Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Výpis všech článků

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – II. KOLO

Dne 8. 6. 2021 proběhne druhé kolo volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců.

Funkční období nově zvolených členů školské rady bude od 12. 7. 2021 do 11. 7. 2024.

INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ OD 24. 5. 2021

Vážení rodiče,

od 24. května se prezenčně vzdělávají všichni žáci. Výuka běží podle standardního rozvrhu. Testování žáků bude probíhat jednou týdně, vždy v pondělí nebo v první den příchodu žáka do školy v daném týdnu. Od 24. 5. se testuje antigenními testy SEJOY.

KRÁSNÝ ÚSPĚCH VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

I v tomto školním roce proběhl XXI. ročník celostátní dětské výtvarné soutěže „PŘÍRODA KOLEM NÁS", jejímž vyhlašovatelem je Správa Národního parku Podyjí Znojmo.

I přes převažující distanční formu výuky ve školách se soutěže zúčastnilo celkem 266 škol a školských zařízení z celé ČR s celkem 2 042 pracemi.

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V MATEMATICKÉ SOUTĚŽI KLOKAN

O aktivním zapojení našich žáků do Matematického klokana, který se v tomto školním roce konal formou online soutěže, jsme již na těchto stránkách informovali.

Rádi bychom nyní tyto informace doplnili o úspěšné výsledky našich žáků, kdy se v kategorii Cvrček (2. a 3. třída) za okres Ostrava mezi ZŠ z celkového počtu účastníků 283 Jakub Dvořák z III. A umístil na děleném 1. místě s plným počtem bodů.

INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ V TÝDNU OD 17. 5.2021

Od 17. 5. 2021 se všichni žáci 1. stupně vzdělávají v prezenčním režimu, testují se jedenkrát týdně (v pondělí nebo při prvním příchodu do školy v daném týdnu).

V rotačním systému pokračují žáci druhého stupně. Testují se v pondělí a ve čtvrtek (nebo v jiný den po prvním příchodu do školy).

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitel Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán, rozhodl v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, takto:

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM A ŽÁKŮM DEVÁTÝCH TŘÍD

Dne 7. 5. 2021 vydalo MŠMT opatření obecné povahy, kterým se umožňuje žákům devátého ročníku, kteří měli konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínu nevykonali, konat tuto zkoušku v náhradním termínu...

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ (I. kolo)

Dne 8. 6. 2021 proběhnou volby do školské rady Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace (II. kolo) za členy z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců. Funkční období nově zvolených členů školské rady bude od 12. 7. 2021 do 11. 7. 2024.

INFORMACE K NÁVRATU ŽÁKŮ DRUHÉHO STUPNĚ DO ŠKOLY

Vážení rodiče,

od 10. 5. 2021 se obnovuje rotační výuka na druhém stupni základní školy.

V týdnu od 10. 5. se budou prezenčně vzdělávat třídy: VII. C, VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. B, IX. C

2. ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU NÁŠ OBVOD

Vážení návštěvníci našeho webu,

rádi bychom Vás informovali o možnosti občanů podávat návrhy projektů na vylepšení městského obvodu prostřednictvím formuláře ...

Celkový počet článků: 170


Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Další informace