TÝDENNÍ PLÁNY PRO ŽÁKY

– týdenní plány dostávají žáci ve třídách
– plán na dané období je vyvěšen třídním učitelem v pátek na nástěnce ve třídě a zveřejněn na webových stránkách školy
– plán obsahuje přehled učiva a výstupů, písemných prací, které budou klasifikovány, pomůcek pro vyučování, úkoly a akce pořádané školou
– vyučující přenáší větší zodpovědnost na žáka, neboť úkoly a pomůcky zadané v plánu již dále nepřipomíná
– zveřejňováním žákovských plánů umožňuje škola žákům vlastní plánování přípravy na vyučování a informuje zákonné zástupce o činnosti školy

Týdenní plán »

PRODEJ OBĚDŮ NA ÚNOR 2015
27. ledna 2015 700– 800 a 1100– 1500
28. ledna 2015 700– 800 a 1100– 1500
29. ledna 2015 700– 800 a 1100– 1500
Ostatní vyučovací dny 700– 800

Možnost platby jakékoliv částky (i na více měsíců dopředu). Možnost platby bankovním převodem. Informace v kanceláři ŠJ.

Jídelní lístek »

Objednání a odhlášení obědů »


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Výsledky zápisu do 1. tříd ve školním roce 2015/2016

Ředitel Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů rozhodnutí k žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2015/2016.

Seznam je zveřejněn ke dni 6. 2. 2015

  Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání »


ŘEDITELSKÉ VOLNO
13. 2. 2015 a 23. 2. 2015

Ředitelka Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno ve dnech 13. 2. 2015 a 23. 2. 2015, a to z důvodu výměny oken ve Školní jídelně na ulici Šmeralova 25, Ostrava.
Stavební úpravy v budově realizuje Matiční gymnázium.
Školní družina ve výše uvedených dnech bude v provozu.


STAVĚLI JSME SNĚHULÁKY

Ve středu 28. 1. jsme se zapojili spolu s dalšími třemi stovkami škol v celé republice do akce Sněhuláci pro Afriku, jejímž cílem je finančně podpořit projekt Kola pro Afriku, trošku si zasoutěžit a také si užít sněhové nadílky, která se k nám do Ostravy po loňské teplé zimě opět vrátila.
Akce se účastnili zejména zástupci tříd ze školního parlamentu a dohromady postavili 11 postaviček ze sněhu. Za každou z nich jsme společnosti Kola pro Afriku poslali startovné 50 Kč. Dohromady tedy naše škola přispěla částkou 550 Kč.

Mgr. Vladimír Matuš
Sněhuláci pro Afriku Sněhuláci pro Afriku Sněhuláci pro Afriku Sněhuláci pro Afriku Sněhuláci pro Afriku

PO STOPÁCH ČESKO-POLSKÉHO POHRANIČÍ
HRADEC NAD MORAVICÍ
Po stopách česko-polského pohraničí, Hradec nad Moravicí

Dne 21. 11. 2014 se uskutečnilo závěrečné setkání v rámci projektu „Po stopách historie česko-polského pohraničí“ v Hradci nad Moravicí. Této akce se zúčastnili vybraní žáci IX. A a IX. B třídy.
Po příjezdu do Hradce nad Moravicí se žáci vydali na prohlídku zámeckého parku. Po procházce, během níž si prohlédli zámecký park a přilehlé městečko, se přemístili na prohlídku zámku. Bílý zámek dal postavit Přemysl Otakar II.
Po vynikajícím jídle v zámecké restauraci jsme se usadili v sále konírny a nastala poslední část setkání: závěrečná řeč učitelů, hostů, zástupců města, prezentace a popis obou týdenních pobytů v češtině i polštině, které si připravili samotní žáci. Obsahem celé prezentace byly vzpomínky na již vymírající řemesla, která se ještě v těchto krajích udržují.
Po shrnutí a ukončení celého projektu děti obdržely brožurky obsahující dějiny česko-polského pohraničí a fotografie z obou týdenních pobytů. Z akce se všichni vraceli veselí, dojatí a spokojení.

Mgr. Lucie Svobodová
Po stopách česko-polského pohraničí, Hradec nad Moravicí Po stopách česko-polského pohraničí, Hradec nad Moravicí Po stopách česko-polského pohraničí, Hradec nad Moravicí Po stopách česko-polského pohraničí, Hradec nad Moravicí Po stopách česko-polského pohraničí, Hradec nad Moravicí Po stopách česko-polského pohraničí, Hradec nad Moravicí

MĚSÍC FILMU NA MATIČNÍ
Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách

Již potřetí se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách.
Tentokrát bylo téma nasnadě – listopadové události z roku 1989.
Žáci devátého ročníku v rámci dvouhodinového programu shlédli 14. 11. v předpremiéře dokument Karla Strachoty „1989: Z deníku Ivany A.“, který o den později vysílala premiérově Česká televize.
Po přestávce následovala výpověď pamětníka PhDr. Tomáše Dostála o době, kterou se naši žáci snaží pochopit především jen z učebnic dějepisu.

Mgr. Vladimír Matuš

PO STOPÁCH ČESKO-POLSKÉHO POHRANIČÍ
BESKYDY
Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy

Ve dnech 20. 10. až 24. 10. 2014 se deset vybraných žáků třídy 9. A naší školy zúčastnilo pobytu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka a Polska. Projekt má název Po stopách historie česko-polského pohraničí. Tentokrát jsme pobývali na území České republiky v Beskydech. Ubytování bylo zajištěno v penzionu U přehrady na Morávce.
Cílem této aktivity bylo poznávání vymírajících řemesel a návštěva technických a historických míst tentokrát na území českého pohraničí. Žáci navštívili hornické muzeum na Landeku, lanové centrum na Ráztoce (Lanové centrum Tarzanie), město Štramberk a Štramberskou trúbu, jeskyni Šipka, technické muzeum v Kopřivnici, Valašské muzeum v přírodě (areál Dřevěné městečko) a svíčkárnu v Rožnově pod Radhoštěm, Pustevny, Dolní oblast Vítkovic, Důl Michal v Michálkovicích, Aquapark Olešná a na závěr Muzeum sklářství v Karolínce.
Žáci prožili krásný týden plný zážitků, navázali nová kamarádství a domů odjížděli spokojeni a plni dojmů.

Mgr. Lucie Svobodová
Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy Po stopách česko-polského pohraničí, Beskydy

HALLOWEENSKÁ CESTA
Halloweenská cesta 2014

Dne 4. 11. proběhla na hlavní budově Matiční 5 již tradiční akce školního parlamentu Halloweenská cesta.
Pro mladší spolužáky připravila skupina zhruba čtyřiceti žáků druhého stupně deset stanovišť, na kterých bylo potřeba splnit různě náročné úkoly. K projití zdejšími šatnami potřebovali malí žáci i notnou dávku odvahy. Letošní novinkou na stanovištích bylo využití chemické učebny pro jednoduché pokusy s roztoky a tajným písmem.
Za organizaci všem nadšeným žákům moc děkujeme. Zvláštní dík patří také paní učitelce Čubíkové, Dvořákové a Svobodové.
Akce se zúčastnilo rekordních 232 žáků prvního stupně.

Mgr. Vladimír Matuš
Halloweenská cesta 2014 Halloweenská cesta 2014 Halloweenská cesta 2014 Halloweenská cesta 2014 Halloweenská cesta 2014 Halloweenská cesta 2014 Halloweenská cesta 2014 Halloweenská cesta 2014 Halloweenská cesta 2014 Halloweenská cesta 2014

OSTRAVSKÉ ŠKOLNÍ HRY PRO DĚTSKOU ONKOLOGII FNO

Dobrý den vážení přátelé,
rádi bychom se s Vámi podělili o radost dětí z dětské onkologie FNO.
Pro toto oddělení jste Vy i Vaše děti vybrali do kasiček, v rámci projektu Ostravské školní hry 2014, celkem 45 740 Kč.
Penízky byly použity na pohybově zážitkový pobyt pro nemocné děti a jejich rodiče, který proběhl 26.–28. 9. 2014, v Jakartovicích.
Zde je odkaz na krásnou videodokumentaci z akce "Babí léto", na které je vidět, že to všechno mělo velký smysl!!!   https://www.youtube.com/watch?v=4PpEK0MrZZI
Děkujeme Vám za podporu a při dalším ročníku Ostravských školních her se s Vámi těšíme na shledanou.

Za tým OŠH
Martin Čtvrtníček


PES V NOUZI
Pes v nouzi

Naši žáci již v loňském školním roce pomohli mnoha opuštěným psům, když donesli téměř dvacet pytlů textilií.
Na naší škole byla v termínu od 1. do 17. října 2014 vyhlášena materiální pomoc pod záštitou Evy Šteklové z Nadace PES V NOUZI a byla regionálně využita Mazlíky v nouzi v Moravskoslezském kraji pod vedením Anny Měrkové.
Žáci i jejich rodiče z domova nosili nepotřebné staré deky, povlečení, prostěradla, či ručníky a měli-li možnost výhodně pořídit granule, popř. konzervy, darovali je také na dobrou věc.
K slavnostnímu předání materiálu došlo dne 17. října 2014 za přítomnosti paní Anny Měrkové z Mazlíků v nouzi a paní ředitelky ZŠ Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, Mgr. Dagmar Hrabovské.
Nasbíralo se neuvěřitelných 12 velkých pytlů textilu, 80 kilogramů granulí, mnoho konzerv, hračky, vodítka, misky, pochoutky, piškoty, vitamínové doplňky i pelíšky.
Děkujeme za nadšení, které žáci projevili a srdečně děkujeme za všechny dary pro pomoc pejskům v nouzi. V příštím roce by na tuto akci žáci ZŠ chtěli zase navázat a udělat z ní hezkou tradici, a to opět v předvánočním čase.
Pomáhejme těm, kteří jsou na nás odkázáni a kteří to opravdu potřebují!

Mgr. Sylva Kristiánová

Pes v nouzi Pes v nouzi Pes v nouzi

Poděkování za Mazlíky v nouzi o.s. »

PO STOPÁCH ČESKO-POLSKÉHO POHRANIČÍ
KLADSKÁ KOTLINA
Kladská kotlina, Polsko 2014

Ve dnech 22. – 26. září 2014 se deset vybraných žáků třídy 9. B naší školy zúčastnilo pobytu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka a Polska. Projekt má název Po stopách historie česko–polského pohraničí. Vyjeli jsme do nádherné oblasti zvané Kladsko na území Polské republiky hraničící s našimi Orlickými horami. Ubytování bylo zajištěno v hotelu Bolko ve městě Boleslawow.
Cílem této aktivity bylo poznávání vymírajících řemesel a návštěva technických a historických míst v této oblasti. Program tohoto týdně byl velmi náročný a zajímavý.
Žáci navštívili plynárenské muzeum ve městě Paczkow, ruční papírny a kolonádu v lázních Duszniki, sklárny Violetta ve městě Stronie Slaskie, zlatý důl ve městě Zloty Stok, muzeum betlémů a přilehlý areál deseti kaplí připomínající Jeruzalém ve Wambeřicích. Žáci prošli podzemní chodby a kasárna vojenské pevnosti ve městě Kladsko. Zde si také prohlédli takzvaný Malý Karlův most a místní Františkánský kostel. Také vyšlapali 700 schodů na vrchol Stolové hory a prošli nádherným skalním městem. V oblasti Kletno si prohlédli Medvědí jeskyni, vodopád Wilczki a pohádkovou zahradu.
V lázních Czerma navštívili Kapli lebek a prohlédli si farmu, kde si zkusili utlouct máslo, vyrobit misku z keramiky na hrnčířském kruhu. Také si prohlédli náčiní již vymírajících řemesel jako tkaní, pečení chleba, mletí mouky kamenem atd. Odpoledne si zaplavali v aquaparku.
Týden utekl jako voda, a i přes velmi chladné počasí se žákům pobyt velmi líbil a domů odjížděli sice unaveni, ale nadšeni.

Mgr. Lucie Svobodová
Kladská kotlina, Polsko 2014 Kladská kotlina, Polsko 2014 Kladská kotlina, Polsko 2014 Kladská kotlina, Polsko 2014 Kladská kotlina, Polsko 2014 Kladská kotlina, Polsko 2014 Kladská kotlina, Polsko 2014 Kladská kotlina, Polsko 2014 Kladská kotlina, Polsko 2014 Kladská kotlina, Polsko 2014

PO STOPÁCH ČESKO-POLSKÉHO POHRANIČÍ

Také v letošním školním roce 2014/2015 je naše škola zapojena do aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko – Polsko 2007–2013, kdy na projekt Přes hranice za sportem, ukončený v červnu 2014, volně navazuje nový projekt Po stopách česko-polského pohraničí.
I nyní je projekt administrativně a organizačně zajišťován městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Přeshraničním partnerem pak zůstává polské gymnázium v Ratiboři.
Žáci naší školy spolu s polskými přáteli navštíví již v měsíci září Kladskou kotlinu, v říjnu pak přijedou polští studenti prozkoumat zajímavá místa v našem kraji. Společné jednodenní setkání všech účastníků proběhne ke konci kalendářního roku v Hradci nad Moravicí.


PES V NOUZI
Pes v nouzi

Vážení rodiče,
ve spolupráci s Nadačním fondem PES V NOUZI, který byl založen dne 5. srpna 2009 za účelem aktivní pomoci psím útulkům a azylům, psům zatoulaným, či nechtěným, týraným nebo jinak strádajícím, za jejichž smutné osudy můžeme právě my lidé, je vyhlášena na naší škole materiální pomoc. Pokud máte doma nepotřebné použité staré deky, povlečení, prostěradla, či ručníky, máte-li možnost výhodně pořídit granule, konzervy, darujte je, prosím, na dobrou věc. Tak málo stačí, abyste pomohli s péčí o opuštěné pejsky.
Materiál přijímá v termínu od 1. 10. do 17. 10. 2014 vždy před výukou od 7.40 do 8.00 p. uč. Mgr. Sylva Kristiánová v přízemí, třída IV. C.
Děkujeme.


OCENĚNÍ ŽÁKŮ
Ocenění žáků

Ve školním roce 2013/2014 se škola zapojila do testování Stonožka 2013/2014 – 5. ročníky, a to v předmětech český jazyk a matematika.
Při testování žáků základních škol pátých tříd byli oceněni za nejlepší výsledky v Moravskoslezském kraji čtyři žáci. V matematice prokázali vynikající výsledky Vít Kološ, Dagmar Chalupová a Michal Onderka, v českém jazyce Dagmar Chalupová a v testování obecných studijních předpokladů Josef Müller.

SCIO ocenění SCIO ocenění SCIO ocenění

PŘES HRANICE ZA SPORTEM
Ratiboř 13. června 2014

Dne 13. 6. 2014 se 20 žáků naší školy zúčastnilo závěrečného setkání všech účastníků projektu Přes hranice za sportem, které se konalo v polském městě Ratiboř. Žáci a učitelé zdejšího partnerského gymnázia si pro všechny žáky připravili bohatý program. Navštívili jsme zámek Piastovců v Ratiboři, prohlédli si historické centrum a poté shlédli nádherný program v kulturním domě plný vzpomínek na naše společně strávené dva týdny plné sportu. Zároveň si žáci prohlédli výstavu fotografií a česko-polských výstupů dokumentující tento celý projekt. Po malém občerstvení jsme se v odpoledních hodinách vrátili do Ostravy.

Mgr. Lucie Svobodová

2. ROČNÍK VÝSTAVY VÝTVARKA NÁS BAVÍ

15. 5. 2014 byl vernisáží ve Výstavní síni Sokolská 26 zahájen již 2. ročník výstavy dětských prací pod názvem Výtvarka nás baví.
Výstava představuje celoroční práci kroužku Netradiční výtvarné techniky, jenž pracuje ve školní družině pod vedením paní Dáši Novákové.
Malým umělcům za jejich práci připravili rodiče s paní vychovatelkou vernisáž s rautem a bohatým programem, ve kterém vystoupili dětští herci, zpěváci a muzikanti. Programem provázel herec NDM Ostrava pan Tomáš Jirman.
Šťastný úsměv dětí podtrhl název výstavy Výtvarka nás baví.

Dáša Nováková

KERAMICKÉ KROUŽKY
Ostrava

Žáci keramického kroužku si osvojili technologii výroby keramických výrobků. Malí keramici z 2. A: Adéla Nováková, David Šuléř, Vojtěch Matuš, Kateřina Hynčicová a Jonáš Bordovský dekorují výrobky burelem a glazurami.

Bc. Iva Vaňková
Galerie našich výrobků
Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek

VÍTÁNÍ JARA V KLUBU DŮCHODCŮ

V pondělí 7. dubna navštívili členové hudebního a dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Evy Burdové, Olgy Maturové a paní vychovatelky Andrey Chelmecké Klub seniorů v Domě zvláštního určení na ulici Gajdošova 39 v Moravské Ostravě.
Svým programem „Vítání jara“ chtěli babičkám a dědečkům zpříjemnit jarní dny a seznámit je se zvyky a obyčeji velikonočních svátků.
Po předvedeném programu si s nimi ještě za doprovodu kytary zazpívali některé lidové písně.

Mgr. Olga Maturová
Vítání jara Vítání jara Vítání jara
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Technické služby MOaP ve spolupráci s naším městským obvodem vyhlásily výtvarnou soutěž pro žáky základních škol ve věkové kategorii 6 až 10 let na ztvárnění čistících strojů.
Naši žáci se umístili na předních místech. Zúčastnili se vyhodnocení výtvarné soutěže s předáním věcných cen v rámci slavnostní vernisáže dne 14. 4. 2014 v 15.00 ve Výstavní síni Sokolská 26 v Moravské Ostravě.
Kategorie malba:
1. místo Johana Michalová (I. B)
2. místo Viktorie Křižková (II. A)
3. místo Ema Martináková (II. A)
Kategorie kresba pastelkou:
1. místo Magdaléna Čapková (IV. A)
2. místo Eleni Engonidu (IV. A)
3. místo Lukáš Červenka (II., ZŠ Gajdošova)
Kategorie koláž:
1. místo Anna Phamová (III. C)
2. místo Michael Pučalík (I., ZŠ Gajdošova)
3. místo Gabriela Ryšková (III. B)
Žáci, kteří se umístili na 1. místě v jakékoliv kategorii, zajistili pro svou třídu návštěvu filmového představení. Třídy naší školy I. B, III. C a IV. A zhlédly „Velká oříšková loupež“ v pondělí 28. 4. 2014.
Dále se vítězné třídní kolektivy zúčastní slavnostního křtu čistících vozů, který bude spojen s exkurzí a prohlídkou čistící techniky v areálu Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz.

Mgr. Sylva Kristiánová
Výtvarná soutěž Výtvarná soutěž Výtvarná soutěž

Velikonoční jarmark, 16. 4. 2014

Velikonoční jarmark

SOUTĚŽ ‚LET’S PLAY WITH ENGLISH‘

S přílivem jarní energie měli naši čtvrťáci, Markéta Kočvarová a Niki Joannidu, obě ze 4. D, a Michaela Bedrníčková s Vojtěchem Jančou ze 4. B, možnost změřit síly s ostatními žáky čtvrtých ročníků v soutěži ‚Let’s play with English‘, pořádané 25. 4. 2014 ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě.
Jak sám název napovídá, jednalo se o soutěž v anglickém jazyce, která hravou formou prověřovala nejen slovní zásoba, ale také znalosti anglické gramatiky a její aplikace. Ve stanoveném limitu žáci osmi ostravských základních škol řešili šifry, doplňovali a vyhledávali informace a nechyběly ani úkoly zaměřené na poslech. Markétka, Niki, Míša a Vojta úspěšně neprokázali jen své jazykové schopnosti a dovednosti, ale i pohotovost a týmového ducha a vybojovali pro naši školu krásné druhé místo. Blahopřejeme!
Všem soutěžícím děkujeme a přejeme mnoho další úspěchů i v budoucnosti.

Mgr. Žaneta Mojžíšková

SETKÁNÍ UMĚLECKÝCH NADĚJÍ
Setkání uměleckých nadějí

Ve čtvrtek dne 10. 4. 2014 proběhlo v odpoledních hodinách ve velké zasedací síni Nové radnice v Ostravě slavnostní Setkání uměleckých nadějí. Šlo o předávání cen oceněným žákům, kteří se úspěšně zapojili do literární a výtvarné soutěže s názvem „MY 50 plus",vyhlášené pod záštitou Statutárního města Ostrava. V literární části byla oceněna Anna Svobodová z VIII. B pracující pod vedením Mgr. Jany Týnové, v části výtvarné Julie Strnadová a Lukáš Janeček z VI. B, Zuzana Videcká z VI. C tvořící pod vedením Mgr. Věry Dvořákové. Gratulujeme a těšíme se na jejich další úspěšné umělecké počiny.


OZDRAVNÝ POBYT S LYŽOVÁNÍM PRO ŽÁKY 7. A 8. TŘÍD
Ostrava
Ozdravný pobyt Karlov pod Pradědem

Ve dnech 29. 3. – 11. 4. 2014 se 45 žáků šestých, sedmých a osmých tříd zúčastnilo ozdravného pobytu spojeného s lyžařským výcvikem v rekreačním středisku Kamzík v Karlově pod Pradědem. Během prvního týdne byl pobyt zaměřen především na lyžování. V průběhu celého pobytu se však žáci měli možnost věnovat i mnohým dalším pohybovým aktivitám konaným na zdravém vzduchu, např. turistice nebo sportovním hrám na hřišti. Žáci také v hojné míře využívali tělocvičnu i bazén v areálu ubytování.
Kromě sportovního vyžití se žáci zaměřili na environmentální výchovu, a to nejen prací s pracovními listy v jazyce českém a anglickém, ale zejména při plnění úkolů spojených s praktickým pozorováním při vycházkách do jedinečné jesenické přírody.
Celý pobyt, bezesporu velmi přínosný po zdravotní stránce, byl velmi kladně hodnocen jak žáky, tak doprovázejícími pedagogy.
Děkujeme zástupcům Statutárního města Ostravy za účelovou dotaci, a to 4 500 Kč na žáka, která umožnila žákům pobyt v přírodě, který blahodárně působil na jejich zdravotní stav i na zlepšení sociálních vztahů mezi nimi.


OZDRAVNÝ POBYT ŽÁKŮ TŘETÍCH TŘÍD V LÁZNÍCH JESENÍK
logo Ozdravný pobyt Lázně Jeseník

V týdnu od 17. do 27. února 2014 se žáci třetího ročníku Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace zúčastnili ozdravného pobytu v malebné krajině Lázní Jeseník. Celkem na školu v přírodě odjelo 84 dětí. V krásném kopcovitém terénu, za nádherného a na měsíc únor nesmírně slunečného počasí, prožily děti netradičních deset dnů plných environmentální výuky.
Ozdravný pobyt je dětem prospěšný nejenom z hlediska zdravotního a změnou učebního prostředí, ale také navázáním bližších vztahů s přírodou, ostatními dětmi a učiteli. Cílem bylo také dětem přiblížit krásy jesenického přírody s její faunou a florou.
Nejzajímavější byla návštěva Priessnitzových léčebných lázní, které leží na svazích Studničního vrchu, asi 2 km od města Jeseník. Nemalá pozornost byla věnována výletu do horské osady Rejvíz, označovaný znalci jako nejkouzelnější lokalita v Jeseníkách. Na Rejvízu děti obdivovaly řadu přírodních skvostů. Národní přírodní rezervace Rejvíz je největším moravským rašeliništěm o rozloze 396.63 ha. Nechyběla návštěva Jeskyní Na Pomezí, které jsou od roku 1965 národní přírodní památkou.
Na zmíněné celodenní výlety navazovala beseda s jedním z nejvýznamnějších fotografů Jesenicka, který ve svých prezentacích přibližoval dětem floru a faunu zdejšího kraje. Mimo již zmíněné, děti navštívily Třídírnu odpadů Jeseník s poutavým výkladem. Zde se děti dověděly o příčinách devastace životního prostředí a o prospěšnosti třídění domácího odpadu. Mnoho zajímavých chvil zažily děti ve Středisku volného času Jeseník. Poutavá byla přednáška o bobrech a ukázka živé zvěře. V týdenním programu nemohla chybět také návštěva bazénu.
Výuka probíhala v dopoledních hodinách. Cílem environmentální výchovy je především zvyšovat spoluzodpovědnost občana za současný stav přírody i společnosti, rozvíjet citlivost, vstřícnost a tvořivost, utvářet ekologicky příznivé hodnotové orientace.
Nelze vyjmenovat všechna pozitiva tohoto pobytu. Kromě hlediska zdravotního, které je pro ostravské děti zásadní, je nesmírně důležité, když si žáci od tak útlého věku budují vztah k přírodě. Ozdravný pobyt byl pro děti ve všech směrech přínosný.
Je na místě poděkovat Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, který celý pobyt organizoval v rámci projektu Ozdravné pobyty dětí ZŠ Moravská Ostrava a Přívoz, dotovaného z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky a Státního fondu životního prostředí České republiky. Bez jeho podpory by si jen stěží mohly děti prožít deset nádherných dnů plných zábavy, her, čerstvého vzduchu a krásné přírody.

Další fotografie »


CELOSTÁTNÍ KOLO SOUTĚŽE VE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
Soutěž ve finanční gramotnosti

Dne 1. 4. 2014 proběhlo v historickém areálu EMAUZY v Praze celostátní finále 5. ročníku soutěže Finanční gramotnost. Finálových kol se účastnilo 14 družstev – vítězů jednotlivých krajských kol.
Moravskoslezský kraj reprezentovalo družstvo naší školy ve složení: Adéla Höferová, žákyně 9. B, Vladimír Břenek, žák 9. A, Roman Filo, žák 9. A.
Žáci ZŠ Matiční 5 absolvovali v Praze dvě soutěžní klání za přítomnosti guvernéra České národní banky, zástupkyně Ministerstva financí, zástupce finančního arbitra České republiky a dalších významných hostů. V prvním kole bojovali o jedno ze dvou postupových míst do absolutního finále. V konkurenci dalších šesti družstev (reprezentantů základních škol a víceletých gymnázií) obsadili 2. místo.
Finálové kolo pak proběhlo za účasti čtyř nejlepších družstev. V napínavé bitvě pak našlo ostravské družstvo jen jediného přemožitele a obsadilo 2. místo mezi soutěžícími z celé republiky.

A JAK CELÝ SOUTĚŽNÍ DEN PROŽÍVALA KAPITÁNKA DRUŽSTVA?
Když jsem mamce řekla, že jedeme na celostátní soutěž ve finanční gramotnosti do Prahy a že jedeme 1. dubna, tak se začala smát a myslela, že to je předčasný apríl, ale podařilo se mi ji přesvědčit, že si legraci nedělám.
V úterý 1. dubna jsem musela vstávat už ve 3.45, aby mě mamka stihla dovést na nádraží, kde nám jel vlak do Prahy v 5.19. Celkem jsme jeli čtyři: paní učitelka, já – Adéla Höferová (9. B), Roman Filo (9. A) a Vladimír Břenek (9. A). S kluky jsme tvořili tříčlenné družstvo, které si vybojovalo účast v celostátním kole jako vítězové školního, okresního a krajského kola.
Do Prahy jsme přijeli kolem 8.30. Bylo hezky, a tak paní učitelka navrhla, že se na místo konání, do pražského Emauzského kláštera, dopravíme pěšky, místo abychom jeli metrem. Šli jsme asi půl hodiny, došli jsme na náměstí Míru a paní učitelka nám sdělila, že jsme na úplně opačné straně, než máme být. Stačilo k tomu jen jednou odbočit vlevo místo vpravo. Na správné místo jsme přejeli tramvají, potom jsme šli kousek pěšky a byli jsme tam.
Když jsme vstoupili do kláštera, bylo asi 9.15, museli jsme čekat, než vše přichystají. V 9.30 jsme se zaregistrovali a usadili se ve velkém krásném sále, kde už byly připraveny počítače pro soutěžící, místa pro moderátora, porotu, programátory a vzácné hosty.
Soutěž se skládala ze tří kol, dvě semifinále po sedmi družstvech – vítězové krajských kol a finále. Do finále postupovali vždy dvě nejlepší družstva z každého semifinále.
Uvítal nás guvernér České národní banky Miroslav Singer. Byli jsme vylosováni do prvního semifinálového kola. Postavili jsme se k soutěžnímu stolku a vše se schylovalo k soutěži. Moderátor nás seznamoval s pravidly a mi se rozbušilo srdce. Dostavila se podivná nevolnost, takhle vystresovaná nebývám často.
Soutěž byla zahájena, začala jsem se klepat. Zrovna byla druhá otázka, byla hrozně lehká, jenže já v tom stresu klikla na špatnou odpověď. Jediná špatná odpověď mezi soutěžícími, nula bodů a umístění někde na 6. místě. Pomyslela jsem si, že už nemáme šanci postoupit do finále, ale na posledních otázkách jsme to dohnali a získali druhé postupové místo.
Potom bylo druhé semifinále. Napjatě jsme sledovali průběh, čekali, kdo postoupí, a hodnotili znalosti soupeřů. Skončilo druhé semifinále a my měli chvilku na to, abychom si prošli klášter. Paní učitelka se šla projít po klášteře, ale já zůstala sedět a učila jsem se, abychom měli šanci ve finále uspět.
Nastal čas finále. A zase ta nervozita. Do finále postoupil kraj Moravskoslezský, Liberecký, Olomoucká a Středočeský. Když jsme byli asi u desáté otázky a my byli třetí a na druhé místo jsme ztráceli asi 10 bodů, řekla jsem si, že o moc nejde, už jenom to, že jsme se dostali do celostátního kola, je obrovský úspěch. V tom okamžiku se však něco stalo. Všichni tři jsme pocítili, že boj ještě není u konce, že druhé místo je k dosažení. A taky se stalo! Poslední čtyři otázky jsme měli správně a nejrychleji ze všech, tudíž jsme dostali vždy nejvíce bodů. Když se ukázala tabulka s konečným pořadím a my jsme viděli, že jsme opravdu druzí, byli jsme nadšení.
Po skončení finále jsme měli hodinu na oběd. Po něm bylo vyhlášení výsledků. Za druhé místo jsme obdrželi různé věci od sponzorů, plnou tašku různých cereálií, lupínků, müsli, různé bloky, propisky, klíčenky… Taky jsme vyhráli poukaz v hodnotě 2 000 Kč na nákup elektroniky.
Návštěvu Prahy jsme zakončili její kratičkou prohlídkou. Viděli jsme Tančící dům, prošli jsme se po Kampě a Karlově mostě, proběhli jsme kolem Národního divadla, zahlédli jsme z dálky Pražský hrad a Petřín.
V 15.36 nám jel vlak zpátky do Ostravy. Po příchodu na nádraží jsem padala únavou. Všechno mě bolelo, byla jsem z té soutěže utahaná a celá zpocená. Usadili jsme se ve vlaku. Najednou se dostavilo uvolnění a skoro celou cestu jsem prospala. Do Ostravy jsme dorazili před 19. hodinou. Na nádraží nás čekala mamka, která měla pro každého čokoládu za naše krásné umístění.
Takový výlet do Prahy a s takovým úspěchem bych přála každému a doufám, že příští rok se zase Matiční umístí na těch přednějších místech v tabulce.

Adéla Höferová, žákyně ZŠ Matiční 5

ŽÁCI Z MATIČNÍ „VĚDÍ, JAK ŽÍT“
Sapere –

Žáci osmých a devátých tříd ze Základní školy Ostrava, Matiční 5 se již počtvrté zúčastnili soutěže o zdravém životním stylu Sapere – „vědět, jak žít“.
V letošním ročníku dosáhlo družstvo ve složení Terezie Krajčovičová, Tereza Svrčinová a Adéla Höferová prozatím nejlepšího výsledku, když nejen že zvítězilo v krajském kole, ale v dramatickém celorepublikovém finále, které se uskutečnilo 19. března v hlavním jednacím sále Magistrátu hlavního města Prahy, obsadilo nakonec krásné druhé místo. Úspěšně tak reprezentovalo město Ostravu a celý Moravskoslezský kraj.
Tematicky je soutěž zaměřena na oblast zdravého stravování, nakládání s potravinami a zásad správného sportování. Nechyběly také otázky z ekologie a obecně z oblasti zdravého životního stylu. I když základní informace se žáci převážně dovídají v předmětu Výchova ke zdraví, který škola vyučuje v sedmém a osmém ročníku, musí na přípravu v soutěži obětovat také značnou část svého volného času.

Mgr. Vladimír Matuš

PŘES HRANICE ZA SPORTEM

V rámci projektu Přes hranice za sportem se 20 žáků naší školy zúčastnilo zimního pobytu v Koutech nad Desnou v hotelu Dlouhé Stráně ve dnech 24. 2.–28. 2. 2014 společně s partnerskými školami ZŠ Ostrčilova a polským gymnáziem z Ratiboře.
Náplní této druhé fáze projektu byla výuka lyžování. Žáci byli profesionálními lyžařskými instruktory rozděleni do pěti skupin, přičemž čtyři skupiny se věnovaly výuce lyžování a pátá skupina snowboardu. Ve čtvrtek lyžařská škola zorganizovala pro všechny žáky závody v obřím slalomu. Naše škola získala v závodech celkové prvenství.
Dále si žáci v rámci projektu prohlubovali své znalosti polštiny, kdy tvořili nástěnné koláže na téma Olympijské zimní sporty a popisovali jednotlivé disciplíny a sportovní pomůcky v polském a českém jazyce. Tři nejlepší práce byly odměněny medailemi. Všechny práce budou opět vystaveny na setkání žáků v létě.
Na konci pobytu dostali upomínkové předměty – batoh a kšiltovku. Všem žákům se týden na horách velmi líbil a už se těší na další setkání, které se uskuteční v červnu ve školní budově gymnázia v Ratiboři.

Mgr. Lucie Svobodová
Přes hranice za sportem, Kouty nad Desnou Přes hranice za sportem, Kouty nad Desnou Přes hranice za sportem, Kouty nad Desnou

SPOLUPRÁCE S NADAČNÍM FONDEM PES V NOUZI
Spolupráce s nadačním fondem PES V NOUZI

Ve spolupráci s Nadačním fondem PES V NOUZI, který byl založen dne 5. srpna 2009 za účelem aktivní pomoci psím útulkům a azylům, psům zatoulaným či nechtěným, týraným či jinak strádajícím, za jejichž smutné osudy můžeme právě my lidé, byla vyhlášena na naší škole materiální sbírka.
Od od 16. 1. do 27. 1. 2014 nosili rodiče i žáci s velkým zaujetím nepotřebné čisté staré deky, či ručníky, které darovali na dobrou věc, aby pomohli s péčí pro opuštěné pejsky v útulcích ČR.
Materiál (vyprané deky i ručníky) přijímala p. uč. Mgr. Sylva Kristiánová v přízemí ve třídě III. C, nasbíralo se neuvěřitelných téměř dvacet pytlů. Všem dárcům srdečně děkujeme.

Mgr. Sylva Kristiánová

VÝUKOVÝ PROGRAM ŠKOLA ZDRAVÉ PĚTKY

V týdnu od 20. ledna do 24. ledna 2014 absolvovaly druhé ročníky výukový program Škola Zdravé Pětky. Zdravá Pětka je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Pod vedením lektorky Kamily Petruškové se žáci seznámili v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování, správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma byl připraven soutěžní úkol, který žáci plnili ve skupinkách a pro svůj tým sbírali „PĚTKY“. Na závěr si odnesli vysvědčení a dárečky.

Mgr. Olga Maturová

Zdravá 5 Zdravá 5 Zdravá 5

VE ZNAMENÍ STARÝCH OBYČEJŮ
Ve znamení starých obyčejů

Poslední den školy v roce 2013 byl ve IV. B ve znamení starých obyčejů.
Nejdříve jsme přečetli úryvek z Babičky, kde se popisují Vánoce a pak jsme se posadili do kruhu kolem stromečku na dveřích. Stříbrní a zlatí kapříci skrývali popis různých vánočních zvyků, které si děti zkoušely. Rozkrojená jablíčka nám zaručují, že budeme celý rok zdraví, plovoucí lodičky nám věštily stálé přátelství a hod papučí některým z nás daleké cesty (pozor, raději nedělat v místnosti – lustry a cokoliv rozbitného jsou ve velkém ohrožení). Povídali jsme si i o dalších zvycích jako zdvíhání štěstí, kouzla s medem a louskání ořechů. Nejvíce ale děti přitahoval stromeček, kde pod baňkami, které si samy zdobily, ležely připravené dárky. Každý si vylosoval dárek a nastala dlouho očekávaná chvíle rozbalování. Všechny dárky přinesly mnoho radosti. A vzhůru na Vánoční jarmark, kde děti prodávaly své výrobky (děkujeme maminkám a babičkám, které jim pomohly při pečení). Ať je rok 2014 rokem rozzářených dětských očí jako pod naším stromečkem.

Mgr. Jana Pavelková
Ve znamení starých obyčejů Ve znamení starých obyčejů Ve znamení starých obyčejů Ve znamení starých obyčejů Ve znamení starých obyčejů Ve znamení starých obyčejů
VYSTOUPENÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY KAMENEC

Dne 7. 12. se uskutečnila další akce v rámci mezigenerační spolupráce školy a Domova pro seniory Kamenec. Ve svých zájmových kroužcích nacvičili žáci pod vedením paní učitelky Evy Burdové, Olgy Maturové, paní vychovatelky Andrey Chelmecké, pana učitele Vladimíra Matuše a žákyně devátého ročníku Ley Pruskové čtyřicetiminutové vánoční vystoupení. Zazněly jak tradiční vánoční písně, tak moderní skladby v českém a anglickém jazyce. Celé vystoupení bylo provázeno povídáním o adventu. Na závěr byly našim seniorům předány vánoční přání, které připravila spolu s žáky výtvarně keramického kroužku paní vychovatelka Iva Vaňková.

Mgr. Vladimír Matuš
Mezigenerační spolupráce školy a Domova pro seniory Kamenec Mezigenerační spolupráce školy a Domova pro seniory Kamenec Mezigenerační spolupráce školy a Domova pro seniory Kamenec
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY
Den otevřených dveří

Ve dnech 25.–27. listopadu 2013 navštívily naši školu čtyři MŠ z obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – MŠ Ostrava, Blahoslavova 6, Dvořákova 4, Křižíkova 18 a Poděbradova 19.
Nejdříve se předškoláci seznámili s žáky 2. ročníků , kteří si pro ně připravili krátké prezentace jednotlivých tříd v tělocvičně naší školy – písničku a rozhovor v anglickém jazyce, zpívanou pohádku „Dvanáct měsíčků“, společně se naučili novou písničku „Když máš dobrou vůli“ a říkanky „Šašek, Myši“ pro zklidnění vyučování. Pak pro ně zatančil kroužek Aerobic Step a po té se malí předškoláci vydali do prvních tříd, aby si vyzkoušeli sezení v lavicích i vyučování společně s prvňáčky.

Mgr. Olga Maturová

ŽÁCI ZŠ MATIČNÍ ADOPTOVALI KUFR

Kola pro Afriku Adopce kufru

Dne 15. 11. 2013 předali zástupci školního parlamentu Richard Bolek a Erika Škarková řediteli obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku panu Romanu Posoldovi výtěžek ze sběru papíru ve výši 3 800 Kč. Za tuto částku naše škola adoptovala montážní kufr, jehož obsahem je nářadí na opravu kol, které společnost Kola pro Afriku posílá dětem do Gambie, aby měly snadnější přístup ke vzdělání. Tímto charitativním příspěvkem navíc pomohli získat práci jednomu člověku v gambijské škole, který se o kola žáků bude po celý průběh vzdělávání starat. Nakládání kol do kamionů proběhne dne 6. 12. 2013 a v lednu následujícího roku všech 1 200 darovaných kol a 12 adoptovaných kufrů s nářadím a náhradními díly dopluje do Gambie, respektive dorazí do dvanácti gambijských škol. Slova díků od pana ředitele Posoldy patří všem, kteří se do sběrové akce zapojili.
„Děkuji velmi všem, kteří se chystají u vás ve škole do podpory projektu zapojit. Je to obrovská pomoc, pokud se vám podaří sponzorovat jeden montážní kufr s vybavením. Díky vám bude moci 100 dětí jezdit denně do školy. To je úžasné.
Ještě jednou velký dík. Roman Posolda, ředitel o.p.s. Kola pro Afriku“

Mgr. Vladimír Matuš

HALLOWEENSKÁ CESTA

Dne 5. 11. v 15 hodin začal již čtvrtý ročník akce našich starších žáků pro žáky prvního stupně pod názvem Halloweenská cesta. Bylo připraveno 9 stanovišť s různě obtížnými úkoly, které se ale nakonec, třeba i s pomocí spolužáků, podařilo všem soutěžícím splnit. Snad tím nejtěžším pro nejmenší účastníky bylo projití Stezky odvahy v šatnách hlavní budovy, kde se pohybovala zvláštní individua v různém stupni rozkladu. V letošním roce byla návštěvnost opět rekordní. Jestliže v roce 2010 využilo strávit příjemné odpoledne v budově na ulici Matiční 80 žáků, letos jsme jich přivítali 196. Velký dík patří organizátorům akce z řad žáků pátého až devátého ročníku.

Mgr. Vladimír Matuš
Halloweenská cesta Halloweenská cesta Halloweenská cesta
NETRADIČNÍ VÝUKA MATEMATIKY NA 1. STUPNI

Vyučovací předmět matematika je v tradičním pojetí vyučování všeobecně považován za jeden z nejobtížnějších a velmi obávaných předmětů. Žáci jej považují za velmi těžký, často zde prožívají neúspěch. Jednou z možných cest změny tohoto stavu je změna způsobu vyučování. O to se snaží metoda profesora Milana Hejného, uznávaného didaktika matematiky, působícího na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Hlavní myšlenkou této metody je, že žák nepřebírá hotové poznatky, ale sám je objevuje řešením vhodných úloh a diskusí se spolužáky. Vlastním úsilím objevené poznatky tak ukládá hluboko do paměti, snadno spojuje do struktury s jinými, umí je aplikovat v praxi, matematice rozumí a matematika ho baví. Také dosahuje v matematických soutěžích, srovnávacích testech jednoznačně lepší výsledky než žáci vyučováni tradiční metodou. Tato metoda pomáhá ke kvalitnímu matematickému základu, na kterém se může stavět a díky kterému se rozvíjí intelekt a kvalita myšlení.
Dne 4. listopadu proběhla ve škole beseda s panem profesorem Hejným, s didaktiky matematiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, paní RNDr. Renátou Zemanovou, Ph.D. a RNDr. Radkem Krpcem, Ph.D. Tito dva posledně jmenovaní učí touto metodou ve třetím ročníku naší školy v rámci projektu Rozvoj myšlení v matematice. Následný den proběhla ukázková hodina pro učitele školy, vedená paní učitelkou Michnovou, která tuto metodu předvedla v praxi. Její činnost se odvíjela v souladu se slovy: „Matematika není o rychlém a správném počítání. Je o kvalitě myšlení. Rychle a spolehlivě umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na trhu práce vaše dítě v budoucnu neprodá. Co je a bude stále více žádáno, je schopnost řešit problémy a komunikovat. Naše metoda učí obojí,“ vysvětluje autor profesor Milan Hejný.

Mgr. Dagmar Hrabovská, ředitelka
NETRADIČNÍ VÝUKA MATEMATIKY NA 1. STUPNI NETRADIČNÍ VÝUKA MATEMATIKY NA 1. STUPNI NETRADIČNÍ VÝUKA MATEMATIKY NA 1. STUPNI
NEZAPOMÍNÁME NA MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCI

Žáci ZŠ Ostrava, Matiční 5 dlouhodobě navštěvují seniory v domovech důchodců. Úzkou spolupráci navázali s Domovem pro seniory Kamenec.
Dne 31. 10. 2013 navštívili žáci pátého ročníku tento domov a prožili s babičkami a dědečky velmi zábavné dopoledne. Ve čtyřech sekcích v jednotlivých družstvech složených ze seniorů a žáků řešili společně znalostní kvízy o Ostravě, plnili úkoly pro trénování paměti, vyráběli v dílnách keramické výrobky. Děti si prohlédly zařízení domova a se seniory besedovali.
Pro obě strany bylo toto setkání velmi příjemné a pro děti přínosné. Všichni se již těší na prosinec, kdy budou společně vyrábět vánoční předměty, připravovat vánoční jarmark a povídat si na téma vánočních zvyků a tradic. Těmito akcemi vzájemné setkávání neskončí a bude pokračovat i v příštích měsících.

Mgr. Dagmar Hrabovská, ředitelka
Mezigenerační spolupráce Mezigenerační spolupráce Mezigenerační spolupráce
DOPRAVNÍ VÝCHOVA NA MOBILNÍM DOPRAVNÍM HŘIŠTI
Dopravní výchova

V měsíci říjnu absolvovaly 1.–3. ročníky naší školy praktickou dopravní výchovu na mobilním dopravním hřišti v tělocvičně školy. Žáci si interaktivní formou upevnili pravidla pro chodce, třídili dopravní prostředky a poznávali dopravní značky a také si vyzkoušeli jízdu podle dopravních předpisů na koloběžkách, čtyřkolkách a autech. Měli možnost rozeznat nevhodné a riskantní chování v dopravě.

Mgr. Olga Maturová

BĚH NADĚJE
Běh naděje

10. října 2013 se žáci II. D zúčastnili 6. ročníku Běhu naděje za Domem kultury města Ostravy v Moravské Ostravě, jehož pořadatelem na čtyřech místech Ostravy bylo Středisko volného času Ostrava-Zábřeh. Zdoláním trasy dlouhé přibližně 3,5 kilometru jsme vyjádřili pospolitost a pomoc nemocným rakovinou. Hlavním cílem Běhu naděje je jednak absolvovat předepsanou trať (udělat něco pro své zdraví), ale také finanční podpora – získat z příspěvků účastníků finanční prostředky na výzkum rakoviny. Pořadatelé pro všechny připravili doprovodný program. Hasiči předvedli výzbroj zásahové vozidla. Městská policie Ostrava ukázala vybavení policie, záchranáři dětem předvedli, jak dávat záchranu při zástavě srdce. Mimo jiné jsme si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky, lukostřelbu a další zábavné činnosti.

Mgr. Olga Maturová

ROZVOJ TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ ZÁBAVNOU FORMOU

ZAKOUPENÍ STAVEBNIC MERKUR DO VÝUKY ČINNOSTNÍHO UČENÍ PČ Z MINIGRANTU ARCELOR MITTAL
K slavnostnímu předání stavebnic Merkur zakoupených do výuky z minigrantu Arcelor Mittal došlo dne 24. 10. 2013 za přítomnosti pana Radka Pinkavy, pana ing. Dobeše, zástupců Arcelor Mittal, a paní ředitelky Mgr. Dagmar Hrabovské i tř. uč. Mgr. Sylvy Kristiánové. Žáci se okamžitě bez jakéhokoliv pobízení pustili do společného sestavování jednoduchého pokusu s obrovským zájmem i zaujetím.
Děkujeme společnosti Arcelor Mittal za zakoupení stavebnic, kdy si mohou žáci v praxi vyzkoušet zábavnou formou až 60 druhů pokusů z elektroniky jako např. elektrický obvod, tranzistorový spínač, blikače, bzučáky a zesilovače. Je to skutečně ta nejlepší pomůcka pro žáky základní školy.

Technické vzdělávání zábavnou formou Technické vzdělávání zábavnou formou
Mgr. Sylva Kristiánová

PROJEKT TECHNIKA NÁS BAVÍ – WORKSHOP
Technika nás baví

V termínu 2. 10.–4. 10. 2013 proběhl workshop na podporu technického vzdělání u žáků s názvem „Technika nás baví“. Zúčastnili se ho žáci osmých ročníků a vybraní žáci sedmých ročníků. Místem konání byl Karlov pod Pradědem, komplex Hotelu Kamzík – chata Moravice.
Program byl zajištěn lektory i volnočasovými pedagogy ze Střediska volného času Bruntál a obsahoval:
1. stavební část
– navrhování a tvorba staveb z extrudovaného polystyrenu, práce se stavebnicí Walachia, poznávání materiálů ze vzorkovnic, měření pomocí moderních měřících přístrojů
2. elektro část
– sestrojení houkačky za pomocí pájecí stanice, desky plošných spojů a dalších elektronických součástek
3. venkovní část
– ovládání RC modelů aut, práce s turistickými GPS navigacemi
Žáci rozděleni do skupin se s velkou chutí a zájmem vystřídali na všech připravených aktivitách.

Mgr. Dana Jaklová

PŘES HRANICE ZA SPORTEM
Přes hranice za sportem

Od 16. do 20. září se 20 žáků naší školy účastnilo v polské Istebně, v hotelu Halniak první aktivity z projektu Přes hranice za sportem. Cílem této aktivity bylo poznávání polské kultury prostřednictvím sportovně relaxačních aktivit, mezi které patřily například jízda na čtyřkolkách, zdolávání horolezecké stěny, jízda na kolech, paintball či vodní sporty v aquaparku. Žáci také vytvářeli nástěnné koláže se sportovní tematikou a popisovali jednotlivé obrázky v obou jazycích – polsky a česky. Tyto plakáty budou následně vystaveny na setkání v létě v Ratiboři. Ve smíšených skupinách se také učili tančit polský folklórní tanec – polonézu. Dětem se tento pobyt velmi líbil, byl pro ně přínosem nejen kulturním, ale i sportovním. V únoru přivítáme žáky z polské školy na horské chatě v Jeseníkách.NÁVŠTĚVA FESTIVALU NEJMENŠÍCH HOUSLISTŮ
Festival nejmenších houslistů

Ve středu 25. září se třídy II. A, B, D, III. D a IV. A zúčastnily Festivalu nejmenších houslistů na Slezskoostravském hradu, který organizovala ZUŠ Vratimov.
V podání smyčcových orchestrů ze ZUŠ Nový Jičín, ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov-Podlesí a ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm jsme si měli možnost vyslechnout ústřední melodie z filmu Princezna ze mlejna, Saxana, Piráti z Karibiku, Shrek. V malém sále nás okouzlila cimbálová muzika Skřipci ZUŠ dr. Leoše Janáčka Ostrava-Vítkovice a CM Vrzuška ZUŠ Vratimov. Pro děti i pedagogy to byl nezapomenutelný zážitek.

Mgr. Olga Maturová

2. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE „MEZIGENERAČNÍ DIALOG 2013“
Literární soutěž

Město Ostrava - magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit vyhlásil pro žáky základních škol 5.–9. tříd 2. ročník literární soutěže „Mezigenerační dialog 2013“ s možností zvolení podtémat:
1. Můj nezapomenutelný zážitek s prarodiči/s babičkou/s dědou.
2. V čem mi moje babička nebo děda pomáhají?
3. V čem a jak pomáhám své babičce, dědečkovi?
4. Jaké dětství měla moje babička, můj děda? Jakým způsobem žili za mlada?
5. Jaké zajímavosti jsem se od svých prarodičů dozvěděl/dozvěděla?
Ceny pro vítěze školního kola 2. ročníku literární tvořivé soutěže sponzoruje audioteka.cz.
Jedná se o mluvené slovo ke stažení do počítače a mobilních telefonů - pro Android, Windows Phone a iPhone.
Vítězové obdrží poukaz na stažení audioknihy zdarma dle vlastního výběru ve formátu mp3 z Audiotéka.cz na svou „Poličku“ (1., 2., 3. místo školního kola), nutná registrace, aby byl zabezpečen přístup na „Poličku“ z jakéhokoliv zařízení. Všichni zúčastnění také získají 25% slevu na jakýkoliv nákup na Audioteka.cz, více informací zde: http://audioteka.cz/landingpage.


SVÁTKY SLABIKÁŘE
Svátky Slabikáře

Tradicí se staly na naší škole „Svátky Slabikáře“. V červnu si žáci 1. tříd připraví program pro své rodiče. Na závěr jsou prvňáčci slavnostně pasováni na „Malé čtenáře“ a odměněni knihou, kterou jim vybrali jejich rodiče. Tato vystoupení potěší vždy všechny zúčastněné.ROZVOJ TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ZÁBAVNOU FORMOU

V letošním roce 2013 už posedmé přispívá ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti prostřednictvím svých zaměstnanců neziskovým organizacím v Moravskoslezském kraji na veřejně prospěšné projekty.
O finanční podporu tentokrát žádalo celkem 117 projektů. Z nich komise vybrala ty, které s sebou nesou největší společenský prospěch.
Naše škola byla mezi zástupci 51 neziskových organizací, které dne 9. května 2013 převzali šeky v celkové hodnotě 772 610 Kč.
Projekt „Rozvoj technického vzdělávání dětí zábavnou formou“, který vytvořila p. uč. Sylva Kristiánová ve spolupráci s panem Radkem Pinkavou, zaměstnancem ArcelorMittal Energy Ostrava, s.r.o., získal částku 10 000 Kč. Děkujeme největšímu hutnímu komplexu v České republice ArcelorMittal Ostrava a.s. za udělený minigrant. Díky finančnímu příspěvku 10 000 Kč bude možné zakoupit stavebnice pro pracovní činnosti žáků 4. a 5. ročníků.


ÚČASTNÍME SE PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOL

Naše škola se účastní projektu „Přes hranice za sportem“. Projekt je administrativně a organizačně zajišťován městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, který na jeho realizaci získal dotaci ve výši zhruba 667 tisíc Kč z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013.
Cílem projektu je rozvíjet spolupráci mezi čtyřmi základními školami v obvodu – ZŠ Gajdošova, ZŠ Gen. Píky, ZŠ Matiční a ZŠ a MŠ Ostrčilova – a polským partnerem Gimnazium nr. 2 w Raciborzu.
V rámci projektu se uskuteční 5 akcí, do kterých se zapojí cílová skupina – žáci ve věku 14 až 16 let. První dvě akce, každá v rozsahu 5 dnů, jsou letní pobyty v rekreačním středisku v polské obci Istebna v termínu 9.–13. 9. a 16.–20. 9. 2013. Finanční zajištění a organizace je na polském partnerovi projektu. Program se bude skládat ze sportovních činností a vytváření česko-polského a polsko-českého slovníku sportovní terminologie. Oba turnusy pobytů budou za účastí jiných žáků. V termínech 17.–21. 2. a 24.–28. 2. 2014 proběhnou dva pětidenní zimní pobyty v rekreačním středisku v Jeseníkách, které budou finančně a organizačně zajištěny městským obvodem MOaP. Náplní bude lyžařský kurz, kurz jízdy na snowboardu (dle výběru žáků) a také dopracování slovníku. Obou turnusů se opět budou účastnit jiní žáci. Závěrečnou pátou akcí bude společné setkání zúčastněných škol u polského partnera v Raciborzi v červnu 2014 spojené s hrami sportovního zaměření.

ÚSPĚCH V HISTORII
3. místo v soutěži Cestou dvou bratří, P. Vítek

Dne 14. 5. se žák devátého ročníku Pavel Vítek zúčastnil slavnostního vyhlášení vítězů celonárodní soutěže Cestou dvou bratří, která byla vyhlášena Národním institutem dětí a mládeže u příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na naše území.
Jmenovaný žák se prostřednictvím historické studie Soluňští bratři umístil na krásném třetím místě a cenu si převzal na Arcibiskupství pražském. Navíc měl možnost zúčastnit se komentované prohlídky arcibiskupství.
Všichni vítězové jsou navíc pozváni na cyrilometodějské oslavy, které se uskuteční 4. 7. 2013 na Velehradě. Zde jim bude za účasti ministra školství Petra Fialy a arcibiskupa pražského Dominika Duky předán pamětní list.

Další fotografie »
Mgr. Vladimír Matuš

1. MÍSTO V SOUTĚŽI ENGLISH NIGHTINGALE
Slavík

V úterý 14. května 2013 se na konal 15. ročník soutěže ENGLISH NIGHTINGALE. Soutěž organizovala Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace.
Je to soutěž ve zpěvu anglických písní, která je určena pro žáky 6.–9. tříd. Soutěží jednotlivci a skupiny ve dvou kategoriích. Do soutěže se přihlásilo 13 ostravských škol. V 1. kategorii (6. a 7. ročník) soutěžilo 5 skupin a 5 jednotlivců. Ve 2. kategorii (8. a 9. ročník) soutěžilo 6 skupin a 7 jednotlivců. Celkem zpívalo 55 dětí a další je doprovázely na kytary, klavír nebo flétny.
Žáci se na soutěž pečlivě připravovali a věnovali tomu spoustu svého času.
Na soutěž se přišel podívat a podpořit soutěžící místostarosta ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz Tomáš Kuřec. Soutěž se uskutečnila za podpory Statutárního města Ostravy.
Naši školu úspěšně reprezentovala žákyně Kristýna Franke ze třídy 8. A. Za skvělého klavírního doprovodu Tadeáše Urbánka (8. A) vybojovala první místo ve 2. kategorii.

Mgr. Jiřina Šputová, učitelka Aj

ŽÁKOVSKÁ OSOBNOST ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 – návrh na ocenění

Zdůvodnění navrhovaného ocenění:
Pavel Vítek, žák IX. A třídy, je dlouhodobě považován za osobnost školy. V tomto školním roce dokázal vybojovat 1. místo v krajském kole konverzační soutěže ve francouzském jazyce, a dokonce 1. místo v celostátním kole této soutěže, kterého se zúčastnil 25. 4. 2013 v Praze. V náročné konkurenci dosáhl jedinečného výsledku. Patří mezi čtyři žáky z celé České republiky, ze základních škol je jediný, kteří byli vybráni ke studiu ve Francii. V okresním kole dějepisné soutěže Šumná Ostrava získal rovněž 1. místo. Jeho práce v celostátní literární a historické soutěži Cestou dvou bratří byla vybrána a oceněna mezi nejlepšími dne 14. 5. 2013.
V obvodním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce obsadil 3. místo.
Kdo jiný by si zasloužil být žákovskou osobností než ten, který se ve volných chvílích učí latinsky, natáčí videa vybízející k ochraně životního prostředí a samostudiem se dostane až na úroveň maturanta?
Pavel ale nemyslí jen na sebe, svou živelností a zápalem strhne i ostatní žáky, např. k nastudování divadelní hry a pobaví tak nejen sebe, ale i celou školu.
Je velkým vzorem pro mladší žáky, neboť je inspiruje k další činorodé práci. Také je záchytným bodem pro pedagogy, kteří v něm vidí naději, že jejich práce není zbytečná. V celonárodním měřítku reprezentuje vysokou úroveň vzdělanosti v Ostravě.

Mgr. Dagmar Hrabovská, ředitelka školy

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE V JAZYCE FRANCOUZSKÉM
Soutěž ve FJ, P. Vítek

Dne 21. 3. 2013 se žák 9. ročníku naší školy, Pavel Vítek, zúčastnil soutěže ve francouzském jazyce. Tato soutěž je zaměřena na jazykové kompetence komunikativní. Zkouška se skládá ze tří částí – poslechu, popisu obrázku a rozhovoru v roli v různých komunikačních situacích. Výkony žáků a studentů posuzovala komise pod vedením rodilého mluvčího.
Soutěže se zúčastnilo asi 45 studentů, především z gymnázií celého Moravskoslezského kraje, kteří byli rozděleni do 4 skupin podle jazykové úrovně. Pavel podal vynikající výkon, ve všech částech soutěže dosáhl téměř maximálního počtu bodů, a s přehledem zvítězil ve své kategorii A2. Proto zaslouženě postupuje do celostátního kola v Praze.

Blahopřejeme k úspěchu a držíme palce v dalším klání.

Mgr. Jana Černá


ŽÁCI ŠKOLY ÚSPĚŠNĚ REPREZENTUJÍ OSTRAVU
Reprezentace

Žáci této školy prokazují výborné dovednosti v oblastech, které jsou velmi důležité pro život a které jsou akcentovány v rámcovém vzdělávacím programu základních škol. V minulých týdnech dosáhli v řadě soutěží přední umístění.
Vynikajícího výsledku dosáhl žák Enrico Vincenzo D'Agnelli, který v krajském kole soutěže v jazyce německém obsadil 1. místo a bude reprezentovat Moravskoslezský kraj v národním kole. V okresním kole anglické soutěže Harry Potter Day ve velmi početné konkurenci vybojoval žák devátého ročníku Michal Boháč 3. místo a v náročné konverzační soutěži v anglickém jazyce žák Pavel Vítek rovněž 3. místo. Oba tito žáci prokázali velmi dobré znalosti a dovednosti v konverzaci na dané téma, poslechu a porozumění textu, řešení jednoduchých situací.
Výbornou orientaci a znalosti ukázali také žáci v soutěži SAPERE „Vědět, jak žít“, v níž se soutěžní družstva žáků nižšího i vyššího ročníku umístila v okresním kole na 1. místech a postupují do kol krajských.
V celostátní soutěži ve finanční gramotnosti v okresním kole dosáhlo družstvo žáků vyššího stupně 1. místo a bude pokračovat v krajském kole. V okresním kole soutěže „Staň se nejlepším manažerem“ získalo družstvo žáků 2. místo.
Žáci a jejich učitelé věnovali přípravě do těchto, ale i jiných soutěží, řadu hodin svého volného času, vůli získat nové vědomosti a hlavně dovednosti. Je obdivuhodná jejich snaha dobře reprezentovat svou školu a město Ostravu. Za to jim náleží uznání.

Mgr. Dagmar Hrabovská, ředitelka školy

INFORMACE K OZDRAVNÉMU POBYTU ŽÁKŮ 2. TŘÍD ŠKOLY

Vážení rodiče,
je nám velmi líto, ale i druhé zadávací řízení k veřejné zakázce „Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu MOaP“, které realizovalo Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, muselo být zrušeno, jelikož k hodnocení zbyla pouze jedna nabídka. V následujícím měsíci bude městským obvodem vyhlášeno nové výběrové řízení. Nejbližší možný termín realizace ozdravných pobytů bude od listopadu 2013 do března 2014.
Městský obvod udělá maximum proto, aby děti v náhradním termínu na ozdravné pobyty vycestovaly.
Původně plánovaný ozdravný pobyt ve dnech 21. 2. 2013–3. 3. 2013 se z výše uvedeného důvodu neuskuteční.
Děkujeme za pochopení a jménem městského obvodu se vám, rodičům i samotným dětem, omlouváme.

Mgr. Dagmar Hrabovská, ředitelka školy


SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE

Diplom 1 Diplom_2

Jako každoročně se i letos ve Středisku volného času v Ostravě na Ostrčilově ul. konalo okresní kolo soutěže v cizích jazycích – němčině. Soutěž proběhla 21. 1. 2013 za účasti vítězů školních kol.
Součástí soutěže byl úvodní rozhovor s porotci soutěže, poslech a porozumění neznámého textu, zvládnutí tematických okruhů, popis obrázku.
Naši školu reprezentoval žák 9. B třídy Enrico Vincenzo D‘Agnelli, který dosáhl velkého úspěchu – stal se vítězem kategorie II.A (žáci 8. a 9. ročníků). Jako vítěz postupuje do krajského kola, které se koná 30. 1. 2013.
Také v krajském kole Enrico zaznamenal vynikající úspěch. Opět získal 1. místo v kategorii II.A a postupuje do národního kola. Držíme palce!
Zpracovala Lenka MikundováDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ OSTRAVY A PŘÍVOZU
Den otevřených dveří pro MŠ

V pondělí 26. listopadu 2012 navštívily naši školu čtyři MŠ z obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – MŠ Ostrava, Blahoslavova 6, Dvořákova 4, Křižíkova 18 a Poděbradova 19.
Nejdříve předškoláci zhlédli pohádku „Kouzelný strom vlasů“, kterou si pro ně secvičili členové dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Olgy Maturové. Pak pro ně zatančil Aerobic Step pod vedením paní vychovatelky Renáty Kalíkové a ti smělejší návštěvníci si společně s členkami kroužku i zacvičili. Na závěr se malí předškoláci vydali do prvních tříd, aby si vyzkoušeli sezení v lavicích i vyučování společně s prvňáčky.

Zpracovala Olga Maturová
Další fotografie »PROJEKT PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
Příběhy bezpráví

Dne 16. 11. 2012 se naše škola opět zapojila do akce Měsíc filmu na školách v rámci projektu Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni. Letošní ročník byl zaměřen na období normalizace v 70. a 80. letech 20. století.
Akce se zúčastnilo 45 žáků devátého ročníku. Nejdříve byl promítnut dokument České televize s názvem České děti, což byla nezávislá iniciativa z konce 80. let, která stejně jako známá Charta 77, provokovala režim svými neformálními, ovšem totalitními orgány neschválenými, akcemi. Následovala beseda se vzácným hostem panem Leem Žídkem, místopředsedou Konfederace politických vězňů, který žákům přiblížil své vlastní životní osudy i dějinné události, na které v rámci běžné výuky dějepisu ne vždy zbývá tolik času, kolik by si toto téma zasloužilo.

Zpracoval Vladimír Matuš

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU OSTRAVA
Ostrava

Děkujeme Městu Ostrava za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35 000 Kč na realizaci projektu „Rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků“.
Z této částky byla zakoupena řada učebních pomůcek, které jsou nezbytné pro zkvalitnění přípravy žáků na různé přírodovědné soutěže (např. biologickou a chemickou olympiádu). Studenti tyto nové pomůcky (např. dalekohledy, mikroskop, váhy, různé chemikálie, přírodovědnou literaturu) využívají nejen v kroužcích (biologickém a chemickém), které v tomto školním roce na naší škole probíhají, ale také v běžných hodinách.

Mgr. Monika Čubíková, Mgr. Karin Hozová
učitelky přírodovědných předmětůINFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE O SBĚRU TEXTILU
13. 11. a 11. 12. 2012

O co jde?
Sběr jde na pomoc sociálně slabším občanům. Chceme poukázat na fakt, že textil má i další využití. Oděvy, které jsou již dále nenositelné prodáváme jako čistící médium. Pomáháme tak životnímu prostředí, jelikož klasické bavlněné čistící média začínají nahrazovat syntetické produkty. První tři třídy budou poměrově odměněny finančním obnosem, za který mohou třídní učitelé koupit vybavení nebo výzdobu do třídy, hry nebo peníze použít dle vlastního uvážení.
Kdy?
Sběr textilu bude probíhat ve dnech 13. 11. a 11. 12. 2012. V dané dny bude ráno i po školním dni přistaveno auto ke vstupu do školy (budova školy na ul. 30. dubna), kde bude stát až do večerních hodin. Textil bude zkontrolován, zvážen a připsán k jednotlivým třídám. Množství, které jednotlivé třídy za sběrný den nasbíraly bude aktualizováno na internetových stránkách www.vykuptextilu.cz/sberskol během následujícího dne.
Co sbíráme?
Především textil bavlněný jako jsou trika, mikiny, košile, tepláky, froté ručníky, osušky, utěrky, povlečení, prostěradla aj. Nevhodné pro recyklaci je těžký bytový textil, silon, riflovina, bundy a saka s podšívkou. Textil nemusí být vypraný, ale měl by být čistý. Nevadí poškození jako jsou neodstranitelné flíčky či dírky.


PAVČA 2012/2013
průvodce volnočasovými aktivitami v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz

Informace zde »


EU – PENÍZE ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM


TVOŘIVOST NAŠICH ŽÁKŮ

KARAMICKÝ KROUŽEK A VÝTVARNĚ KERAMICKÝ KROUŽEK

Kroužky vedly paní vychovatelky Alena Bartošová a Iva Vaňková. Na fotografiích jsou prezentovány některé výrobky, které žáci vytvořili v minulém školním roce.

Další fotografie »GALERIE NA SCHODECH
Galerie na schodech 2011_2012

Galerie na schodech prezentuje výtvarná díla žáků, kteří navštěvují Kroužek netradičních výtvarných technik vedený paní vychovatelkou Dagmar Novákovou.