02/2022

OBSAH:

 • Úvodník
 • Obdivuhodný výkon z matematiky
 • Rozhovor Lindy Gjikolli s Terezou Konvičkovou z IX. C
 • PÉBÉČKO aneb Školní participativní rozpočet
 • Reportáž z předmětu Design a konstruování
 • Ohlédnutí za „adventem“
 • Valentýnský den na naší škole
 • Sbírka textilu Moment − poděkování za sběr šatstva
 • Napsali o nás ve Zpravodaji CENTRUM − únor 2022
 • Soutěž − Sněhulák Huhulák
 • Interaktivní výstava Hrajeme si, III. B, III. D, IV. B
 • Dopravní hřiště pro 1.−3. ročníky
 • Návštěva Malého světa techniky, I. B
 • HEALTH AND SAFETY, VIII. A
 • Tvoříme v anglickém jazyce, VIII. B
 • Velký svět techniky, VII. C
 • Almanach žákovské poezie
 • Vzpomínka na sníh
 • Vánoce
 • Zima
 • Bude opět sběrový týden
 • Jan Werich
 • Redakční rada + uzávěrky Matičáků ve školním roce 2021/2022
 • Žáci IV. A v anglickém jazyce vytvářeli křížovky

Matičák 12/2021

OBSAH:

 • Úvodník
 • Archeologická hodina v dějepise
 • Ohlédnutí za halloweenským lampiónovým průvodem
 • Halloween v hodinách anglického jazyka
 • Generace prarodičů
 • Přednáška o vesmíru
 • Projekt: Učíme se dívat kolem sebe a fotit
 • Florbalový turnaj ČEPS Cup
 • Úspěchy v judu žáka VII. B Jakuba Ciory
 • Výsledky sběrového týdne
 • Poděkování − Materiální sbírka pro kočky a psy (12. ročník)
 • Sbírka textilu Moment
 • Martina Sáblíková
 • Redakční rada + uzávěrky Matičáků ve školním roce 2021/2022

Celkový počet článků: 20


Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Facebook: https://www.facebook.com/ZSMaticni5
Instagram: @ZS_mat5

Další informace