Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Výpis všech článků

PRODEJ OBĚDŮ NA ZÁŘÍ 2021

30. 8. 2021 8.00−13.00
31. 8. 2021 8.00−13.00
1. 9. 2021 7.00−10.30
Ostatní vyučovací dny 7.00−8.00

 

 

 

 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě. První test se provede 1. 9. (žáci prvního ročníku 2. 9.), dále 6. 9. a 9. 9. 2021. Preventivnímu testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID−19 (nutné doložit)

PROJEKT PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu neziskové organizace Post Bellum, o.p.s. Příběhy našich sousedů. Projekt je určen žákům 7. až 9. ročníku, kteří se v doprovodu svých učitelů dějepisu a pracovníků organizace stanou na několik měsíců rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. 

USPĚCH VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE

V letošní školním roce se naše škola zúčastnila celorepublikové výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou pořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Za naši školu se umístil na úžasném 2. místě žák ze 7. A Jan Rajnoch.

ŘEKNĚTE DOTAZNÍKEM, JAK JSTE S MĚSTEM SPOKOJENÍ

Vážení návštěvníci webových stránek naší školy,

pokud je Vám 15 až 30 let a máte zájem vyjádřit se k Vašim potřebám pro život v našem městě, přinášíme Vám odkaz na online dotazník města Ostravy.

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Všichni žáci budoucího prvního, druhého, třetího a čtvrtého ročníku, kteří podali v řádném termínu přihlášku, byli přijati do školní družiny pro školní rok 2021/2022.

Matičák 06/2021

OBSAH:

 • Úvodník
 • Soutěž „Moje novoroční přání“
 • Ohlédnutí II. D za Velikonocemi a distanční výukou
 • Březen – měsíc knihy
 • Den Země ve IV. D
 • Barevný týden ve III. A
 • Den s čaroději, kouzelníky ve IV. D
 • Práce žáků V. A
 • Hudební výchova V. B
 • Básně – Rok s koronavirem
 • Výtvarná soutěž – Fantastická zvířata a stroje
 • Výtvarná soutěž – Požární ochrana očima dětí 2021
 • Nezapomněli jsme na Den matek (IV. D)
 • Mezinárodní den kola je 3. června – autorské práce žáků 4. a 5. ročníků
 • Toulky po Evropě
 • Tipy na nudné léto
 • Nástupci Smrti
 • Ahoj, prázdniny
 • Sbíráme papír...výsledky sběru papíru budou zveřejněny v novém čísle Matičáku
 • Redakční rada
 • Uzávěrky Matičáku ve školním roce 2021/2022

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče,

informativní schůzka proběhne dne 28. 6. 2021 v 15.30 v budově školy 30. dubna 20. Prosíme o respektování v té době platných mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví.

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ II. KOLA VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 12. 7. 2021 – 11. 7. 2024

Za zákonné zástupce byli zvoleni:

Mgr. Kateřina Kaletová

RNDr. Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D.

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

Mgr. Lucie Svobodová

Mgr. Michaela Kalvodová

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MOJE NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

V prosinci 2020 se za naši školu zúčastnila literární soutěže, pořádané Domem dětí a mládeže ASTRA ve Zlíně, Eva Horáková, žačka 7. B.

Soutěžící si mohli vybrat ze dvou témat: Můj nejsilnější zážitek a Moje novoroční přání. Dále si mohli zvolit formu textu, a to vyprávění nebo báseň.

Celkový počet článků: 170


Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Další informace