Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Projekty

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Naše škola je zapojena do projektu Výchova ke zdraví, který navazuje na minulé akce jako například Tanec přes hranice, Přes hranice za sportem, Přes hranice za poznáním.

Do projektu jsou zapojeny čtyři základní školy našeho obvodu: ZŠ Ostrčilova, ZŠ Gajdošova, ZŠ Gen. Piky a naše škola. Z polské strany se projektu účastní Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich z Ratiboře.

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ OSTRAVA

Naše škola je zapojena do pilotního projektu statutárního města Ostravy ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogů a výchovných poradců, podporu zavádění kariérového poradenství na základních školách, na organizaci exkurzí a na správu a organizaci portálu na podporu kariérového poradenství pro město Ostravu. Díky tomuto projektu máme k dispozici aktuální informace o trhu práce, možnost pořádat exkurze pro žáky u regionálních zaměstnavatelů a v neposlední řadě širokou škálu materiálu pro přípravu žáků na volbu své budoucí profese.

TECHNIKA OPĚT V AKCI

Projekt navazuje na podporu technického nadání na naší škole z roku 2018, kdy jsme zřídili Centrum technického nadání – TechnoMat. Cílem tohoto projektu je rozšíření cílové skupiny žáků od těch nejmenších až po žáky devátého ročníku. Na základě dotace z programu Talentmanagement statutárního města Ostravy došlo k rozšíření pomůcek tohoto centra zejména o roboty VEX IQ a stavebnice Merkur.

Projekt je financován s finanční podporou statutárního města Ostravy. (www.ostrava.cz)

KYBERŠIKANA MÁ ČERVENOU 2021

Ve školním roce 2021/2022 je škola zapojena do projektu zaměřeného na prevenci kyberšikany, jehož organizátorem je společnost Rizika internetu a komunikačních technologií, z. s. V rámci projektu proběhne školení pro pedagogy, přednáška pro rodiče a lekce primární prevence pro žáky.

Vzděláváme se společně 2017

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu z mateřské školy do základní školy, podpora extrakulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Obědy do škol V

Naše základní škola je zapojena jako partner Moravskoslezského kraje do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V", který je podpořen finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle 1 spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu ČR.

Příběhy našich sousedů

Zapojili jsme se do vzdělávacího projektu neziskové organizace Post Bellum, o.p.s. Příběhy našich sousedů. Projekt je určen žákům 7. až 9. ročníku, kteří se za doprovodu svých učitelů dějepisu a pracovníků organizace stanou na několik měsíců rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Žáci se setkají s pamětníkem ze svého okolí, natočí jeho vzpomínky, prozkoumají archivy a vytvoří reportáž či dokument o jeho životě. Projekt nabízí alternativní způsob výuky, naučí žáky aktivně zpracovávat získané informace a předávat je ostatním, pracovat v týmu a získávat důležité dovednosti pro budoucí uplatnění.

Tento projekt je financován z neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz školy.

Otevřená hřiště v MOaP VI

Projekt „Otevřená hřiště v MOaP VI" v rámci prevence kriminality

Projekt je financován z rozpočtu Statutárního města Ostrava.

Obdržená dotace umožňuje otevření hřiště u školní budovy na ulici 30. dubna 20, Ostrava veřejnosti v měsících červenec–srpen v souladu s provozní dobou pro veřejnost

Vzděláváme se společně II

Projekt je financován Evropskou unií.

Je zaměřen na personální podporu základní školy, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, aktivity rozvíjející ICT, podporu extrakurikulárních aktivit žáků.

Celkový počet článků: 9


Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Další informace