Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Výpis všech článků

SBĚR PAPÍRU

18. října − 22. října 2021

II. ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU NÁŠ OBVOD JDE DO FINÁLE

Vážení návštěvníci našich webových stránek,

druhý ročník participativního rozpočtu Náš obvod jde do finále. Do hlasování prošlo 8 projektů navržených občany MOaP a nyní... 

BÁDÁM, BÁDÁŠ, BÁDÁME – SOUTĚŽ PRO ZŠ

Ve středu 6. 10. 2021 proběhlo finále soutěže „Bádám, bádáš, bádáme“, kterou organizovala Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh Březinova 52, příspěvková organizace. Finále se zúčastnila tříčlenná družstva z 24 základních škol z Moravskoslezského kraje.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení rodiče,

na pondělí 27. 9. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.

Mgr. Vladimír Matuš
ředitel školy

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Naše škola je zapojena do projektu Výchova ke zdraví, který navazuje na minulé akce jako například Tanec přes hranice, Přes hranice za sportem, Přes hranice za poznáním.

Do projektu jsou zapojeny čtyři základní školy našeho obvodu: ZŠ Ostrčilova, ZŠ Gajdošova, ZŠ Gen. Piky a naše škola. Z polské strany se projektu účastní Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich z Ratiboře.

Projekt „Výchova ke zdraví“ (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002422) je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů 2014−2020 v Euroregionu Silesia v rámci Programu INTERREG V-A Česka republika – Polsko.

KROUŽKY ANGLIČTINY PRO DĚTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Milí rodiče,

bez angličtiny dnes člověk jako by nebyl, proto jsme pro vás ve spolupráci s Jazykovou školou Hello připravili kroužky angličtiny pro děti ve školním roce 2021/2022.

PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

Vážení návštěvníci našich webových stránek,

náš zřizovatel, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, chystá strategický plán rozvoje na roky 2022–2027 pod názvem „fajnOVA – CENTRUM“.

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ OSTRAVA

Naše škola je zapojena do pilotního projektu statutárního města Ostravy ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogů a výchovných poradců, podporu zavádění kariérového poradenství na základních školách, na organizaci exkurzí a na správu a organizaci portálu na podporu kariérového poradenství pro město Ostravu. Díky tomuto projektu máme k dispozici aktuální informace o trhu práce, možnost pořádat exkurze pro žáky u regionálních zaměstnavatelů a v neposlední řadě širokou škálu materiálu pro přípravu žáků na volbu své budoucí profese.

TECHNIKA OPĚT V AKCI

Projekt navazuje na podporu technického nadání na naší škole z roku 2018, kdy jsme zřídili Centrum technického nadání – TechnoMat. Cílem tohoto projektu je rozšíření cílové skupiny žáků od těch nejmenších až po žáky devátého ročníku. Na základě dotace z programu Talentmanagement statutárního města Ostravy došlo k rozšíření pomůcek tohoto centra zejména o roboty VEX IQ a stavebnice Merkur.

Projekt je financován s finanční podporou statutárního města Ostravy. (www.ostrava.cz)

BESEDA PRO RODIČE RIZIKA INTERNETU A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Vážení rodiče,

v rámci projektu Kyberšikana má červenou Vás zveme na online besedu pro rodiče Rizika internetu a komunikačních technologií, která se uskuteční ve čtvrtek 9. 9. 2021 od 16.00 do 17.30.

Celkový počet článků: 159


Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Další informace