Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2023-plán

Vážení rodiče školáků, předškoláků a všichni přátelé naší školy,

zveme Vás srdečně na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Termín: čtvrtek 16. března 2023

Místo konání: budova na ulici 30. dubna 20

 

 

 

PROGRAM

8.00 – 8.45 Beseda s rodiči (o škole a zápisu do prvních tříd)
8.55 – 10.45 Návštěva tříd
13.00 – 16.00 Návštěva oddělení školní družiny
15.00 – 16.00 Návštěva zájmových kroužků ŠD (výtvarný kroužek a aerobic)

Do tříd vstupujte prosím jen o přestávkách, abyste příchodem během výuky nerušili průběh vyučování.

V době od 13.00 do 14.00 můžete navštívit:

výchovného poradce (Mgr. Renáta Šimšová, 1. patro)
školního speciálního pedagoga (Mgr. Jarmila Richtárová, 1. patro)

Informace ke Školnímu vzdělávacímu programu S jazyky a počítačem porozumíme Evropě a světu:

Školní vzdělávací program je zaměřen na rozšířenou výuku cizích jazyků. Anglickému jazyku se v 1. a 2. ročníku učí žáci 1 hodinu týdně, ve 3. ročníku 3 hodiny týdně, ve 4. a 5. ročníku 4 hodiny týdně. V 6. ročníku se žáci dělí do skupin s rozšířenou výukou jazyků, tito žáci se zdokonalují v anglickém jazyce a začínají ve studiu druhého jazyka dle výběru (jazyka německého, francouzského, ruského). Časová dotace je v 6. – 9. ročníku 3 hodiny týdně u obou cizích jazyků.  Žáci, kteří se nevěnují rozšířené výuce jazyků, začínají ve studiu druhého cizího jazyka dle výběru od 8. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně.

Přehled dalších článků | Autor: Základní škola Ostrava, Matiční 5 | Počet přečtení: 830x


Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Facebook: https://www.facebook.com/ZSMaticni5
Instagram: @ZS_mat5

Další informace