TÝDENNÍ PLÁNY PRO ŽÁKY

– týdenní plány dostávají žáci ve třídách
– plán na dané období je vyvěšen třídním učitelem v pátek na nástěnce ve třídě a zveřejněn na webových stránkách školy
– plán obsahuje přehled učiva a výstupů, písemných prací, které budou klasifikovány, pomůcek pro vyučování, úkoly a akce pořádané školou
– vyučující přenáší větší zodpovědnost na žáka, neboť úkoly a pomůcky zadané v plánu již dále nepřipomíná
– zveřejňováním žákovských plánů umožňuje škola žákům vlastní plánování přípravy na vyučování a informuje zákonné zástupce o činnosti školy

Týdenní plán »  

PRODEJ OBĚDŮ NA DUBEN 2018
26. března 2018 700–800 a 1100–1400
27. března 2018 700–800 a 1100–1400
28. března 2018 700–800 a 1100–1400
Ostatní vyučovací dny 700– 800
VÝŠE STRAVNÉHO

V souvislosti s kalkulaci stravného zpracovanou na základě předpokládaného výsledku hospodaření roku 2015 dochází s účinností od 1. 1. 2016 ke změně výše ceny jednoho teplého jídla:

žáci 7–10 let 22 Kč
žáci 11–14 let 24 Kč
žáci 15 a více let 26 Kč
dospělí cizí 67 Kč včetně 15 % DPH
dospělí cizí (do jídlonosičů) 63 Kč včetně 15 % DPH
dospělí školští pracovníci ceny dle smluv

INFORMACE PRO NOVÉ STRÁVNÍKY
Každý nový strávník je povinen se přihlásit ke stravování na základě přihlášky (viz níže). Vyplněnou přihlášku a kredit na obědy uhradí strávník nebo jeho zákonný zástupce ve školní jídelně na ulici dr. Šmerala 25, Ostrava v prodejní dobu.

Možnost platby jakékoliv částky (i na více měsíců dopředu). Možnost platby bankovním převodem. Informace v kanceláři ŠJ.

POKYNY PRO PLATBU BANKOVNÍM PŘEVODEM
  PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM »

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
  Přihláška ke stravování »

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ
  Dietní stravování – informace »

Jídelní lístek »

Objednání a odhlášení obědů »


ŘEDITELSKÉ VOLNO 7. 5. 2018

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů ředitelské volno na pondělí 7. května 2018. Školní družina bude v provozu.


PROPOZICE K SOUTĚŽI ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

Soutěž je určena pro žáky 5. až 8. ročníku. Na počátku měsíce (únor až září) zde bude zveřejněno zadání soutěžního kola. Odpovědi na otázky budete posílat na e-mail: skopalovavera@centrum.cz nejpozději do konce daného měsíce. V tabulce (objeví se po prvním kole v březnu) si můžete zkontrolovat, kolik odpovědí máte správně a kolik bodů se vám za dané kolo načetlo. Za každou správně zodpovězenou otázku získáte jeden bod. Dvanáct žáků, kteří během šesti kol obdrží nejvyšší počet bodů, postoupí do prezenční finálové části, která proběhne v měsíci říjnu.


3. KOLO SOUTĚŽE ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA, OTÁZKY NA DUBEN
 1. Jak se jmenoval dokument, ve kterém 18. 10. 1918 Masaryk vyjádřil hlavní principy vnitřního uspořádání a zahraniční politiky budoucího československého státu?
 2. Na konci ledna 1919 došlo k sedmidennímu ozbrojenému konfliktu Československa se sousedním státem. O jaký stát se jednalo?
 3. Ve kterých třech státech působily za první světové války československé legie?
 4. Ve kterém roce byla zavedena československá koruna?
 5. Které státy kromě Československa patřily do obranného svazku Malá dohoda?
 6. Jakou národnostní menšinu zastupoval v Československu Konrád Henlein?
 7. Které státy podepsaly Mnichovskou dohodu?
 8. Do které politické strany patřil Antonín Švehla?
 9. Jak zemřel Alois Rašín?
 10. Jak se nazývalo hlavní město nejvýchodnější části Československa Podkarpatské Rusi?

  VÝSLEDKOVÁ TABULKA »

  OTÁZKY 3. KOLA KE STAŽENÍ »

  ODPOVĚDNÍ FORMULÁŘ »

ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Dne 28. 3. 2018 se konalo okresní kolo Odznaku všestrannosti. Naši školu reprezentovali žáci z VI. C a z VI.  A třídy a žáci ze VII. A a VII. B třídy. Družstvo Natálie Němcová, Denisa Olivová, Natálie Wrobelová, Karolína Kozlová, Filip Čupka, Filip Čapka, Simon Krečmer, Patrik Horecký se umístilo na vynikajícím druhém místě a postupuje do krajského kola. Diplom a medaile žákům předávala Šárka Kašpárková.
V jednotlivcích Filip Čapka svou kategorii vyhrál, Lukáš Doboš a Karolína Kozlová obsadili druhé místo, také postupují do krajského kola a Patrik Horecký byl třetí.
Moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Andrea Bilová
Odznak všestrannosti Odznak všestrannosti

SLAVNOSTNÍ ROADSHOW A SETKÁNÍ S BÁROU ŠPOTÁKOVOU
SLAVNOSTNÍ ROADSHOW A SETKÁNÍ S BÁROU ŠPOTÁKOVOU

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 se konalo Slavnostní Roadshow a setkání s Bárou Špotákovou v rámci projektu „Ostrava fandí kontinentům“ v Atletické hale Ostrava. Každá škola mohla přihlásit jedno družstvo o 12 soutěžících (6 chlapců a 6 dívek). Naši školu zastupoval 5. ročník. Soutěžilo se ve třech disciplínách: hod medicinbalem, běh na 60 m, skok z místa. Bohužel se nerozlišoval ročník narození, proto nemohly být jejich výsledky srovnatelné s výkony starších žáků. Přesto si žáci akci užili, setkali se s Bárou Špotákovou, zazávodili si a nasáli atmosféru nadcházejícího Kontinentálního poháru, který bude největší sportovní událostí roku 2018 v České republice.

Mgr. Michaela Kalvodová, Mgr. Libora Kalvarová

SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ DĚTSKÝCH AUTORŮ

22. března 2018 proběhlo slavnostní ocenění dětských autorů příběhů o stromech, z jejichž prací vydal Moravskoslezský kraj publikaci Příběhy stromů z pera nejmladších autorů. Knihu společně s dětmi, pokřtila náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová. V Příbězích stromů z pera nejmladších autorů bylo otištěno 24 prací žáků naší školy. Ocenění byli Adéla Pauková, Adéla Nováková, Jonáš Bordovský, Míša Duong, Kateřina Hynčicová, Jan Plaček, Valentýna Králová, Jindřich Kincl, Vojtěch Matuš (všichni 5. A), Maxim Ježek, Matěj Holek, Katěřina Kunstvovná, Jolana Pražáková, Nella Kuchyňková (všichni 5. C), Kryštof Kvido Klawe, Eliška Znebejánková, Veronika Římanová (všichni 9. A), Jan Psík, Natálie Paula Horáková, Vendula Compelová, Antonie Frokaj, Apolena Bednářová (7. A) a Karolína Kozlová (7. B).

Mgr. Jaroslava Wágnerová
Příběhy stromů z pera nejmladších autorů Příběhy stromů z pera nejmladších autorů Příběhy stromů z pera nejmladších autorů

OKRESNÍ FINÁLE V BASKETBALU ŽÁKYŇ

Dne 7. března 2018 proběhlo okresní finále v basketbalu žákyň druhého stupně základních škol. Naši školu reprezentovaly vybrané žákyně osmých a devátých tříd. Boj byl neúprosný a naše děvčata vybojovala krásné druhé místo.
Družstvo dívek ve složení Sára Zátopková, Vanesa Randulová, Natálie Pánková, Lucie Cedivodová, Viktorie Kuncová, Klaudie Šrámková, Eliška Moldřínková, Barbora Kerbelová, Alexandra Gurská, Aneta Lyčková a Eliška Škultétyová si domů odvezlo stříbrné medaile i vytoužený pohár.
Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Michaela Kalvodová

PROJEKT EDISON NA NAŠÍ ŠKOLE
PROJEKT EDISON

Ve dnech 11. 2. až 18. 2. 2018 se na naší škole uskutečnil projektový týden nazvaný Edison. Tento projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností. Seznamuje se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích. Projekt se již mnoho let koná pod záštitou dobrovolnické organizace AISEC.
„Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného." /web AISEC/
Naši školu navštívilo šest stážistů z celého světa: Leonardo z Brazílie, Mohammed z Jordánu, Liaisan z Ruska, Shuning z Číny, Malia z Indonésie a Teona z Gruzie. Studenti seznámili naše žáky s jejich zeměmi, s jejich zvyky, tradicemi, kulturou, slavnými osobnosti, přírodními úkazy atd. V hodinách hudební výchovy zněly rytmy brazilské samby, v ruštině žáci procvičovali azbuku a ruská slovíčka, ve výtvarné výchově psali své jméno v čínštině. Ale hlavně v hodinách anglického jazyka, zeměpisu a biologie poslouchali celý výklad v anglickém jazyce. Kladli spoustu zvídavých otázek o životě studentů, jejich rodin i obyvatel země. Žáci od druhých ročníků až po deváté měli možnost seznámit se se stážisty a osmělit se použít mluvené slovo v angličtině. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o všech zemích. Tančili, zpívali, hráli hry, soutěžili v kvízech, učili se použít čínské hůlky k jídlu, hrát na indonéský nástroj angklung, psát jméno v arabštině atd.
Stážisté byli ubytováni v hostitelských rodinách, které se o ně pečlivě starali a žáci zároveň měli velkou příležitost si procvičit angličtinu v běžném životě.
Děkuji všem učitelům a hostitelským rodinám za starost a péči o stážisty a věřím, že tato akce nebyla poslední a v příštím roce se zase uskuteční.

Mgr. Lucie Svobodová
PROJEKT EDISON PROJEKT EDISON PROJEKT EDISON PROJEKT EDISON PROJEKT EDISON PROJEKT EDISON PROJEKT EDISON PROJEKT EDISON PROJEKT EDISON PROJEKT EDISON

ÚČAST V SOUTĚŽNÍM INTERNETOVÉM KURZU HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ 2018
Hravě žij zdravě 2018

V letošním školním roce se zúčastnila třída 5. B soutěžního internetového kurzu Hravě žij zdravě.
Cílem tohoto kurzu je vzdělávat žáky základních škol v oblasti zdravého životního stylu a pomocí moderních vzdělávacích postupů jim předávat teoretické i praktické poznatky z oblasti výživy, pohybové aktivity, pitného režimu i duševní hygieny, pracovat na změně stravovacích návyků s důrazem na správnou skladbu jídelníčku a správný jídelní režim. Kurz sleduje mimo jiné i pohybovou aktivitu dětí a snaží se motivovat je ke snížení času tráveného sledováním televize nebo hraním počítačových her.
Kurzu se aktivně zúčastnili všichni žáci třídy 5. B tím, že plnili úkoly v pěti navazujících lekcích. Za test v každé lekci získávali body pro svou třídu podle úrovně svých znalostí.
Výsledné pořadí tříd bylo sestaveno podle bodového průměru na jednoho žáka. Umístili se na 4. místě v Moravskoslezském kraji.

Mgr. Jarmila Richtárová
třídní učitelka třídy 5. B
Hravě žij zdravě   Certifikát »

ZDRAVÁ PĚTKA OBOHATILA UČIVO PRVOUKY V 1. ROČNÍCÍCH
Zdravá pětka

Ve dnech 26. a 27. února absolvovali žáci všech prvních ročníků Školu Zdravé 5 přímo ve třídách naší školy. Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program Nadačního fondu Albert a je zaměřen na zdravý životní styl. Lektorka Zdravé 5 seznámila žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma měla připraven soutěžní úkol, který plnili žáci rozdělení do skupinek a pro svůj tým sbírali „pětky“. Na závěr si děti odnesly vysvědčení a dárečky Zdravé 5. A samozřejmě si pochutnaly na svých ručně vyrobených ovocných či zeleninových špízech.

Mgr. Olga Maturová
Zdravá pětka Zdravá pětka Zdravá pětka

HEJNÉHO METODA – ZLEPŠENÍ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI
Hejného metoda – zlepšení matematické gramotnosti

6. a 7. března probíhal na naší škole v půdní přestavbě v budově 30. dubna projekt s názvem – Hejného metoda – zlepšení matematické gramotnosti. Na tento projekt přispěl obvod Moravská Ostrava a Přívoz grantem. Žáci kroužku matematiky podle profesora Hejného ve čtyřech setkáních s dětmi z partnerských MŠ Moravské Ostravy – MŠ lahoslavova, MŠ Dvořákova, MŠ Křižíkova a MŠ Poděbradova procházeli specifickými prostředími této metody, jako jsou Zvířátka dědy Lesoně, Obchod, Parkety, Geoplán, Krychlové stavby – oblékání krychlí a Výstaviště. Všechna prostředí nabízela úlohy, ve kterých se prolíná několik matematických jevů. Úlohy vybízely k experimentování a k objevování a to všem dětem náramně líbilo.
Na začátku těchto matematických dílen děti z dramatického kroužku zahrály arabskou pohádku Kouzelný strom vlasů, keramické dárky pro předškoláky vyráběly děti školní družiny pod vedením p. vych. Bc. Ivy Vaňkové a Bc. Moniky Sabové.

Mgr. Olga Maturová

TÝDEN PRVŇÁČKŮ V KNIHOVNĚ MĚSTA OSTRAVY
Týden prvňáčků v Knihovně města Ostravyn

Ve dnech 5. a 6. března se všechny první třídy naší školy zúčastnily tradiční akce „Týden prvňáčků“ v Knihovně města Ostravy – oddělení pro děti a mládež. Děti získaly nejenom registraci do knihovny na jeden rok zdarma, ale také svůj první čtenářský průkaz a další upomínkové předměty a hlavně si vybraly první knížky k četbě a získaly tak své první čtenářské zážitky. Nezapomenutelným zážitkem pro ně bylo pasování na čtenáře knihovny králem Gabrielem z království Obraťlist. Knihovna tak na nejmenší čtenáře již od první návštěvy působí jako velmi inspirativní a kreativní místo plné zábavy. Hlavním cílem této akce je zejména podpora čtenářství u dětí a vytvoření pozitivních čtenářských návyků, spojených s návštěvou knihovny.

Mgr. Olga Maturová
Týden prvňáčků v Knihovně města Ostravy Týden prvňáčků v Knihovně města Ostravy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Termín: čtvrtek 22. 3. 2018
Program – budova na ulici Matiční 5
8.00 – 11.40 návštěva tříd
Program – na ulici 30. dubna 20
8.00 – 8.40 beseda s rodiči
8.55 – 10.45 návštěva tříd
10.45 – 11.40 prohlídka budovy, vybavenosti tříd
13.00 – 16.00 návštěva oddělení školní družiny, zájmových kroužků

Do třídy vstupujte prosím jen o přestávkách, abyste příchodem během výuky nerušili průběh vyučování.

V době od 13.00 do 15.00 hodin můžete navštívit:
výchovného poradce – Mgr. Renáta Šimšová (2. p.)
školního speciálního pedagoga – Mgr. Jarmila Richtárová (1. p.)

Informace ke Školnímu vzdělávacímu programu S jazyky a počítačem porozumíme Evropě a světu:
Školní vzdělávací program je zaměřen na rozšířenou výuku cizích jazyků a práci s počítačem. Anglickému jazyku se v 1. a 2. ročníku učí žáci 1 hodinu týdně, ve 3. ročníku 3 hodiny týdně, ve 4. a 5. ročníku 4 hodiny týdně. V 6. ročníku se žáci dělí do skupin s rozšířenou výukou jazyků, tito žáci se zdokonalují v anglickém jazyce a začínají ve studiu druhého jazyka dle výběru (jazyka německého, francouzského, ruského, popř. španělského). Časová dotace je v 6.–9. ročníku 3 hodiny týdně u obou cizích jazyků. Žáci, kteří se nevěnují rozšířené výuce jazyků, začínají ve studiu druhého cizího jazyka dle výběru od 8. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně.
Předmětu Práce s počítačem se žáci věnují v 5.–9. ročníku jednu hodinu týdně.


ŠKOLNÍ ČASOPIS MATIČÁK
Matičák

Hledáme touto formou aktivní dopisovatele se zájmem o tvorbu školního časopisu MATIČÁK. Přivítáme každý nápad, námět, připomínku, příspěvek i aktuální informaci.
Pište na e-mailovou adresu redakční rady časopisu: maticak@volny.cz
Děkujeme!!!

Mgr. Sylva Kristiánová

Elektronické verze časopisu:

Školní rok 2017/2018
Matičák, 3. číslo, únor 2018
Matičák, 2. číslo, prosinec 2017
Matičák, 1. číslo, říjen 2017
Školní rok 2016/2017
Matičák, 5. číslo, červen 2017
Matičák, 4. číslo, duben 2017
Matičák, 3. číslo, únor 2017
Matičák, 2. číslo, prosinec 2016
Matičák, 1. číslo, říjen 2016
Školní rok 2015/2016
Matičák, 5. číslo, červen 2016
Matičák, 4. číslo, březen 2016
Matičák, 3. číslo, leden 2016
Matičák, 2. číslo, listopad 2015
Matičák, 1. číslo, září 2015
Školní rok 2014/2015
Matičák, 1. číslo, červen 2015


PŘEBOR OSTRAVSKÝCH ŠKOL VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ
Přebor ostravských škol

Přebor ostravských škol ve sjezdovém lyžování v obřím slalomu se konal 12. 2. 2018 ve Ski areálů Bílá. Sourozenci Anna a Václav Halakucovi závody vyhráli a získali zlaté medaile. Družstvo dívek ve složení Anna Halakucová, Anna Sezimová, Kateřina Zemanová také vyhrály závod družstev a domů si odvezly zlaté medaile.
Blahopřeji a děkuji za vynikající reprezentaci školy.

Mgr. Andrea Bilová

bila_2m.jpg, 12kB bila_3m.jpg, 12kB bila_4m.jpg, 12kB bila_5m.jpg, 12kB

VELKÝ ÚSPĚCH ADÉLY PAUKOVÉ V OKRESNÍM KOLE MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

Žáci 5. ročníku se účastnili matematické olympiády. Jako obvykle se mezi nimi našla řada úspěšných řešitelů 1. (domácího) kola, kteří postoupili do okresního kola. V něm Adéla Pauková z 5. A obsadila úžasné 1. místo.
Úspěšnými řešiteli se stali také Barbora Olszowská z 5. B, David Dvořák z 5. B a Michal Pišťáček z 5. D.

Adélce i dalším úspěšným řešitelům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.


OSTRAVA JINAK
nová fotografická soutěž pro žáky 5. až 9. tříd naší školy

Vyfoť dvě fotografie. Na jedné bude to, co bys chtěl návštěvníkům Ostravy ukázat, čím by ses chtěl v Ostravě pochlubit (zajímavá místa, výzdoby budov…). Na druhé fotografii bude naopak to, za co se v Ostravě stydíš.
Své práce posílejte do 15. 3. 2018 na email omluvenka4@seznam.cz. Do předmětu napiš své jméno, příjmení a třídu. Připiš také název jednotlivých fotografií.


INFORMACE K OZDRAVNÉMU POBYTU ŽÁKŮ 7. TŘÍD

Termín: 24. 2. 2018 –9. 3. 2018
Odjezd: sobota 24. 2. 2018 v 9. 00 od ZŠ Matiční, ul. Přívozská
Sraz: 8.30 před budovou školy ZŠ Matiční 5
Nutno odevzdat při odjezdu:
1. doklad o bezinfekčnosti
2. kartičku pojištěnce
Zákonný zástupce odpovídá za odborně seřízené bezpečnostní vázání na lyžích svého dítěte! (nutno podepsat)
Dle směrnice o škole v přírodě a zotavovací akci platné od 1. 9. 2014 lze žáka vyřadit z účasti na akci z důvodu nesplnění dokumentační povinnosti ze strany zákonných zástupců.
Příjezd: v pátek 9. 3. okolo 11.30 k ZŠ Matiční, ul. Přívozská
Ubytování: Penzion Eden, Malá Morávka 252, Karlov pod Pradědem
Strava: 5x denně + pitný režim (začíná obědem a končí poslední den snídaní)
Vedoucí výjezdu: Mgr. Andrea Bilová, tel: 733 199 475
Na této akci pořádané školou platí podmínky Školního řádu.
Žáci ihned po příjezdu na místo budou proškoleni řádem provozovatele a znovu poučeni o bezpečném chování při školní akci.

  DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ

V případě onemocnění dítěte, kdy bude zřejmé, že se dítě akce nezúčastní (ani její části), neprodleně informujte školu na tel. čísle 596 127 378 nebo na pavel.nohava@zs-mat5.cz.


BAREVNÝ PODZIM – DÍVEJ SE A FOŤ
Barevný podzim

Na podzim proběhla na naší škole fotografická soutěž žáků pátých až devátých ročníků s názvem Barevný podzim – dívej se a foť. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Z mnoha povedených fotografií vybrala porota ty nejlepší.
Kategorie 5. a 6. tříd:
1. místo Silvie Petrová VI. B
2. místo Barbora Kučerová VI. B
3. místo Anna Bechná V. A
4. místo Edward Petruňa V. A
Barevný podzim 5. místo Beáta Doležalová V. B
Kategorie 7. až 9. tříd:
1. místo Barbora Šenkeříková VIII. A
2. místo Ester Švábová VII. B
3. místo Vendula Compelová VII. A, Natálie Vítková VII. A, Carmen Netková VIII. B
Nejlepší fotografie jsou vystaveny na nástěnce v 1. patře školy.
Výhercům gratuluji a těším se na účast v příštím kole, které proběhne v únoru a březnu.

Fotografie budou v době od 17. 1. 2018 do 16. 2. 2018 vystaveny na radnici MOaP na náměstí Dr. E. Beneše 555/6.
https://www.facebook.com/moap.ostrava/

Mgr. Jaroslava Wágnerová

MOBILNÍ BUFET

Od 8. ledna 2018 bude na naší škole zahájen provoz mobilního bufetu. Svačinky bude možné zakoupit nebo si vyzvednout denně u pracovníků sociálního podniku MELIVITA. V budově na ul. 30. dubna bude možno si svačinky vyzvednout během velké přestávky od 9.40 do 10.00, v budově na ulici Matiční 5 vždy během první přestávky od 8.45 do 8.55. Více informací najdete na chytrasvacina.cz

OBVODNÍ KOLO VE FLORBALU
Florbal

Dne 19. 12. 2017 se konalo obvodní kolo ve florbalu. Naše škola obsadila druhé místo.
Složení družstva: Lumír Ivanský, Dominik Motyka, Michael Garba, Jan Kolašín, Jiří Kubečka, Michal Krnacz, Jakub Maralík, Tomá Břuska, Šimon Vincenec. Kevin Wrobel, Matyáš Khýr, Matouš Mojžíšek.

Mgr. Andrea Bilová

VÁNOČNÍ BASKETBALOVÝ TURNAJ
Vánoční basketbalový turnaj

18. 12. 2017 se konal Vánoční basketbalový turnaj pod záštitou místostarosty pana Macháčka. Naše škola se umístila na třetím místě. Turnaje se zúčastnilo šest škol.
Družstvo tvořili tito žáci: Ondřej Snopek, Dominik Motyka, Jan Šindler, Ondřej Mer, Robert Ranostaj, Matouš Mojžíšek, Jan Holuša, Jakub Bystroň, Kryštof Kotula.

Mgr. Andrea Bilová

PŘÍRODA S OTAZNÍKY
Příroda s otazníky

Naše škola se v listopadu 2017 zúčastnila 1. kola soutěže Příroda s otazníky na téma život v pohybu. Žáci soutěžili v tříčlenných družstvech i v jednotlivcích a absolvovali test, kvíz a poznávačku rostlin i živočichů.
V družstvech obsadily Viktorie Kubicová, Melanie Vidurová a Tereza Šlachtová ze třídy VI. B 1. místo a v jednotlivcích se na 1. místě umístila Vektorie Kubicová.
Děvčata postupují do druhého kola, které se bude konat v květnu 2018.

Mgr. Karin Hozová

ADVENT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
ADVENT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Advent ve školní družině proběhl ve dvou akcích pod vedením paní vychovatelky Dáši Novákové. Na obě akce přispělo město Ostrava grantem.
Ve dnech 4. a 5. 12. 2017 proběhlo Malování na sklo. S ohledem na již osvědčenou a oblíbenou výtvarnou techniku měla akce velkou účast, některé děti přišly i s rodiči. Děti si mohly vybrat z pestré škály skleněných tvarů a libovolně je pomalovat. Vznikly náušnice, přívěsky, vánoční a adventní dekorace a jiné. Celá akce se setkala s velkým ohlasem dětí i rodičů.
Dne 13. 12. 2017 proběhla druhá část akce Advent ve školní družině, tentokrát výroba vánočního svícnu za účasti dětí s rodiči. Pestrá nabídka dekoračních materiálu umožnila velkou kreativitu práce, při které se rodiče s dětmi velmi dobře bavili. Ze školní družiny odcházeli vánočně naladění s vlastním výrobkem.

ADVENT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ADVENT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ADVENT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ADVENT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ADVENT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ADVENT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ADVENT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ADVENT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ADVENT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ADVENT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

PŘÁNÍ PRO RADOST

Žáci V. A vyrobili pro vážně nemocnu Leničku, která ráda dostává poštu, vánoční přáníčka.

Přání pro radost Přání pro radost

VÝSTAVA BETLÉMŮ A VÁNOČNÍCH VÝROBKŮ
Výstava betlémů

Žáci školní družiny vypracovali deset prostorových výtvarných aranžmá s vánoční tematikou, která jsou, spolu s pracemi dětí a žáků škol a školských zařízení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nyní vystaveny ve dvoraně úřadu u tramvajové zastávky „Elektra“. Ředitel školy, Mgr. Vladimír Matuš, na setkání s žáky školní družiny, ocenil tvůrčí výtvarnou práci žáků a předal jim dárky městského obvodu. Jak se nám naše dílka povedla, si můžete přijít zdarma prohlédnout do 5. 1. 2018.

Bc. Iva Vaňková
Výstava betlémů Výstava betlémů Výstava betlémů

VÁNOČNÍ BASKETBALOVÝ TURNAJ
VÁNOČNÍ BASKETBALOVÝ TURNAJ

Dne 18. 12. 2017 se zúčastnili vybraní žáci 4. a 5. ročníku Vánočního basketbalového turnaje na ZŠ Gen. Píky. Protože jich bylo málo, doplnili je žáci z 3. ročníku. Družstvo ve složení Matěj Havelek V. C, Max Havelek V. C, Kryštof Moravec V. C, Richard Dobeš V. A, Ondřej Žila IV. A, Matěj Dvořák IV. A, Matěj Mršťák III. A, Hynek Dvořák III. A, Teo Pomezný III. A získalo 1. místo.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme.

Mgr. Libora Kalvarová

CLICK ON! – SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE
CLICK ON

Ve dnech 12. a 13. 12. 2017 se v počítačové učebně ve školní budově na ulici 30. dubna sešli zástupci druhých až pátých ročníků, aby si společně zasoutěžili a poměřili svou znalost angličtiny ve školní soutěži „CLICK ON!“ Všichni žáci odvedli dobrou práci a výsledky byly tudíž dosti vyrovnané. Tři nejlepší z každého ročníku byli nakonec po zásluze odměněni za podaný výkon diplomem i hodnotnými cenami. Zkrátka nepřišli ani ostatní zúčastnění – pro všechny byla připravena sladká tečka v podobě ovocného lízátka.
Na stupních vítězů stanuli:
2. ročník:
1. místo Lucie Pišťáčková z II .D a Jakub Otáhalík z II. D, 2. místo Jakub Dančík z II. B, 3. místo Stela Tirdiľová z II. B
3. ročník:
1. místo Martin Foltýn z III. A a Alan Migdal z III. B, 2. místo Karolína Daňková z III. C, 3. místo Matěj Mršťák z III. A
4. ročník:
1. místo Jan Rajnoch z IV. C, 2. místo Tereza Pavlíčková z IV. B, 3. místo Natálie Jungmanová z IV. B
5. ročník:
1. místo Helenka Bořutová z V. A, 2. místo Nela Štoudková z V. A, 3. místo Barbora Olszowská z V. B
Vítězům blahopřejeme, všem žákům děkujeme za účast a přejeme mnoho úspěchů a zábavy s angličtinou.

Mgr. D. Ďuriková, Mgr. D. Pánková a Mgr. J. Martinec
CLICK ON CLICK ON CLICK ON CLICK ON

TANEC BEZ HRANIC – ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ V RATIBOŘI
Logo
Tanec bez hranic, závěrečné vystoupení

Dne 12. 12. 2017 vyvrcholil v polské Ratiboři (Raciborski Centrum Kultury) projekt přeshraniční spolupráce základních škol z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a polské Ratiboři s názvem „Tanec bez hranic“.
Den D nastal. Na závěrečném setkání všech účastníků projektu žáci před zaplněným hledištěm předvedli všechny naučené tance jak české tak polské. Vybraní žáci zazpívali píseň Malovaný džbánku v polštině i češtině, dále zazněly písně Wiła wianki a Szla dzieweczka do laseczka, zavzpomínali na prožité chvíle u ukázek krátkých videí a sestřihů fotek.
Do projektu „Tance bez hranic“ se v průběhu roku 2017 zapojilo celkem 120 žáků a 12 pedagogů ze čtyř škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ZŠO, Gajdošova, ZŠO, Gen. Píky, ZŠO, Matiční a ZŠaMŠO, Ostrčilova) a ze Szkoły Podstawowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu. Slavnostní odpoledne v Ratiboři navštívila také paní starostka městského obvodu s panem místostarostou, ředitelé zapojených škol, vedení města Ratiboř, ale také početná skupina rodinných příslušníků účastnících se žáků, a to jak z Polska, tak i z Ostravy
Společné vystoupení všech účastníků bylo důkazem toho, že projekt dokázal překonat geografické, jazykové i společenské a kulturní hranice obou států, vytvořil nová přátelství a obohatil účastníky o nové zážitky a zkušenosti.
Děkuji všem našim 21 žákům za vzornou reprezentaci naší školy a vyvinuté úsilí a práci při nácviku tanců.

Mgr. Lucie Svobodová, Mgr. Andrea Bilová

MUZEUM HRAČEK
Muzeum hraček

Žáci školní družiny navštívili rozsáhlou expozici hraček doplněnou zajímavým a zábavným výkladem. Obdivovali starožitné hračky našich prarodičů, seznámili se s tvorbou Walta Disneyho a vyzkoušeli si, jak si kdysi děti hrály a jak hračky používaly. Žáci I. B a II. B si užili příjemné odpoledne.

Bc. Iva Vaňková

TANEC BEZ HRANIC – NÁVŠTĚVA V POLSKU
Logo

Dne 30. 11. 2017 se zúčastnilo 21 žáků naší školy další aktivity z projektu Tanec bez hranic. Žáci vyrazili autobusem do polského města Ratiboř. Zde si v místním kulturním domě zopakovali s polskými trenérkami polské tance kujovjak a krakovjak. Následně proběhla generálka všech tanců na závěrečné vystoupení
. Ve školní jídelně jsme poobědvali a poté si prohlédli partnerskou školu Gimnazium nr1 z Oddzialami Integracyjnymi i Sportowymi w Ratiborzu. Byli jsme nadšeni z Lego místnosti a Robot místnosti, dále tří divadelních místností a také z prostorných chodeb, které polští žáci využívají jako relaxační zóny.
Po cestě zpět nádherně sněžilo a tento pohled z okna autobusu zakončil celý náročný den. Vše máme secvičeno a teď už nás čeká jen závěrečné vystoupení.

Mgr. Lucie Svobodová, Mgr. Andrea Bilová

ŠUMNÁ OSTRAVA – DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ
Šumná Ostrava

Dne 28. 11. 2017 se konalo finále dějepisné soutěže Šumná Ostrava, kam postoupilo pět žáků naší školy v kategorii 0 skupiny C (4. až 5. třídy): Jan Číhal a Ema Dančíková ze IV. A, Vojtěch Matuš z V. A, Jakub Ondruš z V. B a Klára Strejčková ze IV. C. Soutěž se konala k oslavě 750 let Ostravy.
Žáci v testu uplatnili své vědomosti získané v hodinách dějepisu, ze školní soutěže a při samostudiu encyklopedií a jiné naučné literatury.
Vyhodnocení tohoto finále bylo velkým školním úspěchem, protože všechna tři místa v dané kategorii získali žáci naší školy a to v tomto pořadí:
1. místo – Vojtěch Matuš,
2. místo – Jakub Ondruš
3. místo – Ema Dančíková.

Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme.

Mgr. Martina Kalusová
Šumná Ostrava Šumná Ostrava Šumná Ostrava Šumná Ostrava Šumná Ostrava Šumná Ostrava Šumná Ostrava Šumná Ostrava Šumná Ostrava Šumná Ostrava

VELKÁ SOUTĚŽ MALÝCH ZOOLOGŮ 2017
Velká soutěž malých zoologů

Dne 6. 10. 2017 proběhlo finále soutěže Velká cena malých zoologů v ZOO Ostrava.
Družstvo ve složení: Maxim Ježek, Tereza Dombrovská, Max Havelek, Jan K. Kurzela (ze třídy V. C), Karolína Čapková, Natálie Jungmannová, Tereza Pavlíčková (IV. B) získalo 2. místo.
Tentokrát nešlo o čas, ale více o znalosti a dovednosti.
Blahopřejeme.

Mgr. Libora Kalvarová

TANEC BEZ HRANIC
Logo

Tanec bez hranic Dne 21. 11. se konala další náročná aktivita v rámci projektu Tanec bez hranic. Čtyřicet polských žáků přijelo do Ostravy v doprovodu čtyř učitelů a paní ředitelky jejich školy Gimnazium nr1 z Oddzialami Integracyjnymi i Sportowymi w Ratiborzu.
Všichni navštívili postupně čtyři základní školy zapojené do projektu z obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a to: ZŠ Matiční 5, ZŠ Ostrčilova, ZŠ Gajdošova a ZŠ Gen. Píky. Žáci a učitelé si prohlédli prostory a vybavenost škol a poté se přemístili do tělocvičen ZŠ Píky, kde si pod vedením lektorek z tanečního souboru Ondřejnica ze Staré Vsi opakovali české lidové tance, které zatančí na závěrečném vystoupení dne 12. 12. v polském městě Ratiboři na závěrečném vystoupení.
Po náročných šesti hodinách tancování se žáci občerstvili a naobědvali v místní restauraci. Již teď se těšíme na další setkání v Ratiboři, kde budeme tančit polské tance.

Mgr. Lucie Svobodová, Mgr. Andrea Bilová
Tanec bez hranic Tanec bez hranic Tanec bez hranic Tanec bez hranic Tanec bez hranic Tanec bez hranic Tanec bez hranic Tanec bez hranic Tanec bez hranic Tanec bez hranic

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Datum konání: 14. 11. 2017

Do školské rady pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 byli zvoleni:
za pedagogické pracovníky:

Mgr. Jarmila Richtárová
Mgr. Lucie Svobodová

• za zákonné zástupce:

Bc. Vít Svrčina
PharmDr. Lucie Dvořáková Dostalíková


OZDRAVNÝ POBYT PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace pořádá pro žáky 7. ročníku čtrnáctidenní ozdravný pobyt s lyžováním v období od 24. 2. do 9. 3. 2018, který se uskuteční v rekreačním středisku Eden v obci Malá Morávka.
Akce je podpořena Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Statutárního města Ostravy. Doplatek na žáka činí 2 000 Kč + 1 500 Kč za skipas, pokud bude žák lyžovat. Zajištěna je doprava, ubytování, strava, pitný režim dle platné legislativy a pojištění. S žáky vyjedou pedagogové naší školy, vychovatelé a zdravotník

Mgr. Lucie Svobodová
Ostrava

OZDRAVNÝ POBYT PRO ŽÁKY 3. ROČNÍKU

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace pořádá pro žáky 3. ročníku čtrnáctidenní ozdravný pobyt v období od 9. 4. do 22. 4. 2018 pro třídy III. A, B, C, který se uskuteční v hotelu Neptun v obci Malá Morávka.
Akce je podpořena Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Statutárního města Ostravy.
Doplatek na žáka činí 2 000 Kč. Zajištěna je doprava, ubytování, strava, pitný režim dle platné legislativy, pojištění, sportovní a jiné doprovodné aktivity. S žáky vyjedou pedagogové naší školy, vychovatelé a zdravotník.

Mgr. Hana Malíková
Ostrava

HALLOWEEN NA MATIČNÍ 5
Halloween 2017

V úterý 31. října 2017 v budově základní školy na ulici Matiční proběhla velmi oblíbená podzimní akce s názvem Halloweenská cesta.
V patnáct hodin se budova otevřela pro neskutečné množství různých čarodějnic, upírů, mumií a dalších strašidel, ať už malých či dospělých. Pro účastníky bylo připraveno dvanáct stanovišť, na kterých žáci prvního stupně plnili více či méně náročné úkoly. Po splnění všech úkolů a nasbíraní dvanácti razítek, si mohli na kole štěstí vylosovat jednu ze čtyř připravených sladkých odměn.
Jako každý rok byla celá akce připravena staršími žáky ze školního parlamentu. Letos akce přilákala opravdu velké množství dětí, počet zúčastněných činil 256 strašidel.
Děkuji všem organizátorům a pomáhajícím, ať už z řad žáků či učitelů, za pomoc s přípravou a skvěle zvládnutou akci.

Mgr. Vladimíra Pencková

NETRADIČNÍ 5-TI BOJ
Netradiční 5-ti boj

Dne 27. 9. se uskutečnila soutěž škol z obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pod názvem Netradiční 5-ti boj, kterou pořádala Základní škola Ostrava, Gen. Piky 13A, příspěvková organizace.
Naši školu reprezentovaly dvě družstva, mladší žáci ve složení:
Tereza Kočvarová,
Karolína Kozlová,
Jáchym Krajník,
Patrik Hörecký
a starší žáci:
Netradiční 5-ti boj Karolína Ivančivová,
Nikola Frischová,
Lumír Ivanský,
Vojtěch Kukač.
Všichni členové družstev závodili v jízdě na koloběžce, přespolním běhu, střelbě ze vzduchovky, plavání a discgolfu.
Naši reprezentanti statečně bojovali a svými výkony se umístili na výborném druhém místě v obou kategoriích.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Andrea Bilová

HALLOWEENSKÁ CESTA – POZVÁNKA

Ani letos nebude na naší škole chybět akce s názvem Halloweenská cesta. Členové parlamentu jako každý rok připravují toto odpoledne plné kouzel a zážitků. Celá akce proběhne na budově Matiční 5 v úterý 31. 10. 2017. Budova bude otevřena od 15.00 do 17.00.
Žáci z řad druhého stupně tímto zvou k účasti své spolužáky z 1. až 5. ročníků.

POKUD SI CHCETE ZÍSKAT STRAŠIDLA NA SVOU STRANU, PŘIJĎTE V KOSTÝMU.
Mgr. Vladimíra Pencková

VYHLÁŠENÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE PRO ŽÁKY 5. AŽ 9. ROČNÍKŮ ZŠ OSTRAVA, MATIČNÍ 5

Téma: Barevný podzim
Termín: do 24. listopadu 2017 odešli své soutěžní fotografie (max. dvě) na e-mail omluvenka4@seznam.cz (do předmětu napiš jméno, příjmení a třídu)
Kategorie: 5.–6. ročník, 7.–9. ročník

Mgr. Jaroslava Wágnerová

EXKURZE V ARCHEOPARKU CHOTĚBUZ-PODOBORA
Archeoparka Chotěbuz

Žáci IV. A a IV. B navštívili v pátek 20. 10. Archeopark v Chotěbuzi – Podoboře. Seznámili se s životem ve slovanském hradišti a sami si mohli vyzkoušet, jak Slované žili, kde bydleli, čím se živili. Tato exkurze navazující na dějepisné učivo byla pro děti velkým zážitkem, díky němuž si dokázaly lépe představit obtížný život našich předků.

Mgr. Martina Kalusová
Archeopark Chotěbuz Archeopark Chotěbuz Archeopark Chotěbuz

CO VÍŠ O SVÉM MĚSTĚ?
Co víš o svém městě?

V pátek 13. 10. se žáci 4. a 5. ročníků zúčastnili školního kola dějepisné soutěže „Co víš o svém městě?“ konané k výročí 750 let Ostravy. Žáci pracovali s texty, obrázky a encyklopediemi, písemně odpovídali na otázky z historie města, doplňovali údaje na časovou osu a kreslili osobnosti spjaté s naším krajem. Ti, kteří prokázali nejvíce znalostí o Ostravě, postupují do městského kola.

Mgr. Martina Kalusová

TANEC BEZ HRANIC; ISTEBNA
Logo
Tanec přes hranice, Istebna

V týdnu od 2. 10. 2017 do 6. 10. 2017 se dvacet žáků z osmých a devátých tříd naší školy zúčastnilo pobytu v rámci projektu Tanec bez hranic. Tentokrát jsme vyjeli do Polska do hotelu Halniak v malebné horské vesničce Istebna. Zde jsme se sešli s žáky ze škol ZŠ Gajdošova a Gimnazium nr1 z Oddzialami Integracyjnymi i Sportowymi w Ratiborzu.
Úvodní den byl věnován poznávání okolí a seznamovacím hrám. V úterý žáci začali tančit dva polské tance – kujovjak a krakowjak. Kujovjak je pomalý tanec ve stylu mazurky, který má tříčtvrteční rytmus a krakowjak je rychlý tanec v dvoučtvrtečním taktu. Lektorky z tanečního souboru Strzecha z Ratiborze rozdělily žáky do dvou skupin, ve kterých potom tančili. Ve středu si žáci užili venkovní aktivity – projížďku na kole a lezeckou stěnu v kombinaci s ručními pracemi, kdy vyráběli věnečky a pásy na ozdobu pro závěrečné vystoupení, a také nacvičovali dvě lidové písně v polském a českém jazyce. Večer si žáci užili zábavu a zpěv českých a polských písní spojený s tancem u ohniště v místní kolibě. Ve čtvrtek žáci navštívili místní aquapark Zagroň, kde relaxovali před odpoledním tancováním. V pátek nastal čas balení, slziček na rozloučenou a tanečku Tańcz, tańcz, tańcz, který byl spontánním symbolem přátelství mezi českými a polskými dětmi. A když během cesty zpět v autobuse zněla polská lidová Sla diewoczka do laseczka, nebylo co dodat. Týden se vydařil.

Lucie Svobodová, Andrea Bilová
Tanec přes hranice, Istebna Tanec přes hranice, Istebna Tanec přes hranice, Istebna Tanec přes hranice, Istebna

ŠKOLA NANEČISTO
Škola nanečisto

Milí předškoláci,

chcete si vyzkoušet dovednosti potřebné ke snadnému zvládnutí prvních školních dnů? Přijďte se svými rodiči ve dnech

7. 11. nebo 8. 11. 2017 mezi 15. až 17. hodinou

do budovy ZŠ Matiční na ul. 30. dubna 20, Ostrava.
Čeká Vás odpoledne plné her, cvičení obratnosti a hudebních i výtvarných dovedností.

Bližší informace na www.skolananecisto.webnode.cz »

Přihlášky zasílejte na e-mail skolananecisto@seznam.cz do 15. 10. 2017 s uvedením termínu, kdy nás navštívíte.

Těšíme se na Vás.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Ostrava

ROZLOUČENÍ A PODĚKOVÁNÍ

Milí žáci, vážení pedagogové, vážení rodiče,
dovolte, abych se po čtyřiačtyřiceti letech práce ve školství s Vámi rozloučila s tím, že k 31. 7. 2017 ukončuji svou aktivní pracovní kariéru.
Během své dlouhé pedagogické činnosti jsem poznala řadu skvělých lidí, tvůrčích a nadšených odborníků plně oddaných svému pedagogickému povolání.
Poznala jsem ale i velké množství žáků, kteří díky svému talentu, touze po objevování nového, bez ohledu na svůj volný čas dosáhli nejen celé řady úspěchů v celoměstském až celonárodním měřítku, ale také ve svém profesním životě. Mnohokrát jsem Vás, žáci, obdivovala, jak zvládáte nároky dané školou a celou řadu dalších mimoškolních aktivit. Byli jste pro mě vzorem a zároveň impulsem ke stálému učení se novým věcem, byli jste jistotou, že mě pedagogická práce stále baví, že ji mám nesmírně ráda.
Chtěla bych Vám i všem pracovníkům školy poděkovat, že se nám společně podařilo vytvořit školu otevřenou, přátelskou, s rovnými partnerskými vztahy, školu naplněnou vysoce tvůrčí prací, školu, v níž panuje řád.
Děkuji Vám, rodiče, že jste své děti s důvěrou svěřili do naší školy, že jste svými postřehy, z jiného než školského prostředí, dokázali pomáhat při jejím směřování v oblasti vzdělávání.
Velmi si vážím toho, že jsem mohla s Vámi všemi spolupracovat. Přeji Vám ve Vaší budoucí práci hodně zdraví, hodně optimismu a hodně sil. Kéž by Vám všechny budoucí změny ve školství přinesly jen to dobré!

S přáním všeho nejlepšího Dagmar Hrabovská


TANEC PŘES HRANICE
Tanec přes hranice

Ve dnech 29. 5. – 2. 6. 2017 se v hotelu Neptun v Malé Morávce v nádherném prostředí Jeseníků uskutečnila první část projektu v rámci přeshraniční spolupráce ČR a Polska „Tanec bez hranic“. Turnusu II se zúčastnilo celkem 60 žáků ze ZŠ Ostrava Matiční 5, ZŠ Ostrčilova a Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Czesława Miłosza w Raciborzu.
Dva dny pobytu se žáci intenzivně učili českým lidovým tancům pod vedením zkušených lektorek ze souboru Ondřejnica ze Staré Vsi. Naučili se pět lašských tanců inspirovaných písněmi tradičních lidových řemeslníků, kteří si tyto písně zpívali při práci - tři ševcovské varianty, zahradnický a hodinářský tanec.
Zbytek pobytu žáci strávili doprovodnými aktivitami, zejména výlety po okolí (Karlova Studánka, zámek v Bruntálu a wellness centrum) a sportovními turnaji. Večerní aktivity byly zaměřeny na rozvoj spolupráce mezi oběma národy.

Lucie Svobodová, Andrea Bilová
Tanec přes hranice Tanec přes hranice Tanec přes hranice

SPORTOVNÍ TÝDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ANEB RODIČE V DRUŽINĚ
HODNOCENÍ PROJEKTU
SPORTOVNÍ TÝDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V rámci projektu bylo naplánováno pět setkání žáků a vychovatelek školní družiny s rodiči, sourozenci a jinými rodinnými příslušníky. Plán jednotlivých setkání korespondoval s průběhem pohybově zaměřených kroužků školní družiny s cílem vtáhnout rodiče do dění v zájmově orientované školní družině. Zvolené činnosti byly zaměřeny na jednotlivé skupiny rodinných příslušníků, a to přímo na rodiče či sourozence, nebo byly určeny všem. Výběr aktivit závisel na zájmu oslovených účastníků a počet vybraných aktivit nebyl omezen. V první vlně byli osloveni rodiče dětí navštěvujících sportovně zaměřené kroužky školní družiny. Posléze byli osloveni rodiče ostatních žáků školní družiny, kteří projevili zájem se sportovního týdne zúčastnit.
Pro zajištění projektu byly zakoupeny dle předem předloženého rozpočtu sportovní potřeby (kruhy, kuželky, míče, švihadla, lana, prolézací tunel, elektronický terč a šipky, dětský bowling, aj.) a odměny.
SPORTOVNÍ TÝDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Zahajovací setkání pod názvem Sportovní odpoledne pro mladší děti bylo směřováno na skupinu mladších žáků školní družiny a jejich sourozence. Pro děti byla připravena opičí dráha tvořená sportovními pomůckami zakoupenými z prostředků projektu. Pohybová aktivita byla směřována na rozvoj obratnosti, prostorové orientace, pozornosti. Cílem akce nebylo najít vítěze, ale povzbudit děti, aby všechny úkoly zvládly a z pohybových aktivit měly příjemný zážitek. V průběhu setkání panovala soutěžní atmosféra, děti spolu soupeřily, ale také se navzájem povzbuzovaly a pomáhaly si. Všechny děti si na závěr odnesly diplomy a sladkou odměnu. Akce proběhla 2. 6. 2017 a zúčastnilo se jí 58 dětí (48 žáků školní družiny a 10 sourozenců).
SPORTOVNÍ TÝDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Druhé setkání s odkazem na kroužek Aerobiku měla za cíl společný sportovní zážitek rodičů a dětí . Akce byla zahájena vystoupením pokročilých žáků ve step aerobiku. Poté si pod odborným vedením paní vychovatelky Renáty Kalíkové všichni účastníci akce vyzkoušeli lekci aerobiku. Cvičení obsahovalo základní prvky aerobiku, metodicky zvolené tak, aby je děti s rodiči zvládly. Pohybová aktivita byla zakončena strečinkem. Setkání proběhlo za velmi úsměvné a dynamické atmosféry. Všichni zúčastnění předvedli skvělý sportovně-taneční výkon. Akce se konala 6. 6. 2017 a zúčastnilo se 26 žáků školní družiny a 13 rodičů a rodinných příslušníků.
Při třetím setkání se rodiče zapojili do činnosti kroužku Míčových her. Účastníci si vyzkoušeli různé varianty vybíjené. Nejvíce nadšení vyvolala hra dětí proti dospělým, kdy děti ve velké početní převaze rozdrtily protivníky a zvítězily. Hry měly velmi spontánní průběh. Děti prokázaly odhodlání a sportovního ducha a dospělí prožili uvolněný a příjemný čas při zábavné sportovní aktivitě. Setkání proběhlo dne 7. 6. 2017 za účasti 45 žáků školní družiny a 18 rodičů a rodinných příslušníků.
Čtvrté setkání bylo opět zaměřeno na mladší děti, jejich rodiče a sourozence. Náplní Pohybových her bylo představení aktivit, které děti absolvují v průběhu tohoto kroužku. Vybrány byly nejoblíbenější hry dětí, zaměřené na prostorovou orientaci, pozornost, obratnost a kooperaci. Patří mezi ně: Oheň, voda, země; Veslování; Obr a trpaslík; Myslivec a zajíc; Vybíjená – záchranka. Děti při setkání předvedly neobvyklé herní nasazení, sportovního ducha a schopnosti spolupráce. Aktivita probíhala dne 8. 6. 2017 a zúčastnilo se 30 dětí a 4 rodiče a rodinní příslušníci.
SPORTOVNÍ TÝDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Pro poslední setkání byl zvolen opět míčový sport, tentokrát byl vybrán florbal. Florbalového turnaje se zúčastnila smíšená družstva rodičů a dětí. Byly vytvořeny čtyři týmy, které byly barevně rozlišeny sportovními vestami. Ty se utkaly ve skupině každý s každým. Podle výsledků ve skupině následovaly zápasy o třetí a o první místo. Všichni účastníci turnaje prokázali velkou bojovnost, nadšení a touhu si takový turnaj zopakovat. Turnaj se konal 8. 6. 2017 v odpoledních hodinách. Zúčastnilo se ho 28 žáků školní družiny a 12 rodičů a rodinných příslušníků.
Celou akci hodnotíme jako velmi zdařilou. Po všechny uvedené dny panovala výborná sportovní atmosféra. Všichni zúčastnění plnili dané disciplíny naplno. Děti i dospělí si odnesli nejenom příjemný zážitek, ale i odměny ve formě diplomů, píšťalek a sladkostí. Realizace tohoto projektu přispěla k formování pozitivního vztahu žáků, rodičů, rodinných příslušníků a vychovatelek školní družiny. A také pomohla motivovat účastníky k sportovním aktivitám.

Martina Laníková

NÁVŠTĚVA BRITSKÉHO CENTRA KMO
Britské centrum KMO

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 navštívila třída 5. C Britské centrum KMO. Žáci se díky zajímavému výkladu od knihovnic dozvěděli nové informace o tom, jak četba anglických knížek a časopisů může dětem i dospělým pomoci zlepšit jejich znalost angličtiny. Zjistili, že si zde mohou také vypůjčit audio nahrávky, slovníky, učebnice, beletrii, komiksy i dětskou literaturu.
Po úvodním povídání čekala na děti zábavná aktivita s poslechem příběhu v angličtině a luštění tajenky. Na závěr jsme měli možnost projít si celou knihovnu a začíst se do knížek, které se nám velice líbily.

Mgr. Jan Martinec

JAKUB MRŠŤÁK – VÍTĚZ SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2017
Jakub Mršťák - vítěz v kategorii Klokánek

Jakub Mršťák, žák V. A třídy se umístil v celostátním měřítku v soutěži Matematický klokan 2017 na 1. místě v kategorii Klokánek. Gratulujeme k úžasnému výkonu.


MATIČNÍ MÁ DVA HMYZÍ HOTELY

V rámci environmentální výchovy se žáci naší školy zapojili do soutěže O nejoriginálnější hmyzí hotel, kterou pořádá ZOO Ostrava. Úkolem bylo natočit o stavbě hotelu video a zaslat jej pořadateli soutěže. Výsledkem akce kromě zmíněných dokumentů jsou dva hmyzí hotely, které byly umístěny na školních hřištích u obou budov naší školy.

Hmyzí hotel Hmyzí hotel

OZDRAVNÝ POBYT ŽÁKŮ TŘETÍHO A SEDMÉHO ROČNÍKU
Ozdravný pobyt 2017

Ve školním roce 2016/2017 vyjelo do zdravotně příznivých lokalit Jeseníků celkem 176 žáků naší školy. 104 žáků třetího ročníku trávilo 14 dnů v rámci dvou po sobě následujících turnusů v hotelu Zlatá Opavice v Holčovicích, 72 žáků sedmého ročníku v Penzionu Eden v Malé Morávce. Na pobytech kromě vycházek, výletů a pobytu v bazénu žáci v rámci celodenních akcí navštívili například Karlovu Studánku nebo Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku. Žáci druhého stupně navíc procházeli lyžařským výcvikovým kurzem na sjezdovkách v Karlově pod Pradědem.
Tato akce mohla být uskutečněna díky účelové dotaci Statutárního města Ostravy z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 930 000 Kč.

Ostrava

EKOENERGIE 17 A NAŠE STAVBA
Ekoenergie 2017

Žáci druhého stupně ZŠ Matiční se v průběhu druhého pololetí roku 2017 účastní soutěže Ekoenergie 17 se svým projektem stavby funkčního modelu bioplynové stanice. Projekt je rozdělen na teoretickou a praktickou část a právě v této druhé polovině se společně s dětmi snažíme sestrojit funkční model bioplynové stanice, který fermentací zbytků ze školní jídelny vyrobí bioplyn pro pohon Stirlingova rotačního motoru. Výkon motoru bude pomocí řemenu přenášen na větráček, jehož roztočení je cílem naší práce. Model je již hotový a nyní probíhá fermentace odpadu a postupné uvolňování plynu. K prvnímu spuštění by podle plánu mělo dojít začátkem jara.

Jaroslava Wágnerová, Dana Jaklová a Jakub Wágner

5. ROČNÍK VÝSTAVY
VÝTVARKA NÁS BAVÍ
Výtvarka nás baví 2017

Výstava je pořádána v termínu od 31. 5. do 31. 8. 2017 v 1. patře Klubu Parník ve Výstavní síni Sokolská 26.
Vernisáž výstavy se uskuteční 31. 5. 2017 od 16. 00.

Na výstavě jsou prezentovány dětské práce žáků navštěvujících kroužek „Netradiční výtvarné techniky", který pracuje ve školní družině při ZŠ Ostrava, Matiční 5, pod vedením paní vychovatelky Dáši Novákové.


NÁPADY A INSPIRACE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ.

VIVE LE FRANÇAIS ANEB DOBYTÍ PEVNOSTI BOYARD
Vive le français aneb Dobytí pevnosti Boyard

V pátek 28. dubna se již potřetí před žáky 5. ročníků otevřela brána do pevnosti Boyard. Jejich úkolem bylo splnit množství sportovních disciplín, kvízů a hádanek, které se všechny týkaly francouzštiny a frankofonního světa. Při luštění se dozvěděli například to, na kolika kontinentech se tímto jazykem domluví, jaké jsou nejznámější památky ve Francii, a naučili se pár slovíček, která se jim mohou hodit během rychle se blížících letních prázdnin. Celý program vyvrcholil dobytím „Síně pokladů“, kde na všechny soutěžící čekala sladká odměna.
Na závěr mi přísluší poděkovat všem žákům 9. a 7. ročníků, kteří mi pomohli s přípravou a organizací celého dne. Bez nich by tato akce nebyla úspěšná.

Mgr. Darina Vidličková

PROJEKT „OTEVŘENÁ HŘIŠTĚ V MOAP II“ V RÁMCI PREVENCE KRIMINALITY

Projekt je realizován z finančního transferu Statutárního města Ostravy a spolufinancování MOaP v celkové výši 89 950 Kč na správce hřiště a 5 000 Kč na sportovní vybavení.

Obdržená dotace umožňuje otevření hřiště u školní budovy na ulici 30. dubna 20, Ostrava veřejnosti v měsících květen – září v souladu s provozní dobou pro veřejnost.

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST
KVĚTEN, ČERVEN, ZÁŘÍ
PONDĚLÍ – PÁTEK 17.00 – 18.00
SOBOTA – NEDĚLE 10.00 – 18.00
ČERVENEC, SRPEN
PONDĚLÍ – NEDĚLE 10.00 – 18.00

Za nepříznivých povětrnostních podmínek bude hřiště z bezpečnostních důvodů uzavřeno.
Sportovní potřeby je možno vyzvednout u správce hřiště.
Návštěvník je povinen dodržovat provozní řád a pokyny pověřených zaměstnanců.

Logo

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitel Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán, rozhodl v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, takto:

Uchazeč pod níže uvedeným registračním číslem se od školního roku 2017/2018 přijímá k základnímu vzdělávání v Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizaci:

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 87, 88, 89, 92, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132.

Seznam je zveřejněn ke dni 12. 5. 2017.


DNY FRANKOFONIE 2017
Frankofonie 2017, 2. místo v kategorii ZŠ

V průběhu měsíce února se někteří žáci sedmého a osmého ročníku naší školy ZŠ Matiční 5 zúčastnili celorepublikové soutěže Frankofonie 2017.
Soutěž vyhlašuje Mezinárodní organizace Frankofonie se sídlem v Paříži s cílem podpořit děti učící se francouzsky v jejich úsilí. Žáci si mají utřídit znalosti o historii, geografii, kultuře a umění frankofonních zemí a také si uvědomit jejich vzájemné vztahy. V České republice se na organizaci soutěže podílejí: Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Francouzský institut, Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze, Národní institut pro další vzdělávání.
Oficiálně je soutěž rozdělena do dvou kategorií a naši žáci, stejně jako žáci nižších ročníků víceletých gymnázií, se mohli zapojit do kategorie s výtvarným zaměřením. Jejich úkol nebyl vůbec snadný, neboť si museli přeložit a pochopit význam deseti francouzských slov zadaných Mezinárodní organizací. Z těchto slov si museli vybrat alespoň tři, jejichž význam přenesený či konkrétní se měl objevit ve výtvarném zpracování. Žáci tedy museli francouzská slova správně pochopit, vytvořit z nich ucelenou koncepci a tu převést na papír. Práce to byla jistě náročná a vyžadovala nejen osobní zanícení, ale i talent.

Frankofonie 2017, 2. misto v kategorii ZŠ

A tak nás nesmírně těší ohromný úspěch našeho žáka 8. ročníku Kvida Kryštofa Klawe, který se ze 132 soutěžících umístil na neuvěřitelném 2. místě.
Kvido si svůj triumfální úspěch naplno užil na slavnostním vyhlášení a předávání cen konaném v Černínském paláci dne 21. března 2017. Náš žák si tak převzal diplom a hodnotné ceny z rukou francouzského kulturního atašé a představitele Francouzského institutu v Praze pana Alexandra Pajona. Svou přítomností poctili oceněné i mj. velvyslanec Francie v ČR Roland Galharague či velvyslankyně Marockého království v ČR Souriya Otmaniová. Do dalších úspěšných let popřál žákům mnoho štěstí i náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek.

Za celou ZŠ Matiční Kvidovi srdečně gratuluje a za reprezentaci školy děkuje vyučující francouzského jazyka Mgr. Jana Černá.


ŽÁCI MATIČNÍ 5 POČÍTAJÍ S DĚTMI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL METODOU HEJNÉHO
Žáci Matiční 5 počítají s dětmi z mateřských škol metodou Hejného

Na konci měsíce března a začátkem dubna probíhal na naší škole v půdní vestavbě a tělocvičně projekt s názvem „Žáci Matiční 5 počítají s dětmi z mateřských škol metodou Hejného“. Žáci kroužku matematiky podle metody profesora Hejného společně pracovali s předškolními dětmi z partnerských mateřských škol (MŠ Blahoslavova, MŠ Dvořákova, MŠ Křižíkova a MŠ Poděbradova).

Při třech setkáních byl dětem otevírán svět rovinné geometrie přes dvě manipulativní prostředí Dřívka a Parkety, svět prostorové geometrie přes Krychlové stavby. Pro lepší pochopení matematických pojmů se děti také pohybovaly Žáci Matiční 5 počítají s dětmi z mateřských škol metodou Hejného ve dvou didaktických prostředích – Krokování a Obchod, aby si rozšířily zkušenosti s číslem v různých rolích, s operacemi sčítání a odčítání a s vazbami mezi čísly v daných situacích.

Začátky těchto matematických dílen byly vždy zpestřeny písněmi a doprovody na hudební nástroje hudebního kroužku p. uč. Mgr. Evy Burdové. Dárky pro předškoláky vyráběl keramický kroužek pod vedením p. vych. Bc. Ivy Vaňkové.

Vedoucí mat. kroužku Mgr.Olga Maturová

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE „CLICK ON“

Dne 28. 2. 2017 v odpoledních hodinách se v počítačové učebně v suterénu naší školy na ulici 30. dubna konala školní soutěž v anglickém jazyce nazvaná „Click On“. Účastnili se jí zástupci 3. až 5. ročníků, celkem se dostavilo 40 žáků. Na počítačích řešili zajímavé úlohy navazující na jejich znalosti získané ve výuce z učebnic Happy Street a Happy Earth. Hodnotila se jejich práce s textem, čtení a poslech s porozuměním i logické myšlení. Všichni se dobře bavili a výsledky bodování byly často velmi těsné.
Vítězové byli v závěru za své výkony po zásluze odměněni diplomy i pěknými cenami.

Jména vítězů


Soutěž v anglickém jazyce „Click On“ Soutěž v anglickém jazyce „Click On“ Soutěž v anglickém jazyce „Click On“ Soutěž v anglickém jazyce „Click On“

2. ročník

 1. Matouš Svrčina
 2. Dafni Grycová
 3. Nora Labuzníková

3. ročník

 1. Rozálie Heger
 2. Ondřej Žila
 3. Tereza Pavlíčková

4. ročník

 1. Anežka Poláčková
 2. Kryštof Moravec
 3. Michal Pišťáček

5. ročník

 1. Phan Ngoc My
 2. Ondřej Kuťák
 3. Tomáš Václavík
Mgr. Denisa Ďuriková, Mgr. Jana Černá, Mgr. Jan Martinec

SNĚHULÁCI PRO AFRIKU

I v letošním školním roce jsme se zapojili do charitativního stavění sněhuláků ve prospěch společnosti Kola pro Afriku. Počasí nám tentokrát přálo.


ŽÁCI Z MATIČNÍ JSOU ÚSPĚŠNÍ VE ŠKOLE I VE VOLNÉM ČASE
Šimon, ocenění v soutěži pro úspěšné a nadané děti Zlatý oříšek 2016

Když mladý člověk využívá svého talentu a dále na něm pracuje, dostaví se častokrát takové výsledky, o kterých vždy rádi informujeme veřejnost. Nejinak je tomu i u žáků naší školy Jakuba Mršťáka ze třídy V. A, Emilie Balátové z VIII. B a Šimona Bělíka ze VI. B.
Kubovým oblíbeným předmětem ve škole je matematika. Proto jej paní učitelka přihlásila do Logické olympiády, jejímž hlavním pořadatelem je Mensa ČR. Do soutěže se v letošním školním roce zaregistrovalo téměř 15 tisíc soutěžících. V krajském kole Jakub vybojoval mezi šedesáti nejlepšími logiky ve své kategorii vynikající druhé místo, které mu zajistilo účast v pražském finále. I zde úspěšně reprezentoval svou základní školu, město Ostravu a Moravskoslezský kraj.
Emilie Balátová je nenápadná dívenka s velkým pohybovým nadáním. Kdyby jste ji potkali na ulici, těžko by Vás napadlo, že právě míjíte mistryni světa. Ve dnech 23. 11 až 27. 11. 2016 se totiž v Liberci konalo mistrovství světa v latinskoamerickém tanci. Tohoto mistrovství světa se zúčastnilo nespočet dětí z různých států. Velkými favority byli například Maďaři, Rusové, Francouzi nebo Rakušané. Emílie v kategorii synchronizovaný kombinovaný latinskoamerický tanec získala se svými třemi kamarádkami první místo. Navíc se jí dařilo i v dalších kategoriích. Například v kategorii Salza jednotlivců postoupila jako jediná Češka do finále.
Jestli Vám něco říká jméno Petr Korbel, pak si zapamatujte jméno Šimon Bělík. Tento teprve dvanáctiletý chlapec je již teď ve světě stolního tenisu pojem. Nedávno získal ocenění v soutěži pro úspěšné a nadané děti Zlatý oříšek 2016, a to za vynikající výsledky a reprezentaci ČR ve stolním tenise. K těmto výsledkům patří například titul Mistr ČR mladších žáků 2016 (dvouhra, čtyřhra), vítěz EuroMiniChamp 2015 a mnoha celostátních turnajů. Šimon je jedním ze dvou hráčů světa (ročník 2004), který splnil kritéria pro zařazení do světového žebříčku dospělých, juniorů a kadetů.
Jsme rádi, že na naší základní škole můžeme najít mnoho dalších žáků, kteří svůj volný čas tráví aktivním a smysluplným způsobem, ať už sportují, věnují se umění nebo se se svými vyučujícími připravují do soutěží, ve kterých pak bývají úspěšní.

Mgr. Vladimír Matuš
Jakub, úspěšný řešitel Logické olympiády Jakub, úspěšný řešitel Logické olympiády Emilie, mistryně světa v synchronizovaných kombinovaných latinskoamerických tancích Šimon, ocenění v soutěži pro úspěšné a nadané děti Zlatý oříšek 2016

SOUTĚŽ PŘÍRODA S OTAZNÍKY
Příroda s otazníky

V listopadu se někteří žáci 7. A zúčastnili 1. kola soutěže Příroda s otazníky na téma zdravá příroda – zdravý člověk.
Družstvo ve složení Adam Lukavec, Ondřej Mer a Julie Johánková obsadilo 3. místo, družstvo ve složení Markéta Videnková, Valentina Lomozníková a Barbora Šenkeříková obsadilo 2. místo a družstvo Ema Málková, Kateřina Zemanová a Andrea Zapletalová obsadilo 1. místo.
V soutěži jednotlivců se na 3. místě umístila Julie Johánková, na 2. místě Andrea Zapletalová a na 1. místě Kateřina Zemanová.
Všechna tři družstva postupují do druhého kola soutěže, které se bude konat v květnu 2017.

Mgr. Karin Hozová
Příroda s otazníky

VÝTVARNÉ PRÁCE PUTOVALY NA VÝSTAVU VÝROBKŮ S VÁNOČNÍ TEMATIKOU

Žáci školní družiny se aktivně zapojili do plánované výstavy betlému a jiných výrobků s vánoční tematikou, organizované Úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Tyto výrobky dokumentují přiložené fotografie.

Bc. I. Vaňková
Výstava betlémů Výstava betlémů Výstava betlémů Výstava betlémů Výstava betlémů Výstava betlémů Výstava betlémů Výstava betlémů

OZDRAVNÝ POBYT PRO ŽÁKY 3. ROČNÍKU
Ostrava

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace pořádá pro žáky 3. ročníku čtrnáctidenní ozdravný pobyt v období 13. 3. – 26. 3. 2017 pro třídy III. C a III. D a v období 27. 3. – 9. 4. 2017 pro třídy III. A a III. B, který se uskuteční v hotelu Zlatá Opavice v obci Holčovice.
Akce je podpořena Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Statutárního města Ostravy. Doplatek na žáka činí 1 600 Kč.
Zajištěna je doprava, ubytování, strava, pitný režim dle platné legislativy, pojištění, bazén, sportovní a jiné doprovodné aktivity. S žáky vyjedou pedagogové naší školy, vychovatelé a zdravotník.


CO SE V MLÁDÍ NAUČÍŠ ... UŽ POPÁTÉ
Pomáháme

Činnost neziskových organizací je založena na dobrovolné spolupráci lidí, kteří se podílejí na jejím chodu, mnohdy jsou odkázané na materiální pomoc dárců a dobrovolníků. Nadace i spolky dělají potřebnou a záslužnou činnost, pomáhají psům (samozřejmě i jiným zvířátkům) zatoulaným, či nechtěným, týraným nebo jinak strádajícím, za jejichž smutné osudy mohou převážně jen lidé.
Právě z tohoto důvodu pomáhají naši žáci již tradičně opuštěným psům. Letos už po páté aktivně pomáháme Mazlíkům v nouzi z Moravskoslezského kraje, který je pod vedením předsedkyně Anny Měrkové.
Žáci i jejich rodiče z domova nosili nepotřebné deky, povlečení, prostěradla, či ručníky a darovali také na dobrou věc pytle s granulemi, konzervy, piškoty i těstoviny, vodítka, hračky, náhubky, misky, pochoutky, vitamínové doplňky, desinfekční přípravky Savo, gumové rukavice a letos poprvé i konzervy pro kočky.
K předání došlo dne 18. října 2016 za přítomnosti paní předsedkyně Anny Měrkové z Mazlíků v nouzi. Toto občanské sdružení je schváleno už od roku 2012 pro pomoc domácím mazlíčkům. Mezi jeho další cíle patří také snaha odhalovat množitele a jejich nelegální chovy, upozorňovat na ně a pomoci tak zvířatům prožít lepší život. Uvítají také každého, kdo se zapojí do pomoci podle svých schopností, finančních či časových možností, budou rádi i za pomoc s venčením. Jmenovaný spolek stále aktuálně potřebuje především staré textilie, krmivo, desinfekce, mističky, hračky a další potřeby, prostě vše, co mohou použít a čeho se jim nedostává.
Děkujeme za nadšení, které žáci projevili a také za všechny dary pro pomoc pejskům a kočičkám v nouzi.
Pomáhejme těm, kteří jsou na nás odkázáni a kteří to opravdu potřebují!

Mgr. Sylva Kristiánová

Ukončení projektu „Otevřená hřiště v MOaP“ v rámci projektu Prevence kriminality
Projekt „Otevřená hřiště v MOaP“ v rámci projektu Prevence kriminality

Obdržená dotace: 60 000 Kč

Výše uvedená dotace umožnila otevření hřiště u školní budovy na ulici 30. dubna 20, Ostrava pro veřejnost. Hřiště bylo otevřeno v době od května do září 2016 mimo všední dny i o sobotách, nedělích a svátcích, což občané bydlící v blízkosti hřiště hodnotili velmi kladně.
ZŠ Ostrava, Matiční 5, přísp. org. původně žádala dotaci ve výší 80 000 Kč, ta však byla krácena na výše uvedenou částku.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebylo hřiště v říjnu 2016 otevřeno veřejnosti.

Bezpečnější Ostrava

VÝSLEDKY PODZIMNÍHO SBĚRU STARÉHO PAPÍRU
Podzimní sběr papíru

Jako každý rok, i letos jsme pořádali sběr starého papíru. Tentokrát se povedlo nasbírat okolo 5 000 kg. Tím jsme zachránili 135 stromů. Sběru se zúčastnilo mnoho žáků prvního, a dokonce i druhého stupně.
Pořadí tříd:
1. 6. A – 797 kg
2. 2. C – 611 kg
3. 4. C – 406 kg
Nejlepší sběrači:
1. Adam Herold, 6. A, 625 kg
2. Richard Tešnar, 2. C, 289 kg
3. Anna Palyukh, 4. D, 157 kg, Isabel Hájková, 2. C, 154 kg, Sára Zátorská, 4. C, 150 kg
Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na jarní kolo.

Žáci IV. A

ÚŽASNÝ VÝKON
Logická olympiáda

V krajském kole matematické soutěže Logická olympiáda, které proběhlo ve všech krajích v pátek 4. listopadu 2016, obsadil žák Jakub Mršťák (V. A) vynikající 2. místo a tímto výkonem se probojoval do finále soutěže.
Národní finále soutěže, kterou organizuje Mensa ČR, se bude konat v pondělí 28. 11. 2016 v Míčovně Pražského hradu.
Gratulujeme a držíme pěsti!


HALLOWEEN NA MATIČNÍ 5
Halloweenská cesta 2016

V úterý 1. listopadu se v budově základní školy na ulici Matiční otevřely dveře všem strašidlům, jaké si lze vůbec představit. Úderem patnácté hodiny zde totiž začala velmi oblíbená podzimní akce zdejších žáků nazvaná Halloweenská cesta. Na celkem dvanácti stanovištích čekaly na žáky prvního stupně více či méně náročné úkoly, za jejichž splnění si malí návštěvníci mohli vylosovat malou sladkou odměnu. Tak jako každý rok byla celá akce připravena staršími žáky ze zdejšího školního parlamentu. O tom, že akce bývá velmi úspěšná, svědčí i stále narůstající počet zúčastněných dětí. Letošního ročníku se zúčastnilo 207 čarodějnic, upírů, mumií a dalších méně identifikovatelných individuí.

Mgr. Vladimír Matuš
Halloweenská cesta 2016 Halloweenská cesta 2016 Halloweenská cesta 2016 Halloweenská cesta 2016

PES V NOUZI – MATERIÁLNÍ POMOC
Pes v nouzi

Vážené žákyně, vážení žáci, milé kolegyně, kolegové, rodiče,
ve spolupráci s NADAČNÍM FONDEM PES V NOUZI, který byl založen dne 5. srpna 2009 za účelem aktivní pomoci psím útulkům a azylům, psům zatoulaným, či nechtěným, týraným nebo jinak strádajícím, za jejichž smutné osudy můžeme právě my lidé, je vyhlášena již po páté na naší škole materiální pomoc.
Pokud máte doma nepotřebné použité staré deky, povlečení, prostěradla, či ručníky, Savo, gumové rukavice, máte-li možnost výhodně pořídit granule PROPLAN, konzervy, darujte je, prosím, na dobrou věc. Tak málo stačí, abyste pomohli s péčí o opuštěné pejsky.
Materiál přijímá v termínu od 7. 11. do 16. 11. 2016 vždy před výukou od 7.40 do 8.00 p. uč. Mgr. Sylva Kristiánová v přízemí školy na ul. 30.dubna 20, třída II. B.
Veškerá materiální pomoc bude směřovaná skupině dobrovolníků Mazlíci v nouzi z.s., které není lhostejné utrpení zvířat. Pomáhají těmto tvorečkům v jejich nelehkém životě, poskytují jim azyl, vyléčí je a poté jim hledají ty nejlepší domovy. Působí v Moravskoslezském kraji. Více zde: http://www.mazlicivnouzi.cz »
Děkujeme.


BOJ O FLORBALOVÝ POHÁR
Pohár základních škol ve florbalu

Dne 8. 11. 2016 se žáci prvního stupně zúčastnili sportovní soutěže „Pohár základních škol ve florbalu“. Přestože jsme nepostoupili do krajského kola, musím být na naše sportovce hrdá. Podali výborné výkony a odnesli si 5. místo.
Školu reprezentovali Oliver Niedoba, Ondřej Žíla, Emma Bajgarová, Jan Barčák, Petr Fráňa, Matěj Tomický a Jiří Štencel.
Gratulujeme!

Mgr. Jana Řezníčková

SLAVÍCI V LAVICI
Slavíci v lavici

21. 10. 2016 se v Brně uskutečnil již šestnáctý ročník celostátní soutěže ve zpěvu pod názvem „Slavíci v lavici“.
V první kategorii (8 až 13 let) naší školu reprezentovala Adéla Nováková ze třídy 4. A pod vedením p. uč. E. Burdové.
Soutěžící byli z různých koutů republiky, zpívali písně různých žánrů. Adélka zaujala porotu a umístila se na krásném třetím místě.
Gratulujeme.

Mgr. Eva Burdová

PODĚKOVÁNÍ

Dobrý den paní ředitelko,
dovolte mi touto cestou vyslovit údiv a poděkování. Jsem řidič DPO a dnes ráno jsem vezl z centra na konečnou v Zábřehu třídu 4. A (vyzvěděl jsem to od jedné žákyně). Jezdím s tramvají už přes dvacet let a mohu s klidem říci, že tak vzornou třídu jsem snad ještě nevezl. Na konečné v Zábřehu jsem paní učitelce (nevím, jestli to byla třídní) vyslovil údiv a poděkování.
Myslím si, že i Vás paní ředitelko potěší, když se dozvíte, že třída z vaší školy se mimo školu dokáže chovat tak, že mnozí starší by se od nich mohli učit. A proto Vám píši. Za ta léta jsem vezl již mnoho tříd a nestačila byste se divit, co dokážou dělat i pod dohledem vyučujících. Bohužel je taková zvrácená doba. Proto člověka potěší, když vidí, že se ještě najde učitel/ka, která si dokáže sjednat autoritu bez toho, aniž by musela zvyšovat hlas. Věřte mi, hned mi směna utíkala lépe.
Vyřiďte prosím paní učitelce ještě jednou můj údiv a poděkování.
Přeji hezký den a více takových učitelů a vzorných žáků.

Spokojený řidič

ÚSPĚCH ŽÁKA V. A V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI MATEMATICKÝ KLOKAN 2016
Matematický klokan 2016

Matematický klokan je největší mezinárodní matematická soutěž, která probíhá ve všech pořadatelských zemích ve stejný den a hodinu. Ve stejný okamžik řeší tisíce žáků na celém světě tytéž matematické úlohy.
Cílem této soutěže je získávat pro matematiku co nejvíce žáků. Chce jim ukázat matematiku zábavnou, neboť úloha, která žáka zaujme svým obsahem, podněcuje žákovu aktivitu, tvořivou činnost a rozvíjí tak jeho myšlení. Právě takovéto úlohy, které žáka oslovují a motivují, Matematický klokan nabízí. Také proto se stal velmi rychle u dětí na celém světě tak oblíbeným.
Dne 18. března se žáci naší školy zapojili do letošního ročníku soutěže.
Jakub Nowak, žák V. A třídy, se umístil v celostátním měřítku v soutěži Matematický klokan 2016 v kategorii KLOKÁNEK na vynikajícím 3. místě.

Mgr. Hana Malíková

VE FINÁLE KARLA IV. PŘEDVEDLI VŠICHNI SOUTĚŽÍCÍ ÚCTYHODNÝ VÝKON
Soutěž Karel IV.

Dne 20. 5. 2016 se v budově Matiční 5 uskutečnilo finále soutěže Karel IV. Právo účasti mělo 25 soutěžících, kteří během sedmi korespondenčních kol konaných v měsících říjen až duben nasbírali nejvíce bodů ze sedmdesáti možných. Soutěžilo se najednou, zadání finálového kola bylo společné pro obě kategorie. Smyslem finálového kola nebylo jen určit vítěze obou kategorií, ale zejména také poděkovat všem poctivým soutěžícím, kteří vydrželi sedm měsíců vyhledávat zajímavé informace o Karlovi IV. a středověku vůbec. A jak si finalisté vedli? Musím konstatovat, že v náročném testu uspěli všichni. Většinou se bodový zisk pohyboval okolo 25 bodů ze čtyřiceti možných. Největšího počtu bodů z obou kategorií (32) dosáhl žák V. B Daniel Hořčica. Stal se tak vítězem I. kategorie. Za ním následovali na druhém místě Matyáš Kmetík a na třetím Jan Psík. Druhou kategorii vyhrála Anna Marie Sezimová, za ní se umístila Veronika Dobošová a Kryštof Kvido Klawe.

Mgr. Vladimír Matuš

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Schůzka se uskuteční 16. 6. 2016 ve školní budově na ulici 30. dubna 20 v jídelně v 15.30.


ŽÁCI ZE ZŠ MATIČNÍ 5 VĚDÍ, JAK ŽÍT!
Soutěž Sapere, vedět, jak žít 2016

I v letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěží, které se zaměřují na finanční gramotnost, občanské kompetence (Tuta Via Vitae) a zdravý životní styl (Sapere, vědět, jak žít). V okresním kole naši žáci obsadili první místa ve většině kategorií. Tyto tři soutěže pokračovaly krajskými koly, ve kterých naši žáci obsadili opět medailové pozice. Nejlépe pak dopadli žáci Aneta Michnáčová, Hana Hulvová a Bedřich Pastušek, kteří v krajském kole soutěže „Sapere, vědět, jak žít“ obsadili vynikající první místo, čímž si vybojovali účast v celorepublikovém finále, které se konalo 27. dubna v Emauzském klášteře v Praze. Této reprezentace Moravskoslezského kraje a města Ostravy se zhostili opět na výbornou, když semifinále soutěže zaměřené na zdravý životní styl po napínavém boji vyhráli a ve finále se jim podařilo vybojovat krásnou stříbrnou pozici. Za vzornou reprezentaci školy, města i kraje jim patří velký dík.

Mgr. Vladimír Matuš

SEZNAM ŽÁKŮ, KTEŘÍ POSTOUPILI DO FINÁLE SOUTĚŽE KAREL IV.

  SEZNAM FINALISTŮ »
  Výsledková tabulka, 1. kategorie »
  Výsledková tabulka, 2. kategorie »
  Výsledková tabulka, 3. kategorie »


ŠKOLA V PŘÍRODĚ – ZOTAVOVACÍ POBYT ŽÁKŮ
Ostrava
Zotavovací pobyt Karlov 2016

Zotavovací pobyt se konal v termínu od 4. 4. do 17. 4. 2016 na chatě Zátiší v Karlově pod Pradědem. Zúčastnilo se ho 75 žáků z osmého a šestého ročníku.
Na pobytu, kromě výuky, vycházek a organizovaného environmentálního programu, byly zorganizovány dva celodenní výlety a jedna exkurze.
První celodenní výlet se uskutečnil v neděli 10. 4., kdy nás objednané autobusy zavezly na prohlídku Jeskyně Na Pomezí a pak jsme pokračovali do Lázní Jeseník, kde jsme prozkoumali jednotlivé léčivé prameny. I když nám počasí vůbec nepřálo, zážitek měli všichni veliký.
Druhý celodenní výlet se konal v sobotu 16. 4. a naším cílem byla nedávno otevřená rozhledna Nová Ves. Počasí se umoudřilo a my měli krásný rozhled do okolních hor.
Exkurze, která byla domluvena na 14. 4. dopoledne, nás zavedla do místní úpravny povrchové vody.
O příjemně a zdravě strávených čtrnáct dnů se zasloužily hlavně děti svým úžasným přístupem k plnění všech zadaných úkolů, chováním mezi sebou, ale i vůči pedagogickému doprovodu a personálu horské chaty.

Poděkování náleží Statutárnímu městu Ostrava, díky jeho účelové dotaci z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 337 500,- Kč se mohl tento přínosný ozdravný pobyt uskutečnit.

Mgr. Dana Jaklová

VOLCANOES V HODINÁCH ANGLIČTINY
Sopky

Žáci pátého ročníku zpracovali v rámci výuky anglického jazyka projekt nazvaný Volcanoes.
Nejprve získali slovní zásobu související s tímto tématem, naučili se stručně popsat princip erupce sopky a její následky. Následně žáci spojili teorii s praxí a vyrobili si vlastní funkční model sopky.
Celý průběh projektu jsme poté zhodnotili a shodli se na tom, že takto zafixované učivo žákům v hlavách určitě zůstane nadlouho.

Žáci 5. A, 5. B, 5. C a učitelé AJ
Sopky Sopky Sopky Sopky

7. KOLO SOUTĚŽE KAREL IV., OTÁZKY NA DUBEN
 1. Kdo byl posledním císařem svaté říše římské?
 2. Na kterém hradě najdeme kapli sv. Kříže?
 3. Kdy se staly Karlovy Vary královským městem?
 4. Kolik měl Karel IV. dohromady dětí?
 5. Ve kterém městě sídlili papežové v době vlády Karla IV.?
 6. Kolik hlasů dostal Karel při volbě římským králem v roce 1346?
 7. Jak se jmenoval druhý pražský arcibiskup?
 8. Jak se kdysi nazývalo Karlovo náměstí v Praze?
 9. Který český kníže byl stejně jako později Karel nazván Otcem vlasti?
 10. Kolika let se Karel dožil?

  OTÁZKY 7. KOLA KE STAŽENÍ »   Výsledková tabulka, 1. kategorie »

  ODPOVĚDNÍ FORMULÁŘ »   Výsledková tabulka, 2. kategorie »

  Výsledková tabulka, 3. kategorie »


ORGANIZAČNÍ POKYNY K SOUTĚŽI KAREL IV.

Na začátku každého měsíce budou na webových stránkách zveřejněny otázky, na které soutěžící odpoví prostřednictvím odpovědního formuláře. Tento vyplněný formulář zašlou soutěžící garantovi soutěže formou e-mailu (v příloze) na adresu vladimir.matus@zs-mat5.cz. Do předmětu zprávy napište text Karel IV.
ODPOVĚDI LZE ZASÍLAT NEJPOZDĚJI POSLEDNÍ DEN V DANÉM MĚSÍCI. Výsledky jednotlivých kol budou průběžně doplňovány do tabulky soutěžících. Ve formuláři nezapomeňte vyplnit kolonku se jménem a třídou.

Mgr. Vladimír Matuš

NÁVŠTĚVA BRITSKÉHO CENTRA KMO
Britské centrum KMO

Ve středu 16. 3. navštívili žáci 5. B Britské centrum Knihovny města Ostravy, kde měli možnost seznámit se s poutavými knížkami v angličtině.
Paní knihovnice nám ochotně vysvětlily, jak se vyznat v nabídce knih pro děti. Seznámili jsme se s pohádkami pro mladší, dobrodružnými příběhy pro starší a humornými příběhy pro všechny. Prohlédli jsme si také zajímavé anglické časopisy a knihy se zrcadlovým překladem. Na závěr jsme si zopakovali anglickou slovní zásobu při soutěži zaměřené na rozpoznávání hlasů zvířat.
Britské centrum již dříve navštívili také žáci 5. A a 5. C.

Žáci 5. B, Mgr. Klára Šmídová a Mgr. Jan Martinec
Britské centrum Britské centrum Britské centrum Britské centrum Britské centrum Britské centrum Britské centrum Britské centrum

POMÁHÁME ADÉLCE
Pomoc Adélce

V letošním školním roce probíhá na obou budovách naší školy sběr plastových víček. Víčka sbíráme pro malou Adélku B. Adélka se narodila 28. 4. 2010 v Ostravě a již od začátku života bojuje s onemocněním Rettův syndrom, což je neurogenetické postižení.
Rodiče Adélky nasbíraná víčka odvážejí do sběrny v Českém Těšíně. Získané peníze využijí na koupení speciálního invalidního vozíku a na financování léčby v Lázních Klimkovice.
Sbírka je naprosto dobročinná. Přispějte víčky i Vy. Víčka dávejte do připravených pytlů v budově školy na ulici 30. dubna 20.

Žáci V. B

ÚČAST V SOUTĚŽNÍM INTERNETOVÉM KURZU HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ 2015
Hravě žij zdravě 2015

V letošním školním roce se zúčastnila třída 5. A soutěžního internetového kurzu Hravě žij zdravě 2015.
Organizátorem byla Potravinářská komora České republiky a projekt byl podpořen z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR: Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví.
Cílem tohoto kurzu je vzdělávat žáky základních škol v oblasti zdravého životního stylu a pomocí moderních vzdělávacích postupů jim předávat teoretické i praktické poznatky z oblasti výživy, pohybové aktivity, pitného režimu i duševní hygieny.
Kurzu se aktivně zúčastnili všichni žáci třídy 5. A tím, že plnili úkoly ve čtyřech navazujících lekcích. Za test v každé lekci získávali body pro svou třídu podle úrovně svých znalostí.
Výsledné pořadí tříd bylo sestaveno podle bodového průměru na jednoho žáka. Umístili se na 6. místě v Moravskoslezském kraji.

Mgr. Jarmila Richtárová
třídní učitelka třídy 5. A

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitel Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, oznamuje:

Uchazeč pod níže uvedeným registračním číslem se od školního roku 2016/2017 přijímá k základnímu vzdělávání v Základní škole Ostrava, Matiční 5, přísp. org.

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 82, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 114, 116, 117, 118, 126, 127, 132, 139, 141, 145, 146, 148 a 151

Seznam je zveřejněn ke dni 5. 2. 2016


OSTRAVA JAKOU MÁM RÁD
VÝSTAVA KROUŽKU NETRADIČNÍCH VÝTVARNÝCH TECHNIK
Ostrava jakou mám rád

Kroužek netradičních výtvarných technik, pod vedením p. vychovatelky Dáši Novákové, zahájil dne 1. 12. 2015 ve Výstavní síni Sokolská výstavu Ostrava jakou mám rád.
Pro děti a jejich hosty byl připraven program, kterým provázel p. Tomáš Jirman, vystoupili malí herci a muzikanti ze ZUŠ, rodiče připravili pestré občerstvení. Na vernisáži panovala příjemná předvánoční nálada.

Dáša Nováková


ADVENTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA 20. 11. 2015
Ostrava
ADVENTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA

V rámci realizace projektu Pracujeme společně, poznáváme se, nemyslíme jen na sebe – mezigenerační spolupráce, jsme s žáky výtvarně keramického kroužku navštívili Domov pro seniory Kamenec. Uživatelé společně s žáky dekorovali výrobky z keramické hlíny a kreslili na papír zmizíkovou technikou. Příjemnou a tvůrčí atmosféru setkání zachytily naše fotografie.
Chválím zúčastněné žáky!

Bc. Iva Vaňková


OVĚŘOVALI A ROZŠIŘOVALI JSME SI JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI ANGLICKÉHO JAZYKA V PRAXI
Jazykově vzdělávací pobyt ve Velké Británii

Ve dnech 15. 11. 2015 až 21. 11. 2015 jsme, žáci 8. ročníku Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace, pobývali ve Velké Británii na jazykově vzdělávacím pobytu. Byli jsme rozděleni do skupin, v nichž jsme tvořili projekty, tyto jsme prezentovali před třídou, pracovali jsme ve dvojicích, zpívali, tančili, vedli dialogy, hráli hry, účastnili se soutěží. Témata byla různá, jídlo, světové hudební koncerty, dokonce i falešné „rande".
Ubytováni jsme byli v rodinách, konkrétně v městě Brighton. Tady jsme plně využívali svých konverzačních dovedností.
Náplní zájezdu však nebyla jen výuka, ale také poznání celé řady památek v místě ubytování, v Londýně a jeho okolí. Navštívili jsme palác Royal Pavilion, viktoriánské molo Brighton Pier, podmořské muzeum Sea Life. Dalším místem návštěv byl Leeds Castle, zámek obklopený vodou a velmi povedeným bludištěm, historická loděnice v Portsmouth s vystavenými loděmi Mary Rose a Victory. Poslední den pobytu byl věnován návštěvě Londýna. Během prohlídky jsme navštívili Tower of London, prohlédli si Buckinghamský palác, Houses of Parlament a mnoho dalších známých londýnských památek. Tečkou, která završovala návštěvu Londýna, byla jízda na London Eye.
Hodnocení zájezdu vyjadřují slova zajímavý, zábavný, výborný.

Tento zájezd byl uskutečněn díky finanční dotaci ve výši 415 290,00 Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projektu Využívání jazykových dovedností v praxi, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0876.

Žáci 8. ročníku ZŠ Ostrava, Matiční 5
logo

PROJEKT ZAVEDENÍ ZDRAVÉHO PITNÉHO REŽIMU COOL WATER POINT
Projekt zavedení zdravého pitného režimu Cool Water Point

Dne 1. 12. 2015 proběhlo na naší škole slavnostní uvedení pítka - studánky do provozu, a to v rámci projektu Cool Water Point.
Zhoršující se zdravotní stav populace, především však u dětí a mládeže, obezita a narůstající množství nejrůznějších alergických onemocnění poukazují na nezbytnost potřeby propagace zdravého životního stylu přinejmenším u této populační skupiny. Konzumace zdravé pitné vody jako náhrady za nejrůznější sladké a podobně chemicky upravované nápoje, patří zcela nepochybně a nezastupitelně ke zdravému životnímu stylu.
Výše provedený projekt mohl být realizován díky nadačnímu příspěvku Nadačního fondu V.O.D.A. – nápoj života.

Mgr. Dagmar Hrabovská

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ POČTVRTÉ
Příběhy bezpráví

V pátek 27. 11. se naše škola počtvrté zapojila do projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách, který organizuje společnost Člověk v tísni. Jelikož v letošním roce nemáme kulaté výročí týkající se poválečných českých dějin, byl tématem rok 1968, zejména srpnové události související se vstupem vojsk Varšavské smlouvy na území Československa a následná okupace zejména armádou tehdejšího Sovětského svazu. Hostem – pamětníkem komponované akce pro žáky devátého ročníku byl pan Milan Novotný, kterému bylo v době těchto událostí 16 let. Žáci se z vyprávění dozvěděli informace o tehdejší situaci v Ostravě a také například o nemožnosti studentů středních škol dostat se legálně do Prahy. Jako vždy předcházelo vyprávění pamětníka zhlédnutí dobových dokumentů.

Mgr. Vladimír Matuš
Příběhy bezpráví Příběhy bezpráví

ŠKOLA PLNÁ STRAŠIDEL
Halloweenská cesta 2015

V úterý 3. 11. v odpoledních hodinách se již počtvrté na Základní škole Matiční 5, Ostrava, příspěvková organizace uskutečnila akce pod názvem Halloweenská cesta. Program pro své mladší spolužáky připravili žáci druhého stupně spolu s místním školním parlamentem.
Úkolem pozvaných žáků prvního až pátého ročníku, z nichž většina přišla v typických halloweenských převlecích, bylo splnění deseti úkolů, které vyžadovaly praktické zkušenosti, zručnost, logickou úvahu anebo základní znalost angličtiny. Nejvíce odvahy museli děti projevit při „cestě záhrobím“ v šatnách hlavní budovy školy. Za to jim pak po právu náležela sladká odměna.
O tom, že je tento importovaný anglosaský svátek u našich dětí velmi oblíben, svědčí každoroční účast zhruba dvou stovek žáků prvního stupně, kteří tak strávili v naší škole příjemné podzimní odpoledne.
Poděkování za tuto úspěšnou akci patří zejména všem organizátorům z šestého až devátého ročníku.

Mgr. Vladimír Matuš

HONBA ZA POKLADEM
Honba za pokladem

V rámci projektu Volnočasové aktivity školy i rodiny v oblasti přírodních věd a environmentální výchovy v ZŠ Ostrava, Matiční 5, přísp. org. jsme 27. 10. 2015 odpoledne uskutečnili pro děti a jejich rodiče v Komenského sadech hru Honba za pokladem. Akce se zúčastnily nejen děti naší školy, ale taky děti a rodiče ZŠ Komenského z Frýdlantu nad Ostravicí.
Děti byly rozděleny do skupin a plnily úkoly z přírodopisu, které musely najít s pomocí GPS. Na závěr dostaly děti sladkosti a kartičky s informacemi o Ostravské radnici. Po hře všichni společně navštívili Vyhlídkovou věž Nové radnice Ostrava.

Mgr. Karin Hozová

OZDRAVNÝ POBYT „DO PŘÍRODY ZA ZDRAVÍM I“
Do přírody za zdravím

Ozdravný pobyt je realizován v rámci projektu „Do přírody za zdravím I“. Tento projekt je vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP a spolufinancování městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

1. termín:21. 11. – 1. 12. 2015
Místo konání:Hotel Reoneo, Vernířovice 7, 788 15 Vernířovice
 http://www.hotel-jeseniky-reoneo.cz/
Odjezd:v sobotu 21. 11. 2015 v 8.00
Sraz:před budovou 30. dubna 20 v 7.30

2. termín:1. 12. – 11. 12. 2015
Místo konání:Hotel Reoneo, Vernířovice 7, 788 15 Vernířovice
 http://www.hotel-jeseniky-reoneo.cz/
Odjezd:v úterý 1. 12. 2015 v 8.30
Sraz:před budovou 30. dubna 20 v 8.00

  Další informace 21. 11. – 1. 12. 2015 »
  Další informace 1. 12. – 11. 12. 2015 »


CELOROČNÍ DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ PRO NAŠE ŽÁKY – KAREL IV.

U příležitosti sedmistého výročí narození našeho předního středověkého panovníka Karla IV., které v tomto školním roce oslavíme, proběhne na naší škole celoroční dějepisná soutěž, do které se mohou přihlásit žáci od 4. do 9. ročníku. Tito žáci budou rozděleni do tří kategorií. První kategorie – 4., 5. ročník, druhá kategorie – 6., 7. ročník, třetí kategorie – 8., 9. ročník. Soutěž bude mít dvě části, korespondenční a prezenční. Korespondenční část bude rozdělena na sedm kol, kdy vždy na začátku měsíce (počínaje říjnem) najdou zájemci zadání na školních webových stránkách a po celý měsíc budou mít možnost vyřešené otázky posílat garantovi soutěže k vyhodnocení. Za každé kolo může soutěžící získat maximálně deset bodů, za všechna kola sedmdesát. Výsledky budou průběžně upravovány.
Prezenční kolo o ceny proběhne v měsíci květnu, kdy se náš Otec vlasti narodil. Tohoto finále se zúčastní prvních osm žáků z každé kategorie s nejvyšším počtem bodů získaných v základní části.
Věříme, že soutěž zaujme co největší počet žáků, aby konkurence byla co možná největší. Garantem soutěže je Mgr. Vladimír Matuš. Více informací o soutěži včetně prvního zadání naleznete na začátku října na www.zs-mat5.cz.

Mgr. Vladimír Matuš

DOPLŇOVACÍ VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

První kolo doplňovacích voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků proběhne ve dnech 5. 10. 2015 – 23. 10. 2015.

KANDIDÁTI NA ČLENSTVÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ:
     1. Lenka Hegerová, specialista na aukce nemovitostí
     2. Lucie Olszowská, sociální pracovník
     3. Bc. Vít Svrčina, zdravotnický záchranář
     4. MUDr. Františka Martinásková, lékařka

Zástupci nezletilých žáků mohou navrhovat další kandidáty do 23. 10. 2015, a to písemně k rukám ředitelky školy.

V Ostravě 24. 9. 2015


MUZEUM HRAČEK

1. 10. jsme navštívili s 1. oddělením ŠD, (žáci 1. A), Muzeum hraček v OD Laso Ostrava. Prožili jsme pěkné odpoledne plné zajímavých informací a zábavy.

Bc. I. Vaňková
Muzeum hraček Muzeum hraček Muzeum hraček Muzeum hraček

ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI 1. STUPNĚ ZŠ V DOBĚ MIMO ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ
Logo

  Prezentace výzvy »

DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ S HORNICKÝM KAHANEM VE ZNAKU
Ostrava

ZŠ Ostrava, Matiční 5 organizuje pro žáky 4.–5. ročníku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dějepisnou soutěž S hornickým kahanem ve znaku za přispění Statutárního města Ostrava, finanční dotace projektu Rozvoj osobnosti žáka prostřednictvím mimoškolní zájmové činnosti.
Soutěž se týká historie Ostravy, dějin hornictví, ale i současnosti našeho města. Bude probíhat ve dvou kolech. Cílem prvního kola soutěže je seznámit žáky s historií černouhelného hornictví v našem regionu. Čtyřčlenná družstva budou vyhledávat zajímavosti z informačních zdrojů a písemně řešit zadané úkoly z dějin hornictví. Ve druhém, finálovém kole žáci uplatní své zkušenosti a znalosti z historie, kultury, sportu a současnosti našeho města. Finále proběhne ve čtvrtek 22. října 2015 v 9.00 v budově základní školy na ulici 30. dubna 20.
Všem žákům přejeme v plnění úkolů mnoho úspěchů.


VÝSTAVA
VÝTVARKA NÁS BAVÍ
Výtvarka nás baví

Zveme Vás na výstavu dětských prací žáků, kteří navštěvují kroužek „Netradiční výtvarné techniky“ ve školní družině základní školy pod vedením paní vychovatelky Dáši Novákové. Výstava se koná ve Výstavní síni Sokolská 26 od 28. května do 24. července 2015.HLEDEJ PRAMEN VODY
Hledej pramen vody

Naše škola se letos zúčastnila soutěže „Hledej pramen vody“, která je vyhlášená u příležitosti Světového dne vody 22. 3. a probíhá už tradičně. Klání mezi 4. a 5. třídami ZŠ připravuje společnost Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK). První kolo je vždy písemné, teoretické. Letos se plnilo šest úkolů a soutěžící mohli postupovat v plnění podle vlastního tempa. Základním pravidlem ale bylo, že do 22. května 2015 musely být odevzdány všechny splněné úkoly teoretické části. Novinkou projektu Hledej pramen vody 2015 byla možnost průběžného veřejného sledování výsledků na webu a také účast 5. ročníků ZŠ. Podle přidělených bodů za teorii se kolektivy celých tříd probojovaly do velkého finále, kde se už plnily úkoly praktické. V letošním školním roce soutěžilo přes 1 000 žáků ze 43 tříd. Do velkého finále se probojovalo 37 tříd, z toho také všechny přihlášené třídní kolektivy z naší školy: IV. A, IV. B, IV. C a V. A.
Praktická zadání se snažily co nejlépe splnit pětičlenné týmy jednotlivých třídních kolektivů. Velké finále probíhalo na Slezskoostravském hradě dne 3. 6. 2015.
Výsledková listina získaných bodů třídních kolektivů naší školy:
IV. A 88 bodů
IV. B 88 bodů
IV. C 91 bod
V. A 84 bodů
Třída IV. C si vybojovala 3. místo, které zahrnuje kromě věcné ceny i zájezd pro třídní kolektiv dne 11. 6. 2015 na Slezskou Hartu a návštěvu Slezského zemského muzea v Opavě.
Děkuji celému kolektivu třídy za vynikající reprezentaci a absolutní nasazení jak v teoretické části soutěže, tak i v plnění praktických úkolů na hradě.
Zvláštní pochvalu zaslouží tým, který plnil zadání na pěti stanovištích, ve složení: Dominik Kalouda, Šimon Bělík, Matyáš Walder, Lukáš Doboš a Anička Phamová.

Voda je život a musíme si jí vážit.    http://www.hledejpramenvody.cz/
Fotoalbum

Mgr. Sylva Kristiánová

Let´s play with English
Soutěž Let´s play with English

Soutěže "Let´s play with English" se žáci 4. B Agáta Fabiánová, Denisa Olivová, Robert Adámek a Jan Novotný zúčastnili v pátek 24. 4. 2015. Odjezd byl v 7.00 hodin od červené budovy školy. Jeli jsme nejprve trolejbusem č. 104 na náměstí Republiky a tam přestoupili na tramvaj č. 4 do Poruby. Do ZŠ A. Hrdličky jsme dorazili s malým předstihem, takže jsme měli čas se v klidu převléci a aklimatizovat.
Soutěž samotná začala v 8.30 a zúčastnilo se jí osm týmů z Ostravy. Žáci ve čtyřčlenných družstvech procházeli jednotlivými stanovišti, kde řešili zajímavé a zábavné úkoly v angličtině. Po skončení a vyhodnocení soutěže se náš tým umístil na krásném druhém místě, a to při řešení náročnějších úkolů ve vyšší kategorii škol s jazykovým zaměřením.
Pořadatelé se o nás všechny starali jako o vlastní a tak byli všichni žáci i učitelský doprovod nadmíru spokojeni. V pořádku jsme dorazili zpět a už teď se těšíme na příští ročník.

Mgr. Jan Martinec

JARNÍ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
Ostrava
Jarní výtvarná dílnička

V rámci realizace projektu Pracujeme společně, poznáváme se, nemyslíme jen na sebe – mezigenerační spolupráce, jsme s žáky výtvarně keramického kroužku 5. 5. 2015 navštívili Domov pro seniory Kamenec. Uživatelé společně s žáky modelovali z keramické hlíny a malovali na sklo i keramiku. Příjemnou a tvůrčí atmosféru setkání zachytily naše fotografie.

Bc. Iva Vaňková

Jarní výtvarná dílnička Jarní výtvarná dílnička Jarní výtvarná dílnička Jarní výtvarná dílnička Jarní výtvarná dílnička Jarní výtvarná dílnička Jarní výtvarná dílnička Jarní výtvarná dílnička Jarní výtvarná dílnička Jarní výtvarná dílnička

PŘIPOMÍNKA 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OSTRAVY
70. výročí osvobození Ostravy

Žáci z pátých tříd si připomněli 70. výročí osvobození projektovým dnem. Na naučné vycházce se seznámili s životem v Ostravě v průběhu 2. světové války, ostravsko-opavskou operací a osobnostmi spojenými s osvobozením Ostravy. Památku padlých v boji o Ostravu uctili položením kytice k památníku Čs. tankistů. Ve škole vytvořili galerii obrázků s válečnou tematikou a výstavu výrobků bojové techniky. Projektový den byl zakončen soutěží a předáním cen nejlepším družstvům.

Mgr. Martina Kalusová

70. výročí osvobození Ostravy 70. výročí osvobození Ostravy 70. výročí osvobození Ostravy 70. výročí osvobození Ostravy

Vive le français aneb Dobytí pevnosti Boyard
Vive le français aneb Dobytí pevnosti Boyard

V pátek 24. dubna se před žáky 5. ročníků otevřela brána do pevnosti Boyard. Jejich úkolem bylo splnit množství sportovních úkolů, kvízů a hádanek, které se všechny týkaly francouzštiny a frankofonního světa. Při luštění se dozvěděli například to, na kolika kontinentech se tímto jazykem domluví, jaké jsou nejznámější památky ve Francii a naučili se pár slovíček, která se některým z nich mohou hodit v příštím roce, kdy se tomuto krásnému jazyku začnou věnovat. Ale to nebylo všechno. Kromě toho si pro ně starší spolužáci ze 7. ročníků pod vedením našeho lektora Vincenta Chenala připravili moderní francouzskou verzi pohádek O Popelce a O Sněhurce. Celý program vyvrcholil dobytím „Síně pokladů“, kde na všechny soutěžící čekala sladká odměna.
Na závěr mi přísluší poděkovat všem žákům 7. a 9. ročníků, kteří mi pomohli s přípravou a organizací celého dne. Bez nich by tato akce nebyla úspěšná.

Mgr. Darina Vidličková
Vive le français aneb Dobytí pevnosti Boyard Vive le français aneb Dobytí pevnosti Boyard Vive le français aneb Dobytí pevnosti Boyard Vive le français aneb Dobytí pevnosti Boyard Vive le français aneb Dobytí pevnosti Boyard Vive le français aneb Dobytí pevnosti Boyard Vive le français aneb Dobytí pevnosti Boyard Vive le français aneb Dobytí pevnosti Boyard Vive le français aneb Dobytí pevnosti Boyard Vive le français aneb Dobytí pevnosti Boyard Vive le français aneb Dobytí pevnosti Boyard Vive le français aneb Dobytí pevnosti Boyard Vive le français aneb Dobytí pevnosti Boyard Vive le français aneb Dobytí pevnosti Boyard Vive le français aneb Dobytí pevnosti Boyard

ŽÁCI Z MATIČNÍ MAJÍ TITUL
Celostátní finále soutěže FG

Dne 29. 4. 2015 proběhlo v kongresovém sále (refektáři) historického areálu EMAUZY v Praze celostátní finále 6. ročníku soutěže Finanční gramotnost. Soutěž vyhlásilo MŠMT ČR. Organizátorem soutěže byla nestátní nezisková společnost FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s. za podpory partnerů a sponzorů.
Do finále byla dlouhá cesta. Žáci museli uspět ve školním kole, ze kterého nakonec vykrystalizoval tříčlenný soutěžní tým. Ten pak musel postupně zvítězit v okresním a krajském kole. O náročnosti postupových kol svědčí také čísla. Školních kol se účastnilo 436 škol v I. kategorii a soutěžilo v nich 25 230 žáků.
Moravskoslezský kraj v pražském finále reprezentovalo družstvo naší školy ve složení: Nikola Palatá, Matěj Vildomec a Jan Břuska. Všechny soutěžící již tradičně pozdravil guvernér České národní banky Ing. Miroslav Singer, Ph.D.
Ve finále museli žáci prokázat široké znalosti v oblastech sociální aspekty finanční gramotnosti, informační gramotnost, peněžní gramotnost, rozpočtová gramotnost, cenová a investiční gramotnost a jiné.
Pro soutěžní týmy bylo připraveno celkem 14 nelehkých otázek. U každé otázky byla rozhodující nejen správnost, ale také rychlost s jakou na danou otázku soutěžní týmy odpověděly. Naše družstvo vyhrálo tzv. „start-cíl“. Ujalo se vedení po první otázce a tuto pozici již neopustilo. Nakonec získalo 56 bodů a zvítězilo s náskokem patnácti bodů.
Díky tomuto krásnému úspěchu Nikoly, Matěje a Honzy máme nyní mezi sebou tři žáky s titulem „Mistr republiky ve finanční gramotnosti“ a naše škola se může pochlubit titulem „Škola mistrů republiky ve finanční gramotnosti“.
Navíc velmi pěkného úspěchu dosáhli také žáci Natálie Pourová, Radim Kubánek a Dominik Mrakvia, kteří o den dříve na stejném místě v celostátním finálovém kole soutěže „Sapere, vědět, jak žít“ obsadili čtvrté místo.

Celostátní finále soutěže FG Celostátní finále soutěže FG Celostátní finále soutěže FG Celostátní finále soutěže FG
Celostátní finále soutěže FG Celostátní finále soutěže FG

MÁME ŠIKOVNÉ CHEMIKY? ANO, MÁME.
Šikovní chemici

I v tomto školním roce se naši žáci devátých tříd zúčastnili dvou velmi významných chemických soutěží.
První nesla název „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“. Jedná se o soutěž, která je největší oborovou soutěží svého druhu, svým záběrem a významem přesáhla hranice regionu a stala se celorepublikovou záležitostí. Soutěž je pořádána především proto, aby žákům představila chemii jako poutavou a užitečnou přírodní vědu, která má široké uplatnění v praxi a která je i zajímavým a lukrativním studijním oborem.
Soutěž proběhla ve čtyřech kolech. První kolo se uskutečnilo na naší základní škole. Žáci při hodině chemie vypracovali test zaměřený na teoretické znalosti. Třemi nejlepšími byli – Albert Moravec, Nikol Palatá a Donimik Mrakvia a ti také postoupili do kola druhého. Druhé kolo proběhlo na půdě SPŠCHG. Zde byli mladí chemici opět testováni z teoretických znalostí. Tohoto kola se účastnilo 101 žáků z celého Moravskoslezského kraje. V této velké konkurenci obsadil Albert Moravec výborné 8. místo, Nikol Palatá 15. místo a Dominik Mrakvia 35. místo. Albert Moravec a Nikol Palatá patřili mezi 30 nejlepších, kteří postoupili do třetího kola. Třetí kolo se uskutečnilo v laboratořích SPŠCHG a prověřilo praktické dovednosti soutěžících. Pro vyhodnocení pořadí se sčítaly výsledky teoretické a laboratorní části.
Ve výsledném hodnocení se stal Albert Moravec sedmým nejlepším chemikem Moravskoslezského kraje a Nikol Palatá dvanáctým. Slavnostní vyhlášení proběhlo v Harmony Club Hotel Ostrava za účasti zástupců SPŠCHG, SCHP ČR, Česká chemie cz., TEVA, BorsodChem a zástupců Moravskoslezského kraje. Zde si 30 nejlepších chemiků Moravskoslezského kraje převzalo velmi hodnotné ceny.
Druhou soutěží byla Chemická olympiáda kategorie D. Tato soutěž je pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Ani zde jsme se neztratili a ve velké konkurenci obsadil Albert Moravec úžasné 5. místo a pouhý jeden bod ho dělil od postupu do krajského kola. Nikol Palatá obsadila 17. místo a Michal Zakopal 27. místo.
Blahopřeji mým šikovným chemikům. Jsem na ně velmi pyšná a už se těším na příští rok, protože chemie je krásná, chemie je všude a bez ní to nejde.

Monika Čubíková
učitelka chemie
Šikovní chemici Šikovní chemici Šikovní chemici Šikovní chemici

ZOTAVOVACÍ POBYT ŽÁKŮ ŠESTÉHO ROČNÍKU
Ostrava
Ozdravný pobyt 2015

Ve dnech 16. 3. až 29. 3. 2015 vyjelo 75 žáků šestého ročníku na zotavovací pobyt do chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, konkrétně do hotelu Jelenovská u Valašských Klobouků, kde na čerstvém vzduchu strávili čtrnáct dnů. Jelikož byl tento pobyt hrazen z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy, byl pro naše žáky zcela zdarma. Díky pohodobému počasí žáci se svými učiteli podnikali různé výlety do okolí, navštívili stezku zdraví u luhačovické přehrady i místní věhlasné lázně.


SOUTĚŽ „JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA STŮL“

Ráda bych touto cestou poděkovala za podporu videa našich žáků třídy IV. C v soutěži „Jeden za všechny, všichni za stůl“ a oznamuji, že tato třída vyhrála pro naši školu pingpongový stůl ve své kategorii všech zúčastněných škol z Moravskoslezského kraje.
Vyřiďte prosím poděkování také všem vašim příbuzným, přátelům a známým, které jste do soutěže dokázali zapojit.
Děkuji ještě jednou za podporu.
Výsledky je možné si prohlédnout na adrese: http://www.vsichnizastul.cz/?movies#frameMap3

Mgr. Sylva Kristiánová

ŽÁCI Z MATIČNÍ BUDOU REPREZENTOVAT OSTRAVU
SAPERE 2015

Velkým úspěchem žáků ze Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace se stalo vítězství v okresním kole soutěže Sapere – Vědět, jak žít, jejíž pátý ročník ve školním roce 2014/2015 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Žáci zvítězili v obou kategoriích, do kterých mohli být přihlášeni. To znamená, že v krajském kole budou okres Ostrava město reprezentovat hned dvě tříčlenná družstva z jedné základní školy.
Cílem soutěže, do které je každoročně přihlášeno několik desítek tisíc žáků a studentů z celé České republiky, je rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti zdravého životního stylu. Úspěšní žáci se nyní se svými učiteli pečlivě připravují na další, tentokrát krajské kolo soutěže. Chtějí se totiž probojovat do celostátního finále, které každoročně probíhá v jednacím sále budovy Magistrátu hlavního města Prahy. Navíc starší žáci letos obhajují celkové stříbrné místo, které v loňském roce vybojovali jejich bývalí spolužáci.

Mgr. Vladimír Matuš

OCENĚNÍ ŽÁKŮ
Ocenění SCIO

Máme ve svých řadách žáky, kteří dosáhli výborného výsledku v testování společnosti Scio pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, které proběhlo v prvním pololetí školního roku 2014/2015.
Nikola Palatá z 9. A získala ocenění za nejlepší výsledek v Moravskoslezském kraji v testování matematiky pro deváté třídy mezi žáky základních škol.
Albert Moravec z 9. B dosáhl druhého nejlepšího výsledku v Moravskoslezském kraji v testování anglického jazyka pro deváté ročníky.

Ocenění SCIO Ocenění SCIO

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Výsledky zápisu do 1. tříd ve školním roce 2015/2016

Ředitel Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů rozhodnutí k žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2015/2016.

Seznam je zveřejněn ke dni 6. 2. 2015

  Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání »


STAVĚLI JSME SNĚHULÁKY

Ve středu 28. 1. jsme se zapojili spolu s dalšími třemi stovkami škol v celé republice do akce Sněhuláci pro Afriku, jejímž cílem je finančně podpořit projekt Kola pro Afriku, trošku si zasoutěžit a také si užít sněhové nadílky, která se k nám do Ostravy po loňské teplé zimě opět vrátila.
Akce se účastnili zejména zástupci tříd ze školního parlamentu a dohromady postavili 11 postaviček ze sněhu. Za každou z nich jsme společnosti Kola pro Afriku poslali startovné 50 Kč. Dohromady tedy naše škola přispěla částkou 550 Kč.

Mgr. Vladimír Matuš
Sněhuláci pro Afriku Sněhuláci pro Afriku Sněhuláci pro Afriku Sněhuláci pro Afriku Sněhuláci pro Afriku

PO STOPÁCH ČESKO-POLSKÉHO POHRANIČÍ
HRADEC NAD MORAVICÍ
Po stopách česko-polského pohraničí, Hradec nad Moravicí

Dne 21. 11. 2014 se uskutečnilo závěrečné setkání v rámci projektu „Po stopách historie česko-polského pohraničí“ v Hradci nad Moravicí. Této akce se zúčastnili vybraní žáci IX. A a IX. B třídy.
Po příjezdu do Hradce nad Moravicí se žáci vydali na prohlídku zámeckého parku. Po procházce, během níž si prohlédli zámecký park a přilehlé městečko, se přemístili na prohlídku zámku. Bílý zámek dal postavit Přemysl Otakar II.
Po vynikajícím jídle v zámecké restauraci jsme se usadili v sále konírny a nastala poslední část setkání: závěrečná řeč učitelů, hostů, zástupců města, prezentace a popis obou týdenních pobytů v češtině i polštině, které si připravili samotní žáci. Obsahem celé prezentace byly vzpomínky na již vymírající řemesla, která se ještě v těchto krajích udržují.
Po shrnutí a ukončení celého projektu děti obdržely brožurky obsahující dějiny česko-polského pohraničí a fotografie z obou týdenních pobytů. Z akce se všichni vraceli veselí, dojatí a spokojení.

Mgr. Lucie Svobodová
Po stopách česko-polského pohraničí, Hradec nad Moravicí Po stopách česko-polského pohraničí, Hradec nad Moravicí Po stopách česko-polského pohraničí, Hradec nad Moravicí Po stopách česko-polského pohraničí, Hradec nad Moravicí Po stopách česko-polského pohraničí, Hradec nad Moravicí Po stopách česko-polského pohraničí, Hradec nad Moravicí

MĚSÍC FILMU NA MATIČNÍ
Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách

Již potřetí se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách.
Tentokrát bylo téma nasnadě – listopadové události z roku 1989.
Žáci devátého ročníku v rámci dvouhodinového programu shlédli 14. 11. v předpremiéře dokument Karla Strachoty „1989: Z deníku Ivany A.“, který o den později vysílala premiérově Česká televize.
Po přestávce následovala výpověď pamětníka PhDr. Tomáše Dostála o době, kterou se naši žáci snaží pochopit především jen z učebnic dějepisu.

Mgr. Vladimír Matuš

PO STOPÁCH ČESKO-POLSKÉHO POHRANIČÍ
BESKYDY
Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy

Ve dnech 20. 10. až 24. 10. 2014 se deset vybraných žáků třídy 9. A naší školy zúčastnilo pobytu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka a Polska. Projekt má název Po stopách historie česko-polského pohraničí. Tentokrát jsme pobývali na území České republiky v Beskydech. Ubytování bylo zajištěno v penzionu U přehrady na Morávce.
Cílem této aktivity bylo poznávání vymírajících řemesel a návštěva technických a historických míst tentokrát na území českého pohraničí. Žáci navštívili hornické muzeum na Landeku, lanové centrum na Ráztoce (Lanové centrum Tarzanie), město Štramberk a Štramberskou trúbu, jeskyni Šipka, technické muzeum v Kopřivnici, Valašské muzeum v přírodě (areál Dřevěné městečko) a svíčkárnu v Rožnově pod Radhoštěm, Pustevny, Dolní oblast Vítkovic, Důl Michal v Michálkovicích, Aquapark Olešná a na závěr Muzeum sklářství v Karolínce.
Žáci prožili krásný týden plný zážitků, navázali nová kamarádství a domů odjížděli spokojeni a plni dojmů.

Mgr. Lucie Svobodová
Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy

HALLOWEENSKÁ CESTA
Halloweenská cesta 2014

Dne 4. 11. proběhla na hlavní budově Matiční 5 již tradiční akce školního parlamentu Halloweenská cesta.
Pro mladší spolužáky připravila skupina zhruba čtyřiceti žáků druhého stupně deset stanovišť, na kterých bylo potřeba splnit různě náročné úkoly. K projití zdejšími šatnami potřebovali malí žáci i notnou dávku odvahy. Letošní novinkou na stanovištích bylo využití chemické učebny pro jednoduché pokusy s roztoky a tajným písmem.
Za organizaci všem nadšeným žákům moc děkujeme. Zvláštní dík patří také paní učitelce Čubíkové, Dvořákové a Svobodové.
Akce se zúčastnilo rekordních 232 žáků prvního stupně.

Mgr. Vladimír Matuš
Halloweenská cesta 2014 Halloweenská cesta 2014 Halloweenská cesta 2014 Halloweenská cesta 2014 Halloweenská cesta 2014 Halloweenská cesta 2014 Halloweenská cesta 2014 Halloweenská cesta 2014 Halloweenská cesta 2014 Halloweenská cesta 2014

OSTRAVSKÉ ŠKOLNÍ HRY PRO DĚTSKOU ONKOLOGII FNO

Dobrý den vážení přátelé,
rádi bychom se s Vámi podělili o radost dětí z dětské onkologie FNO.
Pro toto oddělení jste Vy i Vaše děti vybrali do kasiček, v rámci projektu Ostravské školní hry 2014, celkem 45 740 Kč.
Penízky byly použity na pohybově zážitkový pobyt pro nemocné děti a jejich rodiče, který proběhl 26.–28. 9. 2014, v Jakartovicích.
Zde je odkaz na krásnou videodokumentaci z akce "Babí léto", na které je vidět, že to všechno mělo velký smysl!!!   https://www.youtube.com/watch?v=4PpEK0MrZZI
Děkujeme Vám za podporu a při dalším ročníku Ostravských školních her se s Vámi těšíme na shledanou.

Za tým OŠH
Martin Čtvrtníček


PES V NOUZI
Pes v nouzi

Naši žáci již v loňském školním roce pomohli mnoha opuštěným psům, když donesli téměř dvacet pytlů textilií.
Na naší škole byla v termínu od 1. do 17. října 2014 vyhlášena materiální pomoc pod záštitou Evy Šteklové z Nadace PES V NOUZI a byla regionálně využita Mazlíky v nouzi v Moravskoslezském kraji pod vedením Anny Měrkové.
Žáci i jejich rodiče z domova nosili nepotřebné staré deky, povlečení, prostěradla, či ručníky a měli-li možnost výhodně pořídit granule, popř. konzervy, darovali je také na dobrou věc.
K slavnostnímu předání materiálu došlo dne 17. října 2014 za přítomnosti paní Anny Měrkové z Mazlíků v nouzi a paní ředitelky ZŠ Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, Mgr. Dagmar Hrabovské.
Nasbíralo se neuvěřitelných 12 velkých pytlů textilu, 80 kilogramů granulí, mnoho konzerv, hračky, vodítka, misky, pochoutky, piškoty, vitamínové doplňky i pelíšky.
Děkujeme za nadšení, které žáci projevili a srdečně děkujeme za všechny dary pro pomoc pejskům v nouzi. V příštím roce by na tuto akci žáci ZŠ chtěli zase navázat a udělat z ní hezkou tradici, a to opět v předvánočním čase.
Pomáhejme těm, kteří jsou na nás odkázáni a kteří to opravdu potřebují!

Mgr. Sylva Kristiánová

Pes v nouzi Pes v nouzi Pes v nouzi

Poděkování za Mazlíky v nouzi o.s. »

PO STOPÁCH ČESKO-POLSKÉHO POHRANIČÍ
KLADSKÁ KOTLINA
Kladská kotlina, Polsko 2014

Ve dnech 22. – 26. září 2014 se deset vybraných žáků třídy 9. B naší školy zúčastnilo pobytu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka a Polska. Projekt má název Po stopách historie česko–polského pohraničí. Vyjeli jsme do nádherné oblasti zvané Kladsko na území Polské republiky hraničící s našimi Orlickými horami. Ubytování bylo zajištěno v hotelu Bolko ve městě Boleslawow.
Cílem této aktivity bylo poznávání vymírajících řemesel a návštěva technických a historických míst v této oblasti. Program tohoto týdně byl velmi náročný a zajímavý.
Žáci navštívili plynárenské muzeum ve městě Paczkow, ruční papírny a kolonádu v lázních Duszniki, sklárny Violetta ve městě Stronie Slaskie, zlatý důl ve městě Zloty Stok, muzeum betlémů a přilehlý areál deseti kaplí připomínající Jeruzalém ve Wambeřicích. Žáci prošli podzemní chodby a kasárna vojenské pevnosti ve městě Kladsko. Zde si také prohlédli takzvaný Malý Karlův most a místní Františkánský kostel. Také vyšlapali 700 schodů na vrchol Stolové hory a prošli nádherným skalním městem. V oblasti Kletno si prohlédli Medvědí jeskyni, vodopád Wilczki a pohádkovou zahradu.
V lázních Czerma navštívili Kapli lebek a prohlédli si farmu, kde si zkusili utlouct máslo, vyrobit misku z keramiky na hrnčířském kruhu. Také si prohlédli náčiní již vymírajících řemesel jako tkaní, pečení chleba, mletí mouky kamenem atd. Odpoledne si zaplavali v aquaparku.
Týden utekl jako voda, a i přes velmi chladné počasí se žákům pobyt velmi líbil a domů odjížděli sice unaveni, ale nadšeni.

Mgr. Lucie Svobodová
Kladská kotlina, Polsko 2014 Kladská kotlina, Polsko 2014 Kladská kotlina, Polsko 2014 Kladská kotlina, Polsko 2014 Kladská kotlina, Polsko 2014 Kladská kotlina, Polsko 2014 Kladská kotlina, Polsko 2014 Kladská kotlina, Polsko 2014 Kladská kotlina, Polsko 2014 Kladská kotlina, Polsko 2014

PO STOPÁCH ČESKO-POLSKÉHO POHRANIČÍ

Také v letošním školním roce 2014/2015 je naše škola zapojena do aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko – Polsko 2007–2013, kdy na projekt Přes hranice za sportem, ukončený v červnu 2014, volně navazuje nový projekt Po stopách česko-polského pohraničí.
I nyní je projekt administrativně a organizačně zajišťován městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Přeshraničním partnerem pak zůstává polské gymnázium v Ratiboři.
Žáci naší školy spolu s polskými přáteli navštíví již v měsíci září Kladskou kotlinu, v říjnu pak přijedou polští studenti prozkoumat zajímavá místa v našem kraji. Společné jednodenní setkání všech účastníků proběhne ke konci kalendářního roku v Hradci nad Moravicí.


PES V NOUZI
Pes v nouzi

Vážení rodiče,
ve spolupráci s Nadačním fondem PES V NOUZI, který byl založen dne 5. srpna 2009 za účelem aktivní pomoci psím útulkům a azylům, psům zatoulaným, či nechtěným, týraným nebo jinak strádajícím, za jejichž smutné osudy můžeme právě my lidé, je vyhlášena na naší škole materiální pomoc. Pokud máte doma nepotřebné použité staré deky, povlečení, prostěradla, či ručníky, máte-li možnost výhodně pořídit granule, konzervy, darujte je, prosím, na dobrou věc. Tak málo stačí, abyste pomohli s péčí o opuštěné pejsky.
Materiál přijímá v termínu od 1. 10. do 17. 10. 2014 vždy před výukou od 7.40 do 8.00 p. uč. Mgr. Sylva Kristiánová v přízemí, třída IV. C.
Děkujeme.


OCENĚNÍ ŽÁKŮ
Ocenění žáků

Ve školním roce 2013/2014 se škola zapojila do testování Stonožka 2013/2014 – 5. ročníky, a to v předmětech český jazyk a matematika.
Při testování žáků základních škol pátých tříd byli oceněni za nejlepší výsledky v Moravskoslezském kraji čtyři žáci. V matematice prokázali vynikající výsledky Vít Kološ, Dagmar Chalupová a Michal Onderka, v českém jazyce Dagmar Chalupová a v testování obecných studijních předpokladů Josef Müller.

SCIO ocenění SCIO ocenění SCIO ocenění

PŘES HRANICE ZA SPORTEM
Ratiboř 13. června 2014

Dne 13. 6. 2014 se 20 žáků naší školy zúčastnilo závěrečného setkání všech účastníků projektu Přes hranice za sportem, které se konalo v polském městě Ratiboř. Žáci a učitelé zdejšího partnerského gymnázia si pro všechny žáky připravili bohatý program. Navštívili jsme zámek Piastovců v Ratiboři, prohlédli si historické centrum a poté shlédli nádherný program v kulturním domě plný vzpomínek na naše společně strávené dva týdny plné sportu. Zároveň si žáci prohlédli výstavu fotografií a česko-polských výstupů dokumentující tento celý projekt. Po malém občerstvení jsme se v odpoledních hodinách vrátili do Ostravy.

Mgr. Lucie Svobodová

2. ROČNÍK VÝSTAVY VÝTVARKA NÁS BAVÍ

15. 5. 2014 byl vernisáží ve Výstavní síni Sokolská 26 zahájen již 2. ročník výstavy dětských prací pod názvem Výtvarka nás baví.
Výstava představuje celoroční práci kroužku Netradiční výtvarné techniky, jenž pracuje ve školní družině pod vedením paní Dáši Novákové.
Malým umělcům za jejich práci připravili rodiče s paní vychovatelkou vernisáž s rautem a bohatým programem, ve kterém vystoupili dětští herci, zpěváci a muzikanti. Programem provázel herec NDM Ostrava pan Tomáš Jirman.
Šťastný úsměv dětí podtrhl název výstavy Výtvarka nás baví.

Dáša Nováková

KERAMICKÉ KROUŽKY
Ostrava

Žáci keramického kroužku si osvojili technologii výroby keramických výrobků. Malí keramici z 2. A: Adéla Nováková, David Šuléř, Vojtěch Matuš, Kateřina Hynčicová a Jonáš Bordovský dekorují výrobky burelem a glazurami.

Bc. Iva Vaňková
Galerie našich výrobků
Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek

VÍTÁNÍ JARA V KLUBU DŮCHODCŮ

V pondělí 7. dubna navštívili členové hudebního a dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Evy Burdové, Olgy Maturové a paní vychovatelky Andrey Chelmecké Klub seniorů v Domě zvláštního určení na ulici Gajdošova 39 v Moravské Ostravě.
Svým programem „Vítání jara“ chtěli babičkám a dědečkům zpříjemnit jarní dny a seznámit je se zvyky a obyčeji velikonočních svátků.
Po předvedeném programu si s nimi ještě za doprovodu kytary zazpívali některé lidové písně.

Mgr. Olga Maturová
Vítání jara Vítání jara Vítání jara
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Technické služby MOaP ve spolupráci s naším městským obvodem vyhlásily výtvarnou soutěž pro žáky základních škol ve věkové kategorii 6 až 10 let na ztvárnění čistících strojů.
Naši žáci se umístili na předních místech. Zúčastnili se vyhodnocení výtvarné soutěže s předáním věcných cen v rámci slavnostní vernisáže dne 14. 4. 2014 v 15.00 ve Výstavní síni Sokolská 26 v Moravské Ostravě.
Kategorie malba:
1. místo Johana Michalová (I. B)
2. místo Viktorie Křižková (II. A)
3. místo Ema Martináková (II. A)
Kategorie kresba pastelkou:
1. místo Magdaléna Čapková (IV. A)
2. místo Eleni Engonidu (IV. A)
3. místo Lukáš Červenka (II., ZŠ Gajdošova)
Kategorie koláž:
1. místo Anna Phamová (III. C)
2. místo Michael Pučalík (I., ZŠ Gajdošova)
3. místo Gabriela Ryšková (III. B)
Žáci, kteří se umístili na 1. místě v jakékoliv kategorii, zajistili pro svou třídu návštěvu filmového představení. Třídy naší školy I. B, III. C a IV. A zhlédly „Velká oříšková loupež“ v pondělí 28. 4. 2014.
Dále se vítězné třídní kolektivy zúčastní slavnostního křtu čistících vozů, který bude spojen s exkurzí a prohlídkou čistící techniky v areálu Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz.

Mgr. Sylva Kristiánová
Výtvarná soutěž Výtvarná soutěž Výtvarná soutěž

Velikonoční jarmark, 16. 4. 2014

Velikonoční jarmark

SOUTĚŽ ‚LET’S PLAY WITH ENGLISH‘

S přílivem jarní energie měli naši čtvrťáci, Markéta Kočvarová a Niki Joannidu, obě ze 4. D, a Michaela Bedrníčková s Vojtěchem Jančou ze 4. B, možnost změřit síly s ostatními žáky čtvrtých ročníků v soutěži ‚Let’s play with English‘, pořádané 25. 4. 2014 ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě.
Jak sám název napovídá, jednalo se o soutěž v anglickém jazyce, která hravou formou prověřovala nejen slovní zásoba, ale také znalosti anglické gramatiky a její aplikace. Ve stanoveném limitu žáci osmi ostravských základních škol řešili šifry, doplňovali a vyhledávali informace a nechyběly ani úkoly zaměřené na poslech. Markétka, Niki, Míša a Vojta úspěšně neprokázali jen své jazykové schopnosti a dovednosti, ale i pohotovost a týmového ducha a vybojovali pro naši školu krásné druhé místo. Blahopřejeme!
Všem soutěžícím děkujeme a přejeme mnoho další úspěchů i v budoucnosti.

Mgr. Žaneta Mojžíšková

SETKÁNÍ UMĚLECKÝCH NADĚJÍ
Setkání uměleckých nadějí

Ve čtvrtek dne 10. 4. 2014 proběhlo v odpoledních hodinách ve velké zasedací síni Nové radnice v Ostravě slavnostní Setkání uměleckých nadějí. Šlo o předávání cen oceněným žákům, kteří se úspěšně zapojili do literární a výtvarné soutěže s názvem „MY 50 plus",vyhlášené pod záštitou Statutárního města Ostrava. V literární části byla oceněna Anna Svobodová z VIII. B pracující pod vedením Mgr. Jany Týnové, v části výtvarné Julie Strnadová a Lukáš Janeček z VI. B, Zuzana Videcká z VI. C tvořící pod vedením Mgr. Věry Dvořákové. Gratulujeme a těšíme se na jejich další úspěšné umělecké počiny.


OZDRAVNÝ POBYT S LYŽOVÁNÍM PRO ŽÁKY 7. A 8. TŘÍD
Ostrava
Ozdravný pobyt Karlov pod Pradědem

Ve dnech 29. 3. – 11. 4. 2014 se 45 žáků šestých, sedmých a osmých tříd zúčastnilo ozdravného pobytu spojeného s lyžařským výcvikem v rekreačním středisku Kamzík v Karlově pod Pradědem. Během prvního týdne byl pobyt zaměřen především na lyžování. V průběhu celého pobytu se však žáci měli možnost věnovat i mnohým dalším pohybovým aktivitám konaným na zdravém vzduchu, např. turistice nebo sportovním hrám na hřišti. Žáci také v hojné míře využívali tělocvičnu i bazén v areálu ubytování.
Kromě sportovního vyžití se žáci zaměřili na environmentální výchovu, a to nejen prací s pracovními listy v jazyce českém a anglickém, ale zejména při plnění úkolů spojených s praktickým pozorováním při vycházkách do jedinečné jesenické přírody.
Celý pobyt, bezesporu velmi přínosný po zdravotní stránce, byl velmi kladně hodnocen jak žáky, tak doprovázejícími pedagogy.
Děkujeme zástupcům Statutárního města Ostravy za účelovou dotaci, a to 4 500 Kč na žáka, která umožnila žákům pobyt v přírodě, který blahodárně působil na jejich zdravotní stav i na zlepšení sociálních vztahů mezi nimi.


OZDRAVNÝ POBYT ŽÁKŮ TŘETÍCH TŘÍD V LÁZNÍCH JESENÍK
logo Ozdravný pobyt Lázně Jeseník

V týdnu od 17. do 27. února 2014 se žáci třetího ročníku Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace zúčastnili ozdravného pobytu v malebné krajině Lázní Jeseník. Celkem na školu v přírodě odjelo 84 dětí. V krásném kopcovitém terénu, za nádherného a na měsíc únor nesmírně slunečného počasí, prožily děti netradičních deset dnů plných environmentální výuky.
Ozdravný pobyt je dětem prospěšný nejenom z hlediska zdravotního a změnou učebního prostředí, ale také navázáním bližších vztahů s přírodou, ostatními dětmi a učiteli. Cílem bylo také dětem přiblížit krásy jesenického přírody s její faunou a florou.
Nejzajímavější byla návštěva Priessnitzových léčebných lázní, které leží na svazích Studničního vrchu, asi 2 km od města Jeseník. Nemalá pozornost byla věnována výletu do horské osady Rejvíz, označovaný znalci jako nejkouzelnější lokalita v Jeseníkách. Na Rejvízu děti obdivovaly řadu přírodních skvostů. Národní přírodní rezervace Rejvíz je největším moravským rašeliništěm o rozloze 396.63 ha. Nechyběla návštěva Jeskyní Na Pomezí, které jsou od roku 1965 národní přírodní památkou.
Na zmíněné celodenní výlety navazovala beseda s jedním z nejvýznamnějších fotografů Jesenicka, který ve svých prezentacích přibližoval dětem floru a faunu zdejšího kraje. Mimo již zmíněné, děti navštívily Třídírnu odpadů Jeseník s poutavým výkladem. Zde se děti dověděly o příčinách devastace životního prostředí a o prospěšnosti třídění domácího odpadu. Mnoho zajímavých chvil zažily děti ve Středisku volného času Jeseník. Poutavá byla přednáška o bobrech a ukázka živé zvěře. V týdenním programu nemohla chybět také návštěva bazénu.
Výuka probíhala v dopoledních hodinách. Cílem environmentální výchovy je především zvyšovat spoluzodpovědnost občana za současný stav přírody i společnosti, rozvíjet citlivost, vstřícnost a tvořivost, utvářet ekologicky příznivé hodnotové orientace.
Nelze vyjmenovat všechna pozitiva tohoto pobytu. Kromě hlediska zdravotního, které je pro ostravské děti zásadní, je nesmírně důležité, když si žáci od tak útlého věku budují vztah k přírodě. Ozdravný pobyt byl pro děti ve všech směrech přínosný.
Je na místě poděkovat Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, který celý pobyt organizoval v rámci projektu Ozdravné pobyty dětí ZŠ Moravská Ostrava a Přívoz, dotovaného z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky a Státního fondu životního prostředí České republiky. Bez jeho podpory by si jen stěží mohly děti prožít deset nádherných dnů plných zábavy, her, čerstvého vzduchu a krásné přírody.CELOSTÁTNÍ KOLO SOUTĚŽE VE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
Soutěž ve finanční gramotnosti

Dne 1. 4. 2014 proběhlo v historickém areálu EMAUZY v Praze celostátní finále 5. ročníku soutěže Finanční gramotnost. Finálových kol se účastnilo 14 družstev – vítězů jednotlivých krajských kol.
Moravskoslezský kraj reprezentovalo družstvo naší školy ve složení: Adéla Höferová, žákyně 9. B, Vladimír Břenek, žák 9. A, Roman Filo, žák 9. A.
Žáci ZŠ Matiční 5 absolvovali v Praze dvě soutěžní klání za přítomnosti guvernéra České národní banky, zástupkyně Ministerstva financí, zástupce finančního arbitra České republiky a dalších významných hostů. V prvním kole bojovali o jedno ze dvou postupových míst do absolutního finále. V konkurenci dalších šesti družstev (reprezentantů základních škol a víceletých gymnázií) obsadili 2. místo.
Finálové kolo pak proběhlo za účasti čtyř nejlepších družstev. V napínavé bitvě pak našlo ostravské družstvo jen jediného přemožitele a obsadilo 2. místo mezi soutěžícími z celé republiky.

A JAK CELÝ SOUTĚŽNÍ DEN PROŽÍVALA KAPITÁNKA DRUŽSTVA?
Když jsem mamce řekla, že jedeme na celostátní soutěž ve finanční gramotnosti do Prahy a že jedeme 1. dubna, tak se začala smát a myslela, že to je předčasný apríl, ale podařilo se mi ji přesvědčit, že si legraci nedělám.
V úterý 1. dubna jsem musela vstávat už ve 3.45, aby mě mamka stihla dovést na nádraží, kde nám jel vlak do Prahy v 5.19. Celkem jsme jeli čtyři: paní učitelka, já – Adéla Höferová (9. B), Roman Filo (9. A) a Vladimír Břenek (9. A). S kluky jsme tvořili tříčlenné družstvo, které si vybojovalo účast v celostátním kole jako vítězové školního, okresního a krajského kola.
Do Prahy jsme přijeli kolem 8.30. Bylo hezky, a tak paní učitelka navrhla, že se na místo konání, do pražského Emauzského kláštera, dopravíme pěšky, místo abychom jeli metrem. Šli jsme asi půl hodiny, došli jsme na náměstí Míru a paní učitelka nám sdělila, že jsme na úplně opačné straně, než máme být. Stačilo k tomu jen jednou odbočit vlevo místo vpravo. Na správné místo jsme přejeli tramvají, potom jsme šli kousek pěšky a byli jsme tam.
Když jsme vstoupili do kláštera, bylo asi 9.15, museli jsme čekat, než vše přichystají. V 9.30 jsme se zaregistrovali a usadili se ve velkém krásném sále, kde už byly připraveny počítače pro soutěžící, místa pro moderátora, porotu, programátory a vzácné hosty.
Soutěž se skládala ze tří kol, dvě semifinále po sedmi družstvech – vítězové krajských kol a finále. Do finále postupovali vždy dvě nejlepší družstva z každého semifinále.
Uvítal nás guvernér České národní banky Miroslav Singer. Byli jsme vylosováni do prvního semifinálového kola. Postavili jsme se k soutěžnímu stolku a vše se schylovalo k soutěži. Moderátor nás seznamoval s pravidly a mi se rozbušilo srdce. Dostavila se podivná nevolnost, takhle vystresovaná nebývám často.
Soutěž byla zahájena, začala jsem se klepat. Zrovna byla druhá otázka, byla hrozně lehká, jenže já v tom stresu klikla na špatnou odpověď. Jediná špatná odpověď mezi soutěžícími, nula bodů a umístění někde na 6. místě. Pomyslela jsem si, že už nemáme šanci postoupit do finále, ale na posledních otázkách jsme to dohnali a získali druhé postupové místo.
Potom bylo druhé semifinále. Napjatě jsme sledovali průběh, čekali, kdo postoupí, a hodnotili znalosti soupeřů. Skončilo druhé semifinále a my měli chvilku na to, abychom si prošli klášter. Paní učitelka se šla projít po klášteře, ale já zůstala sedět a učila jsem se, abychom měli šanci ve finále uspět.
Nastal čas finále. A zase ta nervozita. Do finále postoupil kraj Moravskoslezský, Liberecký, Olomoucká a Středočeský. Když jsme byli asi u desáté otázky a my byli třetí a na druhé místo jsme ztráceli asi 10 bodů, řekla jsem si, že o moc nejde, už jenom to, že jsme se dostali do celostátního kola, je obrovský úspěch. V tom okamžiku se však něco stalo. Všichni tři jsme pocítili, že boj ještě není u konce, že druhé místo je k dosažení. A taky se stalo! Poslední čtyři otázky jsme měli správně a nejrychleji ze všech, tudíž jsme dostali vždy nejvíce bodů. Když se ukázala tabulka s konečným pořadím a my jsme viděli, že jsme opravdu druzí, byli jsme nadšení.
Po skončení finále jsme měli hodinu na oběd. Po něm bylo vyhlášení výsledků. Za druhé místo jsme obdrželi různé věci od sponzorů, plnou tašku různých cereálií, lupínků, müsli, různé bloky, propisky, klíčenky… Taky jsme vyhráli poukaz v hodnotě 2 000 Kč na nákup elektroniky.
Návštěvu Prahy jsme zakončili její kratičkou prohlídkou. Viděli jsme Tančící dům, prošli jsme se po Kampě a Karlově mostě, proběhli jsme kolem Národního divadla, zahlédli jsme z dálky Pražský hrad a Petřín.
V 15.36 nám jel vlak zpátky do Ostravy. Po příchodu na nádraží jsem padala únavou. Všechno mě bolelo, byla jsem z té soutěže utahaná a celá zpocená. Usadili jsme se ve vlaku. Najednou se dostavilo uvolnění a skoro celou cestu jsem prospala. Do Ostravy jsme dorazili před 19. hodinou. Na nádraží nás čekala mamka, která měla pro každého čokoládu za naše krásné umístění.
Takový výlet do Prahy a s takovým úspěchem bych přála každému a doufám, že příští rok se zase Matiční umístí na těch přednějších místech v tabulce.

Adéla Höferová, žákyně ZŠ Matiční 5

ŽÁCI Z MATIČNÍ „VĚDÍ, JAK ŽÍT“
Sapere –

Žáci osmých a devátých tříd ze Základní školy Ostrava, Matiční 5 se již počtvrté zúčastnili soutěže o zdravém životním stylu Sapere – „vědět, jak žít“.
V letošním ročníku dosáhlo družstvo ve složení Terezie Krajčovičová, Tereza Svrčinová a Adéla Höferová prozatím nejlepšího výsledku, když nejen že zvítězilo v krajském kole, ale v dramatickém celorepublikovém finále, které se uskutečnilo 19. března v hlavním jednacím sále Magistrátu hlavního města Prahy, obsadilo nakonec krásné druhé místo. Úspěšně tak reprezentovalo město Ostravu a celý Moravskoslezský kraj.
Tematicky je soutěž zaměřena na oblast zdravého stravování, nakládání s potravinami a zásad správného sportování. Nechyběly také otázky z ekologie a obecně z oblasti zdravého životního stylu. I když základní informace se žáci převážně dovídají v předmětu Výchova ke zdraví, který škola vyučuje v sedmém a osmém ročníku, musí na přípravu v soutěži obětovat také značnou část svého volného času.

Mgr. Vladimír Matuš

PŘES HRANICE ZA SPORTEM

V rámci projektu Přes hranice za sportem se 20 žáků naší školy zúčastnilo zimního pobytu v Koutech nad Desnou v hotelu Dlouhé Stráně ve dnech 24. 2.–28. 2. 2014 společně s partnerskými školami ZŠ Ostrčilova a polským gymnáziem z Ratiboře.
Náplní této druhé fáze projektu byla výuka lyžování. Žáci byli profesionálními lyžařskými instruktory rozděleni do pěti skupin, přičemž čtyři skupiny se věnovaly výuce lyžování a pátá skupina snowboardu. Ve čtvrtek lyžařská škola zorganizovala pro všechny žáky závody v obřím slalomu. Naše škola získala v závodech celkové prvenství.
Dále si žáci v rámci projektu prohlubovali své znalosti polštiny, kdy tvořili nástěnné koláže na téma Olympijské zimní sporty a popisovali jednotlivé disciplíny a sportovní pomůcky v polském a českém jazyce. Tři nejlepší práce byly odměněny medailemi. Všechny práce budou opět vystaveny na setkání žáků v létě.
Na konci pobytu dostali upomínkové předměty – batoh a kšiltovku. Všem žákům se týden na horách velmi líbil a už se těší na další setkání, které se uskuteční v červnu ve školní budově gymnázia v Ratiboři.

Mgr. Lucie Svobodová
Přes hranice za sportem, Kouty nad Desnou Přes hranice za sportem, Kouty nad Desnou Přes hranice za sportem, Kouty nad Desnou

SPOLUPRÁCE S NADAČNÍM FONDEM PES V NOUZI
Spolupráce s nadačním fondem PES V NOUZI

Ve spolupráci s Nadačním fondem PES V NOUZI, který byl založen dne 5. srpna 2009 za účelem aktivní pomoci psím útulkům a azylům, psům zatoulaným či nechtěným, týraným či jinak strádajícím, za jejichž smutné osudy můžeme právě my lidé, byla vyhlášena na naší škole materiální sbírka.
Od od 16. 1. do 27. 1. 2014 nosili rodiče i žáci s velkým zaujetím nepotřebné čisté staré deky, či ručníky, které darovali na dobrou věc, aby pomohli s péčí pro opuštěné pejsky v útulcích ČR.
Materiál (vyprané deky i ručníky) přijímala p. uč. Mgr. Sylva Kristiánová v přízemí ve třídě III. C, nasbíralo se neuvěřitelných téměř dvacet pytlů. Všem dárcům srdečně děkujeme.

Mgr. Sylva Kristiánová

VÝUKOVÝ PROGRAM ŠKOLA ZDRAVÉ PĚTKY

V týdnu od 20. ledna do 24. ledna 2014 absolvovaly druhé ročníky výukový program Škola Zdravé Pětky. Zdravá Pětka je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Pod vedením lektorky Kamily Petruškové se žáci seznámili v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování, správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma byl připraven soutěžní úkol, který žáci plnili ve skupinkách a pro svůj tým sbírali „PĚTKY“. Na závěr si odnesli vysvědčení a dárečky.

Mgr. Olga Maturová

Zdravá 5 Zdravá 5 Zdravá 5

VE ZNAMENÍ STARÝCH OBYČEJŮ
Ve znamení starých obyčejů

Poslední den školy v roce 2013 byl ve IV. B ve znamení starých obyčejů.
Nejdříve jsme přečetli úryvek z Babičky, kde se popisují Vánoce a pak jsme se posadili do kruhu kolem stromečku na dveřích. Stříbrní a zlatí kapříci skrývali popis různých vánočních zvyků, které si děti zkoušely. Rozkrojená jablíčka nám zaručují, že budeme celý rok zdraví, plovoucí lodičky nám věštily stálé přátelství a hod papučí některým z nás daleké cesty (pozor, raději nedělat v místnosti – lustry a cokoliv rozbitného jsou ve velkém ohrožení). Povídali jsme si i o dalších zvycích jako zdvíhání štěstí, kouzla s medem a louskání ořechů. Nejvíce ale děti přitahoval stromeček, kde pod baňkami, které si samy zdobily, ležely připravené dárky. Každý si vylosoval dárek a nastala dlouho očekávaná chvíle rozbalování. Všechny dárky přinesly mnoho radosti. A vzhůru na Vánoční jarmark, kde děti prodávaly své výrobky (děkujeme maminkám a babičkám, které jim pomohly při pečení). Ať je rok 2014 rokem rozzářených dětských očí jako pod naším stromečkem.

Mgr. Jana Pavelková
Ve znamení starých obyčejů Ve znamení starých obyčejů Ve znamení starých obyčejů Ve znamení starých obyčejů Ve znamení starých obyčejů Ve znamení starých obyčejů
VYSTOUPENÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY KAMENEC

Dne 7. 12. se uskutečnila další akce v rámci mezigenerační spolupráce školy a Domova pro seniory Kamenec. Ve svých zájmových kroužcích nacvičili žáci pod vedením paní učitelky Evy Burdové, Olgy Maturové, paní vychovatelky Andrey Chelmecké, pana učitele Vladimíra Matuše a žákyně devátého ročníku Ley Pruskové čtyřicetiminutové vánoční vystoupení. Zazněly jak tradiční vánoční písně, tak moderní skladby v českém a anglickém jazyce. Celé vystoupení bylo provázeno povídáním o adventu. Na závěr byly našim seniorům předány vánoční přání, které připravila spolu s žáky výtvarně keramického kroužku paní vychovatelka Iva Vaňková.

Mgr. Vladimír Matuš
Mezigenerační spolupráce školy a Domova pro seniory Kamenec Mezigenerační spolupráce školy a Domova pro seniory Kamenec Mezigenerační spolupráce školy a Domova pro seniory Kamenec
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY
Den otevřených dveří

Ve dnech 25.–27. listopadu 2013 navštívily naši školu čtyři MŠ z obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – MŠ Ostrava, Blahoslavova 6, Dvořákova 4, Křižíkova 18 a Poděbradova 19.
Nejdříve se předškoláci seznámili s žáky 2. ročníků , kteří si pro ně připravili krátké prezentace jednotlivých tříd v tělocvičně naší školy – písničku a rozhovor v anglickém jazyce, zpívanou pohádku „Dvanáct měsíčků“, společně se naučili novou písničku „Když máš dobrou vůli“ a říkanky „Šašek, Myši“ pro zklidnění vyučování. Pak pro ně zatančil kroužek Aerobic Step a po té se malí předškoláci vydali do prvních tříd, aby si vyzkoušeli sezení v lavicích i vyučování společně s prvňáčky.

Mgr. Olga Maturová

ŽÁCI ZŠ MATIČNÍ ADOPTOVALI KUFR

Kola pro Afriku Adopce kufru

Dne 15. 11. 2013 předali zástupci školního parlamentu Richard Bolek a Erika Škarková řediteli obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku panu Romanu Posoldovi výtěžek ze sběru papíru ve výši 3 800 Kč. Za tuto částku naše škola adoptovala montážní kufr, jehož obsahem je nářadí na opravu kol, které společnost Kola pro Afriku posílá dětem do Gambie, aby měly snadnější přístup ke vzdělání. Tímto charitativním příspěvkem navíc pomohli získat práci jednomu člověku v gambijské škole, který se o kola žáků bude po celý průběh vzdělávání starat. Nakládání kol do kamionů proběhne dne 6. 12. 2013 a v lednu následujícího roku všech 1 200 darovaných kol a 12 adoptovaných kufrů s nářadím a náhradními díly dopluje do Gambie, respektive dorazí do dvanácti gambijských škol. Slova díků od pana ředitele Posoldy patří všem, kteří se do sběrové akce zapojili.
„Děkuji velmi všem, kteří se chystají u vás ve škole do podpory projektu zapojit. Je to obrovská pomoc, pokud se vám podaří sponzorovat jeden montážní kufr s vybavením. Díky vám bude moci 100 dětí jezdit denně do školy. To je úžasné.
Ještě jednou velký dík. Roman Posolda, ředitel o.p.s. Kola pro Afriku“

Mgr. Vladimír Matuš

HALLOWEENSKÁ CESTA

Dne 5. 11. v 15 hodin začal již čtvrtý ročník akce našich starších žáků pro žáky prvního stupně pod názvem Halloweenská cesta. Bylo připraveno 9 stanovišť s různě obtížnými úkoly, které se ale nakonec, třeba i s pomocí spolužáků, podařilo všem soutěžícím splnit. Snad tím nejtěžším pro nejmenší účastníky bylo projití Stezky odvahy v šatnách hlavní budovy, kde se pohybovala zvláštní individua v různém stupni rozkladu. V letošním roce byla návštěvnost opět rekordní. Jestliže v roce 2010 využilo strávit příjemné odpoledne v budově na ulici Matiční 80 žáků, letos jsme jich přivítali 196. Velký dík patří organizátorům akce z řad žáků pátého až devátého ročníku.

Mgr. Vladimír Matuš
Halloweenská cesta Halloweenská cesta Halloweenská cesta
NETRADIČNÍ VÝUKA MATEMATIKY NA 1. STUPNI

Vyučovací předmět matematika je v tradičním pojetí vyučování všeobecně považován za jeden z nejobtížnějších a velmi obávaných předmětů. Žáci jej považují za velmi těžký, často zde prožívají neúspěch. Jednou z možných cest změny tohoto stavu je změna způsobu vyučování. O to se snaží metoda profesora Milana Hejného, uznávaného didaktika matematiky, působícího na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Hlavní myšlenkou této metody je, že žák nepřebírá hotové poznatky, ale sám je objevuje řešením vhodných úloh a diskusí se spolužáky. Vlastním úsilím objevené poznatky tak ukládá hluboko do paměti, snadno spojuje do struktury s jinými, umí je aplikovat v praxi, matematice rozumí a matematika ho baví. Také dosahuje v matematických soutěžích, srovnávacích testech jednoznačně lepší výsledky než žáci vyučováni tradiční metodou. Tato metoda pomáhá ke kvalitnímu matematickému základu, na kterém se může stavět a díky kterému se rozvíjí intelekt a kvalita myšlení.
Dne 4. listopadu proběhla ve škole beseda s panem profesorem Hejným, s didaktiky matematiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, paní RNDr. Renátou Zemanovou, Ph.D. a RNDr. Radkem Krpcem, Ph.D. Tito dva posledně jmenovaní učí touto metodou ve třetím ročníku naší školy v rámci projektu Rozvoj myšlení v matematice. Následný den proběhla ukázková hodina pro učitele školy, vedená paní učitelkou Michnovou, která tuto metodu předvedla v praxi. Její činnost se odvíjela v souladu se slovy: „Matematika není o rychlém a správném počítání. Je o kvalitě myšlení. Rychle a spolehlivě umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na trhu práce vaše dítě v budoucnu neprodá. Co je a bude stále více žádáno, je schopnost řešit problémy a komunikovat. Naše metoda učí obojí,“ vysvětluje autor profesor Milan Hejný.

Mgr. Dagmar Hrabovská, ředitelka
NETRADIČNÍ VÝUKA MATEMATIKY NA 1. STUPNI NETRADIČNÍ VÝUKA MATEMATIKY NA 1. STUPNI NETRADIČNÍ VÝUKA MATEMATIKY NA 1. STUPNI
NEZAPOMÍNÁME NA MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCI

Žáci ZŠ Ostrava, Matiční 5 dlouhodobě navštěvují seniory v domovech důchodců. Úzkou spolupráci navázali s Domovem pro seniory Kamenec.
Dne 31. 10. 2013 navštívili žáci pátého ročníku tento domov a prožili s babičkami a dědečky velmi zábavné dopoledne. Ve čtyřech sekcích v jednotlivých družstvech složených ze seniorů a žáků řešili společně znalostní kvízy o Ostravě, plnili úkoly pro trénování paměti, vyráběli v dílnách keramické výrobky. Děti si prohlédly zařízení domova a se seniory besedovali.
Pro obě strany bylo toto setkání velmi příjemné a pro děti přínosné. Všichni se již těší na prosinec, kdy budou společně vyrábět vánoční předměty, připravovat vánoční jarmark a povídat si na téma vánočních zvyků a tradic. Těmito akcemi vzájemné setkávání neskončí a bude pokračovat i v příštích měsících.

Mgr. Dagmar Hrabovská, ředitelka
Mezigenerační spolupráce Mezigenerační spolupráce Mezigenerační spolupráce
DOPRAVNÍ VÝCHOVA NA MOBILNÍM DOPRAVNÍM HŘIŠTI
Dopravní výchova

V měsíci říjnu absolvovaly 1.–3. ročníky naší školy praktickou dopravní výchovu na mobilním dopravním hřišti v tělocvičně školy. Žáci si interaktivní formou upevnili pravidla pro chodce, třídili dopravní prostředky a poznávali dopravní značky a také si vyzkoušeli jízdu podle dopravních předpisů na koloběžkách, čtyřkolkách a autech. Měli možnost rozeznat nevhodné a riskantní chování v dopravě.

Mgr. Olga Maturová

BĚH NADĚJE
Běh naděje

10. října 2013 se žáci II. D zúčastnili 6. ročníku Běhu naděje za Domem kultury města Ostravy v Moravské Ostravě, jehož pořadatelem na čtyřech místech Ostravy bylo Středisko volného času Ostrava-Zábřeh. Zdoláním trasy dlouhé přibližně 3,5 kilometru jsme vyjádřili pospolitost a pomoc nemocným rakovinou. Hlavním cílem Běhu naděje je jednak absolvovat předepsanou trať (udělat něco pro své zdraví), ale také finanční podpora – získat z příspěvků účastníků finanční prostředky na výzkum rakoviny. Pořadatelé pro všechny připravili doprovodný program. Hasiči předvedli výzbroj zásahové vozidla. Městská policie Ostrava ukázala vybavení policie, záchranáři dětem předvedli, jak dávat záchranu při zástavě srdce. Mimo jiné jsme si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky, lukostřelbu a další zábavné činnosti.

Mgr. Olga Maturová

ROZVOJ TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ ZÁBAVNOU FORMOU

ZAKOUPENÍ STAVEBNIC MERKUR DO VÝUKY ČINNOSTNÍHO UČENÍ PČ Z MINIGRANTU ARCELOR MITTAL
K slavnostnímu předání stavebnic Merkur zakoupených do výuky z minigrantu Arcelor Mittal došlo dne 24. 10. 2013 za přítomnosti pana Radka Pinkavy, pana ing. Dobeše, zástupců Arcelor Mittal, a paní ředitelky Mgr. Dagmar Hrabovské i tř. uč. Mgr. Sylvy Kristiánové. Žáci se okamžitě bez jakéhokoliv pobízení pustili do společného sestavování jednoduchého pokusu s obrovským zájmem i zaujetím.
Děkujeme společnosti Arcelor Mittal za zakoupení stavebnic, kdy si mohou žáci v praxi vyzkoušet zábavnou formou až 60 druhů pokusů z elektroniky jako např. elektrický obvod, tranzistorový spínač, blikače, bzučáky a zesilovače. Je to skutečně ta nejlepší pomůcka pro žáky základní školy.

Technické vzdělávání zábavnou formou Technické vzdělávání zábavnou formou
Mgr. Sylva Kristiánová

PROJEKT TECHNIKA NÁS BAVÍ – WORKSHOP
Technika nás baví

V termínu 2. 10.–4. 10. 2013 proběhl workshop na podporu technického vzdělání u žáků s názvem „Technika nás baví“. Zúčastnili se ho žáci osmých ročníků a vybraní žáci sedmých ročníků. Místem konání byl Karlov pod Pradědem, komplex Hotelu Kamzík – chata Moravice.
Program byl zajištěn lektory i volnočasovými pedagogy ze Střediska volného času Bruntál a obsahoval:
1. stavební část
– navrhování a tvorba staveb z extrudovaného polystyrenu, práce se stavebnicí Walachia, poznávání materiálů ze vzorkovnic, měření pomocí moderních měřících přístrojů
2. elektro část
– sestrojení houkačky za pomocí pájecí stanice, desky plošných spojů a dalších elektronických součástek
3. venkovní část
– ovládání RC modelů aut, práce s turistickými GPS navigacemi
Žáci rozděleni do skupin se s velkou chutí a zájmem vystřídali na všech připravených aktivitách.

Mgr. Dana Jaklová

PŘES HRANICE ZA SPORTEM
Přes hranice za sportem

Od 16. do 20. září se 20 žáků naší školy účastnilo v polské Istebně, v hotelu Halniak první aktivity z projektu Přes hranice za sportem. Cílem této aktivity bylo poznávání polské kultury prostřednictvím sportovně relaxačních aktivit, mezi které patřily například jízda na čtyřkolkách, zdolávání horolezecké stěny, jízda na kolech, paintball či vodní sporty v aquaparku. Žáci také vytvářeli nástěnné koláže se sportovní tematikou a popisovali jednotlivé obrázky v obou jazycích – polsky a česky. Tyto plakáty budou následně vystaveny na setkání v létě v Ratiboři. Ve smíšených skupinách se také učili tančit polský folklórní tanec – polonézu. Dětem se tento pobyt velmi líbil, byl pro ně přínosem nejen kulturním, ale i sportovním. V únoru přivítáme žáky z polské školy na horské chatě v Jeseníkách.NÁVŠTĚVA FESTIVALU NEJMENŠÍCH HOUSLISTŮ
Festival nejmenších houslistů

Ve středu 25. září se třídy II. A, B, D, III. D a IV. A zúčastnily Festivalu nejmenších houslistů na Slezskoostravském hradu, který organizovala ZUŠ Vratimov.
V podání smyčcových orchestrů ze ZUŠ Nový Jičín, ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov-Podlesí a ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm jsme si měli možnost vyslechnout ústřední melodie z filmu Princezna ze mlejna, Saxana, Piráti z Karibiku, Shrek. V malém sále nás okouzlila cimbálová muzika Skřipci ZUŠ dr. Leoše Janáčka Ostrava-Vítkovice a CM Vrzuška ZUŠ Vratimov. Pro děti i pedagogy to byl nezapomenutelný zážitek.

Mgr. Olga Maturová

2. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE „MEZIGENERAČNÍ DIALOG 2013“
Literární soutěž

Město Ostrava - magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit vyhlásil pro žáky základních škol 5.–9. tříd 2. ročník literární soutěže „Mezigenerační dialog 2013“ s možností zvolení podtémat:
1. Můj nezapomenutelný zážitek s prarodiči/s babičkou/s dědou.
2. V čem mi moje babička nebo děda pomáhají?
3. V čem a jak pomáhám své babičce, dědečkovi?
4. Jaké dětství měla moje babička, můj děda? Jakým způsobem žili za mlada?
5. Jaké zajímavosti jsem se od svých prarodičů dozvěděl/dozvěděla?
Ceny pro vítěze školního kola 2. ročníku literární tvořivé soutěže sponzoruje audioteka.cz.
Jedná se o mluvené slovo ke stažení do počítače a mobilních telefonů - pro Android, Windows Phone a iPhone.
Vítězové obdrží poukaz na stažení audioknihy zdarma dle vlastního výběru ve formátu mp3 z Audiotéka.cz na svou „Poličku“ (1., 2., 3. místo školního kola), nutná registrace, aby byl zabezpečen přístup na „Poličku“ z jakéhokoliv zařízení. Všichni zúčastnění také získají 25% slevu na jakýkoliv nákup na Audioteka.cz, více informací zde: http://audioteka.cz/landingpage.


SVÁTKY SLABIKÁŘE
Svátky Slabikáře

Tradicí se staly na naší škole „Svátky Slabikáře“. V červnu si žáci 1. tříd připraví program pro své rodiče. Na závěr jsou prvňáčci slavnostně pasováni na „Malé čtenáře“ a odměněni knihou, kterou jim vybrali jejich rodiče. Tato vystoupení potěší vždy všechny zúčastněné.ROZVOJ TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ZÁBAVNOU FORMOU

V letošním roce 2013 už posedmé přispívá ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti prostřednictvím svých zaměstnanců neziskovým organizacím v Moravskoslezském kraji na veřejně prospěšné projekty.
O finanční podporu tentokrát žádalo celkem 117 projektů. Z nich komise vybrala ty, které s sebou nesou největší společenský prospěch.
Naše škola byla mezi zástupci 51 neziskových organizací, které dne 9. května 2013 převzali šeky v celkové hodnotě 772 610 Kč.
Projekt „Rozvoj technického vzdělávání dětí zábavnou formou“, který vytvořila p. uč. Sylva Kristiánová ve spolupráci s panem Radkem Pinkavou, zaměstnancem ArcelorMittal Energy Ostrava, s.r.o., získal částku 10 000 Kč. Děkujeme největšímu hutnímu komplexu v České republice ArcelorMittal Ostrava a.s. za udělený minigrant. Díky finančnímu příspěvku 10 000 Kč bude možné zakoupit stavebnice pro pracovní činnosti žáků 4. a 5. ročníků.


ÚČASTNÍME SE PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOL

Naše škola se účastní projektu „Přes hranice za sportem“. Projekt je administrativně a organizačně zajišťován městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, který na jeho realizaci získal dotaci ve výši zhruba 667 tisíc Kč z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013.
Cílem projektu je rozvíjet spolupráci mezi čtyřmi základními školami v obvodu – ZŠ Gajdošova, ZŠ Gen. Píky, ZŠ Matiční a ZŠ a MŠ Ostrčilova – a polským partnerem Gimnazium nr. 2 w Raciborzu.
V rámci projektu se uskuteční 5 akcí, do kterých se zapojí cílová skupina – žáci ve věku 14 až 16 let. První dvě akce, každá v rozsahu 5 dnů, jsou letní pobyty v rekreačním středisku v polské obci Istebna v termínu 9.–13. 9. a 16.–20. 9. 2013. Finanční zajištění a organizace je na polském partnerovi projektu. Program se bude skládat ze sportovních činností a vytváření česko-polského a polsko-českého slovníku sportovní terminologie. Oba turnusy pobytů budou za účastí jiných žáků. V termínech 17.–21. 2. a 24.–28. 2. 2014 proběhnou dva pětidenní zimní pobyty v rekreačním středisku v Jeseníkách, které budou finančně a organizačně zajištěny městským obvodem MOaP. Náplní bude lyžařský kurz, kurz jízdy na snowboardu (dle výběru žáků) a také dopracování slovníku. Obou turnusů se opět budou účastnit jiní žáci. Závěrečnou pátou akcí bude společné setkání zúčastněných škol u polského partnera v Raciborzi v červnu 2014 spojené s hrami sportovního zaměření.

ÚSPĚCH V HISTORII
3. místo v soutěži Cestou dvou bratří, P. Vítek

Dne 14. 5. se žák devátého ročníku Pavel Vítek zúčastnil slavnostního vyhlášení vítězů celonárodní soutěže Cestou dvou bratří, která byla vyhlášena Národním institutem dětí a mládeže u příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na naše území.
Jmenovaný žák se prostřednictvím historické studie Soluňští bratři umístil na krásném třetím místě a cenu si převzal na Arcibiskupství pražském. Navíc měl možnost zúčastnit se komentované prohlídky arcibiskupství.
Všichni vítězové jsou navíc pozváni na cyrilometodějské oslavy, které se uskuteční 4. 7. 2013 na Velehradě. Zde jim bude za účasti ministra školství Petra Fialy a arcibiskupa pražského Dominika Duky předán pamětní list.

Mgr. Vladimír Matuš

1. MÍSTO V SOUTĚŽI ENGLISH NIGHTINGALE
Slavík

V úterý 14. května 2013 se na konal 15. ročník soutěže ENGLISH NIGHTINGALE. Soutěž organizovala Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace.
Je to soutěž ve zpěvu anglických písní, která je určena pro žáky 6.–9. tříd. Soutěží jednotlivci a skupiny ve dvou kategoriích. Do soutěže se přihlásilo 13 ostravských škol. V 1. kategorii (6. a 7. ročník) soutěžilo 5 skupin a 5 jednotlivců. Ve 2. kategorii (8. a 9. ročník) soutěžilo 6 skupin a 7 jednotlivců. Celkem zpívalo 55 dětí a další je doprovázely na kytary, klavír nebo flétny.
Žáci se na soutěž pečlivě připravovali a věnovali tomu spoustu svého času.
Na soutěž se přišel podívat a podpořit soutěžící místostarosta ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz Tomáš Kuřec. Soutěž se uskutečnila za podpory Statutárního města Ostravy.
Naši školu úspěšně reprezentovala žákyně Kristýna Franke ze třídy 8. A. Za skvělého klavírního doprovodu Tadeáše Urbánka (8. A) vybojovala první místo ve 2. kategorii.

Mgr. Jiřina Šputová, učitelka Aj

ŽÁKOVSKÁ OSOBNOST ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 – návrh na ocenění

Zdůvodnění navrhovaného ocenění:
Pavel Vítek, žák IX. A třídy, je dlouhodobě považován za osobnost školy. V tomto školním roce dokázal vybojovat 1. místo v krajském kole konverzační soutěže ve francouzském jazyce, a dokonce 1. místo v celostátním kole této soutěže, kterého se zúčastnil 25. 4. 2013 v Praze. V náročné konkurenci dosáhl jedinečného výsledku. Patří mezi čtyři žáky z celé České republiky, ze základních škol je jediný, kteří byli vybráni ke studiu ve Francii. V okresním kole dějepisné soutěže Šumná Ostrava získal rovněž 1. místo. Jeho práce v celostátní literární a historické soutěži Cestou dvou bratří byla vybrána a oceněna mezi nejlepšími dne 14. 5. 2013.
V obvodním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce obsadil 3. místo.
Kdo jiný by si zasloužil být žákovskou osobností než ten, který se ve volných chvílích učí latinsky, natáčí videa vybízející k ochraně životního prostředí a samostudiem se dostane až na úroveň maturanta?
Pavel ale nemyslí jen na sebe, svou živelností a zápalem strhne i ostatní žáky, např. k nastudování divadelní hry a pobaví tak nejen sebe, ale i celou školu.
Je velkým vzorem pro mladší žáky, neboť je inspiruje k další činorodé práci. Také je záchytným bodem pro pedagogy, kteří v něm vidí naději, že jejich práce není zbytečná. V celonárodním měřítku reprezentuje vysokou úroveň vzdělanosti v Ostravě.

Mgr. Dagmar Hrabovská, ředitelka školy

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE V JAZYCE FRANCOUZSKÉM
Soutěž ve FJ, P. Vítek

Dne 21. 3. 2013 se žák 9. ročníku naší školy, Pavel Vítek, zúčastnil soutěže ve francouzském jazyce. Tato soutěž je zaměřena na jazykové kompetence komunikativní. Zkouška se skládá ze tří částí – poslechu, popisu obrázku a rozhovoru v roli v různých komunikačních situacích. Výkony žáků a studentů posuzovala komise pod vedením rodilého mluvčího.
Soutěže se zúčastnilo asi 45 studentů, především z gymnázií celého Moravskoslezského kraje, kteří byli rozděleni do 4 skupin podle jazykové úrovně. Pavel podal vynikající výkon, ve všech částech soutěže dosáhl téměř maximálního počtu bodů, a s přehledem zvítězil ve své kategorii A2. Proto zaslouženě postupuje do celostátního kola v Praze.

Blahopřejeme k úspěchu a držíme palce v dalším klání.

Mgr. Jana Černá


ŽÁCI ŠKOLY ÚSPĚŠNĚ REPREZENTUJÍ OSTRAVU
Reprezentace

Žáci této školy prokazují výborné dovednosti v oblastech, které jsou velmi důležité pro život a které jsou akcentovány v rámcovém vzdělávacím programu základních škol. V minulých týdnech dosáhli v řadě soutěží přední umístění.
Vynikajícího výsledku dosáhl žák Enrico Vincenzo D'Agnelli, který v krajském kole soutěže v jazyce německém obsadil 1. místo a bude reprezentovat Moravskoslezský kraj v národním kole. V okresním kole anglické soutěže Harry Potter Day ve velmi početné konkurenci vybojoval žák devátého ročníku Michal Boháč 3. místo a v náročné konverzační soutěži v anglickém jazyce žák Pavel Vítek rovněž 3. místo. Oba tito žáci prokázali velmi dobré znalosti a dovednosti v konverzaci na dané téma, poslechu a porozumění textu, řešení jednoduchých situací.
Výbornou orientaci a znalosti ukázali také žáci v soutěži SAPERE „Vědět, jak žít“, v níž se soutěžní družstva žáků nižšího i vyššího ročníku umístila v okresním kole na 1. místech a postupují do kol krajských.
V celostátní soutěži ve finanční gramotnosti v okresním kole dosáhlo družstvo žáků vyššího stupně 1. místo a bude pokračovat v krajském kole. V okresním kole soutěže „Staň se nejlepším manažerem“ získalo družstvo žáků 2. místo.
Žáci a jejich učitelé věnovali přípravě do těchto, ale i jiných soutěží, řadu hodin svého volného času, vůli získat nové vědomosti a hlavně dovednosti. Je obdivuhodná jejich snaha dobře reprezentovat svou školu a město Ostravu. Za to jim náleží uznání.

Mgr. Dagmar Hrabovská, ředitelka školy

INFORMACE K OZDRAVNÉMU POBYTU ŽÁKŮ 2. TŘÍD ŠKOLY

Vážení rodiče,
je nám velmi líto, ale i druhé zadávací řízení k veřejné zakázce „Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu MOaP“, které realizovalo Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, muselo být zrušeno, jelikož k hodnocení zbyla pouze jedna nabídka. V následujícím měsíci bude městským obvodem vyhlášeno nové výběrové řízení. Nejbližší možný termín realizace ozdravných pobytů bude od listopadu 2013 do března 2014.
Městský obvod udělá maximum proto, aby děti v náhradním termínu na ozdravné pobyty vycestovaly.
Původně plánovaný ozdravný pobyt ve dnech 21. 2. 2013–3. 3. 2013 se z výše uvedeného důvodu neuskuteční.
Děkujeme za pochopení a jménem městského obvodu se vám, rodičům i samotným dětem, omlouváme.

Mgr. Dagmar Hrabovská, ředitelka školy


SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE

Diplom 1 Diplom_2

Jako každoročně se i letos ve Středisku volného času v Ostravě na Ostrčilově ul. konalo okresní kolo soutěže v cizích jazycích – němčině. Soutěž proběhla 21. 1. 2013 za účasti vítězů školních kol.
Součástí soutěže byl úvodní rozhovor s porotci soutěže, poslech a porozumění neznámého textu, zvládnutí tematických okruhů, popis obrázku.
Naši školu reprezentoval žák 9. B třídy Enrico Vincenzo D‘Agnelli, který dosáhl velkého úspěchu – stal se vítězem kategorie II.A (žáci 8. a 9. ročníků). Jako vítěz postupuje do krajského kola, které se koná 30. 1. 2013.
Také v krajském kole Enrico zaznamenal vynikající úspěch. Opět získal 1. místo v kategorii II.A a postupuje do národního kola. Držíme palce!
Zpracovala Lenka MikundováDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ OSTRAVY A PŘÍVOZU
Den otevřených dveří pro MŠ

V pondělí 26. listopadu 2012 navštívily naši školu čtyři MŠ z obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – MŠ Ostrava, Blahoslavova 6, Dvořákova 4, Křižíkova 18 a Poděbradova 19.
Nejdříve předškoláci zhlédli pohádku „Kouzelný strom vlasů“, kterou si pro ně secvičili členové dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Olgy Maturové. Pak pro ně zatančil Aerobic Step pod vedením paní vychovatelky Renáty Kalíkové a ti smělejší návštěvníci si společně s členkami kroužku i zacvičili. Na závěr se malí předškoláci vydali do prvních tříd, aby si vyzkoušeli sezení v lavicích i vyučování společně s prvňáčky.

Zpracovala Olga Maturová


PROJEKT PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
Příběhy bezpráví

Dne 16. 11. 2012 se naše škola opět zapojila do akce Měsíc filmu na školách v rámci projektu Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni. Letošní ročník byl zaměřen na období normalizace v 70. a 80. letech 20. století.
Akce se zúčastnilo 45 žáků devátého ročníku. Nejdříve byl promítnut dokument České televize s názvem České děti, což byla nezávislá iniciativa z konce 80. let, která stejně jako známá Charta 77, provokovala režim svými neformálními, ovšem totalitními orgány neschválenými, akcemi. Následovala beseda se vzácným hostem panem Leem Žídkem, místopředsedou Konfederace politických vězňů, který žákům přiblížil své vlastní životní osudy i dějinné události, na které v rámci běžné výuky dějepisu ne vždy zbývá tolik času, kolik by si toto téma zasloužilo.

Zpracoval Vladimír Matuš

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU OSTRAVA
Ostrava

Děkujeme Městu Ostrava za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35 000 Kč na realizaci projektu „Rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků“.
Z této částky byla zakoupena řada učebních pomůcek, které jsou nezbytné pro zkvalitnění přípravy žáků na různé přírodovědné soutěže (např. biologickou a chemickou olympiádu). Studenti tyto nové pomůcky (např. dalekohledy, mikroskop, váhy, různé chemikálie, přírodovědnou literaturu) využívají nejen v kroužcích (biologickém a chemickém), které v tomto školním roce na naší škole probíhají, ale také v běžných hodinách.

Mgr. Monika Čubíková, Mgr. Karin Hozová
učitelky přírodovědných předmětůINFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE O SBĚRU TEXTILU
13. 11. a 11. 12. 2012

O co jde?
Sběr jde na pomoc sociálně slabším občanům. Chceme poukázat na fakt, že textil má i další využití. Oděvy, které jsou již dále nenositelné prodáváme jako čistící médium. Pomáháme tak životnímu prostředí, jelikož klasické bavlněné čistící média začínají nahrazovat syntetické produkty. První tři třídy budou poměrově odměněny finančním obnosem, za který mohou třídní učitelé koupit vybavení nebo výzdobu do třídy, hry nebo peníze použít dle vlastního uvážení.
Kdy?
Sběr textilu bude probíhat ve dnech 13. 11. a 11. 12. 2012. V dané dny bude ráno i po školním dni přistaveno auto ke vstupu do školy (budova školy na ul. 30. dubna), kde bude stát až do večerních hodin. Textil bude zkontrolován, zvážen a připsán k jednotlivým třídám. Množství, které jednotlivé třídy za sběrný den nasbíraly bude aktualizováno na internetových stránkách www.vykuptextilu.cz/sberskol během následujícího dne.
Co sbíráme?
Především textil bavlněný jako jsou trika, mikiny, košile, tepláky, froté ručníky, osušky, utěrky, povlečení, prostěradla aj. Nevhodné pro recyklaci je těžký bytový textil, silon, riflovina, bundy a saka s podšívkou. Textil nemusí být vypraný, ale měl by být čistý. Nevadí poškození jako jsou neodstranitelné flíčky či dírky.


PAVČA 2012/2013
průvodce volnočasovými aktivitami v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz

Informace zde »


EU – PENÍZE ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM


TVOŘIVOST NAŠICH ŽÁKŮ

KARAMICKÝ KROUŽEK A VÝTVARNĚ KERAMICKÝ KROUŽEK

Kroužky vedly paní vychovatelky Alena Bartošová a Iva Vaňková. Na fotografiích jsou prezentovány některé výrobky, které žáci vytvořili v minulém školním roce.

Další fotografie »GALERIE NA SCHODECH
Galerie na schodech 2011_2012

Galerie na schodech prezentuje výtvarná díla žáků, kteří navštěvují Kroužek netradičních výtvarných technik vedený paní vychovatelkou Dagmar Novákovou.